На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация
ИмеНа класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер203.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-targovishte.com/doc/spisak.doc
С П И С Ъ К

на класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

2011/2012
Трите имена

училище

Населено място

клас

точки

1

Симеон Атанасово Антонов

ПГИИ „Джон Атанасов”

Търговище

11

80,5

2

Ивайло Тодоров Димитров

ПГИИ „Джон Атанасов”

Търговище

12

84,5

3

Виктор Филипов Симеонов

ПГИИ „Джон Атанасов”

Търговище

12

85,5

4

Николай Петров Недялков

ПТГ „Цар Симеон Велики”

Търговище

11 в

80,5

5

Денислав Данаилов Янев

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

10

82,5

6

Радостин Вълчев Радев

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

10

81,5

7

Валентин Стефанов Радев

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

10

81

8

Иван Валентинов Николов

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

11

86

9

Ки Тухан Во

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

11

86

10

Виктория Ангелова Атанасова

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

12

93,5

11

Галин Мирев Мирев

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

12

93

12

Емине Гюнайдинова Якубова

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

12

90

13

Тюркян Ридванова Исмаилова

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

12

89,5

14

Калин Владимиров Владимиров

ПГИЧЕ„Митрополит Андрей”

Търговище

12

78,5

15

Велислав Ивелинов Георгиев

І СОУ„Свети Седмочисленици”

Търговище

5 а

75

16

Стефан Антонов Станков

І СОУ„Свети Седмочисленици”

Търговище

12 а

76

17

Силвена Атанасова Иванова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

7

75,25

18

Мариела Мариянова Петкова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

7

78,25

19

Пламена Маринова Николова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

10

80

20

Бертан Баязидов Исмаилов

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

10

77,5

21

Владимир Георгиев Владимиров

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

10

88

22

Петър Диянов Петров

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

10

80

23

Емел Реджебова Бекирова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

12

85,5

24

Силвия Ростиславова Стефанова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

12

89

25

Моника Стефанова Димитрова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

12

79

26

Аглая Вескова Костова

ІІСОУ”Проф.Никола Маринов”

Търговище

12

79,5

27

Христо Иванов Христов

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 б

89

28

Сертан Сейханов Салиев

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 г

83

29

Есин Айфетова Мустафова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище80

30

Диян Красенов Марков

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 г

80

31

Бертан Басриев Хюсеинов

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 б

79

32

Стефани Ивалинова Драганова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 б

78

33

Мила Детелинова Рачева

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

5 в

76

34

Георги Валентинов Георгиев

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

6 в

82,5

35

Джем Ямен Яменов

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

6 б

82

36

Михаела Драгомирова Сярова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

6 б

81

37

Петър Асенов Георгиев

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

6 в

76

38

Славена Даниел Григорова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

6 г

76

39

Мирела Стоичкова Любенова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

7 а

84,25

40

Румена Руменова Новакова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

7 а

78,75

41

Марта Станимирова Парашкевова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

7 а

76,5

42

Есра Шенолова Адемова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

7 в

76,75

43

Надя Иванова Богословова

І ОУ „Христо Ботев”

Търговище

7 а

76

44

Хасан Шенолов Хасанов

ІV ОУ „Иван Вазов”

Търговище

7

92

45

Биляна Стефанова Събева

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

9

76,5

46

Надежда Младенова Николова

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

9

75,5

47

Веселина Петрова Тинева

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

10

95

48

Ивелина Деянова Страхилова

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

10

93

49

Ива Димитрова Хаджиева

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

10

86

50

Мария Веселинова Петрова

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

10

78

51

Мерлин Мусова Алишева

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

10

75

52

Деян Димов Недялков

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

11

88,5

53

Симеон Георгиев Станчев

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

11

82

54

Десислава Цветомирова Димитрова

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

11

78,5

55

Галин Дамянов Дамянов

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

12

76,5

56

Евгения Здравкова Димитрова

Гимназия „Христо Ботев”

Попово

12

76

57

Фигян Бирсенова Исмаилова

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

5 а

87

58

Йордан Венциславов Йорданов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

5 в

81

59

Тони Стефанова Георгиева

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

5 а

75

60

Петър Добринов Дочев

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 в

94

61

Юсмен Метинов Рашидов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 б

93

62

Гергана Кръстева Якимова

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 в

88

63

Рая Кръстева Якимова

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 в

83

64

Стефани Бориславова Георгиева

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 а

80,5

65

Давид Николаев Савов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

6 в

77,5

66

Йордан Росенов Александров

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 в

87,75

67

Христо Валентинов Христов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 в

83,75

68

Маргарита Христова Добринова

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 а

79,5

69

Иван Христов Христов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 в

78

70

Симеон Красимиров Великов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 б

78

71

Никола Християнов Николов

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 в

77,5

72

Радослав Цонев Георгиев

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 а

77

73

Мартин Емилов Букреев

ОУ „Любен Каравелов”

Попово

7 б

75,75

74

Сенем Зунхаева Зияева

СОУ „Васил Левски”

Опака

6

78

75

Ивана Драгомирава Веселинова

СОУ „Васил Левски”

Опака

6

89

76

Венцислава Атанасова Иванова

СОУ „Васил Левски”

Опака

7

75,25

77

Мелис Исмаилова Илиязова

СОУ „Васил Левски”

Опака

7

75,25

78

Сибел Зюлкярова Сабриева

СОУ „Васил Левски”

Опака

9

78

79

Гюлгюн Бейсимова Османова

СОУ „Васил Левски”

Опака

11

75

80

Дебора Цветомирова Иванова

СОУ „Васил Левски”

Опака

11

78

81

Бенай Басриев Ахмедов

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75

82

Тюркян Ремзиева Сабриева

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

77

83

Бирсен Бейтиева Бейтулова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75,5

84

Теодора Тодорова Стоянова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

77

85

Садие Себадинова Мюмюнова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75

86

Елиз Шукриева Раимова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75

87

Сибел Бейсимова Сюлейманова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

79

88

Джихан Руждиева Джевжедова

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75

89

Калоян Стефанов Господинов

СОУ „Васил Левски”

Опака

12

75,5

90

Хасан Османов Саидов

Гимназия „Симеон Велчев”

Омуртаг

11

77

91

Ивалина Димитрова Иванова

Гимназия „Симеон Велчев”

Омуртаг

11

79

92

Беркан Ридван Адил

Прогимназия

Омуртаг

6

95

93

Берна Хасанова Акифова

Прогимназия

Омуртаг

6

81,5

94

Айлин Фахри

Прогимназия

Омуртаг

6

75

Свързани:

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconСписък на класираните за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconРезултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Благодаря на всички участници в общинския и областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация за показаните резултати! Учениците,...
На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconПротокол за класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по английски език

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconПротокол за резултатите от олимпиадата по История и цивилизация от Областен кръг

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconИстория резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Благодаря на всички участници в общинския и областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация за показаните резултати, както...
На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconНа олимпиадата по история и цивилизация
Националната олимпиада по история и цивилизация, разсекретяването на всички писмени работи и обявяване на резултатите на учениците...
На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconПротоко л на класираните участници за областен кръг на олимпиадата по география и икономика
На класираните участници за областен кръг на олимпиадата по география и икономика
На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconСписък на класираните за областен кръг на олимпиадата по география и икономика 09. 04. 2012 г. 00 ч

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconСписък на класираните за областен кръг на олимпиадата по география и икономика 31. 03. 2013 г

На класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация iconПротокол за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по география и икономика

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом