Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности
ИмеДаоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности
страница3/6
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vaseto.info/books/19.doc
1   2   3   4   5   6
Б. Усмихни се надолу по протежение на храно­смилателната система - средната линия

1. Осъзнай още веднъж енергията на усмивката в очите. Позволи й да потече към устата. Осъзнай езика и отдели известно количество слюнка, като развъртиш езика вътре в устната кухина. Допри върха на езика до небцето, стегни вратните мускули и преглътни слюнката бързо и силно, прид­ружавайки това действие с един звук от преглъщането. С вътрешната усмивка, следвай слюнката надолу по хранопро­вода към стомаха, разположен в лявата част-под гръдния кош. Благодари му за работата, която върши по смилането на храната. Почувствай го как се успокоява. Понякога натовар­ваме стомаха с неподходящи храни. Обещай на стомаха, че ще му осигуряваш само добра храна.

2. Усмихни се в тънкото черво: дванадесетопръстника, празното черво и хълбочното черво в средата на корема. То е дълго около седем метра при възрастните. Благодари му за абсорбирането на хранителните вещества, с което поддържа твоята жизненост и здраве.

3. Усмихни се на дебелото черво: възходящото черво, започващо от дясната страна на хълбока, което се издига нагоре до долната повърхност на десния дял на черния дроб; напреч­ното черво, което преминава отдясно наляво под стомаха, започвайки от областта на черния дроб и достигайки наляво под далака; низходящото черво, което се спуска надолу от лявата страна в поясната област; и сигмовидното черво, което обикновено лежи в лявата хълбочна яма, и отчасти се спуска в малкия таз; ректума и ануса. Дебелото черво е дълго обикно­вено около метър и половина. Благодари му за отделянето на отпадните продукти и за това, че те очиства, освежава и отваря. Усмихни му се и го почувствай топло, чисто, удобно и спокойно.

4. Върни се в очите. Бързо се усмихни надолу по средна­та линия, проверявайки за остатъчни напрежения. Усмихни се на всяко напрежение, което откриеш, докато то изчезне.

В. Усмихни се надолу по гръбначния стълб - задна линия (Фиг. 2-20)

1. Насочи отново вниманието си към очите.

2. Усмихни се отвътре с двете очи. Събери силата на усмивката в третото око (по средата между веждите). С вът­решния си поглед насочи усмивката на около 7.5 до 10 см навътре в хипофизата и почувствай как жлезата разцъфтява. Насочи усмивката с очи към третата мозъчна кухина (третата стая, силовата стая на нервната система). Почувствай разши­ряването на стаята и изпълването й с ярка, златна светлина, огряваща в мозъка. Усмихни се в таламуса, където ще се създадат истината и силата на усмивката. Усмихни се на епифизата и почувствай как тази малка жлеза постепенно се издува и увеличава, подобно на луковица. Премести усмихна­тия си взор подобно на ярка, лъчиста светлина, нагоре към лявата страна на мозъка. Движи вътрешния усмихнат поглед напред, назад по лявото полукълбо и после го насочи към дясното полукълбо и малкия мозък. Това ще уравновеси ля­вото и дясното полукълба и ще укрепи нервите. (Фиг. 2-17,2-18 и 2-19)

3. Премести вътрешния усмихнат поглед надолу към средния мозък. Почувствай го как се разширява и омеква и се насочи надолу към моста и продълговатия мозък (виж илюстрациите) и след това към гръбначния мозък, започвайки от шийните прешлени в основата на черепа. Движи вътрешния усмихнат поглед, повеждайки енергията на любовта надолу и отвътре във всеки прешлен, както и в диска под него. Преброй прешлените и дисковете един по един, докато се спускаш надолу по гръбначния стълб: седем шийни (вратни) прешлена, дванадесет гръдни, пет поясни (долната част на гърба), кръс­тната кост и опашната кост. Почувствай как гръбначният стълб и гърбът се разхлабват и успокояват. Усети омекотява-нето на дисковете. Почувствай разширяването на гръбнака и неговото удължаване, с което ставаш по-висок.4. Върни се в очите и бързо се усмихни надолу по проте­жение на цялата задна линия. Цялото тяло ще се почувства релаксирано. Упражнението за задната линия увеличава пото­ка на гръбначната течност и успокоява нервната система. Усмихването в дисковете ги предпазва от втвърдяване и де­формиране, така че поемат тежестта на тялото по най-ефикас­ния начин. Болките в гърба могат да се избегнат или да бъдат отстранени чрез усмивката.

Г. Усмихни се по цялата дължина на тялото

1. Започни отново от очите. Насочи вътрешния усмихнат поглед. Бързо се усмихни надолу по предната линия. След това направи същото със средната и задната линии. Когато добиеш повече опит, се усмихвай надолу едновременно по трите линии, усещайки органите и гръбнака.

Сега, почувствай спускането на енергията по протеже­ние на цялото тяло, подобно на водопад - водопад от усмивки, радост и любов. Почувствай, че тялото е обичано и ценено. Колко чудесно е това!

Д. Събиране на енергията на усмивката в пъпа

1. Много е важно да завършиш със складиране на енер­гията на усмивката в пъпа. Повечето от нежеланите стра­нични ефекти от медитацията се причиняват от излишъка на енергия, натрупан в главата или сърцето. Областта на пъпа може благополучно да се справи с голямото количес­тво енергия, произведена от Вътрешната усмивка (Фиг. 2-21 и 2-22).2. За да се събере енергията на усмивката, концентрирай се в областта на пъпа, в мястото, разположено на около 3.7 см навътре от пъпа. След това мислено задвижи енергията по развиваща се навън от пъпа спирала тридесет и шест пъти; не отивай по-високо от диафрагмата или по-надолу от лонната (срамната) кост. Жените започват спиралата в посока, обрат­на на часовниковата стрелка. Мъжете започват разгъването на спиралата в посока по часовниковата стрелка. След това посоките се обръщат и връщаш енергията обратно в пъпа, завъртайки я двадесет и четири пъти. Използвай пръста, за да водиш първите няколко пъти. Сега енергията е надеждно складирана в пъпа, на твое разположение, когато се нуждаеш от нея. Сега си завършил Вътрешната усмивка.

Е. Ежедневна употреба

Опитай се да практикуваш Вътрешната усмивка всеки ден, веднага след като се събудиш. Това ще подобри целия ти ден. Ако обичаш своето тяло, ще обичаш в по-голяма степен и другите и ще си по-ефективен в работата си.

След като я усвоиш и я практикуваш редовно, можеш, ако разполагаш с малко време, да я правиш по-бързо, само за няколко минути.

Ж. Отстрани с усмивка отрицателните емоции

Практикувай освен това и по време на стрес, гняв, страх или депресия. Усмихни се в тази част, която е подложена на напрежение и болка и постепенно наблюдавай как отрицател­ната енергия се превръща в положителна жизнена сила. Чрез това оттичане, отрицателните емоции ще се превърнат в по­ложителна енергия и жизненост. Енергията на усмивката може да промени емоционалната енергия в жизнена енергия - при условие, че се усмихваш в достатъчна степен в емоциите - такива като гняв, стрес, страх и нетърпение.


3. Отстрани с усмивка болката и болестта

Ако изпитваш болка и неразположение в някоя част на тялото или някой от органите е заболял, усмихни се там; употреби повече време за усмихване в тези части на тялото, говори им, внимавай за техните реакции, докато почувстваш, че стават по-меки и по отворени или че се променя цвета им от тъмен към светъл.

Медитация върху микрокосмическата орбита

I. Завърти твоята Ци по Микрокосмическата орбита (Фиг. 3-1)

Вътрешната усмивка, Шестте лечебни звукав в Даоското подмладяване постепенно ще увеличат енергията на жизнената сила чрез превръщането на стреса в жизненост. За да използваш ефикасно и надеждно тази енергия за по-ната­тъшно лечение и развитие, тя трябва да бъде циркулирана по специални пътища в твоето тяло.

Най-лесно е да се развие енергията, ако най-напред се запознаеш с главните пътища на енергийната циркулация в тялото. Нервната система при хората е много сложна и може да насочва енергията там, където е необходимо. Древните даоси открили двата основни канала, които пренасят особено мощен поток от енергия.

Единият канал се нарича Функционален или Ин канал. Започва от основата на торса, по средата между мъжките тестиси или влагалището на жената и ануса, в точката, наре­чена перинеум. Издига се по предната страна на тялото, преминава през половите органи, стомаха, вътрешните орга­ни, сърцето и гърлото и завършва във върха на езика. Вторият канал, наречен Управителен или Ян, започва на същото мяс­то, но се издига по гърба. От перинеума се насочва към опашната кост, след това се движи по гръбнака и влиза в мозъка, а после се спуска до небцето.

Езикът е като прекъсвач, който съединява двата потока - когато се допира до небцето зад предните горни зъби, енер­гията може да тече в кръг нагоре по гърба и надолу по предната страна на тялото. Двата канала формират кръг, по който тече енергията. Този жизнен поток преминава през основните органи и нервната система на тялото, осигурявайки на клетките животворния сок, от който се нуждаят, за да растат и функционират.

Тази движеща се енергия, известна като Микрокосмическа орбита, лежи в основата на акупунктурата. Изследванията на съвременната медицина вече признават ефективността на акупунктурата, въпреки че не могат да обяснят защо тя има ефект. Даосите, от друга страна, са изучавали фината енергия на точките в тялото в продължение на хилядолетия и са уста­новили в подробности значението на всеки канал. (Фиг. 3-1)

Това е тази енергийна верига на тялото, която също пренася енергията на органа и енергията на усмивката и разпространява жизненост до всички части на тялото.

II. Значение на Микрокосмическата орбита

Чрез отварянето на този микрокосмически канал и под­държането му чист от физически и мисловни запушвания, става възможно изпомпването на енергията на жизнената сила нагоре по гръбнака. Ако този канал е блокиран от някакво напрежение, тогава усвояването на циркулирането на Микрокосмическата орбита е важна стъпка към отстраняването на запушванията, за да се възстановят всички части на мозъка и тялото. В противен случай, когато възникне интензивно наля­гане в главата, по-голямата част от него излиза през очите, ушите, носа и устата и се губи. Все едно да се опитваш да затоплиш стая, на която всички прозорци са отворени - ще изразходиш твърде голямо количество енергия.Начинът на отварянето на микрокосмическия енергиен канал е като медитираш всяка сутрин, след като си приключил с упражненията за Вътрешната усмивка. Позволи на енерги­ята да формира кръга, като дадеш възможност на ума да се носи заедно с нея. Започни в очите и мислено циркулирай заедно с енергията по пътя й надолу по предната страна на тялото през езика, гърлото, гърдите и пъпа и след това нагоре през опашната кост и гръбнака до главата.

В началото ще ти се струва, че нищо не се случва, но в последна сметка ще усетиш потока на някои места в тялото във формата на топлина, когато се завърти по орбитата. Ключът към успеха е в това просто да се релаксираш и да насочиш ума към мястото на фокусирането. Това се различава от визуализирането на образ вътре в ума на това, как изглежда или се чувства тази част на тялото. Не използвай ума си все едно е телевизионен екран. Почувствай действителния поток на Ци. Релаксирай и нека умът ти се носи заедно с Ци във физическото тяло по протежение на естествения кръг до всяка желана от тебе точка, т. е. към пъпа, перинеума и т. н.

Усвояването на Микрокосмическата орбита се препо­ръчва горещо на всички ученици, които желаят по-добре да управляват преобразуването на стреса и които искрено искат да се справят с предложените тук техники. Достигането на висшите нива на трансформиране на стреса, без най-напред да се усвои Микрокосмическата орбита, е много трудно. Някои хора може вече "да са отворени" в тези канали или да са релаксирани, когато са близо до природата. Ползата от Микрокосмическата орбита далеч надхвърля улесняването на протичането на потока на енергията на жизнената сила и включва спирането на процесите на стареене, лечението на редица заболявания - от високото кръвно, безсънието и гла­воболието до артрита.

ШЕСТТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗВУКА

I. Постижения и теория

Преди хиляди години даоските майстори са открили по време на своята медитация шестте звука, които поддържали органите в оптимално състояние, като ги предпазвали и лек­ували от техните заболяванията. Те открили, че здравите ор­гани вибрират с определена честота. В съответствие с Шест­те лечебни звука били създадени шест съпровождащи ги позиции на тялото, които активизирали акупунктурните мери­диани или енергийните канали на органите (Фиг. 4-1).

А. Прегряване на органите

Какво причинява нарушаването на функциите на даден орган? Съществуват редица причини. Урбанизираното об­щество създава живот, изпълнен с емоционален и физически стрес, дължащ се на пренаселването на градовете, замърсява­нето, радиацията, замърсените храни, химическите вещества, тревожността, самотата, неправилната стойка на тялото и преумората. Поотделно и заедно, различните стресови факто­ри предизвикват напрежение и блокират свободното протича­не на енергийния поток в тялото и поради това органите прегряват. В добавка към това, бетонната джунгла, в която живеем, е лишена от предпазните клапани на природата: дър­ветата, откритите пространства и течащата вода, която осиг­урява охлаждащата, чиста енергия. Продължителното прегряване предизвиква свиването и втвърдяването на съответния орган. Това уврежда неговата функция и причинява заболява­нето му. Един хирург, който работи с Центъра по Лечебно Дао в Ню Йорк, съобщава, че сърцата на пациентите му, които са починали вследствие сърдечен пристъп, изглеждат, все едно са сварени. Древните даоси имали поговорка: "Напрежението сварява мозъка." (Фигури 4-2 и 4-3).Б. Охладителна система на органите

Според китайската медицина всеки орган е заобиколен от торбичка или мембрана, наречена фасция, която регулира неговата температура. В идеалния случай, чрез мембраната се отделя излишната топлина навън през кожата, където тя се обменя със студената енергия на жизнената сила от природата.Претоварването с физическо или емоционално напреже­ние прилепя мембраната или фасцията до органа и тя не може да отделя топлината към кожата, нито да поглъща охлажда­щата енергия от кожата. Кожата се задръства от токсини, а органите се прегряват. Шестте лечебни звука ускоряват об­мяната на топлината през храносмилателната система и уста­та. Храносмилателната система е дълга повече от шест метра и се простира от устата до ануса подобно на тръба в средата на тялото между всички органи. Тя помага за освобождаване­то на излишната топлина от фасцията, охлажда и изчиства органите и кожата. Когато са изпълнени всички звукове и позиции в правилната последователност, топлината на тялото е разпределена равномерно по цялото тяло от стомашно-чревния тракт и температурата на всеки орган е на подходя­щото си ниво. (Фиг. 4-4)

В. Звуковете, които лекуват и предпазват

Ежедневната практика на Шестте лечебни звука ще възстанови и ще поддържа покоя и доброто здраве. Резултатът ще е по-голямо удоволствие от секса и подобрено храносми­лане. По-незначителните заболявания, като настинки, грип и възпаление на гърлото могат да се предотвратят или да се излекуват много лесно. Много от учениците по Лечебно Дао се избавиха от своята зависимост от сънотворните хапчета, успо­коителните, аспирина и аналгетиците. Намаляват и изчезват сърдечните пристъпи. Някои психолози научиха своите паци­енти да използват Шестте лечебни звука, за да се освобожда­ват от депресията, тревожността или гнева; различни лечители използват Шестте лечебни звука, за да ускорят лечението.

Всеки от шестте вътрешни органа е свързан със съотве­тен на него орган, който реагира заедно с него по същия начин.

Когато даден орган е слаб или е прегрят, неговият чифтен орган е засегнат по подобен начин.

Г. Усещания по време на почивка

Усещанията, изпитвани през "времето за отдъхване" на практиката се различават в зависимост от индивидуалните особености. Може да се появи хладина, треперене, вибрации или да усетиш лекота и разширяване в определен орган или в главата, ръцете или краката. А може да не усетиш нищо особено, просто едно общо чувство на релаксация. Може да започнеш да чувстваш промените, когато органите започнат да стават по-меки, по-влажни, по-порести и по-отворени..

Д. Най-добрият контрол върху отрицателните емоции

Шестте лечебни звука са най-бързият начин за успоко­яване на органите. Нашият живот в "бетонната джунгла" при­тежава тенденцията да улавя мръсотиите и излишната топли­на, които ни заобикалят, и да ги складира в нас. Всякакви видове вълни стимулират тялото и органите към свръхактивност. Освен това, циркулирането на енергията на жизнената сила е затруднено и енергията не може да се движи свободно и лесно. Когато отрицателната енергия не може да се отстра­ни от тялото, тя циркулира и се улавя от органите и мембра­ните, които ги обхващат. Органите започват да прегряват, пораждайки още повече отрицателна емоционална енергия и прибавяйки допълнително напрежение.

Обаче, посредством простото произнасяне на звуковете на органите, човек може да освободи и обмени уловеният в орга­ните газ. Точно както даоските майстори от времето на златния век са открили определени звукове, които са тясно свързани с органите и които могат да охладят органите до тяхната нормал­на температура, така и ние можем да освободим свежа енергия в органите, за да отстраним или преобразуваме отрицателните емоции в положителна или животворна енергия.

Е. Освобождаване от лошия дъх

Лошият дъх е най-често срещаният проблем. Много хора не осъзнават какво влияние оказва той върху тях. Хората, които общуват с човек, който има лош дъх, се чувстват неприятно. Когато знаеш, че дъхът ти е лош и не можеш да се освободиш от него, постепенно губиш увереност в себе си при обществени прояви. Една от причините за лошия дъх са венците, които могат да се лекуват от зъболекаря. Другата основна причина е заболяването на вътрешните органи. Вътрешните органи, ко­гато не са здрави, предизвикват лош дъх. Болният черен дроб, например, ще предизвика дъх, който мирише като развалено месо. Бъбреците, когато не са здрави, причиняват дъх с мирис на ферментирала урина. Слабият или болен стомах и черва понижават храносмилателната си активност, в тях се натруп­ват големи количества от несмляна храна, причинявайки лош дъх. Шестте лечебни звука помагат за дезинтоксикацията на тялото, за укрепването на органите и за освобождаването на уловените газове, които причиняват лошия дъх.

Ж. Помощ при освобождаване от миризмата на тялото

Силната миризма на тялото също е неприятна на окол­ните, особено през лятото. Миризмата на тялото може да се предизвика при продължителна работа в стресова ситуация, което прави органите по-нервни и може да породи болка в тях и особено в стомаха. Болката в стомаха затруднява храносми­лателната система и циркулационната система на Ци. Мириз­мата, която се отделя, когато се потиш, особено миризмата, отделяна от мишниците, става много силна. Шестте лечебни звука, особено Звука на белите дробове, може да ти помогне да обмениш енергията и да формираш циркулацията. За да произвеждаш Звука на белите дробове, трябва да повдигнеш ръцете над главата ида откриеш мишниците. Това помага за увеличаването на циркулацията и обмяната на енергията в мишниците, така че органите ще са по-отворени и чисти.

Звукът на бъбреците също ще спомогне за отстранява­нето на неприятната пот. Хората, които се потят лесно и при най-малкото движение или когато са нервни, го правят, защото притежават слаби бъбреци. Бъбреците им не могат да филтри­рат пикочните киселини от тялото и кръвния поток. Когато бъбреците са слаби или болни, филтриращата система престава да работи и в бъбреците и тялото се натрупва голямо количество пикочна киселина. Това предизвиква неприятната миризма на потта. Когато излишната вода не може да се освободи чрез бъбреците, тялото е напрегнато и човекът по-лесно се подава на страха, което рефлектира в неприятната миризма на потта. Произнасянето на Звука на бъбреците и масажирането на об­ластта на бъбреците в гърба чрез леко потупване на бъбреците, може да подпомогне освобождаването на пикочната киселина от бъбреците. Масажирането на стъпалата в точката на бъбре­ците, по-специално в точката на бълбукащите извори в ходилата, също ще помогне в голяма степен.

3. Прозяване, уригване и пускане на газове

Прозяването, уригването и пускането на газове са оби­чайни реакции по време или скоро след практикуването на Шестте лечебни звука. Това не са социално приети реакции на Запад, но в действителност са много полезни. Те са част от процеса на освобождаване на уловените в храносмилателната система лош дъх, газ и гореща енергия. Когато вдишваш, поемаш хладната, свежа енергия на жизнената сила в храно­провода и я вдишваш към органите. Издишването и правил­ното произнасяне на звуковете създава една обмяна на енер­гия, донасяйки свежа енергия на органите и изгонвайки навън излишната енергия.

И. Най-добрата дезинтоксикация е чрез собстве­ната ти енергия на жизнената сила

Дезинтоксикацията чрез Шестте лечебни звука е най-добрият начин за изчистване на органите, защото използва

свежа енергия за тяхното почистване. Хората изразходват много пари за билки и лекарства, за да очистят органите. В повечето случаи тези вещества остават в организма, причиня­вайки допълнително замърсяване.

Сълзи и слюнка

Освен прозяването и уригването, практиката на Шестте лечебни звука може да предизвика появата и на друг симптом на дезинтоксикацията: сълзи. Сълзите спомагат за предпазва­нето от очни болести и изчистват органите. Обикновено про­цесът на очистване е придружен и с повишеното отделяне на слюнка от слюнчените жлези, която ще е свежа и ароматна. Когато отделяш обилно слюнка, преглътни я, като притиснеш здраво езика в небцето и стегнеш мускулите на врата.

Л. Звуковете могат да повишат свободата на дви­женията

Уловената в органите некачествена енергия може да породи болка при контракцията на органите, с което ограни­чава редица физически действия на тялото. Но Шестте ле­чебни звука освобождават уловената енергия в органите. В изследването на д-р Г. Гудхарт, създателят на метода на приложната кинестезиология, се разкрива, че всеки голям мускул е свързан с някой орган на тялото. Слабостта на мускула обикновено означава, че има проблем в нивото на енергията Ци в съответния орган. В даоската система всички органи са свързани с движението и крайниците. Ако същест­вува препятствие пред енергията в даден орган, уловена нека­чествена енергия или отрицателни емоции, движението на мускула, свързан с този орган, ще бъде напрегнато, болезнено и ограничено. Движенията на мускулите зависят от органите. Затова степента на свободата на движенията на тялото ще бъде значително ограничена и затруднена, когато органите са подложени на напрежение. Намираме, че много от нашите ученици подобряват свободата на движение на тялото, когато напрежението от вътрешните органи е премахнато след прак­тикуването на Шестте лечебни звука.

Схемата, дадена по-долу, представя детайлите на орга­ните, мускулите и емоциите, свързани с тях (Фиг. 4-5).II. Подготовка за Шестте лечебни звука

A. За да бъде постигнат максимален ефект, бъди преци­зен при заемането на позицията на тялото и при изпълняване­то на звука за всеки орган.

Б. По време на всички упражнения за издишване трябва да гледаш в тавана, с отметната назад глава. С това се образува пряк път от отворената уста, през хранопровода надолу към органите, и се създава възможност за по-ефикасния обмен на енергия.

B. Звуковете се произнасят полугласно, т. е. устните, зъбите и езикът произнасят звука, но той се чува само вътреш­но; това увеличава неговата сила. Всички звукове се произна­сят бавно и равномерно.

Г. Увери се, че следваш последователността на упраж­нението, както е описана тук. С това се подобрява равномер­ното разпределяне на топлината по цялото тяло. Последова­телността се придържа към естествения ред на смяна на сезоните, от есента до циганското лято.

Д. Изчакай най-малко един час след хранене, преди да се заемеш с практиката. Обаче ако страдат от газове, гадене, спазми на стомаха, можеш да изпълняваш Звука на далака веднага след хранене.

Е. Избери някое тихо и спокойно място и изключи теле­фона. Докато не развиеш способността за вътрешно съсредо­точаване, ще трябва да отстраняваш всякакви фактори, които те разсейват.

Ж. Облечи се достатъчно топло, за да не настинеш. Дрехите да са широки и удобни, коланът е отпуснат; свали часовника и очилата.

III. Позиция и практика

A. Седни върху седалищните кости, на ръба на стола. Гениталиите трябва да висят свободно; те са много важен енергиен център. (Фиг. 4-6)

Б. Краката трябва да са на широчината на ханша, а стъпалата да са поставени плътно върху пода.

B. Гърбът е изправен, раменете са релаксирани; гръд­ният кош е хлътнал.

Г. Дръж очите отворени.

Д. Постави ръцете върху бедрата с дланите нагоре. Сега си готов да започнеш упражненията.

IV Упражнение за белия дроб: първият лечебен звук

А. Характеристики

Бял дроб.

Асоцииран орган: дебело черво.

Елемент: метал.

Сезон: есен - сухота.

Отрицателни емоции: печал, скръб, мъка.

Положителни емоции: честност, отстъпване, освобож­даване, празнота, смелост.

Звук: СССССССС (SSSSSSSS).

Части на тялото: гръден кош, вътрешната страна на ръцете, палците.

Сетива: нос - мирис, лигавица, кожа.

Вкус: лют.

Цвят: бяло.

Белите дробове са доминиращи през есента. Техният елемент е» металът, а принадлежащият им цвят е бялото. Отрицателните емоции са скръб и печал. Положителните емо­ции са смелост и честност.

Б. Позиция и практика

1. Почувствай и осъзнай своите бели дробове. (Фиг. 4-7)

2. Поеми дълбоко въздух и, като ги следваш с очи, повдигни ръцете си пред гърдите. Когато достигнат до нивото на очите, започни да завърташ дланите, изнасяйки ръцете над главата. Дръж ръцете леко извити в лактите. Трябва да усетиш едно напрежение, което се простира от основата на дланите, по предмишниците, около лактите, по протежение на мишни­ците и в раменете. Ще чувстваш белите дробове и гърдите отворени и дишането ще бъде леко. (Фиг. 4-8 и 4-9)

3. Затвори челюстите така, че зъбите да се опрат меко едни в други и леко раздалечи устните една от друга. Изтегли ъгълчетата на устата назад, издишай и дай възможност на въздуха да напусне през пространството между зъбите, про­извеждайки звука "СССССССС" полугласно, бавно и равномерно за едно издишване. (Фиг. 4-10)

4. Когато го правиш, представи си и почувствай, че плеврата (обвивката, която покрива белите дробове) е съвър­шено стегната, отделяща "излишната топлина", болната енер­гия, скръбта, мъката и лошото настроение. (Фиг. 4-11)

Б. Позиция и практика

1. Почувствай бъбреците. (Фиг. 4-13)

2. Събери краката; глезените и коленете се докосват. Поеми дълбоко въздух, като в същото време се навеждаш напред и обхващаш едната ръка с другата; обгърни коленете с ръце; и изпъни гърба чрез ръцете. С изпънати ръце почувс­твай опъването в гърба, където са разположени бъбреците; гледай нагоре и наклони глава назад, без да се напрягаш. (Фигури 4-14 и 4-15)

3. Закръгли устни и тихо възпроизведи звука, който про­изнася човек, когато гаси свещ. В същото време натисни навътре средната част на корема, между гръдната кост и пъпа, в посока към гръбначния стълб. Представи си, че излишните горещина, влага, болна енергия и страх биват изстискани и изхвърлени от мембраната около бъбреците. (Фигури 4-16, 4-17 и 4-18)Фиг. 4-13 Почувствай бъбреците.Фигури 4-14 и 4-15 Обхвани с ръце колената.

4. Когато си издишал напълно, изправи торса и бавно вдишай в бъбреците, като си представяш една ярка синя енергия, която е качеството на благостта, да влиза в бъбреци­те. Раздалечи краката до широчината на хълбоците и постави ръцете, с дланите нагоре, върху бедрата.

5. Затвори очи и дишай нормално. Усмихни се в бъбре­ците, като си представяш, че продължаваш да произнасяшФигури 4-16 и 4-17

Закръгли устните, произнеси звука, който произнася човек, когато гаси свещ.Фиг. 4-19 Затвори очи и се усмихни на бъбреците.

звука. Обърни внимание на възникващите усещания. Внима­вай за обмяната на енергия около бъбреците, ръцете (от кит­ките надолу), главата и краката. (Фиг. 4-19)

6. Когато дишането ти се успокои, повтори от 3 до 6 пъти.

7. За болка в гърба, умора, замаяност, звънене в ушите или за да извършиш дезинтоксикация на бъбреците, повтори от 9 до 12 пъти.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconРъководство лечебни средства от Природата за здраве и жизненост
...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconСписък на мудрите абхая
...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconЛекция № Постановка звуков «Р», «РЬ»
Работа по устранению недостатков произнесения звука [Р] в большинстве случаев требует длительных и кропотливых действий. Необходимо...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconКолин Уилсон Содержание Благодарности Введение Часть первая Часть вторая Эпилог Об
Мой друг и редактор, Френк Демарко, конечно должен получить мои благодарности в первую очередь

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconШестте „мислещи шапки и други методи на Де Боно
Де Боно website. Неговите трудове са на разположение в повече от шестдесет книги, които са преведени на повече от тридесет езика....

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconІ. Трансформиране на енергия електроенергия

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconУникален дизайн и изумително качество на звука: това е новата персонална аудио система на lg, pc14
Със своя елегантен дизайн, специално проектиран за да подсилва качеството на звука, тази компактна система съчетава изискан стил...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconДжулиън Трежър: Четирите начина, по които ни действа звукът
И голяма част от него е неприятен. (Звук от улично движение) Стоим на улични ъгли, крещим така, за да надвикаме шума, и се преструваме,...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности icon4-1 Жизнен цикъл на проекта или шестте фази на един проект
Темата е въвеждаща към модула. Съдържа описание на жизнения цикъл или шестте фази на проекта. Предложените схеми трябва внимателно...

Даоски методи за трансформиране на стреса в жизненост Вътрешната усмивка & шестте лечебни звука Мантак Чиа Благодарности iconРепублика българия
В глава тринадесета “Преобразуване и приватизация на лечебни заведения” се създава нов раздел ІІ с наименование “Приватизация на...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом