Проектен капацитет действ. Произв. Мощности
ИмеПроектен капацитет действ. Произв. Мощности
страница5/27
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер1.29 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcci.bg/bulgarian/eurozone/negotiations/CH_22/CONF_BG 02-03-add/CONF_BG 02_03-ad14-06
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ОВОС


“Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман

1

(64)

2.4

София

Леярна за черни метали


60 000 т./г.

230 т/ден

18,5 хил. тона

44.

144-63/96

“Берг-Монтана Фитинги” ООД, гр. Монтана

ул. Индустриална” 4,

1

(65)

2.4

Монтана

Производство на фитинги

9 350 тона отливка/г.

35,7 тона отливка дневно за Леярната за черни метали-чугун.


5 615 тона отливка/2001г.

т. е. 22 тона отливка дневно.

45.“Енергоремонт-Кресна”АД

1

(66)

2.4

Благоев-град

Производство и обработване на метали /ЕДП/ в Електродъгова пещ – 4тона – 2бр. и

Индукционна пещ – 0.6тона – 2бр./ ИП/

ЕДП-20т/ден – 2 бр.


ИП- 6т/ден – 2 бр.

Действителна производство през 2001г.

в ЕИП - 2т/ден

в ИП – 0.2т/ден

46.

ОВОС в процедура“Елисейна” ЕАД, гара Елисейна

гара Елисейна, обл. Враца

има доклад за обекта, чакат се миналите щети, неясна съдба на обекта


1
(67)

2. 5 (а)

Враца

Металургична преработка на мед съдържащи суровини, полупродукти и отпадъци

14000т/г конверторна мед


12211т./2001

Не работи

1

(68)

5.4

Хвостохранилище за отпадък от обработка на медни руди, калциев сулфат, сулфатен шлам

проектен обем – 255 хил. тона

експлоатация - начало - край – 1999г – 2001г.

-

/2000г./ - 5т/год.

47.

68-21/97

68021/99

“Оловно цинков комплекс” АД, гр. Кърджали1

(69)


1

(70)


1

(71)


1

(72)
2.1


2.5(б)


4.2(б)


5.1

Хасково


-производство на олово от концент-рати и вторично съдържащи олово материали:

-агломерат;


-смесена шихта; -производство на цинков окис от блоков цинк;


-производство на сярна киселина


Сплав”ДОРЕ”

Бисмут

Кадмий


Олово


Цинк


Рециклиране на акумулатори


33000 т/г


76350 т/г

84834 т/г


10000 т/г


49000 т/г
26291 т/г


63280 т/г

70310 т/г


198.4 т/г


43832 т/г


1128

1601х.лв

21676,7кг

32858кг

61834кг

47457кг

4301т

500т

100т

120т

1532,426т

4168,206т

437,939т

48.49-11/96

“Алкомет” АД, гр. Шумен


1

(73)

2. 5(б)

Шумен

леене на метали

леярен прокат –

50 000 т/год; 200 т/ден

валцов прокат –

27 000 т/год.;

пресов прокат – 9 500 т/год.

Леярен прокат –64 т/год. Валцов прокат – 808 т/год., пресов прокат – 804 т/год

49.
“СТАРТ”ООД-гр.Добрич

1

(74)

2.5 (б)

Варна

Производство на стартерни акумулаторни батерии


Леене на оловна сплав – 1340 т/год.;/ 122,5 т/ден

Добиване на оловен прах – преработка на 900 олово т/год. Или

– 300 000 бр. акумулатори, приравнени към тип 12V/60Аh;

Произведени за 2001 г.- около 100 000 бр

50.

68-14/01

“Енергия” АД, гр. Търговище


1

(75)

2.5(б)

Шумен

леене на олово

/преработка на оловни сплави/

66 т/ден

22 т/ден

51.

68-27/99“Юмикор Мед” АД, гр. Пирдоп

26-7/2001

реконструкция


77-21/00

1 нова


1

(76)


1

(77)

1

(78)


2.5./а/


2.5/б/


4.2./б/

5.4

София


Черна мед

Катодна мед


Сярна к-на


Депо


220 000 т/г


50 000 т. – 55 000т/г.


470 000 т/год


над 50 т/ден


Аноднамед 146 348 т/2001;


Катодна мед 34489 т/2001г.

52.“Монбат” АД, гр. Монтана

ул. “Индустриална” 76

1

(79)

2. 5(б)

Монтана

Производство на оловни акумулатори

6000т/г.


14 т/дневно

450т/2001г.

53.“Алуком”АД, гр. Плевен,

ул.Гривишко шосе

тел. 064 27997р 35131 факс 064 36222

1

(80)

2.5. (б)

Плевен

Производство на отливки от алуминий

5 000 т/г. алум. Отливки


над 20т/ден при пълно натоварване

285 тона

За 2001г

54.1

67-20/99

04-02/99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Свързани:

Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconАнт общество е общ на робовладелски строй. 1- в него доминира натур икон в к’ произв разпред и потреб не се опосредства с пари; 2- затворена семейна икон в семейното произв членовете на домакинството произв сами всичко к’ е нужно. Семейната група включва обединение от родствени връзки и външни лича
Вила; обработв земя трудът се реализ по сист на колоната. А причината е недостига на раб ръка той предлага мерки за преустройство...
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconМоторна стълба Aviogei с инв.  №056, год на произв. 2006 шаси 8167, двигател 10189558
Самолетни влекачи Дъглас tbl-180 mk3 с инв.  №254, №253 и №252 и год на произв. 2007, двигател 10209727, дизел
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconПроизводството в дългосрочен период. Изопантни линии,изокостни линии,изоклинари
Първо се изработват методите на производство чрез изопантните линии,изработва се мащаба на производството при дадена комбинация на...
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconПланиране използването на производствения капацитет
Изключително важен проблем на производствената програма е обосноваването и с ресурси (мощности, материали, финансови средства). Недостигът...
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconИзмерване на активни мощности в променливотокови вериги
Активните мощности в трифазните вериги се измерват по различни схеми, в зависимост от вида на веригата, и режима на натоварване....
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconИзследване на сигнали с амплитудна модулация
Да се изчислят началната (в режим на отсъствие на модулиращ сигнал) мощност, средните мощности на ам-сигнал за един период на носещия...
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconКурсовая работа по теме «Усилитель мощности низкой частоты на операционном усилителе»
Усилитель мощности низкой частоты на операционном усилителе. Пояснительная записка
Проектен капацитет действ. Произв. Мощности iconПлан за приспособяване на риболовното усилие иара
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом