Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
ИмеАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
страница1/17
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.68 Mb.
ТипСправочник
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/CMD/2012/spravochnik_CMD_end.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

СПРАВОЧНИК


ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР”


СЪДЪРЖАНИЕ


стр.

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................

4

Раздел ІI. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ............................................................................


4

Раздел ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ....

4

Раздел I V. СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ ...................................................................


5

Раздел V. ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ..........................................................................................


5

График за прием на документи, класиране и записване (Приложение 1) ....................

7

Молба-декларация (Приложение 2) ..........................................................................................

8

Декларация по Закона за личните данни (Приложение 3) ..............................................

9

Раздел VI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ, МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ .......................................................................

10

Продължителност на обучението (Приложение 4) .........................................................

10

Магисърски курсове и такси за обучение, според завършената област на висше образование (Приложение 5) ..........................................................................................

11VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ...........................................................................................

14

VІІІ. АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ КУРСОВЕ, ИЗУЧАВАНИ МОДУЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (Приложение 6) ..............................................................

15

Уважаеми, кандидат- магистри,


Аграрният университет – Пловдив предлага обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен “Магистър” за български и чуждестранни граждани в четири области на висшето образование:


  • Аграрни науки и ветеринарна медицина

  • Социални, стопански и правни науки

  • Природни науки, математика и информатика

  • Технически науки


Учебният процес се осъществява по 32 магистърски курса, съгласно утвърдена документация, която обхваща квалификационни характеристики на специалностите, учебни планове, учебни програми по изучаваните дисциплини и график на учебния процес.

Приемът на документи, класирането и записването става съгласно Правила утвърдени от Академичния съвет на Аграрния Университет, които са съобразени с изискванията на действащите нормативни документи.


Справочникът е утвърден от Академичния съвет на Аграрния университет – Пловдив с протокол № 9 /09.05.2012 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив списък на второ класиране по входящ номер
Записването на класираните кандидат-студенти ще се извърши на 30 и 31 юли в аграрен университет
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив списък на трето класиране по входящ номер
Записването на класираните кандидат-студенти ще се извърши на 06 и 07 август в аграрен университет
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив
Зво, чл. 10. /1/ от Наредбата за прием, обучение и движение на студенти, специализанти и докторанти, а у- 2006, и в съответствие...
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив правилни к
Член (1) Центърът по предприемачество ( цп ) е обслужващо звено в структурата на Аграрен университет – Пловдив
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Технологии за възстановяване на увредени почви е предназначен за студентите от специалността Екология при Аграрен университет Пловдив....
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconПравилни к за прием на студенти в медицински университет-плевен
Му – Плевен, Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Плевен – pl 10 – V01 – 25. 09. 06, стр от
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconНа книги, депозирани 22 до 28 февруари 2007 г
Аграрен университет. Пловдив. Сборник от правилниците за устройството и дейността на Аграрния университет Пловдив и неговите основни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом