До Общински съвет град Добрич докладна записка
ИмеДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер16.69 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/DZ_
До

Общински съвет

град Добрич


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Иван Колев

заместник-кмет на Община град Добрич


относно:Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич по реда на ЗОС


Уважаеми дами и господа общински съветници,

До кмета на Общината постъпи докладна записка от управителя на Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич с искане на заседанието на Общинския съвет през м.март да бъде дадено разрешение за продажбата на три поземлени имота на дружеството. Приходите от продажбата са необходими за погасяване на заем в размер на 350000 лева от Общинска банка клон град Добрич и задължения към НОИ в размер на близо 240000 лева

Имотите са част от основната площадка на дружеството в района на гара „Север”.Имот 72624.111.228 е незастроен с площ 10000 кв.м. Имот 72624.111.229 е застроен с две сгради с производствено предназначение с площи 331 и 904 кв.м. и обща площ 5296 кв.м. Третият имот 72624.111.230 е застроен със сграда за складова база с площ 2442 кв.м. и обща площ 6705 кв.м. За този имот има заявени инвестиционни намерения от „Агрикола България” АД – дружество с дейност в областта на разработката, производството и продажбата на минерални торове.

Началната тръжна цена на имотите е определена от лицензиран оценител.

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното:

Проект!

Решение:

1.Общински съвет град Добрич на основание чл.21,ал.1,т.8 ЗМСМА и чл.15,ал.1,т.6 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена без ДДС на следните поземлени имоти, собственост на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич:

- ПИ 72624.111.228 с площ 10000 кв.м. - 500500 лева.

- ПИ 72624.111.229 с площ 5296 кв.м. - 368120 лева .

- ПИ 72624.111.230 с площ 6705 кв.м. – 488790 лева.

Приходите от продажбата да се използват целево за погасяване задълженията на дружеството.

2.Възлага на управителя на дружеството последващите съгласно закона действия.


Иван Колев

Заместник-кмет на община град Добрич

Свързани:

До Общински съвет град Добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Хотел” (хан) от аемо “Стария...
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До Общински съвет град Добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом