Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница9/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24Източник: Фирмени данни  • През 2008 г. се наблюдава повишаване на обема на производство на стоманени тръби общо с 44.6 %. През отчетната година най-голям ръст има в „Прециз интер Холд.” АД - 56.5 % спрямо това от 2007 год.

  • Основен производител на тел и телени изделия е „ЖИТИ” АД – Русе. През 2008 год. се отчита увеличаване на производството им спрямо 2007 год. от 34.1 хил. т или повече от два пъти.


Произведените в България през 2008 год. тръби (безшевни и заварени) представляват 0,002% от общото световно производство на този продукт и 0.070% от това производство в ЕС (27).


Фигура.2.5
2.2. ТЪРГОВСКИ ОБМЕН И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВЧМ И ИЗДЕЛИЯ

ОТ ТЯХ


2.2.1. ВНОС НА СКРАП, ВЧМ И НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

Общият обем на внос на скрап, валцувани черни метали и изделия от тях през 2008 г. в количествено изражение е 2 191.4 хил. т. Намалението спрямо 2007 г. е 366.0 хил.т. или 14.3 %.

В стойностно изражение вносът през 2008 год. бележи ръст от 49.7% или 723.2 млн. долара (839.3 млн. лева) спрямо 2007 год. Данните за вноса през последните три години са показани на таблица 2.5.

Таблица 2.5


Внос на скрап, ВЧМ и изделия от тях, хил. т

Стоки:

2005

2006

2007

2008

Разлика

2008/2007

+/-

%

Нелегирани - общо


1 262.6

1 644.4

2 084.1

1 855.5

-228.6

89.0

Чугун-блок,гранули, прах

19.6

17.0

26.2

30.4

4.2

116.0

Феросплави

12.1

15.3

17.0

14.4

-2.6

84.7

Скрап

108.4

183.8

296.6

237.1

-59.5

79.9

Полупродукти

274.5

417.2

461.9

567.7

105.8

122.9

ГВ прокат (рулон и лист)

203.0

269.4

400.5

245.1

-155.4

61.1

СВ прокат (рулон и лист)

74.7

98.6

99.4

105.2

5.8

105.8

Валцдрат

189.1

211.2

175.4

222.8

47.4

127.0

Пръти

309.2

340.9

485.5

306.0

-179.5

63.0

Профили

72.0

91.0

111.6

126.8

15.2

113.5

Легирани – общо

51.4

62.8

80.9

83.3

2.4

102.9

ГВ и СВ рулони и лист

23.9

31.8

40.3

46.4

6.1

115.1

Пръти и профили

23.2

25.3

34.2

32.9

-1.3

96.2

ГВ ленти

2.0

2.1

2.3

-

-

0

Други

2.3

3.6

4.1

4.0

-0.1

97.6

Изделия от ВЧМ

166.5

222.7

392.4

252.7

-139.7

64.4

Безшевни тръби

39.2

45.5

43.0

40.0

-3.0

93.0

Заварени тръби

36.9

43.8

207.3

48.4

-158.9

23.3

Ламарина с покритие

67.5

104.2

112.4

135.3

22.9

120.4

Черна лента

5.7

6.1

-

-

-

-

Лента с покритие

4.5

6.8

-

-

-

-

Телове

12.7

16.3

29.7

29.0

0.7

97.6

Общо

1 480.5

1 929.9

2 557.4

2 191.5

-366

85.7

Стойност, млн. долара

841.7

1 068.5

1 455.4

2 178.6

723.2

149.7

Стойност, млн. лева

1 325.5

1 666.3

2 066.7

2 906.0

839.3

140.6

Източник: Митническа статистика.


Чугун за леярски цели се внася основно от Украйна (91.4 % от общото внесено количество на този продукт).

През 2008 год. в сравнение с 2007 год. количеството на внесения скрап е намален с 21.0 % или 59.5 хил. т. Спрямо общия обем на вноса, делът на скрапа се запазва относително малък - около 10.0 %. Потребностите на българските фирми се задоволяват основно от наличен скрап или закупен с произход от България. И през 2008 г. най-големи количества са внесени от Румъния (201.3 хил. т или 84.9 % от общото количество).

Вносът на заготовки през 2008 год. се е увеличил с 105.8 хил. т. спрямо предишната година, като доставките са изключително от Украйна (98.2 %).

Делът на вноса общо на валцувани черни метали в България през 2008 г. спрямо общия обем на вноса на тези продукти за страните от ЕС(27) е 1.23 %, а спрямо този за целия свят – 0.342 %.

През 2008 год. се наблюдава спад на вноса на плосък прокат от нелегирани марки стомани. Това се отнася по-специално за горещовалцувания прокат (рулон и лист) и намалението е 155.4 хил.т или 61.1 % спрямо предишната година.

Както се вижда от табл. 2.6 и фиг. 2.6 през последните години вносът на плосък прокат от страните на Европейския съюз се запазва почти на едно и също ниво. Вносът от други страни от Европа и най-вече от Балканския полуостров – Македония, Сърбия и Турция намалява с 19.8 хил.т. През 2008 год. съществуваше количествена квота за обема на вноса на плосък прокат с произход от Украйна, насочен за страните от ЕС. Затова вносът им през същата година за България се запазва в границите от 2007 год. и е 93.5 хил.т., спрямо годината преди членство на България (2006 год.) в ЕС, т.е. вносът от Украйна е намалял значително.

Таблица 2.6.

Внос на плосковалцуван прокат, т


Региони:

2005

2006

2007

2008

Разлика

2008/2007

+/-

%

Европейски съюз (25)

21.8

20.8

121.0

125.0

4.0

103.3

Други европ. страни

50.3

84.3

231.4

211.6

-19.8

91.4

ОНД

201.9

261.7

151.7

154.7

3.0

101.9

Северна Америка

-

1.0

0.3

0.1

-0.2

33..3

Други

-

-

42.2

40.6

-1.6

96.2

Общо

274.0

367.8

546.6

532.0

-14.6

97.3
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом