Управление на проекти конспект
ИмеУправление на проекти конспект
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер21.51 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_394_konsp_end.doc
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


КОНСПЕКТ
1. ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ
Определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта. Цикъл на проекта.


2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Методи на проучване. Решаваши фактори. SWOT анализ.


3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА

Същност на управлението на обхвата, предназначение, принципи и процеси

План на ключовите точки на проекта (Milestone Plan)


4. ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

Основни етапи в развитието на проекта. Логика на проекта.


5. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

Сформиране на проектен екип – характерни особености

Управление на ресурсите. Конфликти в работна среда .Контрол и отчитане на проекта
6. ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОЕКТ

Концептуален модел на планирането на проекта. Обща рамка на планиране

Процес на планиране. Разработване на план за действие. Структура на дейностите в рамките на проекта Бюджет на проекта. Жизнен цикъл на проекта.


7. БИЗНЕС ПЛАН

Същност и съдържание на бизнес плана.
8. МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО НА ПРОЕКТИ

Времеви модели и мрежови графици. PERT и CPM методи. Гантови диаграми

Модели от типа “време-разходи”
9. ОРГАНИЗИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Същност и характеристики на проектната организация. Проектиране на различни организационни форми. Мрежово взаимодействие. Видове организации. Чиста, функционална, матрична проектна организация.


10. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА

Проектиране на система за мониторинг и контрол. Цикъл “план – мониторинг – контрол” Събиране, обработване и анализ на данни. Подготовка на справки


11.УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ РИСК

Проектни рискове. Видове риск. Основни принципи за управление на проектните рискове. Инструменти за управлението на проектните рискове.

12. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Информационни системи за управление на проекти- Microsoft Project 2007.


13. МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ (МЕТОДОЛОГИИ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управление на качеството на проекта. PRINCE2, TEN STEP, като система от знания за управление на проекти.
14. ОЦЕНКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

Основни цели на оценяването.Приключване (прекратяване) на проекта.

Стратегия и процедура на приключването. Изготвяне на краен мениджърски доклад


Основна литература:

1. Апостолов А . Основи на проекта, Projecta, София, 2004г.

2. Апостолов А . Разработване на проекти за устойчиво развитие, Projecta, София, 2005г.

3. Ангелов А. Ръководство за разработване на бизнес план, Сиела София., 2004г.

4.Пенчев Р. Управление на проекти , НБУ, София, 1998г.

5. Управление на проекти с Microsoft Project 2002 , Софтпрес, София, 2003.

6. Project Management, Body of Knowledge, PMI, 2000.

Свързани:

Управление на проекти конспект iconМетодическо помагало Цикъл за управление на проекти
Настоящото Методическо помагало «Цикъл за управление на проекти» е разработено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. То предлага...
Управление на проекти конспект iconСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд...
Управление на проекти конспект iconСеминар управление на проекти preparation for success (3 дни)
За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването...
Управление на проекти конспект iconОбучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
Този материал е част от учебния комплект Обучение на синдикалисти за работа по проекти, разработен от Департамент Обучение на Европейския...
Управление на проекти конспект iconПодготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес
Елеонора Негулова, Председател на ус на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и Председател на ус на Националното сдружение...
Управление на проекти конспект iconЦентър за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Управление на проекти конспект iconЦентър за европейски програми © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Управление на проекти конспект iconКонспект по Местно управление
Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство
Управление на проекти конспект iconКонспект по Местно управление
Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство
Управление на проекти конспект iconКои постижения на бауп през 2004 г смятате за най-значими?
Билбао, Испания. В ipma членуват национални асоциации по управление на проекти от целия свят. Тя е основана през 1965 г и се ползва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом