Цифрови компаратори теоретична част
ИмеЦифрови компаратори теоретична част
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер73.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://uktc-bg.com/materiali/CT/Download/upr-7.doc
ЦИФРОВИ КОМПАРАТОРИ

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Цифровите компаратори представляват комбинационни логически схеми, чрез които се получава информация за стойностното съотношение на две числа. Те могат да се разделят на два вида:

 • Цифрови компаратори за идентичност, даващи информация само дали две числа са равни или не;

 • Цифрови компаратори за стойност, даващи информация за равенство на двете числа, но когато това не е изпълнено, показват и кое от тях е по голямо.

Цифровите компаратори за идентичност могат да се синтезират сравнително просто, като се използва логически елемент – изключващо ИЛИ. По-долу е показан такъв компаратор за две четириразрядни числа.


A

B

C

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0От таблицата на истинност на логически елемент – изключващо ИЛИ (полу-суматор) се вижда, че когато на двата му входа постопват еднакви логически нива, изходният му сигнал е с ниво лог „0”, а когато те са равни – лог. „1”. Получените сигнали C0, C1, C2, C3 се обединяват в сигнала Y.

При равенство A=B, сигнала Y=1.

Предлагат се набори от интегралните схеми, изпълняващи функцията на цифров компаратор за стойност.

Един от тях е 7485.
За ползването му е необходимо запознаване с таблицата на истинност, дадена в приложението

Начин на свързване.

 1. Сравняване на 4bit думи. 1. Сравняване на 8bit. Думи.
КАТАЛОГ НА 7485 COMPARATOR

A3.B3

A2.B2

A1.B1

A0.B0

A>B

A

A=B

A>B

A

A=B

A3>B3

X

X

X

X

X

X

1

0

0

A3

X

X

X

X

X

X

0

1

0

A3=B3

A2>B2

X

X

X

X

X

1

0

0

=

A2

X

X

X

X

X

0

1

0

=

A2=B2

A1>B1

X

X

X

X

1

0

0

=

=

A1

X

X

X

X

0

1

0

=

=

A1=B1

A0>B0

X

X

X

1

0

0

=

=

=

A0

X

X

X

0

1

0

=

=

=

A0=B0

1

0

0

1

0

0

=

=

=

=

0

1

0

0

1

0

=

=

=

=

0

0

1

0

0

1

=

=

=

=

X

X

1

0

0

1

=

=

=

=

1

1

0

0

0

0

A3=B3

A2=B2

A1=B1

A0=B0

0

0

0

1

1

0

 1. Освен последователно свързване при многобитови думи, е възможно и каскадно свързване. 1. ОПИСАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИЯ МАКЕТ

Блокова схемаРАБОТА С МАКЕТАПостановката включва:

 • Захранващ блок

 • Клавиатурен блок

 • Макет „Comparators”С проводникови мостове на меката се реализира схемата.

Включва се захранващ блок.

С Mono Clock се задава ед. Импулси на Бр. 7493.

С превключвателите X1, X2, X3, X4 се задава 4 bit дума.


ПРИНЦИПНА СХЕМА НА МАКЕТА

На макета са монтирани 2бр. 7485. Същите са захранени с +5V. Интегралните схеми са с изведени букси и за работа с тях е необходимо ползването на каталога.

На макета е монтиран двоичен брояч до лог „0” – 7493.Изведени са само входа in за подаване на единични импуси.

SWITCH – механичен превключвател за задаване двоичните кодове на числата 0-9. Изходите са A, B, C, D. Тъй като от превключвателя кода е инверсен, е необходим инвертор 7404.

 1. ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Да се изследва таблицата на 7485 като се задават кодови думи от клавиатурния блок.

 2. С компаратора 7485 да се сравнят а)2 4bit думи; б) 2 8bit думи.

 3. Да се изследва устрйството на и работата на кодовия преобразовател.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

 1. Да се начертае принципната схема.

 2. Да се начертае принципната схема, да се начертае таблицата на истинност I-II компаратор.

 1. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

 1. Има ли комбинация на входове A>B, A=B, A

 2. Може ли 1 бр. 7485 да сравнява две 5-bit думи?

Свързани:

Цифрови компаратори теоретична част iconI. Теоретична част
Теоретична част: по долу са дадени основните понятия, върху които се базира упражнение Детайлни описания може да намерите в частта...
Цифрови компаратори теоретична част iconПролетен триместър 2011/2012
Г/ Изпит: Състои се от две части- първа част и втора част. Всяка част на изпита се състои от теоретична част (тест с два вида въпроси...
Цифрови компаратори теоретична част iconI. Теоретична част Диференцираща верига

Цифрови компаратори теоретична част iconСъдържание стр. Увод
Теоретична част
Цифрови компаратори теоретична част iconДесислав кръстев
Обща теоретична част стр. 3
Цифрови компаратори теоретична част iconТеоретична част
Ж закон на де Морган – използва се за представяне на логически функции в елементна база и-не и или-не
Цифрови компаратори теоретична част iconТеоретична част
Тук ще се спрем върху разликата между ttl – интегрални схеми от гледна точка на изходните им стъпала
Цифрови компаратори теоретична част iconПрограма: 27 ноември 2010 – събота: Теоретична част
Жълт цвят: 09: 00 – зала Нимфа – Патриция „Path File”, „New gt”, “Calamus”, „Termafil”
Цифрови компаратори теоретична част iconЦифровизация и цифрови библиотеки – образователни аспекти
Цифровизация и цифрови библиотеки” на Университета по библиотекознание и информационни технологии и Института по математика и информатика...
Цифрови компаратори теоретична част iconТехнологии на политическите решения
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом