Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница2/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Раздел първи – Българската икономика през 2008 год. ...........................................7


    1. Население, пазар на труда, работна заплата ......................................................7

    2. Производителност, БВП, eнергопотребление........................................................12

    3. Външнотърговски обмен, внос и износ на стоки ..................................................14

    4. Основни макроикономически показатели .............................................................19

Раздел втори – Черната металургия в България ....................................................21


2.1 Производство на черни метали и прокат от тях ..............................................21

2.1.1.Суровинна база и производство на чугун............................................................21

2.1.2. Производство на сурова стомана ........................................................................23

2.1.3. Производство на валцувани черни метали и изделия от тях.............................26

2.2 Търговски обмен и потребление на ВЧМ и изделия от тях ................................30

2.2.1. Внос на скрап, ВЧМ и на изделия от тях ............................................................30

2.2.2. Износ на скрап, ВЧМ и на изделия от тях ..........................................................35

2.2.3. Външнотърговски оборот на ВЧМ и на изделия от тях ....................................43

2.2.4. Реализация на ВЧМ и на изделия от тях в страната ..........................................44

2.2.5.Реално вътрешно потребление на стоманени продукти …………………..….47

2.3. Производство и потребление на огнеупорни и други материали………….......49

Раздел трети – Цветната металургия в България ................................................52


3.1. Производство на цветни метали ...........................................................................52

3.1.1. Производство на анодна и електролитна мед………………………..................52

3.1.2. Суровинна база и производство на олово............................................................54

3.1.3. Суровинна база и производство на цинк.............................................................56

3.1.4. Производство на вторични, благородни и съпътстващи метали,

сплави и химически продукти.………………………………….........................59

3.1.5. Производство на прокат от цветни метали и сплави…………………....……62

3.2. Търговски обмен и потребление на цветни метали и сплави. ............................67

3.2.1. Внос на цветни метали и на изделия от тях …...................................................67

3.2.2. Износ на цветни метали и на изделия от тях ….................................................69

3.2.3. Външнотърговски оборот на цветни метали ….................................................72

3.2.4. Реализация на цветни метали и сплави…………….…. ....................................73

3.2.5 Реално вътрешно потребление на цветни метали и сплави…………………..75


РАЗДЕЛ ПЪРВИ


БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА


(КРАТЪК ПРЕГЛЕД)


1.1. НАСЕЛЕНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, РАБОТНА ЗАПЛАТА


В края на 2008 год. населението на България възлиза на 7 606 551 души. В тази цифра е отчетена външната миграцията и тя се отнася до броя на лицата с българско гражданство, които се водят с настоящ адрес в страната. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 33 689 души /0.44 %/.

Структурата на населението през последните три години е показана в таблица 1.1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом