Електроенергиен системен оператор
ИмеЕлектроенергиен системен оператор
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер20.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulatom-bg.org/files/TENDERS/ESO_tenders.docx
23.10.2012

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОРОбект на поръчката

Име

Дата на публикуване на офертата/

Дата за получаване на офертите

Предварително обявена стойност на поръчката без ДДС

Интернет адрес, на който може да се намери обявата

ЕСО

01379-2012-0099
„ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА ЕСО ЕАД” разделена на две обособени позиции • Обособена позиция ЛОТ І - Доставка на летни и зимни гуми за леки автомобили . • Обособена позиция ЛОТ ІІ - Доставка на гуми за специализирани и товарни автомобили .

11.10.2012 г. /

22.11.2012 г.

-

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323632323532

ЕСО

01379-2012-0100
Доставката на метали по видове и количества, съгласно приложение1 на поръчката-спецификация.

11.10.2012 г. /

-

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323632323533

ЕСО

01379-2012-0098
Доставка на арматура за ВЛ 110-400 кV

28.09.2012 г. /


-

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323631323235

ЕСО

01379-2012-0097
Ремонт е ВЛ 110 кV „Обеля” от стълб № 8 до стълб № 16/6 с обща дължина 2 390 м.

27.09.2012 г. /

12.11.2012 г.

250000 BGN


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323631303538

ЕСО

01379-2012-0096
Доставка на устройства за централна сигнализация за нуждите на ЕСО ЕАД. Обособени позиции: A. Сигнални модули Б. Модули за аварийна сигнализация и регистрация от 10 до 16 канала В. Модули за аварийна сигнализация и регистрация от 16 до 35 канала Г. Модули за аварийна сигнализация и регистрация над 35 канала Д.Сигнални релета

24.09.2012 г. /

05.11.2012 г.

100000 BGN


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323630373734

ЕСО

01379-2012-0095
Обществената поръчка е за доставки на резервни части за компютърна и офис техника, които са предназначени за поддръжка на наличната в ЕСО ЕАД компютърна и офис техника.

21.09.2012 г. /


-

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323630353731

ЕСО

01379-2012-0094
Обществената поръчка е за доставка на бяла и черна техника по описание

20.09.2012 г. /

30.10.2012 г. 

100000 BGN


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323630353338

ЕСО

01379-2012-0091
Доставката на метали по видове и количества, съгласно приложение1 на поръчката-спецификация.

14.09.2012 г. /
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323630303932
Свързани:

Електроенергиен системен оператор iconII. Технически спедификации
...
Електроенергиен системен оператор iconРешение № / г за създаване на системата съгласно образец
Изпитване на електрозащитни средства, използвани в обектите на Електроенергиен системен оператор еад”
Електроенергиен системен оператор iconСписък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
Електроенергиен системен оператор" еад мрежови електроексплоатационен подрайон "Видин" Видин
Електроенергиен системен оператор iconГр. Монтана – мер „Монтана" – пк. 3400, ул. „Стамболийски" №45- обхваща областите: Монтана, Враца и Видин
Електроенергиен системен оператор” еад обявява процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „ Вътрешни...
Електроенергиен системен оператор iconИзпълнителен директор документаци я
Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто...
Електроенергиен системен оператор iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Електроенергиен системен оператор", еад, бул. "Гоце Делчев" №105, За: инж. Емил Николов по технически въпроси; инж. Марияна Чакърска...
Електроенергиен системен оператор iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Електроенергиен системен оператор", еад, бул. "Гоце Делчев" №105, За: инж. Теодор Димитров по технически въпроси -; инж. Марияна...
Електроенергиен системен оператор iconПрессъобщение 16 ноември 2007 г
Бнб иван Искров издаде лиценз за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система...
Електроенергиен системен оператор iconПрессъобщение 19 юни 2007 г
Бнб даде съгласие за издаване на лиценз на дружеството “Система за електронни плащания /сеп българия/” ад, гр. София, за извършване...
Електроенергиен системен оператор iconЛекция 13 Условен оператор
Изорът може да бъде между две алтернативни възможности или да се избира да се изпълни ли даден оператор или да не се изпълни. В зависимост...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом