Запове д
ИмеЗапове д
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер139.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eg.lovechnet.com/konsultacii.doc
Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф I”


З А П О В Е Д

№487/17.02.2012


На основание чл.147, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета


УТВЪРЖДАВАМ


ГРАФИК


за консултиране на учениците през ІI учебен срок на 2011/2012 година
Преподавател

Ден

Час

Място

Български език и литература

1

Ана Николова Андреева

Понеделник

10,55-11,40

Учителска стая

2

Галина Петкова Иванова

Понеделник

09.15-10.00

Учителска стая

3

Донка Христова Минкова

Сряда

10.00-10.45

Учителска стая

4

Мария Данаилова Денчева

Понеделник

14.15-15.00

Учителска стая

5

Петя Тихомирова Ангелова

Понеделник

12.30-13.15

Учителска стая

6

Радина Димитрова Попова

Вторник

13.30-14.15

Учителска стая

7

Цветелина Димитрова Кърпачева

Петък

12.30-13.15

Учителска стая

Немски език

1

Бранимира Вълкова Христова

Понеделник

13.20-14.05

К-т немски език

2

Диана Стефанова Стойкова

Вторник

12.30-13.15

К.т немски език

3

Маргарита Найденова Винчева

Вторник

13.15-14.00

К-т немски език

4

Маргаритка Калчева Калчевска

Вторник

13.15-14.00

К-т немски език

5

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Четвъртък

13.15-14.00

К-т немски език

6

Нели Цанева Парталозова

Четвъртък

12.30-13.15

К-т немски език

7

Румяна Николова Маринова

вторник

11.45-12.30

К-т немски език

8

Татяна Атанасова Цокова

Сряда

12.30-13.15

К-т немски език

9

Татяна Тодорова Морова

Петък

12.30-13.15

214

10

Христинка Бочева Димитрова

вторник

12.40-13.25

К-т немски език

Английски език

1

Ана Василева Витанова Съева

Четвъртък

12.30-13.15

Учителска стая

2

Георги Станчев Пърликов

Петък

12.35-13.20

Учителска стая

3

Десислава Цочева Филипова-Маринова

Сряда

12.30-13.15

308

4

Диана Цветанова Сарафова

Вторник

12.30-13.15

Учителска стая

5

Емили Ан Кейси

Понеделник

13.30-14.15

Учителска стая

6

Искра Радославова Маринова

Вторник

10.00-10.45

Учителска стая

7

Катя Иванова Стойкова

Понеделник

17.50-18.35

Учителска стая

8

Маргарита Иванова Добрева

Четвъртък

12.30-13.15

Учителска стая

9

Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова

вторник

13.30-14.15

Кабинет помощник-директор

10

Петя Йорданова Найденова

Петък

12.35-13.15

211

11

Снежанка Димитрова Димитрова

петък

13.15-14.00

307

Френски език

1

Аглая Савчева Ангелова

Четвъртък

13.30-14.15

Кабинет помощник-директор

2

Венелина Димитрова Петрова

Сряда

12.30-13.15

109

3

Красимир Илиев Колев

Сряда

17.00-17.45

Френски център

4

Ноеми Натали Юлиана

четвъртък

12.00-12.45

Френски център

Математика

1

Красимир Маринов Михов

Петък

12.10-12.55

К-т физика

2

Маринела Митева Кънчева

Сряда

12.30-13.15

103

3

Росица Кирилова Михова

Вторник

12.30-13.10

К-т физика

4

Тихомир Трифонов Стоев

четвъртък

12.40-13.25

Учителска стая

Информатика и информационни технологии

1

Бисерка Петкова Йочева

Четвъртък

12.30-13.15

Учителска стая

2

Детелина Димитрова Проданова

Сряда

11.45-12.30

Учителска стая

3

Ивелина Севдалинова Докторова

Понеделник

вторник

16.55-17.40

09.55-10.40

Учителска стая

4

Цанко Бочев Петков

четвъртък

13.30-14.15

204

5

Ценка Георгиева Христова

Петък

12.30-13.15

Учителска стая

Физика и астрономия

1

Петруша Танкова Найденова-Шьопс

Понеделник

17.00-17.45

Кабинет физика

2

Тонка Петрова Гергинова

Вторник

11.00-11.45

Кабинет физика

Химия и опазване на околната среда

1

Виолетка Минкова Нетова

Четвъртък

16.00-16.45

К-т химия

2

Елена Мичкова Патаринска

Сряда

15.05-15.50

К-т химия

Биология и здравно образование

1

Галина Цанкова Петкова

Вторник

15.05-15.50

Учителска стая

2

Марияна Цветанова Казашка

сряда

12.30-13.15

Учителска стая

3

Татяна Симеонова Колева

понеделник

13.30-14.15

Учителска стая

География и икономика

1

Иво Георгиев Райнов

четвъртък

12.30-13.15

Хум. кабинет

2

Наталия Панева Петкова

Вторник

11.50-12.35

Учителска стая

История и цивилизация

1

Елмира Дацова Стефанова

Понеделник

12.45-13.30

Учителска стая

2

Людмила Иванова Брънекова

сряда

13.30-14.15

Учителска стая

3

Радослав Христов Хитов

сряда

12.40-13.25

Кабинет директор

4

Татяна Недялкова Петкова

четвъртък

12.30-13.15

Учителска стая

Философски цикъл

1

Галя Петрова Баева

петък

12.30-13.15

Учителска стая

2

Цонка Георгиева Накова

Петък

12.15-13.00

Учителска стая

Физическо възпитание и спорт

1

Георги Колев Дойнов

Вторник

12.30-13.15

Учителска стая

2

Елка Александрова Стоянова

Петък

10.15-11.00

Учителска стая

3

Христофор Добринов Натов

Понеделник

12.30-13.15

Учителска стая

4

Цанко Николов Петков

сряда

10.50-11.35

Учителска стая

Изобразително изкуство

1

Тони Цанков Христов

четвъртък

12.35-13.20

Учителска стая

Музика

1

Мадлена Недкова Маринова

четвъртък

12.45-13.30

Учителска стаяКласните ръководители да запознаят родителите и учениците с този график, чрез вписване на информацията в ученическата книжка.


Радослав Христов Хитов

Директор

на Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І”

Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом