Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер18.91 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2011/46_18.05.2011_p7.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


46/18.05.2011 г.


ПРОТОКОЛ № 7/18.05.2011 г.


ОТНОСНО: Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град Елена”


Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли Константин и Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена” да бъде удостоен посмъртно Христо Савов Ковачев.

Христо Ковачев е роден на 24.12.1904 г. в гр. Елена, починал е на 24.02.1989 година.

Учи в родния си град, след което отива в гр. София и работи на различни места.

След завръщането си в град Елена организира и ръководи едно от първите професионални сдружения. Изгражда се като енергичен профсъюзен деятел. През 1946 г. е делегат на учредителния конгрес на Общ работнически професионален съюз. Избран е за председател на Околийския синдикален съвет, какъвто е до пенсионирането си.

През 1950 г. е назначен за управител на клон в град Елена на създадения в Североизточна България Съюз на обществен автомобилен транспорт, като му е поставена задача да спомогне за разкриването на клонове и в други градове. С негово съдействие се изграждат такива във Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Плевен, Шумен и други. За значими принос в развитие на транспорта през 1952 г. Христо Ковачев е обявен за национален първенец и награден с правителствена награда. Благодарение на неговата енергична дейност, отговорност в работата и умението да работи с хората се създава ДАП – клон Елена, с което се променя в положителна насока развитието на промишлеността, социалната и стопанска структура в Еленския край.

Христо Ковачев е бил ръководител на физкултурното дружество в града. Известен е с това, че развива активна дейност и съдейства за развитието на спорта. Помагал е на младите спортни ръководители и има значим принос за развитието на футбола и други спортове. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на физкултурата и спорта”.

Христо Ковачев безспорно е един от заслужилите деятели, стопански ръководител и общественик със значим принос за развитието на Еленския край.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


Удостоява посмъртно ХРИСТО САВОВ КОВАЧЕВ със званието “Почетен гражданин на град Елена”.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом