Prohlášení o autorství práce
ИмеProhlášení o autorství práce
страница1/13
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер394.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/333150/fss_b/bc_prace_Belgie.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


MASARYKOVA UNIVERZITA
Fakulta sociálních studií

Katedra politologie


Vedoucí práce: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Michael Tomáš (UČO 333150)

Politologie – Bezpečnostní a strategická studia

bakalářské studium

imatrikulační ročník 2008


Bakalářská práce


Volební geografie Belgického království v letech 1999 - 2010


Brno, Hradec Králové 2011

Prohlášení o autorství práce

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Volební geografie Belgického království v letech 1999 – 2010 vypracoval samostatně a použil jen zdroje uvedené v seznamu literatury.


V Brně, 9. 5. 2011 ....................................................


Michael Tomáš

Poděkování


Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své práce Mgr. Michalu Pinkovi, Ph.D za vedení této práce a jeho cenné rady a připomínky. Také bych rád poděkoval své rodině a přítelkyni za to, že mi byli v těžkých chvílích mého vysokoškolského studia oporou.

Anotace:

Hlavním cílem bakalářské práce Volební geografie Belgického království v letech 1999-2010 je definování oblastí se stabilní volební podporu pro belgické parlamentní strany. K výzkumu dochází ve dvou úrovních, ve federálních a regionálních volbách a to za pomoci volebních map.


Klíčová slova:

Volební geografie, Belgie, volby, Vlámsko, Valonsko


Abstract:

The main aim of this bachelor’s thesis Electoral geography of the Kingdom of Belgium in the period 1999-2010 is to define areas with a stable electoral support for the Belgian parliamentary party. The research takes place at two levels, in federal and regional elections and the electoral maps for help.


Keywords:

Electoral geography, Belgium, elections, Flanders, Wallonia

Obsah


4

Počet znaků: 101 873 6

Úvod 6

2 Belgie 9

2.1 Základní údaje 9

2.2 Novodobá historie 10

2.3 Politický systém 11

3 Volební a stranický systém 12

3.1 Stranický systém 12

3.2 Volební systém 14

4 Politické strany Belgie 14

4.1 Vlámské strany 15

4.1.1 Christen-Democratisch en Vlaams (Křesťansko Demokratická Vlámská strana) 15

4.1.2 Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Otevřená Vlámská Liberální a Demokratická strana) 15

4.1.3 Socialistische Partij Anders (Jiná Socialistická strana) 16

4.1.4 Groen! (Zelená!) 17

4.1.6 Nieuw-Vlaamse Alliantie (Nová Vlámská Aliance) 19

4.1.8 Volksunie (Lidová Unie) 21

4.2 Valonské strany 22

4.1.1 Centre démocrate humaniste (Humanistické demokratické centrum) 22

4.1.2 Mouvement Réformateur (Reformní Hnutí) 23

4.1.3 Parti Socialiste (Socialistická Strana) 24

4.1.4 Écologistes Confédérés pour l\'organisation de luttes originales (Ecolo) 25

4.1.5 Parti populaire (Lidová Strana) 25

4.1.6 Le Front national (Národní fronta) 26

5 Přehled voleb a jejich výsledků 26

5.1 Všeobecné volby 26

5.1.1 Všeobecné volby 1999 26

5.1.2 Všeobecné volby 2003 32

5.1.3Všeobecné volby 2007 38

5.1.4 Všeobecné volby 2010 39

5.2 Regionální volby 41

5.2.1 Regionální Vlámské volby 1999 41

5.2.2Regionální Vlámské volby 2004 42

5.2.3Regionální Vlámské volby 2009 44

5.2.4Regionální Valonské volby 1999 45

5.2.5Regionální Valonské volby 2004 46

5.2.6Regionální Valonské volby 2009 47

5.2.7 Regionální volby Brusel 48

6 Shrnutí 48

Závěr 53

Seznam literatury a internetových zdrojů 55

Seznam zkratek 57

Přílohy 58


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Prohlášení o autorství práce iconObsah práce

Prohlášení o autorství práce iconDiplomová práce

Prohlášení o autorství práce iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

Prohlášení o autorství práce iconZadáNÍ diplomové práCE

Prohlášení o autorství práce iconVojenská politika (bss 157) Seminární práce

Prohlášení o autorství práce iconVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011

Prohlášení o autorství práce iconAde vedecké práce V zahraničných nekarentovaných časopisoch

Prohlášení o autorství práce iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Prohlášení o autorství práce iconBaklářská Lucie Chudobová Vedoucí práce: PhDr. Roman Chytilek, Ph. D. UČO: 152680

Prohlášení o autorství práce iconZoznam fyzických a právnických osôb, voči ktorým ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú pohľadávky stav k 31 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом