Формуляр 3 Декларация
ИмеФормуляр 3 Декларация
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер17.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www-it.fmi.uni-sofia.bg/proplus/document/form3.rtf

Формуляр 3

Декларация


за

научно-изследователски резултатиАз

(име, фамилия и презиме на Ръководителя)

ЕГН

     

Ръководител на научен колектив към:

(име на изследователската институция)
декларирам следното:
  1. Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на ЗАПСП) върху следните научно-изследователски резултати:

     

  1. Авторските права върху научно-изследователските резултати, посочени по-горе се идентифицират от (Моля изберете вярното):

Регистриран/Заявен патент;

Публикация в:

(Източник; Дата)

Участие и награди в конкурси/изложение:

(наименование и година)

Участие в приключили/действащи национални/международни проекти:

(наименование и година)  1. Има постигнато съгласие от всички носители на авторските права за общото им ползване.Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно Законите на РБ.


Дата:      

Свързани:

Формуляр 3 Декларация iconФормуляр 2 Декларация за
Важно: Попълва се само варианта, който е преобладаващ за Дружеството. Останалите възможности се заличават/изтриват
Формуляр 3 Декларация iconДекларация относно критериите за изключване и липсата на конфликт на интереси
Аз, долуподписаният [попълнете името на лицето, полагащо подпис под настоящия формуляр]
Формуляр 3 Декларация iconДекларация относно критериите за отстраняване и липсата на конфликт на интереси
Долуподписаният[ата] (посочете името на лицето, което подписва настоящия формуляр)
Формуляр 3 Декларация iconФормуляр – декларация
Моля избройте участията в международни, национални, регионални, общински, вътрешноуниверситетски олимпиади, конкурси и състезания...
Формуляр 3 Декларация iconРаботен формуляр на проекта
Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език
Формуляр 3 Декларация iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр 3 Декларация iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр 3 Декларация iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Формуляр 3 Декларация iconФормуляр за жалба на ес
Настоящият формуляр може да се използва за подаване на жалба до железопътни оператори, продавачи на билети, началник гара и/или национални...
Формуляр 3 Декларация iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом