Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница6/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Източник: Фирмени данни

Данните показват големия спад през 2008 год. в обема на производство в сравнение с 2007 год. – за агломерата с 160 %, кокс – 43.2% и чугун – 141.1 %. За производството на агломерат през 2008 г. са вложени 602.5 хил.т железни руди и концентрати, докато през 2007 год. това количество е било 1418.1 хил.т или с 815.6 хил. т по-малко. Използваните железни суровини са изключително от внос.

За производството на кокс са използвани 393.6 хил.т коксуващи въглища.

През 2008 год. цените на желязосъдържащи суровини в целия свят запазиха своите високи стойности, което даде отражение на себестойността на произвеждания агломерат, а оттам и на произвеждания чугун. Докато през 2007 год. вносът на желязосъдържащи суровини е преди всичко от Бразилия (53.0 % от общия внос), то през 2008 год. той е от Украйна (67.1%). Делът на вноса на железни руди от Бразилия е 27.9%. Внасяната суровина е при средната цена 131.62 долара/т докато през 2007 год. тя е била 98.8 долара/т.

Количеството произведен агломерат през 2008 год. бележи силно намаление от 949.2 хил. т в сравнение с 2007 год., което се дължи на спада на производството на чугун в „Кремиковци” АД.

Общият капацитет на коксовите батерии в „Кремиковци” АД е 1 200 хил. т. Произведеният кокс в тях през 2008 год. е 272.9 хил.т. Общото количество на коксуващите въглища от внос е 402 хил.т на обща стойност 88 207 хил. щ. дол.

През 2008 г. няма промяна в мощностите за производство на чугун (3 пещи - 1 650 хил. т) в „Кремиковци” АД, но втора доменна пещ не работи от началото на 2006 г. В експлоатация бяха само две доменни пещи. Общият им капацитет е 1 100 хил. т/ год. или с 550 хил. т/год. по-малко. Докато натоварването на тези мощности през 2007 год. е било 97%, то през отчетната година поради намаленото производство, натоварването на работещите доменни пещи е само 60 %.

На фигура № 2.1 е представена динамиката на производството на доменен чугун в България.

Произведеният чугун в България през последните години намалява. Така то през 2005 год. представлява 0.138% от световното производство, 0.131 % през 2006 год., 0.113 % през 2007 год. и 0,047 % през 2008 год.

По отношение на общото производство в ЕС (27) произведеният чугун в България през 2007 год. представлява 0.9%, докато същия показател през 2008 год. е само 0.408 % или два пъти по-нисък от това през предходната година.Фигура.2.1
2.1.2. ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВА СТОМАНА


Производители на течна стомана в България през 2008 год. са „Кремиковци” АД (в кислородни конвертори и електропещи) и „Стомана индъстри” АД само в електропещи.

Количеството на произведената течна стомана през последните години по процеси и фирми е дадено в таблица 2.2 и на фигура 2.2.


Таблица 2.2

Производство на стомана в България, хил. т

Процес:

Фирми:

2005

2006

2007

2008

Разлика 2008/2007

+/-

%

КК

“Кремиковци” АД

1 197.0

1 154.9

1 027.0

428.0

-599.0

41.7

ЕП“Стомана Индъстри” АД

560.2

692.2

689.4

839.2

149.8

121.7

“Кремиковци” АД

191.6

254.4

191.8

61.8

-130.0

32.2

Общо ЕП

751.8

946.6

881.2

901.0

19.8

102.2

Общо по

фирми

“Кремиковци” АД

1 388.6

1 409.3

1 218.8

489.8

-729.0

40.2
“Стомана Индъстри” АД

560.2

692.2

689.4

839.2

149.8

121.7

Общо за страната

1948.8

2101.5

1908.2

1 329.0

-579.2

69.6

Непрекъс-нато отлята

„Стомана Индъстри” АД

560.2

692.2

689.4

839.2

149.8

121.7

„Кремиковци” АД

47.5

534.9

874.3

463.2

-411.1

52.9

Общо

607.7

1 227.1

1 563.7

1 302.4

-261.3

83.3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом