Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница14/24
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2008bg fin-1_52356eb9216c108934e216e5b816fe74.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Източник: Митническа статистика.

В групата ВЧМ се включват полупродуктите, ГВ и СВ прокат (рулони, лист и лента), валцдратът, прътите и профилите (включително легирания прокат) и изделия, но без чугун, феросплави и скрап.

Анализът на данните показва, че количеството на износа на ВЧМ, вкл. полупродуктите през 2008 год. се е намалил с 559.8 хил. т ( 32.3 %) спрямо 2007 год., а вноса от 1821.1 хил. т почти се е запазил на същото ниво. Общият оборот спада с 553.9 хил. т или с 15.6 %.

При изделията от ВЧМ обемът на износа намалява с 11.2 хил.т или 7.6 %, а този на вносът с 139.7 хил. т или с 35.6 %. Отчита се спад във външнотърговския оборот за тези продукти през 2008 год. спрямо предходната година от 150.9 хил. т или с 28.0 %.

Общото салдо през 2008 год. за ВЧМ и за изделията е отрицателно. Това е тенденция, която започва от 2005 год., в резултат на по-големия ръст във вноса на металургична продукция в сравнение с този на износа.

За изделията от ВЧМ е отчетена положителна тенденция износът в количествено отношение да намалява с по-нисък процент от вноса, което е свързано с увеличената реализация на продукцията на българсксите производители на вътрешния пазар.


2.2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЧМ И НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ В

СТРАНАТА


Реализацията на стоманени продукти за вътрешния пазар на страната по видове продукти и разпределението й по фирми – производителки за 2008 год. са отразени съответно на таблици 2.12 и 2.13.

През 2008 год. се наблюдава увеличаване на количествата на реализирана обща метална продукция на вътрешния пазар с 322.1 хил. т в сравнение с 2007 год.

В резултат на това общо увеличение, както и поради намаленото производство на плоски продукти през 2008 год. (в „Кремиковци” АД) се отчита спад на износа с 268.3 хил.т. в сравнение с тази през 2007год. Реализацията на вътрешния пазар на плоски и дълги валцувани продукти, както и на изделията от тях чувствително се е увеличила почти два пъти.

Произведената от металургичната индустрия продукция е изцяло реализирана. Няма увеличение на складовите наличности във фирмите.


Таблица 2.12


Реализация на продукцията от черни метали

през 2007 и 2008 год. по видове, хил. т

Видове

продукция:

Износ

Вътрешен пазар

Обща реализация

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Полупродукти


135.7

85.4

9.8

16.8

145.5

102.2

Дълъг прокат

280.5

521.7

168.1

374.4

448.6

896.1

Плосък прокат

1 320.0

569.3

184.8

260.6

1 504.8

829.9

в т.ч. ГВ

1 281.9

569.3

180.6

260.6

1 462.5

829.9

СВ

38.1

-

4.2

-

42.3

-

Общо прокат


1 600.5

1 176.4

352.9

651.8

1 953.4

1 828.2

Изделия

147.5

119.7

71.4

101.6

218.9

221.3

Общо

1 883.7

1 296.1

431.3

753.4

2 317.8

2 049.5
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом