Регионален синдикат „образование" към кт „подкрепа"
ИмеРегионален синдикат „образование" към кт „подкрепа"
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер126.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.podkrepa-obrazovanie.com/Document/dok_gab.docx
РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”

гр. Габрово, ул. „Радецка” №18; тел./факс: 066 803 833


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РС”ОБРАЗОВАНИЕ” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА” – ГАБРОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2011 год.


Най-сериозната промяна в системата на средното образование, провокирана от учителската стачка през септември – ноември 2007 год., е новата система за финансиране, наречена „делегиран бюджет”. Тя изправи пред сериозно изпитание както директорите, като вторични разпоредители с бюджетни кредити, така и техните социални партньори в учебните заведения – синдикалистите.

РС „Образование” посрещна новото предизвикателство, като на 03 и 04 април 2008 год. организира двудневно обучение за председателите на СО на тема: „Делегиран бюджет. Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в системата на средното образование”. Основен лектор в семинара бе експертът икономист от Консултантския център на СРС „Подкрепа” – Габрово, г-н Георгиев. С неговото професионално съдействие участниците в обучението изработиха рамка на Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в системата на средното образование. Което стана възможно, защото преди това г-н Георгиев съдейства за „верен” прочит на Наредба №2 за структура и организация на работната заплата в Системата на Средното образование.

Колегите от ПТГ „Д-р Н. Василиади” – г-жа Ана Драганова и инж. Иван Банчев, разработиха и предложиха механизъм за диференциация на основните трудови възнаграждения на педагогическия персонал в училището. Колеги от други учебни заведения адаптираха формулата към спецификата на своите училища и я заложиха в своите Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата.

Втория ден в обучението участие взе и националното ръководство на синдикат „Образование” в лицето на председателя инж. Крум Крумов и заместник-председателя - г-жа Маргарита Денкова. Запознаха синдикалистите с анализа на стачните действия и резултата от тях както и с предстоящите промени в нормативната уредба за Системата на Средното образование.

Благодарение на съвместните усилия на социалните партньори по учебни заведения – директори и синдикалисти, новата система за финансиране в Средното образование като цяло стартира успешно в област Габрово.

С въвеждането на делегирани бюджети в Системата на Средното образование от 01 януари 2008 год., станаха невалидни голяма част от клаузите, договорени в Общинското Социално споразумение, подписано на 19 април 2007 год. между учителските синдикати, двете работодателски сдружения – СРСНПБ, СДСОРБ, и кмета на община Габрово тогава – инж. Богомил Белчев.

РС „Образование” и СБУ към КНСБ внесоха съвместен проект за Общински колективен трудов договор и поискаха от кмета г-н Томислав Дончев разкриване на преговори за неговото подписване с Писмо вх.№ 92-825/15.04.2008 г.).

Заместник-кметът с ресор „Образование” – д-р Нели Савчева, с Писмо изх. № 92-825/15.05.2008 г. отговори, че съгласно закона за Държавния бюджет на Република България за общински училища, общински ЦДГ и ОДЗ на делегирани бюджети не се прилага чл.51в от Кодекса на труда.

На втория опит за разкриване на преговори по Общински КТД кметът г-н Дончев чрез юридическия отдел в Община Габрово отговори същото.

Едва в края на 2010 г. новият кмет г-н Николай Сираков уведоми РС „Образование”, че в Община Габрово е постъпил Проект за Общинско социално споразумение, разработено от СБУ към КНСБ, като ни покани на преговори по неговото подписване.

Изпълнителният съвет на РС „Образование”, некоректно поставен за пореден път пред свършен факт, взе решение организацията да разработи свой проект за Общински КТД в Системата на Средното образование и от своя страна също да го представи в Община Габрово.

В изпълнение разпоредбите на КТ след продължителни, но не особено ефективни преговори двата учителски синдиката - РС „Образование” и СБУ към КНСБ взеха решение да изработят съвместен проект и да го представят за обсъждане на социалните партньори - Община Габрово, СРСНПБ и СДСОРБ.

С Писмо Изх.№ 91-410/09.11.2010 г. кметът на Община Габрово г-н Николай Сираков постави началото преговори за подписване на Общински КТД и възобнови работата на Тристранния съвет по образование след двегодишно прекъсване.

На 12.01.2011 г. социалните партньори подписаха КТД за Община Габрово.

За да посрещат предизвикателствата в Системата на средното образование, членовете на РС „Образование” редовно участваха в обучения, организирани от НС „Образование”. През март 2009 г. в Банкя се проведе семинар на тема: „Делегиран бюджет и Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в Системата на Средното образование” с лектори г-жа Косева, Министерство на финансите, и г-жа Мотева, финансов отдел на МОМН. В обучението и в изработването на Стратегия за развой на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” взеха двама членове на РСО – Габрово.

Изпълнителният съвет на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” организира обучителен семинар в гр. София на 17 и 18 март 2011г. на тема: „Безплатен софтуер, достъпен за учители и образование” и „Умения за писане на проекти”. Лектори - проф. Мелчор Гомез от Испания и проф. Татяна Дронзина от СУ. ИС на НС”Образование” определи квота за участие на Регион Габрово – 1 синдикален член. В обучитилния семинар участие взе инж. Иван Банчев.

През месец ноември 2010 г. КТ „Подкрепа” организира среща с представители на своите структури в гр.Габрово, за да представи националната програма „Подкрепа за достоен труд”. За да популяризират проекта на КТ „Подкрепа”, г-жа Светла Начева – специалист в спомагателно информационно бюро - Габрово, и Евгения Банчева – председател на РС „Образование”- Габрово, през месеците ноември и декември 2010 г.организираха и проведоха изнесени трудово-правни приемни в СОУ „П.Р.Славейко”-Трявна и СОУ „Максим Райкович”-Дряново.

Съвместна инициатива на спомагателно информационно бюро „Подкрепа за достоен труд”- Габрово и ИС на РС „Образование”- Габрово е и обучение на тема: ”Възможности за квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на кадрите в системата на образованието”. То се проведе на 10 март 2011 г. в конферентната зала на хотел „Балкана”. Наред с обучителите – г-жа Ваня Тивидошева, експерт „Обучение ” в ЦИБДТ- София, г-жа Михаела Ковачева, младши експерт „Обучение ” в ОИБДТ- Русе, приеха поканата за участие и г-жа Маргарита Денкова – председател на НС „Образование”- София, и г-н Васил Василев секретар на НС „Образование”- София. В обучението участваха синдикални членове, председатели на СО, директори на ЦДГ, ОУ, СОУ, Профилирани и професионални гимназии от общините Габрово, Дряново и Севлиево.

На 11 март 2011 г. по искане на г-жа Маргарита Денкова посетихме Община Севлиево. В офиса на Общинската организация се срещнахме с председателите на СО в училища и детски градини в присъствието на г-н Георги Георгиев – председател на ОбСС към КТ”Подкрепа”- Севлиево. От проекта на новия Закон за училищно образование и предучилищно възпитание тя запозна председателите на СО в Община Севлиево с Държавните образователни стандарти. Сподели предложенията, обобщени от НС „Образование”, относно промените в Проекта за новия закон. А като участник в работната група и с промените, които предстои да бъдат направени в националната програма „Развитие на човешките ресурси”, модул „Кариерно развитие на учители и възпитатели”. Изслуша предложенията на колегите от Община Севлиево. Отговори на трудово-правни, на социални и на въпроси, свързани с осигуряването и пенсионната реформа, които синдикалните председатели и поставиха.

За пореден път постави на обсъждане въпроса за събираемостта, размера и разпределението на членския внос. Напомни, че за да им бъде полезна структурата, наречена РС „Образование” – Габрово, те трябва да й превеждат членски внос в размер на 0.3 % от събирания членски внос в размер на 1% от основната работна заплата на учители и помощно-обслужващ персонал.

През 2008 г. регион Габрово бе избран за домакин на обучение по ИКТ за Регионалните председатели на синдикат „Образование” от цяла Северна България. На 17 и 18 октомври с разрешение на началника на РИО-Габрово ПТГ „Д-р Н. Василиади” и НАГ бяха любезни да предоставят за целите на обучението компютърните си кабинети. Колегите бяха силно впечатлени от музея в ПТГ и подписа на Вазов като министър на Просвещението в летописната книга на НАГ.

В традиция за Регион Габрово се превърна провеждането на форуми, посветени на актуални въпроси в системата на Средното образование. На 18 ноември 2008 г. в актовата зала на НАГ се проведе кръгла маса на тема „Съвременното българско образование – качество и устойчивост” с тематична рамка:

  • Качество на българското образование;

  • Система за финансиране на образованието – делегирани бюджети;

  • Ролята на училищните настоятелства;

  • Социално партньорство – ефективност и резултатност.

Във форума взеха участие Началникът на РИО-Габрово, старши

експерт по Начално образование, Началник-отдел Образование в Община Габрово, Председателят на Общинското училищно настоятелство. Поканата на Регион Габрово уважиха и заместник-председателят тогава на НС „Образование” – г-жа Маргарита Денкова, както и един от секретарите на Изпълнителния съвет – г-н Юлиян Петров. Актуалността на проблема привлече за участие учители, директори, родители.

ИС на РС „Образование” – Габрово през отчетния период не само е подкрепял инициативите на НС „Образование” – София, а и активно се е включвал в тях. През април 2009 г. петима учители от ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”- Габрово съвместно с учениците от VІ „б” клас подготвиха и проведоха открито занятие та тема „Има ли бъдеще в технологичното време делото на Кирил и Методий?”. В хода на занятието бяха изяснени различните видове грамотност; проследена беше историята на създаването на Европейския съюз; за всяка страна еврочленка беше подготвена кратка анотация; членството на България в европейското семейство беше потърсено чрез мотото „Единни в многообразието” и обвързано с уникалността на българската природа, традиции и култура. В коректно партньорство учители и ученици направиха презентации, чрез които обогатиха занятието, представило инициативата на НС „Образование” в Брюксел. Учители и ученици получиха поздравителни адреси от Председателя на Националния синдикат за оригиналността и успешната реализация на своя проект.

За да бъдат пълноценни социални партньори в Системата на средното образование, синдикалистите постоянно трябва да повишават своята трудово-правна и административна култура. На 07 ноември 2009 г. Председателят на РС „Образование” – Габрово участва в националния онлайн тест по проекта „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на Образованието”. С 82 точки, от възможен брой 100,(най-високият резултат в Област Габрово) Комисията в НИОД-Банкя допусна Евгения Банчева до обучение по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. След едноседмичен курс на обучение, успешно издържани тестове и разработена курсова работа на тема „Мотивацията като функция на управлението на персонала”, на 30.04.2010 г. Евгения Банчева получи Сертификат № 9483/30.04.2010 г., който удостоверява, че успешно е преминала обучение и е придобила „Директорска правоспособност”.

На 17.12.2009 г. по случай 20 години Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Изпълнителният съвет връчи Грамота на РС „Образование” – Габрово за активна синдикална дейност.

В тази връзка ежегодно за Регион Габрово винаги е определяна квота за участие в приема на Президента по случай 24 май или е номиниран синдикален член за почетното отличие „Неофит Рилски”. С Протокол №5/03.05.2010 г. за носители на почетния знак Изпълнителният съвет на РС „Образование” – Габрово предложи Златина Здравкова Панайотова, учител по испански език в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”-Габрово и г-ца Галя Неделчева, учител по Информатика и ИТ в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”-Габрово. От квотата на НС „Образование” към КТ „Подкрепа”-София носител на почетното отличие „Неофит Рилски” за 2010 год. стана г-жа Златина Панайотова, класирала на ІІ-ро място в страната след общински кръг на националното състезание „Лингвистично кенгуру” ученичка от Х клас, профил „Математика”, с втори чужд език испански.

Юбилейната годишнина на КТ „Подкрепа” в област Габрово отбеляза само един бранш – синдикат „Образование”. Изпълнителният съвет взе решение да отбележи честването с тържествен концерт – „20 години синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, в Художествената галерия „Христо Цокев” на 26 февруари 2010 г. от 17.30 часа. Под диригентството на Елена Назърова изнесоха концерт смесеният хор при читалище „Априлов - Палаузов” и детската вокална група на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- Габрово с помощник-диригент Детелина Гатева.

Организацията, финансирането и провеждането на юбилейното честване изцяло осъществи Изпълнителният съвет на РС „Образование”.

Летопис на регионалната структура изготви г-н Никола Иванов, председател на учителската организация от 1995 до 2003 г. Две презентации - на г-жа Златина Панайотова и г-ца Галя Неделчева, по оригинален начин представиха учредяването, разрастването и укрепването на учителския синдикат поради липса на снимков материал от началото на 90-те години.

Основната тежест на юбилейното честване изнесе г-жа Елена Назърова, чийто професионализъм и съпричастие към празника омагьосаха и трогнаха присъстващите синдикалисти, граждани и гости.

На всички председатели на СО бяха връчени грамоти за активна синдикална дейност, а на членовете на Изпълнителния съвет и на председателя на СРС „Подкрепа” – Габрово бяха връчени награди.

С приза „Златно сърце” – златен медальон с форма на сърце, бе удостоена г-жа Маргарита Денкова, председател на НС „Образование” – София, за професионализма и отзивчивостта, с които помага за разрешаване на проблемите в Регион Габрово.

Гости на юбилейния концерт бяха г-жа Емилия Мирчева – Председател на Столична организация „Образование”, и г-жа Боряна Генова - Председател на РС „Образование” – Плевен.

„Стилният тържествен форум на една от най-активните структури в страната”, по думи на националното ръководство, изпълва с гордост организаторите на 20-годишния юбилей, които съумяха една оригинална идея (без аналог в друг регион на страната) да превърнат в успешно реализиран проект, и то изцяло със собствени сили и средства.

Демографският срив в Област Габрово е една от основните причини за оптимизация на Общинската училищна мрежа и в частност за закриване на поредните две училища в града – ОУ”Христо Смирненски” и ОУ”Никола Войновски”, и едно кметско – ОУ в с. Яворец. Макар да няма СО в първото от тях, ИС на РС „Образование” на 22.12.2008 год. организира и проведе среща с директорите на двете учебни заведения – г-н Минчо Дойкин и г-н Гриша Георгиев. На срещата бе поканен и директорът на ОУ”Найден Геров” – с. Яворец, г-жа Йорданка Христова, но тя отказа да присъства.

На срещата бе изготвено Становище относно Перспективите за развитие на училища с по-малко от 100 ученици със следните цели:

  • Анализ на актуалното състояние на училищата в края на първата

бюджетна година след въвеждане на новата система за финансиране – делегирани бюджети.

  • Обсъждане на перспективи за устойчиво развитие на училищата до

2013 година.

  • Създаване на рамка за оздравителна програма на двете учебни

заведения.

На 23.12.2008 г. Становището бе предоставено на вниманието на кмета на Община Габрово – г-н Томислав Дончев, и на Началника на РИО – Габрово – г-н Георги Маринов. Директорите на двете училища – г-н Дойкин и г-н Георгиев, изработиха Концепции за развитие, всеки от тях на своето училище, но в последствие и двете бяха закрити.

ИС на РС „Образование” – Габрово безотказно е участвал в разрешаването на конфликти между членове на организацията и техните работодатели. В подкрепа на регионалната структура многократно съдействие на място са оказвали колегите от Националното ръководство на Синдикат „Образование” към КТ”Подкрепа”- София в лицето на покойния вече председател инж. Крум Крумов, настоящия – г-жа Маргарита Денкова, както и заместник-председателя и председател на Регион Пловдив - г-н Юлиян Петров. В резултат на поредица такива срещи бе постигнато балансирано общуване между СО „Образование” и Ръководството на ПТГ”Д-р Н.Василиади” – Габрово. Същото, за съжаление, все още не е постигнато в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”. Числеността на СО в профилираната гимназия е минимална според Устава на Синдикат „Образование” – 3 членове, които вече трета година си стоят все толкова. Този факт се оказва прецедент в национален мащаб и недвузначно показва, че двете синдикални организации в ПМГ не са равнопоставени пред ръководството на училището. И Регионалното, и Националното ръководства на Синдикат „Образование” са се ангажирали с този въпрос и ще работят до разрешаването му в полза на синдикалните членове там.

Членовете на Изпълнителният съвет на РС „Образование”-Габрово са лоялни социални партньори. Споделяли са и радостни, и тъжни моменти както със своите членове, така и с колегите, членове на другия учителски синдикат. Представител на Изпълнителният съвет на регионалната организация участва във форума 20 години СБУ към КНСБ, за да поздрави колегите с юбилейната годишнина.

На 17 декември 2010 г. Председателят на РС „Образование” се отзова на поканата и връчи Поздравителен адрес и картина „Старо Габрово” на празника по случай 115-та годишнина от основаването на ПТГ „Д-р Н.Василиади” – Габрово.

През периода 2007 – 2011 г. Председателят на РС „Образование”-Габрово не е участвал само в едно заседание на Националния синдикален съвет – на 10 септември 2010 г.

Председателски съвети и заседания на изпълнителния съвет в Регион Габрово са провеждани редовно. Информацията е предавана своевременно, за да достигне до синдикалните членове в низовите организации в учебните заведения.

В дни като този с тъга и болка, с чувство за липса и за тежка загуба си спомняме за колегите, които вече не са сред нас.

През месец май 2009 г. се разделихме с инж. Крум Крумов – председател на НС „Образование”- София. Човекът, изнесъл тежестта на учителската стачка от 2007 г., за която все още е спорен въпросът дали промени системата към по-добро, или към по-лошо. Но е сигурно, че е едно от основните причини инж. Крумов да ни напусне толкова набързо и преждевременно.

На 14 март 2011 г. на 61-годишна възраст ни напусна внезапно и Никола Иванов – председател на РС „Образование”-Габрово от 1995 до 2003 год. Синдикалист, колега и отзивчив приятел, който издъхна на работното си място, пишейки на дъската в час. Посветил живота си на работа за хората, по-голямата част от който – на младите хора, на своите ученици. И те, и ние – синдикалисти, колеги, приятели и близки, ще го помним като ведър човек с оригинално чувство за хумор. Винаги на разположение да помогне, да ободри, да подкрепи и да повдигне духа в труден момент. А тези моменти, за съжаление, вече години наред са ежедневието на българите.

Икономическата и демографска криза в обществото днес се съчетават с процеси, които протичат в системата на Средното образование повече от десетилетие. Учителската професия е силно феминизирана, средната възраст на заетите в нея надвишава 50 години, немалка част от които страдат от професионални заболявания. Авторитетът на българския учител е снизен, професията е непривлекателна за млади хора. В малките училища, с под 200 ученици, трудовото възнаграждение е ниско, а условията на обучение, възпитание и труд – незадоволително.

Трудът на учителя е ценен, но е неоценен. Липсват не само морални, а и сериозни материални стимули. Не получава сътрудничеството и подкрепата на родителите. Големият брой ученици в клас не предполага време, в което преподавателят да развива индивидуалните възможности и да удовлетворява специфичните потребности на ученика. Принуден е да губи време и енергия за дисциплиниране на аудиторията. Това, наред с напредването във възрастта, снизява мотивацията за самоусъвършенстване и квалификация. А предизвикателствата продължават да следват едно след друго: целодневна организация на образование и възпитание; краткосрочни и дългосрочни стратегии за развой; промяна в нормативната уредба; визия за учене през целия живот и т.н.


09.09.2011 г.


ЕВГЕНИЯ БАНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РПС „Образование”

гр. Габрово

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconРегионален синдикат „образование" към кт „подкрепа"
Общински колективен трудов договор за системата на средното образование в гр. Габрово, 12. 01. 2011 г

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСиндикат "образование"
...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconРегионален синдикат „Образование" към кт „Подкрепа" – Габрово
Днес,18 ноември 2008г., се проведе Кръгла маса на тема „Съвременното българско образование – качество и устойчивост”. Участие в кръглата...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconРегионален синдикат „образование" към кт „подкрепа"
На основание чл. 56, ал. 1, чл. 53 и чл. 54 от Кодекса на труда, съгласно Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconРегионален синдикат „образование към кт „подкрепа
Отдел„Образование” при Община Габрово, получават безплатно работно облекло. Средствата за работно облекло се осигуряват от бюджета...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСъобщение до медиите
Националния институт за обучение на директори (ниод). На семинара ще присъстват Милка Коджабашиева, заместни-министър на образованието,...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСиндикат на железничарите в България. Регионален съвет-София
Днес 09. 03. 2007г в гр. София зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСиндикат на железничарите в България. Регионален съвет-София
Днес 11. 04. 2011г в гр. София зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСиндикат на железничарите в България. Регионален съвет-София
Днес 14. 12. 2008г в гр. София зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката...

Регионален синдикат „образование\" към кт „подкрепа\" iconСиндикат на железничарите в България. Регионален съвет-София
Днес 09. 02. 2011г в гр. София зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом