32. политика. Дипломация
Име32. политика. Дипломация
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер38.28 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.vas.bg/vas/ImageUpload/2008_47.doc
32. ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ

32/Г46 Gide, Charles. Principles d\Economie Politique / Charles Gide. - Paris: Libraire de la Science du Recuelle, 1903

323/Б23 Balkan Transition: Proceedings of the International Conference December 14-15, 1996, Sofia, Bulgaria. - Sofia: Access/BCN, 1997

323/И72 Interethnic Relations in Bulgaria: Ldsic facts. - Sofia: Access, s.a.

32/Б31 Белов, Мартин. Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел / Мартин Белов. - София: Сиби, 2007

32/Б44 Билдирева, Стефана. Атентатът 10 години по-късно: Нови данни на българското разузнаване / Стефана Билдирева. - София: ИК Петекстон, 1996

32/Б47 Блане, Елен. Връзката КГБ. Системата Путин / Елен Блан; прев. Валентин Николов. - София: Сиела, 2005. - (Война и власт)

32/Б92 България в Съвета за сигурност: 2002. - София: Дружество за Обединените нации в България, 2003

32/Б92 Български държавници: 1878-1918. - София: Век22, б.г.

32/Б93 Бърнет, Том и др.; Кой управлява света: Войната между глобализацията и демокрацията / Том Бърнет, Алекс Геймс; прев. Надежда Розова. - Пловдив: Хермес, 2007

32/В90 Въгленов, Станимир. Свалят правителството!: 100 истории на един разследващ журналист / Станимир Въгленов. - София: Сиела, 2003

32/Г75 Гражданите и политиката / състав. Георги Карасимеонов. - София: УИ Св.Климент Охридски, 1997

32/Д11 Дайнов, Евгени. Политическият дебат и преходът в България / Евгени Дайнов. - София: Фондация Българска наука и култура, 2000

32/Д17 Данаилов, Гено. Психопати във властта / Гено Данаилов. - Русе: Ахат, 2007

32/Д24 Даскалов, Дончо. Политически убийства в новата история на България / Дончо Даскалов. - София: ИК Петър Берон, 1999

32/Д55 Дилчев, Константин. Загадъчната смърт на Людмила Живкова: Агни йога - тайното учение / Константин Дилчев. - София: Ню медиа груп, 2006

32/Ж49 Живков, Тодор. Мемоари / Тодор Живков. - 2 доп. изд. - София: ИК Труд и право, 2006

32/И21 Иванов, Димитър. Американското понятие за власт / Димитър Иванов. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1999

32/И52 Илиева, Ирена. Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм / Илена Илиева. - София: ИК Кронос, 2005

32/К25 Канети, Елиас. Маси и власт / Елиас Канети; прев. от нем. Елисавета Кузманова. - София: УИ Св. Кл. Охридски, 1996. - (Библиотека Идеи)

32/К36 Карасимеонов, Георги. Политика и политически институции / Георги Карасимеонов. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1997

32/К60 Кисинджър, Хенри. Години на промяна: Продължение на "Дипломацията" / Хенри Кисинджър. - София: Прозорец, 1999. - (Поредица Хроника)

32/К60 Кисинджър, Хенри. Дипломацията / Хенри Кисинджър. - София: Труд, 1997

32/К70 Кобуров, Тодор. Политика и власт / Тодор Кобуров. - София: Военно издателство, 2002

32/К92 Кръглата маса: Стенографски протоколи (3 май - 15 май 1990) / състав. Румяна Коларова, Димитър Димитров. - София: Фондация Д-р Желю Желев

32/К93 Кудрявцев, В. и др.; Политическая юстиция в СССР / В. Кудрявцев, А. Трусов. - Москва: Наука, 2000

32/Л18 Лазаров, Георги. Азбука на демокрацията / Георги Лазаров. - София: Галик, 1992

32/Л40 Лейк, Антъни. Кошмарите на Америка: Действителните заплахи пред американската сигурност / Антъни Лейк. - София: Бард, 2001

32/Л95 Олбрайт, Мадлин. Госпожа министър / Мадлин Олбрайт. - София: Сиела, 2004

32/М32 Марков, Георги. Поуки за държавниците / Георги Марков. - София: Център за изследване на българите Тангра, 2001. - (Българска вечност)

32/М89 Моран Линдзи. На светло: Моят живот като шпионин на ЦРУ / Линдзи Моран; прев. Стефан Аврамов. - б.м.: ИЩ Персей, 2005

32/Н64 Нешев, Кирил. Политическа етика / Кирил Нешев. - София: Софи-Р, 1997

32/О-88 От първо лице: Разговори с Владимир Путин. - София: Българо-руски информационен пул, 2000

32/О-88 Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. - София: Анима, 2006

32/П47 Петров, Владимир. Ако Оруел беше жив: Политически есета / Владимир Петров. - София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2005

32/П47 Петров, Владимир. Умението да се навеждаш: Политически есета / Владимир петров. - София: УИ "Св. Кл. Охридски", 2005

32/П69 Политически партии, движения и организации в България и техните лидери. - София: София-прес, 1990

32/П69 Политология для юристов: Курс лекций / ред. Н. И. Матузов, А.В.Малько. - Москва: Юрист, 1999

32/П78 Попър, Карл. Някои проблеми на новите демокрации / Карл Попър; прев. от англ. Камен Лозев. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1993

32/Р32 Ралчев, Георги и др.; Преходът / Георги Ралчев, Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов. - София: Ф-ция Национална сигурност, 2005. - (Библиотека "Сигурност"9)

32/Р93 Русенският комитет: Документален сборник с материали от Централния държавен архив и архива на Обществения комитет за екологична защита на град Русе / съст. Георги Мишев, Велислава Дърева. - София: Фондация Д-р Желю Желев, 2002. - (Президентска библиотека)

32/С20 Саркози Никола. Свидетелства: Моят живот в политиката / Никола Саркози; прев. Станимир Делчев. - София: ИК Прозорец, 2007. - (Поредица Хроника)

32/С35 Сийес, Емануил-Жозеф. Що е това третото съсловие? / Емануил-Жозеф Сийес. - София: Сиела, 2004. - (Libraria Politica)

32/С49 Сорос, Джордж. Ерата на погрешимостта: Последиците от войната срещу тероризма / Джордж Сорос. - София: Сиела, 2007. - (Поредица Войни и власт)

32/С75 Стефанов, Георги. Външна политика. Дипломация: Теория и практика / Георги Стефанов. - София: Сиела, 2006

32/С75 Стефанов, Георги. Външна политика: Дипломация / Георги Стефанов. -3 прераб. и доп. изд. - София: Сиела, 2000

32/С77 Стоянов, Желязко. Атентати и атентатори на ХХ век / Желязко Стоянов. - София: Парадигма, 2003

32/С95 Стефанов, Георги. Теория на международните отношения / Георги Стефанов. - 2 изд. - София: Сиела, 1997

32/Т77 Тошев, Тошо. Лъжата: книга първа: - / Тошо Тошев. - София: Труд, 2003; книга първа. Жан, Иван и другите. - 2003; книга втора. Жан, Иван и Величеството. - 2004

32/Т84 Трифонов, Тодор. Тероризъм: Политически и правни аспекти / Тодор Трифонов. - София: Албатрос, 1998

32/У25 Удуърд, Сузан. Балканската трагедия: Хаосът и разрухата след края на Студената война / Сузан Удуърд. - София: Сиела, 2002. - (Войни и власт)

32/Ш58 Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988 - 1989 г.: Документален сборник с материали от архивите на МВР и Централния държавен архив / съст. Стефан Дойнов. - София: Фондация Желю Желев, 1999

323/А92 Аспекти на етнокултурната ситуация в България. - прераб. и доп. изд. - София: Асоциация Аксес ; Фондация Фридрих Науман, 1994

323/В74 Восленски, Михаил. Номенклатурата: Господстващата класа в СССР / Михаил Восленски. - София: Христо Ботев, 1993; т. 1. - 1993; т. - 1993

325.11/С77 Стоянова, Пенка и др.; Политически опасни лица: Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания след 1944 / Пенка Стоянова, Емил Илиев. - София: УИ Св.Климент Охридски, 1991

327/П46 Петров-Чомаков, Стоян. Духът на дипломацията / Стоян Петров-Чомаков; прев. Гочо Чакалов. - София: Лик, 2002

329/Б37 Бентон, Филип. Консерватизмът / Филип Бентон; прев. т фр. Весела Генова. - София: Панорама, 1992

329/М41 Махалото на Дарендорф: ляво и дясно в българския политически живот. - София: Асоциация Аксес, 1995

Свързани:

32. политика. Дипломация iconКвалификационна характеристика
Студентите получават задълбочена подготовка по история и теория на международните отношения и външната политика, методи и техники...
32. политика. Дипломация iconПротокол за забрана на употребата на химическо и бактериологическо оръжие във война
Версайско-Вашингтонската система от договори създава условия европейската дипломация да намери решения на традиционни и нови противоречия...
32. политика. Дипломация iconВерсайско-Вашингтонската система в действие (1924-1936)
Версайско-Вашингтонската система от договори създава условия европейската дипломация да намери решения на традиционни и нови противоречия...
32. политика. Дипломация iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет
Понятие за международни отношения, външна политика и дипломация. Правно регулиране на дипломатическите отношения
32. политика. Дипломация iconТест върху целия конспект или развиване на 2 въпроса 22. 11 събота 16 ч четни
Георги Стефанов – „Теория на международните отношения”, „Външна политика. Дипломация”, „Теория на международната сигурност”
32. политика. Дипломация iconБиография на Любомир Христов
Повече от 30 години опит като ръководител, изследовател и преподавател в публичния и в частния сектор. Опит за работа в мултикултурна...
32. политика. Дипломация iconМеглена кунева, кандидат за президент
Повече от 30 години опит като ръководител, изследовател и преподавател в публичния и в частния сектор. Опит за работа в мултикултурна...
32. политика. Дипломация iconКонспект по
Византийската империя в ранното Средновековие (ІV-ХІІ в.) – дипломация и идеология
32. политика. Дипломация iconНа книги, депозирани от 12 до 18 март 2008 г
Ангелов, Петър Димитров. Средновековната българска дипломация. Ик "Лик", 2004. 12 лв
32. политика. Дипломация iconНасоки за разработването на модел на счетоводна политика на читалищата в страната
Резюме: в научната разработка са изследвани същността на счетоводната политика, формите й на проявление и факторите, влияещи върху...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом