Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности
ИмеДаоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности
страница6/6
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vaseto.info/books/19.doc
1   2   3   4   5   6
Сливане на Петте елемента II: Второто ниво от практи­ката на сливането учи как да се циркулира чистата енергия на петте органа след като са изчистени от отрицателните емоции. Когато петте органа са пречистени, положителните емоции -доброта, благост, уважение, честност, справедливост и съст­радание се проявяват като естествен израз на вътрешното равновесие. Практикуващият е способен да контролира със­тоянието на равновесие чрез наблюдение качеството на емо­циите, възникващи спонтанно отвътре.

Енергията на положителните емоции се използва за отварянето на трите канала, преминаващи от перинеума, в ос­новата на половите органи до върха на главата. Тези канали са известни като Мушкащите маршрути. Освен това се отва­рят и девет Поясни маршрута, които обикалят покрай девет­те основни енергийни центъра на тялото.

Сливане на Петте елемента III: Третото ниво на практи­ката на Сливането завършва изчистването на каналите в тялото чрез отварянето на положителните и отрицателните канали на ръцете и краката. Отварянето на Микрокосмическата орбита. Мушкащите маршрути, Поясните канали и положителните и отрицателните канали на ръцете и краката правят тялото извън­редно наситено от циркулирането на жизнената енергия. Неог­раничената от нищо циркулация на енергията е основата на съвършеното физическо и емоционално здраве.

Практиката на Сливането е едно от най-великите пос­тижения на древните китайски даоси и осигурява средството за освобождаване на тялото от отрицателните емоции, като в същото време позволява на чистите добродетели да заблестят още по-ярко.

Курс 5: Тай Дзи Ци Гун; Основата на Тай Дзи Цюан.

Практиката на Тай Дзи е разделена на седем части:

1. Формата на първоначалните 13 движения (5 посоки, 8 движения);

2. Бърза форма за излъчване на енергията;

3. Дълга форма (108 движения);

4. Тай Дзи меч;

5. Тай Дзи нож;

6. Къса и дълга Тай Дзи тояга;

7. Приложения за самозащита.

Чрез Тай Дзи Цюан практикуващият се учи да движи тялото си като едно цяло, използвайки по-скоро енергиятаЦи, отколкото мускулната сила. Без циркулирането на Ци по ка­налите, мускулите и сухожилията, движенията на Тай Дзи Цюан са само едно физическо упражнение с незначителен ефект върху вътрешната структура на тялото.

В практиката на Тай Дзи Ци Гун увеличеният енергиен поток, развит посредством Микрокосмическата орбита, ра­ботата по Сливането и практиката на Желязната ризница, се вплитат в обикновените движения, така че тялото усвоява по-ефикасни начини за използването на енергията в движени­ето. Неправилните движения на тялото ограничават енергий­ния поток, предизвиквайки енергийни запушвания, погрешни позиции на тялото и, в някои случаи, сериозни заболявания. Много често проблемите с гърба са резултат от неправилната позиция, натрупаното напрежение, отслабената костна структура и психическия стрес.

Чрез Тай Дзи индивидът се научава да използва собст­веното си тегло и сила, за да използва силата на земното притегляне, вместо да се бори с нея. Резултатът от увеличено­то осъзнаване на тялото чрез движението е нарасналото осъз­наване на заобикалящите индивида обстоятелства и на въз­можностите, които се съдържат в тях. Практикуващият Тай Дзи може да използва цялостните движения на тялото като средство за самозащита в негативни ситуации. Тъй като Тай Дзи е мекият път за упражняване и поддържане доброто състояние на тялото, то може да се практикува и в напреднала възраст, защото движенията не пресилват физическите въз­можности на човека, както например аеробиката.

Преди започването на усвояването на формата на Тай Дзи Цюан, ученикът трябва да завърши:

1. Отварянето на Микрокосмическата орбита;

2. Семенното и ячниковото Гун Фу

3. Ци Гун на Желязната ризница I;

4. Тай Дзи Ци Гун.

Тай Дзи Ци Гун е разделен на седем нива. Тай Дзи Ци Гун I се състои от четири части:

а. Ум: 1. Как да се използва собствената тежест в единс­тво със земното притегляне. 2. Как да се използва строежа на костите, за да се движи тялото с най-малки мускулни усилия. 3. Усвояване и контролиране на 13-те движения, за да може умът да се концентрира върху насочването на енергията Ци.

б. Ум и Ци: Използване на ума за насочване на Ци.

в. Ум, Ци и сила на земното притегляне: Как да се обединят трите сили в едно цяло, движещо се безпрепятствено с помощта на структурата на костите..

г. Усвояване приложенията на Тай Дзи за самозащита. Тай Дзи Ци Гун II - Бърза форма на излъчване на енергията:

а. Усвояване на бързото придвижване в петте посоки.

б. Усвояване движението на тялото като едно цяло.

в. Изтегляне енергията от земята чрез телесната структура.

Тай Дзи Ци Гун III - Дълга форма на Тай Дзи Цюан:

а. Усвояване на формата на 108-те движения.

б. Усвояване на умението за включване на Ци във всяко движение.

в. Усвояване на второто ниво на самозащита.

г. Развитие на Ци очи.

Тай Дзи Ци Гун IV - Тай Дзи меч. Тай Дзи Ци Гун V - Тай Дзи нож. Тай Дзи Ци Гун VI - Тай Дзи дълга и къса тояга. Тай Дзи Ци Гун VII - Приложение за самозащита. Тай Дзи Цюан е един от петте основни клона на Даос-ката практика. .

Курс 6: Даоско подхранване на Петте елемента; Даоска лечебна диета

Подходящата диета, съобразена с потребностите на тя­лото на индивида и осъзнаването на сезоните и климатичните условия, в които живеем, са интегрална част от Лечебното Дао. Не е достатъчно да се храниш със здравословни храни, в които не се съдържат вредни химически съединения, за да поддър­жаш здравето си. Човек трябва да усвои правилното съчета­ние на храните в съответствие с теорията на петте вкусови качества и петте елемента. С познаването на преобладаващия елемент на човека, той може да се научи да противодейства на присъщия само на неговата природа дисбаланс. Освен това със смяната на сезоните диетичните потребности се изменят и човек трябва да знае как да се приспособява към тях, за да поддържа себе си на подходящото ниво на активност. Подхо­дящата диета може да се превърне в средство за поддържане на здравето и развиване на по-високи нива на съзнание.

ВЪВЕЖДАЩО НИВО III: ПЪТЯТ НА ЛЪЧИС­ТОТО ЗДРАВЕ

Курс 7: Гун Фу на Лекуващите ръце; Събуждане на лекуващите ръце - Гун Фу на Петте пръста.

Способността за лечение на себе си и на останалите е един от петте основни клона на Даоската лечебна практика. Гун Фу на Петте пръста обединява формите на статични и динамични упражнения, за да се развие и подобри Ци, която се натрупва в органите, прониква във фасцията, сухожилията и мускулите и накрая се предава навън през ръцете и пръстите. Тези, които се занимават с терапия на тялото и различни лечебни изкуства, ще имат голяма полза от тази техника. Чрез практикуването на Гун Фу на Петте пръста, ще усвоиш начина за увеличаване на капацитета на белите дробове, за по-нататъшното укрепване здравето на вътрешните органи, долната част на гърба и корем­ните мускули; ще можеш да регулираш теглото си и да устано­виш контакт с лечебната енергия на Бащата Небе и Майката Земя; ще се научиш да развиваш способността си за концентра­ция, за да лекуваш себе си.


Курс 8: Ци Нъй Тсан; Масаж за трансформиране Ци на органите.

Тази практика се разделя на три нша :Ци Нъй Тсан I, II u III.

Ци Нъй Тсан илиМасаж за трансформиране на Ци на органите е цялостна система за задълбочено лечение, която използва енергийния поток на петте основни системи на тяло­то: кръвоносната система, лимфната система, нервната сис­тема, системата на мускулите и сухожилията и системата на акупунктурните меридиани.

В практиката на Ци Нъй Тсан, индивидът е способен да увеличава енергийния поток в определени органи чрез маса­жирането на серия от точки в областта на пъпа. В даоската практика се счита, че цялата енергия Ци, органите, жлезите, мозъкът и нервната система, са свързани в пъпа; поради това блокирането на енергията в областта на пъпа често се проя­вява чрез симптоми в другите части на тялото. В коремната кухина са разположени дебелото черво, тънкото черво, чер­ният дроб, жлъчката, стомахът, далакът, панкреасът, пикоч­ният мехур и половите органи, както и много лимфни възли. Аортата и вената се разделят на две разклонения в областта на пъпа, спускайки се в краката.

Ци Нъй Тсан работи върху енергийните запушвания в пъпа и след това следва енергията в различните части на тялото. If и Нъй Тсан е много задълбочена наука, донесена в САЩ от майстор Мантак Чиа

Курс 9: Динамика на пространството; Даоското изкуст­во за определяне местоположението

Фен Шуи се използва от китайския народ повече от пет хиляди години. То съчетава древната китайска геомантия, даос­ката метафизика, динамичната психология и съвременната гео­физика, за да анализира енергията, силата и явленията в приро­дата, хората и сградите. Ученикът ще осъзнае в голяма степен своето сегашно положение и ще получи по-голям шанс за сво­бода и развитие чрез взаимодействието с Петте елемента.

МЕЖДИННО НИВО: ОСНОВА НА ДУХОВНА­ТА ПРАКТИКА

Курс 10: По-малкото просветление на Кан и Ли: отва­ряне на 12-те канала; издигане на душата и развиване на енергийното тяло.

По-малкото просветление на Кан и Ли (смесване на Ин и Ян): На китайски тази формула се нарича Сяо Кан Ли и включва буквалното изпаряване на сексуалната енергия (Дзин или съзидателната сила) в енергия на жизнената сила (Ци), за да се подхрани душата или енергийното тяло. Може да се каже, че преносът на сексуална енергия през тялото и мозъка, започва с практиката на Кан и Ли-. Върховната тайна на тази формула, е смяната на обичайните места на силата на Ин иЯн, като предиз­виква освобождаването на сексуалната енергия.

Тази формула включва развиването на корена (Хуй Ин) и центъра на сърцето и трансформирането на сексуалната енергия в чястп Ци в пъпа. Това обръщане поставя топлината на телесния огън под хладината на телесната вода. Ако това обръщане не стане, огънят просто се издига нагоре и изгаря извън тялото. Водата (половата течност) притежава тенден­цията да тече надолу и да се губи извън тялото. Когато изсъхне навън, това е краят. Тази формула обръща обичайното пилеене на енергия чрез един високо развит метод на поставяне на водата в затворен съд (котел) в тялото и след това затопляне . на спермата (сексуалната енергия) с помощта на огъня под нея. Ако водата (сексуалната енергия) не е затворена в съд, тя ще залее огъня и ще го угаси или самата тя ще бъде погълната. Тази формула запазва цялостта на двата елемента, да­вайки, по този начин, възможност изпаряването да продължа­ва за продължителен период от време. Същността на форму­лата е никога да не се позволява на огъня да се издига, без над него да има вода и никога да не се допуска водата да залива огъня. По този начин се произвежда топла, влажна пара, която съдържа огромна енергия и лечебни ефекти, за възстановява­нето на всички жлези, нервната система и лимфната система и за увеличаване на пулса. -

Формулата се състои от:

1. Смесване на водата (Ин) и огъня (Ян) или мъжкото и женското, за да се роди душата;

2. Трансформиране на сексуалната сила (съзидателната сила) в жизнена енергия (Ци), събирайки и пречиствайки вън­шния микрокосмически алхимичен агент;

3. Отваряне на дванадесетте основни канала;

4. Циркулиране на силата по слънчевата орбита (косми­ческата орбита);

5. Обръщане на потока от съзидателна сила за укрепване на тялото и мозъка, за възстановяване на първоначалното им състояние отпреди пубертета;

6. Ново развитие на тимуса и лимфната система;

1, Сублимация на тялото и душата: сексуално общуване на мъжкото и женското в самия себе си. Раждане на безсмър­тната душа (енергийното тяло).

Курс 11: По-голямото просветление на Кан и Ли; Пов­дигане на духа и развиване на духовното тяло.

Формулата обхваща даоската практика на Да Кан Ли. Тя използва същото енергийно отношение на обръщане на Ин и Ян, но увеличава до една извънредна степен количеството енергия, която може да се изтегли в тялото. На този етап, смесването, трансформирането и хармонизирането на енер­гията става в слънчевия сплит. Увеличената амплитуда на силата се дължи на факта, че формулата не само тегли Ин и Ян енергия от самото тяло, но също тегли сила директно от Небето и Земята (респективно Ян и Ин) и прибавя силата на елементите към тази на самото тяло. В действителност силата може да се тегли от всеки енергиен източник, като Луната, дърветата, земята, цветята, животните, светлината и т. н.

Формулата се състои от:

1. Преместване на печката и смяна на котела;

2. По-голямо смесване на водата и огъня (сексуален акт със самия себе си);

3. По-голяма трансформация на сексуалната сила до по-висше ниво;

4. Събиране на външните и вътрешните алхимични аген­ти за възстановяване на съзидателната сила и ободряване на мозъка;

5. Развиване на тялото и душата;

6. Начало на пречистването на сексуалната сила (съзи­дателната сила, жизнената сила, Дзин Ци);

7. Поглъщане на силата на Майката Земя (Ин) и силата на Бащата Небе (Ян). Смесване със спермената сила (тялото) и душата;

8. Повдигане на душата;

9. Съхраняване на положителната съзидателна (творчес­ка) сила и предпазването й от изразходване;

10. Постепенно отстраняване на храната, в зависимост от самозадоволяването и космическата енергия;

11. Раждане на духа, пренасяне на добродетелите и енер­гийните канали на Ци в духовното тяло;

12. Практика за преодоляване на смъртта;

13. Отваряне на Короната;

14. Пътуване в пространството.

Курс 12: Най-голямото просветление (Кан и Ли).

Тази формула се състои от смесване на Ин и Ян в най-нисшия енергиен център. Тя спомага за обръщане проце­са на стареене чрез възстановяването на тимуса и повишаване на естествения имунитет.-Това означава, че лечебната енергия се излъчва от по-мощна точка в тялото, носейки голяма полза на физическото и етерното тяло.

Формулата се състои от:

1. Преместване на печката и смяна на котела към по­виеш център;

2. Поглъщане на слънчевата и лунната енергии;

3. Най-голямо смесване, трансформиране, изпаряване и пречистване на сексуалната енергия (съзидателната сила), душата, Майката Земя, Бащата Небе, слънчевата и лунната сила за събиране на вътрешния микрокосмически алхимичен агент;

4. Смесване на визуалната сила с жизнената сила;

5. Смесване (сублимиране) на тялото, душата и духа.ВИСШЕ НИВО: БЕЗСМЪРТНОТО ДАО ЦАРСТВОТО НА ДУШАТА И ДУХА

Курс 13: Запечатване на петте сетива

Тази много висша формула засяга буквалното превръ­щане на топлия поток или Ци в умствена енергия или енергия на душата. За да се направи това, трябва да "запечатим петте сетива, тъй като всяко от тях е отворена врата за изтичане на енергията. С други думи, силата изтича навън от всеки от сетивните органи, освен ако тези врати, през които преминава енергията, не са затворени по един езотеричен начин. Трябва да пропускат енергия, само когато има нужда от предаване на информация.

Злоупотребата със сетивата води до много по-голяма загуба на енергия и деградация, отколкото хората обикновено си мислят. Примерите за неправилна употреба на сетивата могат да бъдат следните: ако гледаш прекалено много, се уврежда семенната течност; ако слушаш прекалено много, се уврежда ума; ако говориш прекалено много, се увреждат слюнните жлези; ако плачеш-прекалено много, се уврежда кръвта; ако имаш твърде чести сексуални контакти, се увреж­да костния мозък и т. н.

На всеки от елементите отговаря определено сетиво, чрез което силата на елемента може да се трупа или изразход­ва. На очите отговаря Огънят; на езика - Водата; на лявото ухо - Металът; на дясното ухо - Дървото; на носа - Земята.

Петата формула се състои от:

1. Запечатване на петимата крадци: уши, очи, нос, език и тяло;

2. Контролиране на сърцето и на седемте емоции (удо­волствие, гняв, печал, радост, любов, омраза и желание);

3. Обединяване и превръщане на вътрешния алхимичен агент в животосъхраняваща истинска жизненост;

4. Изчистване на духа;

5. Повдигане и обучаване на духа; спиране на духа от скитането му навън в търсене на сетивни данни;

6. Отстраняване на разлагащите се храни, поемане на свежи храни. Космическата енергия е истинският дъх.

Курс 14: Събиране на Небето и Земята

Тази формула е трудно да се опише с думи. Тя включва въплъщаването на мъжката и женската същност в тялото на адепта. Двете същности осъществяват сексуален контакт в тя­лото. Това включва смесването на силите Ин и Ян върху и около върха на главата, който е напълно отворен, за да приема енергия отгоре и за развитието на епифизата до пълния й капацитет. Когато епифизата е развита до пълния й капацитет, тя служи като компас, който ни съобщава в каква посока могат да бъдат удовлетворени амбициите. Даоският езотеризъм е метод за уп­равляване на духа, както се описва в Даоската йога. Без тялото, Дао не може да се постигне, но с тялото, истината никога няма да се познае. Практикуващият Дао трябва да пази своето физи­ческо тяло така грижливо, все едно е скъпоценен диамант, защото то може да се използва като средство.за постигане на безсмъртието. Ако, обаче, не го напуснеш, когато постигнеш своето предназначение, няма да постигнеш истината.

Тази формула се състои от:

1. Обединяване на тялото, душата, духа и Космоса (кос­мическата орбита);

2. Пълно развитие на положителното за напълно изкореняване на отрицателното;

3. Завръщане на духа в нищото.

Курс 15: Повторно обединяване на Небето и Човека.

Сравняваме тялото с кораб, а душата с неговите машини и витло. Корабът пренася много ценен диамант, който трябва да бъде доставен на много далечен бряг. Ако корабът е пов­реден (болно и слабо тяло), без значение е колко са добри машините, няма да стигнеш далече и дори можеш да потънеш. Затова не препоръчваме духовната практика, освен ако всички канали в тялото не са правилно отворени и са подготвени да приемат 10000 или 100000 волта напрежение. Даоският под­ход, който се е предавал в продължение на 5000 години, докато достигне до нас, се състои от хиляди методи. Формулите и практиките, които описваме в тези книги, се основават на тайното знание, на личния опит на автора, практикувал повече от двадесет години, както и на успешното обучение на много от неговите ученици.

Основните цели на даосите:

1. На това ниво - преодоляване на прераждането и на страха от смъртта чрез просветление;

2. По-висшето ниво - безсмъртен дух и живот след смъртта;

3. Най-висшето ниво - безсмъртен дух в безсмъртно тяло. Това тяло работи като подвижна къща за духа и душата, когато те се придвижват през фините пластове, позволявайки по-голяма сила на проявление.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconРъководство лечебни средства от Природата за здраве и жизненост
...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconСписък на мудрите абхая
...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconЛекция № Постановка звуков «Р», «РЬ»
Работа по устранению недостатков произнесения звука [Р] в большинстве случаев требует длительных и кропотливых действий. Необходимо...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconКолин Уилсон Содержание Благодарности Введение Часть первая Часть вторая Эпилог Об
Мой друг и редактор, Френк Демарко, конечно должен получить мои благодарности в первую очередь

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconШестте „мислещи шапки и други методи на Де Боно
Де Боно website. Неговите трудове са на разположение в повече от шестдесет книги, които са преведени на повече от тридесет езика....

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconІ. Трансформиране на енергия електроенергия

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconУникален дизайн и изумително качество на звука: това е новата персонална аудио система на lg, pc14
Със своя елегантен дизайн, специално проектиран за да подсилва качеството на звука, тази компактна система съчетава изискан стил...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconДжулиън Трежър: Четирите начина, по които ни действа звукът
И голяма част от него е неприятен. (Звук от улично движение) Стоим на улични ъгли, крещим така, за да надвикаме шума, и се преструваме,...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности icon4-1 Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проект
Темата е въвеждаща към модула. Съдържа описание на жизнения цикъл или шестте фази на проекта. Предложените схеми трябва внимателно...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconРепублика българия
В глава тринадесета “Преобразуване и приватизация на лечебни заведения” се създава нов раздел ІІ с наименование “Приватизация на...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом