Диплома за завършено образование копие
ИмеДиплома за завършено образование копие
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер10.34 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://telepol.net/help/doc-center/hr/02-dokumenti-za-rabota-naznachavane-napuskane/molba-za-naz


Приложение 4
До Управителя на“ТЕЛЕПОЛ”ЕООД

гр.Шумен


М О Л Б А


От……………………………….........................................................................................................


Живущ в гр.(с.)………………………... ул….........……………………………...............................


ЕГН…………………, ЛК№……………………,изд.на………..…….от РДВР….……………….


Г - н Управител,


Моля да бъда назначен на работа в управляваното от Вас дружество


На длъжност………………………………....................................................................................


Прилагам следните документи:

Автобиография,

Трудова книжка (пенсионно решение),

Сл.бележка за доходи от предходен работодател,

Лична карта - копие,

Свидетелство за съдимост,

Служебна бележка от НСС,

Диплома за завършено образование - копие,

Медицинско за работа,

Медицинска бележка от психодиспансер,

Удостоверение за психопригодност,

Курс за първоначлно обучение съгл.чл.28 от ЗЧОД,

Снимки - 2бр.


Дата……………… С Уважение………………......…..

Гр………………… /..........………………./


Свързани:

Диплома за завършено образование копие iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Диплома за завършено образование копие iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено образование копие iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено образование копие icon1. Диплома за завършено образование
Професията на инженера по пожарна безопасност е хуманна, отговорна, обществено значима и подлежаща на динамично развитие
Диплома за завършено образование копие icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование копие icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование копие iconДиплома за завършено образование
На основание чл. 89,чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 16, ал. 2, т. 5 от Закона за народните читалища и Заповед №3/20. 12....
Диплома за завършено образование копие icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено образование копие iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Диплома за завършено образование копие iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом