Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация
ИмеСписък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер58.03 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/2822/12293541582144454628.doc
Списък

на публикациите

на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор


  1. Дисертация


1. ЛЮБЕНОВА Д. Проучване върху възможноститеза въздействие на кинезитерапията при болни с диабетна полиневропатия. Дисертационен труд, София, 2006.


  1. Книги


1. ЛЮБЕНОВА Д. Програма за домашна рехабилитация при лица с диабетна

полиневропатия. Тип-топ прес, 2005.


2. ЛЮБЕНОВА Д. Кинезитерапия при обменни заболявания. В: Н. Попов. Кинезитерапия в спортната практика. Обща методика. НСА-прес, София, 2006:160-166.


3. ЛЮБЕНОВА Д. Практически насоки за приложение на специализирана

кинезитерапия при диабетна полиневропатия. КОТИ ЕООД, София, 2008.  1. Научни публикации в страната


1. Петков И, ЛЮБЕНОВА Д. Изследване върху аналгезиращия и функционално-възстановителен ефект на методика по кинезитерапия при лица с хумеро-скапуларен периартрит. Спорт и наука, 1, 1998, 52-61


2. Петков И, ЛЮБЕНОВА Д. Методика на кинезитерапията при болни с гонартроза. Спорт и наука, 2, 1999, 70-72


3. ЛЮБЕНОВА Д. Кинезитерапия в профилактиката и лечението на болни с диабетна полиневропатия (обзор). Спорт и наука, 5, 2004, 87-93


4. ЛЮБЕНОВА Д. Програма за домашна рехабилитация при болни с диабетна полиневропатия. Кинезитерапия, 1-2, 2005, 16-23


5. ЛЮБЕНОВА Д, Йотова Ю, Мазнев И, Титянова Е. Ортостатична реактивност при болни с диабетна полиневропатия – оценка на ефекта от прилагането на специализирана кинезитерапевтична програма. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 1 (2), 2005, 79-85


6. ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А. Метаболитна дисфункция при възрастни с диабетна полиневропатия – оценка на ефекта от приложението на специализирана кинезитерапевтична методика. Кинезитерапия, 3-4, 2005, 5-14


7. Стефанова Д, Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д, Григорова К. Методи за оценка на функционалното състояние на неинституционализирани възрастни и стари хора в рутинната кинезитерапевтична практика. Кинезитерапия, 1, 2006, 54-60


8. ЛЮБЕНОВА Д. Оценка на качеството на живот чрез 36-точкова скала. Кинезитерапия, 2, 2006, 3-10


9. ЛЮБЕНОВА Д, Титянова Е. Ефект на кинезитерапията върху качеството на живот при болни с диабетна полиневропатия. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2, 2006, 85-89


10. Генчева Н, ЛЮБЕНОВА Д. Промени в някои параметри на физическата дееспособност при жени на средна възраст след системни занимания с фит-бол гимнастика. Доклади от IV международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация” (София, 17-18 ноември 2006) , 580-584


11. ЛЮБЕНОВА Д, Стефанова Д, Димитрова А, Генчева Н. Влияние на кинезитерапията върху периферната нервна проводимост при болни с диабетна полиневропатия. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 41-47


12. Лилов М, ЛЮБЕНОВА Д, Григорова К. Оценка на кинезитерапевтичния ефект върху двигателните възможности на болни със захарен диабет тип 2. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 211-218


13. Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д, Стефанова Д, Григорова К. Краткосрочна кинезитерапевтична методика при болни с паркинсонова болест. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 143-150


14. Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д, Стефанова Д, Григорова К. Краткосрочна кинезитерапевтична програма при болни с хронична обструктивна белодробна болест. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 151-159


15. Стефанова Д, ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А, Григорова К. Влияние на кинезитерапевтична процедура върху постуралната стабилния контрол и подвижността при жени в напреднала възраст. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 229-238


16. Генчева Н, Малинова А, ЛЮБЕНОВА Д. Приложение на 6-месечна програма по фит-бол при жени с остеопения. Доклади от XIV Балкански конгрес по спортна медицина (Aлбена, 21-24 септември 2006). Приложение към Спорт и наука, 1, 2007, 21-3117. ЛЮБЕНОВА Д, Чернев В, Титянова Е. Оценка на сетивните нарушения след приложена кинезитерапия при болни с диабетна полиневропатия. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 1, 2007, 39-46


18. Стефанова Д, Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д. Постурална стабилност и рискови фактори за падания при редовно занимаващи се с кинезитерапия жени над 60 години. Кинезитерапия, 1, 2007, 20-30


19. Петкова А, ЛЮБЕНОВА Д. Въздействие на кинезитерапията при болни с диабетна полиневропатия, лекувани с инсулин или перорална терапия за захарен диабет тип 2. Кинезитерапия, 2, 2007, 20-30


20. ЛЮБЕНОВА Д, Ангелова Г, Димитрова А. Кинезитерапия при болни със спинална травма в торакален дял. Кинезитерапия, 3, 2007, 35-42


21. Григорова-Петрова К, Люцканова Т, ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А. Проследяване промяната в обема и обиколките при пациенти с лимфедем на горен крайник след операция за карцином на млечната жлеза. Кинезитерапия, 3, 2007, 43-49


22. Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д, Стефанова Д, Симеонова А. Промени в статичния баланс след приложена кинезитерапия при болни с мозъчен инсулт във вертебро-базиларната система. Кинезитерапия, 3, 2007, 50-55


23. Чернев В, ЛЮБЕНОВА Д, Иванова Г, Маврудиева И. Влиянието на подвижните игри в развитието на някои двигателни качества на учениците от втори клас. Спорт и наука, 6, 2007, 124-130


24. Чернев В, ЛЮБЕНОВА Д. Сравнителен анализ на двигателното качество ловкост при ученици, занимаващи се с баскетбол и волейбол. Спорт и наука, 6, 2007, 114-119


25. Димитрова А, ЛЮБЕНОВА Д, Григорова К. BODE – индекс: нов метод за оценка на ефекта от лечението при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и риска от смъртност. In Spiro, 2008, 1, 34-36


26. ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А, Ганчев Д. Особености на кинезитерапията при болни с мозъчен инсулт в недоминантната хемисфера. Кинезитерапия, 1, 2008, 12-20


27. ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А, Ганчев Д. Особености на кнезитерапията при болни с агнозия след исхемичен мозъчн инсулт в недоминантната хемисфера. Кинезитерапия, 2008, 1: 12-20


28. Титянова Е, ЛЮБЕНОВА Д, Димитрова А. Ортостатична реакция при болни с диабетна полиневропатия. Кинезитерапия, 2008, 2: 1-11


29. Ганчев Д, ЛЮБЕНОВА Д, Ташева Р. Особености на кинезитерапията при болни с мозъчен инсулт. Кинезитерапия,1, 2008, 37-43


30. Димитрова А, Костов К, ЛЮБЕНОВА Д. Промени в BODE – индек след прилажена кинезитерапия при болни с обструктивна белодробна болест. In Spiro, 2009, 1, 33-36


31. ЛЮБЕНОВА Д, Нейчева В. Кинезитерапия при болни с нефролитиза в санаториален етап на лечение. Кинезитерапия, 2009, 1-2, 16-23


III. Научни публикации в чужбина


1. LUBENOVA D, Lyudmilova I. The impact of physiotherapy on the quality of life of patients with diabetic polyneuropathy. 1st Balkan Congress of physiotherapy, Drama, 2005:152.


2. LUBENOVA D, Dimitrova A, Stefanova D. The metabolic dysfunction in adults with diabetic polyneuropathy – evaluation of the effect of specialised physical therapy programme application. In: A. Bergland, B. Langhammer. Adapted physical activity and ageing. An interdisciplinary European college. Oslo, University College – faculty of health sciences, 2006:100-110.


3. Dimitrova A, LUBENOVA D, Stefanova D. Physical therapy in patients with Parkinson’s disease – assessment of activities of daily living and motor disability. In: A. Bergland, B. Langhammer. Adapted physical activity and ageing. An interdisciplinary European college. Oslo, University College – faculty of health sciences, 2006:17-25.


4. LUBENOVA D, Dimitrova A, Gencheva N, Grigorova К. Possibilities for influence of kinesitherapy over the motor deficit in patients with diabetic polyneuropathy. Trakia Journal of Sciences, 2007, Vol 6, Number 2, Suppl 2, 2008, 76- 80.


5. Gencheva N, Genchev К, Stefanova D, LUBENOVA D. Optimizing to physical therapy programme with hyppotheraty of the children with the familial syndromes. Trakia Journal of Sciences, 2007, Vol 6, Number 2, Suppl 2, 2008, 50- 62.

Свързани:

Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на публикациите на доц д-р инж. Торком Н. Дюлгерян
Дюлгерян Т. Н. Създаване и изследване на импулсен вариатор за трансмисия на транспортни машини, Автореферат на дисертация за получаване...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на публикациите на доц д-р Георги Тодоров Тодоров
Тодоров, Г. Т. Методи за проектиране и анализ на асинхронни двигатели без и с отчитане на нестационарните топлинни процеси в роторната...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на публикациите на доц д-р Маргарита Кръстева Тодорова за периода 2005-2010 година
Хр. Монева, М. Тодорова, Модел на интелектуална система за търсене и класифициране на учебни материали в разпределена среда, International...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на публикациите
Мултифункционалното земеделие – условие за устойчиво развитие на семейния бизнес, Автореферат на дисертация за получаване на научното...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на научните трудове и публикациите
Георгиев А. С. ‘Проблеми на експлоатационната надеждност на уплътнителни телефонни системи’. Дисертация за по­лучаване на научна...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на научните публикации и трудове на доц. Кръстьо Згуровски, доктор
Згуровски Кр.,- (2005)- “Структура и анализ на спортно-техническите параметри при паралелния гигантски слалом в сноубординга”-дисертация...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписъ к на научните публикации на доц д-р Цветанка Дилова-Нейкова І. Дисертация
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Методика за ускорено начално обучение по плуване....
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconМаргарита Любенова Генова Дисертация
Генова, М., Флоуцитометрично проучване на имунофенотипни и молекулярни маркери при болни с левкемии. Автореферат на дисертационен...
Списък на публикациите на доц. Даниела Тодорова Любенова, доктор Дисертация iconСписък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
Иванов Кр. М.: Някой специфични проблеми, свързани с комутации на прекъсвачите в разпределителните уредби на електрическите централи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом