Отчет на Управителния съвет на бнапд
ИмеОтчет на Управителния съвет на бнапд
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер130.21 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://morskivestnik.com/compass/docs/2009/032009/images/bnapd.doc
ОТЧЕТ

на Управителния съвет на БНАПД

За периода от 29.03.2008 г. до 28.03.2009 г.


Уважаеми колеги, дами и господа,


Отчетния период е белязан с две значими събития: финализирането на дискусията свързана с издаването на Наредба за реда за извършване на водолазната дейност и отбелязване на 50 години организирана леководолазна дейност в България.


Членски състав

След проверка на членския състав се установи, че към настоящия момент имаме 119 членове, от които на събранието присъстват ........ и ....... пълномощни.


Отбелязване на 50 години организирана леководолазна дейност в България


Инициатор и основен координатор на събитията свързани с годишнината е Агнес Георгиева. На събирането на 15.11.2008г. присъстваха основатели и доайени на леководолазното дело в страната. Ще отбележим участието в подготовката и присъствието на такива личности като Цончо Родев (участвал активно в подготовката, но за съжаление не успя да присъства), Агнес Георгиева, Любен Бараков, Панайот Каприев, Георги Дармонаров, д-р Цанко Янков, д-р Петър Богданов, Любомир Стойков, д-р Ганчо Матеви др. Събранието беше почетено от кмета на Варна г-н Кирил Йораднов, областния управител г-н Христо Контров, министъра на държавната администрация Николай Василев, Атанас Палазов – Директор на Институт по окенология. Получихме поздравителни адреси от Министър Петър Мутафчиев – министерство на транспорта, от доц.д-р Бозов – зам.кмет на Община Варна, от председателя на БЧК, от министър Даниел Вълчев – МОН. Събитието беше придружено от фотоси, отбелязващи интересни моменти от историята на водолазното дело. За перфектното оформление на изложбата трябва да благодарим на Веселин Недев. В представената информация за историята на леководолазната дейност в България влязоха материали над които бяха работили Цончо Родев, Теодор Роков, Илия Щирков, Илия Кръстев, Траян Траянов, Агнес Георгиева, Петър Ганчев, Дарина Иванова. Председателя на БНАПД Илия Раев обеща да съдейства за финансиране на сборник с материали за историята на леководолазното дело. В настоящия момент събираме материали за такъв сборник – спомени, архиви, снимки и др.

Събранието стана повод кмета на Варна г-н Кирил Йорданов, впечатлен от богатата история, да обяви някои интересни и полезни инициативи на Общината свързани с развитието на леководолазното дело.


Наредба на МО, МВР и МТ за извършване на водолазна и друга подводна дейност


След продължителни и понякога бурни дебати с участието на голям брой водолазни специалисти и след няколко протестни писма от страна на БНАПД, Наредбата вече е факт и трябва да се изпълнява (Наредба № Н-7 от 12.06.2008г., публикувана в ДВ на 01.07.2008г.). При изработването на становището си БНАПД вземаше под внимание мненията на много водолази и съмишленици и цялата процедура е пример за това как могат да се постигат положителни резултати с обединени усилия. Преди премането на Наредбата БНАПД е изразила пет становища, изготвени от УС на база на мненията на членовете на Асоциацията. Бяха проведени допълнителни съвещания с посочените министерства (и лични контакти с високопоставени представители на властта) и се постигна съгласие от тяхна страна с посочените от нас забележки. Например отпаднаха голяма част от обявените полигони със забрана за извършване на водолазна дейност, както и претенциите на МТ да контролира водолазните курсове и издаването на сертификати.


Проект за Наредба за здравословни и безопасни условия на труд при водолазна работа


Както сме отчитали на предишни събрания приемането на тази наредба се бави по неизвестни причини от администрацията на МТСП. На нашите настойчиви запитвания отговориха, че не са получили становище на МЗ. Установихме, че МЗ е изпратило становище още през 2005г., посочихме този факт на МТСП и им изпратхме копие на становището, както и наше предложение за корекция на Проекта за наредба. Последва нова пауза. Бяхме принудени да потърсим съдействието на Министерството на държавната администрация в лицето на г-жа Бушка Лукич. След нейната намеса получихме писмо от МТСП с всички становища и със съвет да преработим Проекта, съгласно техните препоръки. Писмото беше в много гневен стил, явно разсърдени, че им се разваля спокойствието. В момента се опитваме да пренапишем Наредбата.


Извънреден конгрес на КМАС


През отчетния период УС на БНАПД взе решение за участие на двама наши представители, членове на УС – Илия Кръстев и Светослав Костадинов, в извънреден конгрес на КМАС, състоял се от 07.01 до 09.01.2009г. в Рим. Решението беше мотивирано от интензивна размяна на реплики и критики от някои скандинавски страни, както и от дневния ред на конгреса: Обсъждане и приемане на нов устав на КМАС. За съжаление, оказа се, че чрез процедурни хватки ръководството на КМАС успя да отложи приемането на новия устав и нашето присъствие се оказа не дотам ефективно, ако не се смятат контактите и консултациите, които проведохме с останалите делегати и предложението направено от руската делегация да съдействат за възобновяване на водолазната спортно-състезателна дейност в България. След завръщането си от конгреса на КМАС, донесохме диск,на който бяха представени леководолазни състезания в басейн,което за разлика от другите начини на провеждане на състезания е с много плюсове и най-вече зрелищно.

Във връзка с това УС предложи на Агнес Георгиева да проучи възможностите и условията при които можем да развиваме спортно-състезателна дейност, като за целта я свързахме с Ана Аржанова, член на УС на КМАС.

След контакта с нея получихме покана за участие в състезанията на 22 и 23-ти май 2009 провеждащи се в Петербург. По право в подготовка като европейски шампионки са Румяна Боева и Нели Рангелова. Група ентусиасти предлага да се проведе и индивидуално републиканско състезание в края на месец септември на басейн във Варна.С помоща на д-р Петър Богданов, Дарина Иванова и инж. Любен Бараков се изготвя регламент на състезанието,който предлагаме за обсъждане от специалистите.
За да участваме в състезания по линията на КМАС,трябва да членуваме в спортния комитет на асоциацията. За целта очакваме Вашите становища.


Учебна дейностПрез 2008г. на клубовете са предоставени 307 водолазни и инструкторски карти на КМАС от които:

236 бр. – Р1 и Р2

25 бр. – Р3

30 бр. – М1

4 бр. – М2

12 бр. – Нитрокс


Издадени са 128 бр. индивидуални водолазни книжки. От м.юли 2008г. към картите Р1 и Р2 се предоставя и диск с учебни материали на КМАС, преведени на български език. Съгласно решение но ОС на БНАПД от 2008г. цената на картите Р1 и Р2, заедно с диска е 25 лв., цената на картите Р3, М1 и М2 е 20 лв., а за Нитрокс – 30лв. УС на БНАПД счита, че тези цени и за 2009г. трябва да се запазят, независимо, че от 2008г. цените на картите на КМАС са завишени средно с 20%.

През отчетния период беше реализиран проекта за индивидуален водолазен дневник и от м. юни 2008г. Асоциацията предостава дневника на клубовете срещу 10 лв(

Съгласно решение на УС на БНАПД, потвърдено от ОС от 2008г. във връзка с повишаване на безопасността на водолазната дейност през 2008г. са извършени

проверки на водолазните клубове, работещи по системата на КМАС – клуб “Средец”, клуб “Нептун”, клуб “Адвенчър стар”, клуб “Приятели на морето” и др. Отчетено е задоволително ниво на спазване на европейските стандарти и добрите водолазни практики. Констатирани са някои отклонения и са направени съответните забележки и препоръки. Направените забележки са свързани основно с липсата на необходимата документация (водолазни дневници) и липсата на кислородни дихателни устройства. Методиката на обучението и наличната екипировка отговарят на изискванията. Своеобразна модификация на учебните програми и мерките за безопасност се прилага в клуб “Нептун”. Модификацията е в посока на повишаване на безопасността и се състои в увеличаване на времето за обучение и допълнителни осигурителни мерки, като осигурители на мястото на водолазната станция и непосредствено над водолазната група във водата. Учебния отдел на БНАПД приветства подобни отклонения от стандартните програми, водещи до по-голяма безопасност.

През 2008 МК”Приятели на морето” подчини цялата си дейност на своята мисия и цели. Проектите и дейностите, които Клубът осъществи са :Проект “Лятна морска академия 2008”- /Създаване възможност за професионална реализация на младежи в неравностойно социално положение чрез придобиване на квалификации по морски специалности/ - реализира се за девета поредна година.

За първа година, финансово социалната дейност на клуба бе изцяло подкрепена от български частни фирми.

Проект “Различно лято” – морски, младежки лагер в Каварна с три модула – гмуркане, водолазна обучение и опазване на околната среда.

Бяха проведени 5 водолазни курса – четири във Варна през месеците Юни, Юли Септември и Октомври и един в Каварна през месец Август. Обучени - 43 човека.

Като партньор и през 2008 г. Клубът участва в проект, свързан с опазването чистотата на плажовете и морската вода - “Спасители на плажа” на фондация “Мейдей”.

Наличието на разрешително от Дирекция Морска Администрация за провеждане на курсове за капитани на плавателни съдове до 20 БТ чрез договор с “Зуна” ЕООД даде възможност клуба да обучи 40 курсиста.

В началото на месец юни Клубът участва със свой щанд на „ Четвъртото национално младежко изложение – Варна 2008”. Вложени бяха средства за осъществяване на рекламна дейност в медиите и специализираните туристически издания.

Закупено беше и допълнително водолазно оборудване.

За трета година МК”Приятели на морето” организира ветроходната регата “Трети март”, която за петдесет и трети пореден път откри ветроходния сезон.

Членовете на Клуба са 30. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на водолазната правоспособност, покриване на инструкторска степен и др.


Подводна и хипербарна медицина

За подобряване на специализираната медицинска помощ при водолазни заболявания през изтеклия период бяха установени контакти с ведомства и фирми, разполагащи с барокамерни комплекси и медицински специалисти. Такива възможности имат ВМА – ББАЛ – Военноморска болница – гр.Варна, ИО-БАН – Варна и Медицински център “Оксигена” на територията на Университетска болница – Варна.

Другите барокамери поради характера на тяхната дейност и предназначение, както и принадлежността им към ВМС, не могат да бъдат използвани за целта. Адресите и телефоните на споменатите центрове ще публикуваме на сайта на Асоциацията. До сега най-много болни са лекувани във ВМБолница. От анализа на случаите на водолазни заболявания от последните години изводите са : необходимост от адекватна декомпресия, строго спазване на провилата за повторните спускания, както физическото натоварване след изплаване. Недопустимо е забавянето и отлагането на лечебна рекомпресия.

От тази година в Медицинския университет – Варна е обособена свободно избираема специалност “морска медицина”, с което се създават условия за развитие на водолазна медицина и нейното утвърждаване като медицинска специалност. Необходимо е, ако бъдат потърсени и намерени фирми и центрове, те да участват активно в подготовката на студентите, за да бъдат те по-полезни и ефективни като лекари.

Д-р П.Ганчев безвъзмездно участва като лектор в курсове за водолази и и в консултации при лечение на водолази и профилактични дейности. Като член на УС поддържа контакти и взаимодействие с граждански и военни структури в областта на водолазната медицина.


Екология и морска биология и създаване на изкуствени рифове по българското крайбрежие


Както е широко известно създаването на изкуствени рифове, когато се извършва при спазване на определени изисквания и под наблюдението на специалисти, е действие което е благоприятно за опазване и възпроизводство на подводната среда. Ако тези рифове представляват кораби, самолети, склупторни фигури и др. те се превръщат в атрактивни обекти за посещение на водолази.

През м.май получихме съобщение от г-н Сергей Федотов, учредител на Некомерческия благотворителен фонд за развитие на екологически програми “Изкуствени рифове”, че в българското крайбрежие на Черно море се планира създаване на изкуствени рифове за провеждане на фестивал под същия надслов. Съобщението беше придружено от молба за съдействие от страна на БНАПД. Със специално писмо изразихме подкрепа за инициативата, като подчертахме, че всички дейности трябва да бъдат съобразени с нормативните документи на РБългария и със съответните разрешителни и контрол. Водолазния инструктор Цветан Ганчев беше определен за координатор на събитието от страна на БНАПД. Към настоящия момент не сме получавали информация за развитието на този проект, но ще продължаваме да поддържаме контакти с г-н Федотов.

Интересна е идеята на нашия колега Орлин Цанев във връзка с инсталирането на стар пътнически самолет под водата пред н. Галата на дълбочина около 20м. Проекта е в процес на подготовка и се очаква монтажа да се извърши през м. юни 2009г. БНАПД ще съдейства за реализирането на проекта.

Освен спомената инициатива в раздела екология и морска биология могат да се отбележат и следните прояви:

През 2008 г. екип морски биолози от ИО-БАН, част от които членове на БНАПД, изпълнява проект финансиран от холандското правителство по програма BBI-Matra за „Разработване на показателна екологично единна мрежа от подводни морски защитени територии в България и Румъния”, в сътрудничество с НИМИР „Григоре Антипа”, Констанца и координиран от EUCC - The Coastal Union, Холандия.

БНАПД съдейства за получаване и повишаване на леководолазната квалификация на морски биолози от ИО, участници в проекта. Съчетаването на биологично образование с леководолазни умения разширява възможностите за морски екологични проучвания чрез прилагане на леководолазни научни методи и подходи и се оказва съществен фактор за успешното постигане на целите на проекта.

Извършени са поредица от леководолазни гмуркания в района от н. Коракя до Резово за установяване на подводни местообитания и видове с високо природозащитно значение. Полевите наблюдения позволяват обособяването на най-значимите в консервационно значение райони от бъларското черноморие, в които присъстват уникални местообитания, редки и застрашени видове, високо видово разнообразие и характерни подводни пейзажи. Резултатите са публикувани в две брошури на български и английски език, в Бюлетина на НОК бр. 5, 2008 и в редица популярни статии в българската преса.

Проведена е национална среща със заинтересованите страни – представители на черноморските общини, РИОСВ, БДЧР, неправителствени екологични организации и др. за популяризиране на идеята за създаване на морски резервати в България и проучване на общественото мнение. БНАПД участва в срещата и изразява положително становище в подкрепа на създаването на морски защитени територии и развиването в тях на екологичен туризъм, включващ леководолазни гмуркания и шнорхелинг за наблюдениe на съхранени подводни ландшафти и природни местообитания.


Професионална дейност


В общата част на отчета споменахме за усилията на УС да придвижи Проект за наредба към МТСП.

Междувременно още трима членове на БНАПД завършиха професионални курсове във Форт Уйлямс – Шотландия, а други двама в училището в Марсилия.


Подводна фотография


БНАПД с удоволствие отбелязва издаването на великолепния алманах “Черно море” на български и английски език на нашия известен колега и подводен фотограф Любомир Клисуров. Представянето на книгата стана на 21.05.2008г.


Културно-историческо наследство


През изминалата 2008 г. по направление “културно-историческо наследство” на Института по океанология и БНАПД започна подготовката за създаването на археологическа информационна система (АИС). Разработваната от нас АИС има работно заглавие ARCHAEOLOGIA PONTICA. С нейна помощ (на АИС) ще може да се създаде динамична банка от данни, която ще дава бърза и изчерпателна информация за всеки включен и описан в нея обект и която ще може постоянно да се обновява и допълва. Главната идея е да се създаде информационен продукт, който да послужи като основа за създаването на първата в България база данни за потънали археологически обекти, а впоследствие и на електронна археологическа карта на потънали паметници на културата, която ще може да бъде използвана и за нуждите на подводния туризъм.

През 2008 г. беше установен контакт с Виенския Университет и Групата по подводна археология в Австрия, като започнаха преговори за бъдеща съвместна дейност по издирване на потънали кораби в българския сектор на Черно море и изнасяне на лекции пред студенти и водолази в Австрия.

Неформална среща на водолази в гр.Пловдив – 07.03.2009г.


Срещата беше организирана по инициатива на УС на БНАПД, а съорганизатори бяха клуб “Нептун” от Пловдив и групата за технически спускания BSTD. Причината за тази инициатива бяха някои публикации с критична насока към БНАПД и лично към Илия Кръстев. От поставените в сайтовете въпроси стана ясно, че хората, които ги поставят, не познават структурата и нормативните документи на КМАС, както и взаимоотношенията между КМАС и страните членки и произтичащите от това условия при обучение и издаване на сертификати.

Сметнахме за полезно и необходимо да разясним тези въпроси, да отговорим и на всички други въпроси, включително и тези, които засягат вътрешните правила на БНАПД. От членския състав на срещата присъстваха Драгомира Димитрова – секретар, Агнес Георгиева – зав.спортно-състезателната дейност, Светослав Костадинов – чл. на УС, Дарина Иванова, Мирослав Славчев, Симеон Гатев –старши, Симеон Гатев-мл., Антон Ангелов, Пламен Спасов, Румен Йонов, Агоп Сренц, Крикор Сренц, д-р Любомир Нурян, Димитър Димитров, Стефан Стефанов, Емил Каратопраклиев, Стамен Стаменов и др.

Срещата премина в сравнително спокойна атмосфера, особено като се отчете предварителната настройка от изказвания в сайта Акваборн – цитирам “да се плюе” на срещата. Вместо на срещата плюенето се прояви след нея в същия сайт. Недоволните изказват становището, че водещия Агоп Сренц от клуб “Нептун” не им давал възможност да задават въпроси. Според мен всички имаха достатъчно време и възможност, както да задават въпроси, така и да правят изказвания. Водещия се стремеше това да става в определен ред. Някои от задавалите въпроси не поискаха да им се отговоря по неизвестни причини.

На някои въпроси, зададени от членове на БНАПД вече е отговаряно многократно, но ще отговорим и на настоящото събрание в т.разни. Въпроса обявен от форумците за особено важен и скандален е защо Илия Кръстев подписва карти на водолази, които са завършили курсове при инструктори с квалификация М2. От справката, която направихме се оказа, че от 25 карти Р3 за 2008г. спорна е само една. Илия Кръстев обясни, че се касае за недоразумение т.к. ние разполагаме със стандарт на КМАС, в който е записано, че картите Р3 се издават само от инструктор М3, но е настъпила промяна в стандарта, която е избегнала от вниманието на Илия Кръстев. Илия Кръстев се извини за недуразумението и е готов да издаде дубликат на картата – този път подписана от обучаващия инструктор.

Друга важна тема широко застъпена в Акваборн, както преди, така и след събранието е, че имало “голяма, непреодолима” и т.н. пропаст между новото и старото поколение водолазни деятели. Независимо от изключително настървеното преповтаряне на тази теза, за сега не е даден нито един пример за такова противопоставяне. Смятаме за обидно и опасно противопоставянето на възрастови, етнически, полови, верски и др. подобни признаци. УС на БНАПД ще предложи в т.разни да се гласува специално обръщение по този въпрос.

Независимо от направените забележки УС на БНАПД счита, че подобни събрания са полезни и Асоциацията е готова на диалог с всички, които имат отношение към водолазното дело по всички въпроси, свързани с развитието му. Един от въпросите, по който се установи консенсус, беше този за необходимостта от инсталиране на рекомпресионна камера в района на южното черноморие. Специалисти на Асоциацията правят необходимите проучвания и ще излязат със становище по проблема.

Кампанията за дискредитиране на БНАПД е с неизвестни цели – вероятно създаването на друга федерация(асоциация).

Използваме случая да благодарим на клуб “Нептун” – Пловдив за добрата организация на срещата и за сърдечното посрещане.


Случая Симеон Гатев


След оживени спорове между нашия колега Симеон Гатев и УС на БНАПД, за който докладвахме на ОС през 2008г. на път сме да постигнем приемлив и за двете страни компромис. Симеон Гатев е съгласен да продължава да купува карти на КМАС единствено от БНАПД, с което се създават условия за контрол над дейността на клуба от БНАПД, както това се изисква от чл. 4.1.5. на Устава на КМАС. По тази причина УС оттегля искането си за изключване на Симеон Гатев и клуб “Монисуб” от БНАПД. Същевременно клуб “Монисуб” остава CDC на КМАС.


Свързани:

Отчет на Управителния съвет на бнапд iconРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
Провеждането на Общото събрание на нсбс съвпада с изтичането на мандата на Управителния съвет, поради което с настоящия доклад Управителният...
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconДоклад на Управителния съвет
Настоящият доклад е първият годишен отчет на Управителния съвет на бав след избирането му от Общото събрание на 8 април 2010 г с...
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconОтчет 2008 година
Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на управителния съвет от 16. 01. 2009 г
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconОтчет на управителния съвет
Програмата за дейности през следващия едногодишен период на 2012-2013 години, както и одобряване на финансовия план за нейното изпълнение....
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconОтчет на управителния съвет
Програмата за дейности през следващия едногодишен период на 2011-2012 години, както и одобряване на финансовия план за нейното изпълнение....
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconДоклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 23. 03. 2009 Г
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Отчет на Управителния съвет на бнапд iconДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом