Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница8/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Производство на валцувани черни метали (ВЧМ) по асортимент, хил. т


Източник: Фирмени данни

Анализът на данните от таблицата показва следното:

  • През 2008 год. прекъсва положителния тренд на нарастване на производството на ВЧМ, който се наблюдаваше през последните три години. Общото количество на тези продукти през 2008 год. е с 11.8 % по-ниско спрямо това през 2007 год.

  • Въпреки, че през 2008 год. обемът на произведения прокат в трите дружества – „Стомана индъстри” АД, „Промет стийл” АД и „Хелиос металург”АД нараства спрямо този през 2007 год., общото намаление е в резултат от значителния спад в производството в „Кремиковци” АД от 581.8 хил. т спрямо 2007год.

  • Основно намаление се наблюдава при плоските горещовалцувани черни метали, като производството им през 2008 год. представлява 58.7 % спрямо това през 2007 год.

  • През отчетната година има значителен ръст от 75.3 % при производството на дълги валцувани продукти спрямо предходната година. Това се дължи главно на повече от два пъти увеличено производство в „Стомана индъстри” АД и в „Промет стийл” АД - 1,5 пъти.

  • Относителният дял на произведените плоски ВЧМ от общото количество ВЧМ е 74.2 % за 2005 год., 68.3 % за 2006 год., 73.4 % за 2007 год. и 47.4 % за 2008 год., а за дългите ВЧМ за съответните години е 25.8 %, 31.7%, 26.5 % и 52.6 %.

Докато през 2007 год. преобладаваха количествата на произведените плоски продукти, то през 2008 год. при същите мощности за производство, продукцията на плоски продукти намалява. Увеличени са само мощностите за производство на дълги продукти в „Стомана индъстри”АД. В резултат на това общият обем произведен дълъг прокат в страната значително нараства. Паралелно с това се подобрява натоварването на съществуващите мощности в другите две металургични фирми – „Промет стийл” АД и „Хелиос металург” АД.

През 2008 год. в „Стомана индъстри” АД беше пуснат в експлоатация нов прокатен цех за пръти, валцдрат, сортов прокат и арматурно желязо, включващ методична пещ, прокатен стан, уякчаваща секция, хладилници и машини за окончателна обработка. С включването му в общата производствена схема се повиши делът на крайни дълги продукти и се разшири тяхната номенклатура.

Фигура.2.4Производство на плосък и дълъг прокат, хил.т

Произведеният у нас през 2008 год. горещовалцуван прокат представлява 0.169 % от общото световно производство на този продукт и 1.26 % от това производство в ЕС (27).

Произведеният в България през 2008 год. горещовалцуван плосък прокат представлява 0,124 % от общото световно производство на този продукт и 0.648 % от това производство в ЕС(27).

Произведеният в България през 2008 год. горещовалцуван дълъг прокат представлява 0,211 % от общото световно производство на този продукт и 1.453 % от това производство в ЕС (27).

Производството на изделия от ВЧМ общо и по фирми-производителки е представено на таблица 2.4 и фигура 2.5.

  • През 2008 г. общото производство на изделия от валцувани черни метали отчита увеличение от 51.1 хил. т или 24.2 % спрямо това през 2007 год.

  • В „Кремиковци” АД през 2008 год. не са произвеждани основни за фирмата изделия като, ламарина с цинково и пластмасово покритие и студеновалцувана лента.

  • Отчита се намалено производство на стоманени топки за мелници в „Стомана индъстри”АД и повишаване това на елементи за руднично крепене.

Таблица 2.4Производство на изделия от валцувани черни метали (ВЧМ) по фирми и

асортимент, хил. т


Изделия

Фирми:

2005

2006

2007

2008

Разлика

2007/2006

+/-

%

Стоманени тръби

“Прециз интер Холд.”АД

66.2

77.6

85.0

133.0

48.0

156.5

„Интер Тръст Холд” АД

-

2.9

23.3

25.8

2.5

110.7

„Кьокнер Металснаб”АД

4.0

4.4

5.4

5.7

0.3

105.5

Общо

70.2

86.2

113.7

164.5

50.8

144.6

в т. ч.

Шевни“Прециз интер Холд.”АД

66.2

77.6

85.0

133.0

48.0

156.5

„Интер Тръст Холд” АД

-

2.9

9.7

10.2

0.5

105.1

„Кьокнер Металснаб”АД

4.0

4.4

5.4

5.7

0.3

105.5

Общо

70.2

84.9

100.1

148.9

48.8

148.7

Безшевни

„Интер Тръст Холд” АД

-

1.3

13.6

15.6

2.0

114.7

Общо

-

1.3

13.6

15.6

2.0

114.7

Ламарина с цинково покритие

“Кремиковци”АД


107.4


115.0

40.6

1.1

-39.5

2.7

Метало-пласт - рулони

“Кремиковци”АД


18.2


10.2

1.0

-

-

-

СВ лента

“Кремиковци”АД

1.6

1.0

0.2

-

-

-

Стоманени топки за мелници

“Стомана Индъстри.” АД


14.9


22.2

15.2

10.0

-4.8

65.8

Тел и телени изделия

“Стомана Индъстри” АД

-

-

3.1

8.5

5.4

274.1

„ЖИТИ” АД

21.8

20.3

18.5

47.2

28.7

255.1
Общо

21.8

20.3

21.6

55.7

34.1

257.8

Елементи - руднично крепене

“Стомана Индъстри” АД26.130.4


18.7


30.8


12.1


164.7

Прокат

Крайни продукти

266.9

301.4

211.0

262.1

51.1

124.2
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом