Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
ИмеДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер46.85 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-1274.doc
Университет ……………….


Факултет “……………………”

Катедра “……………..”


ДИПЛОМНА работа


Тема: Цялостен анализ на предприятие “Полуремаркета и контейнери”


Дипломант: Научен ръководител:

………………………. …………………………….

фак.№ ………………


СЪДЪРЖАНИЕ


I. Изследване състоянието на фирмата и нейната среда 3

1. Характеристика на фирмата 3

II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА 2002 ГОДИНА 5

1. Цели, мисия и стратегия за развитие на предприятие “ПРК” през 2002 година 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ


I. Изследване състоянието на фирмата и нейната среда
1. Характеристика на фирмата


“Полуремаркета и контейнери” АД (“ПРК”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10.1.1997 год.

Предприятието се намира в град Добрич, Североизточна България, на 40 км. северозападно от град Варна – голямото черноморско пристанище. Ще представя накратко историята на предприятието:

1965 год.: Обособен е цех за производство на полуремаркета в ТПК “Г. Сотиров”, с който се поставят основите на бъдещия завод за полуремаркета и контейнери.

1970 год.: С решение на СО “Автопром” е създаден машиностроителен завод “ПРК” с персонал 189 души.

1989 год.: Внедрена е линия за точен разкрой на листов материал, доставен от финландска фирма “Нокия”. Съоръжението е с ЦПУ и осигурява оптимален разкрой на заготовките при минимален технологичен отпадък.

През същата година е инсталирана и технологична линия за автоматично заваряване на ламарина.

1990 год.: Започнато е производството на полуремаркета с товароносимост 25-30 т, триосни полуремаркета, бордови цистерни, самосвали, фургони тип “Джъмбо” и АБ система българско производство.

1991 год.: С решение на МИТУ е прекратена дейността СО “Мадара”. “ПРК” е преобразуван в еднолично акционерно дружество, изцяло държавна собственост, което поема част от активите и пасивите на стопанското обединение.

1996 год.: Сключена е приватизационна сделка между Агенцията за приватизация и “БМД” АД, чрез която “БМД” придобива 51,2% от акциите на “ПРК”.

Предметът на дейност по съдебна регистрация е маркетинг и производство на контейнери, прикачна транспортна техника и ходови оси. Основните производствени дейности което фирмата извършва са:

  • производство на различни модификации полуремаркета, универсални контейнери и ходови оси

  • ремонт на полуремаркета

  • производство на резервни части за полуремаркета

“ПРК” е основният производител на прикачна транспортна техника и контейнери в България. Най-важните групи изделия, които дружеството произвежда са : полуремаркета, контейнери, и ходови оси.

Полуремаркетата са два вида с няколко разновидности:

1. Универсални бордови полуремаркета: производствената гама универсални бордови полуремаркета включва:

  • бордови двуосни полуремаркета,

  • бордови триосни полуремаркета,

  • бордови полуремаркета с ниска товарна височина и с повишен обем – тип “Джъмбо”.

В зависимост от начина на окачвана на ходовия агрегат, бордовите полуремаркета са ресорни или пневматични. Те са с рама, изработена от нисколегирана стомана, за “Ро - Ко “ превози, с контрафитинги. Извършват се разработки за въвеждане в производството на рами от алуминий. Надстройката е подвижна, олекотена и бързо отваряща се. Спирачната система е WABKO. Предлагат се следните опции:

* * * *

II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА 2002 ГОДИНА

1. Цели, мисия и стратегия за развитие на предприятие “ПРК” през 2002 годинаЧрез целите предприятието и персонала изразяват своите виждания и интереси, компетенции и възможности. Ръководителите в предприятие “ПРК” се стремят да изберат най-подходящата цел за съответната ситуация. В противен случай е напълно възможно избраният път да бъде погрешен. Добрите цели е важно да отговарят на следните критерии:

1. Яснота и конкретност по отношение на крайния резултат.

2.Определяне времето за постигане на целта.

3.Необходимост от логически последователи, съгласувани и обмислени цели по отношение на външни фактори и ресурсна обезпеченост, тъй като те са критериите за правилния избор на организацията.

4.Достатъчно трудни, за да стимулират работата на персонала, но недостижими, че да не създават мотивация за труд.

Съблюдавайки тези основни принципи, предприятието изгражда и своите цели, които са желаните бъдещи резултати:

Цели според нивата на управление:


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1.Изграждане на започнатата бояджийница за полуремаркета. За целта ще бъде необходимо да се търсят средства от Министерството на екологията. Основния проблем ще бъде необходимото газифициране.

2.Да наложим нашата марка като най-добрата в страната.

3.Да произвеждаме всички продукти ефективно, измерено с производителността на работната сила.

4.Да обслужваме реалните нужди на хората.

5.Да увеличи обема на продажбите като достигне 60% дял от българския пазар.

6.Да реализира 30% износ от общата стойност на продажбите си.

7.Да възстанови пазарите си за контейнери в бившите социалистически страни.

8.Да се обособят регионите с приоритет и екипите, които да ги обслужват.

9.Да се извършва по-целенасочена и масирана атака с цел изграждане на лизингова система за продажби.

10. Да се работи индивидуално с много клиенти в България и с тяхната помощ да се излиза и да се пазари в други страни.

11.Да се реагира на промените на външната среда.

12.Да увеличи продажбите си.

13.Навлизане в пазарите на Западна Европа с цел увеличаване дела ни за експорт.

14.Да се увеличи дела ни с обновяването на СОО “МАТ”.


ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ:

1.Нарастване дела на привлечените средства в капиталовата структура.

2.Нарастване печалбата на предприятието в сравнение с предходните години.

3.Намаляването на разходите е необходимо да стане начин на мислене на всеки служител в “ПРК” чрез:

* * * *

Свързани:

Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа тема : Маркетингов анализ на
Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Създаването на съвременна...
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “зп-българия” еоод – гр. София
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие \"Полуремаркета и контейнери\" iconДипломна  работа
Гия Канчели опит за идейно-естетически и музикален анализ на симфонии № 5 и № 6
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом