Приложение удостоверение за дейности 1
ИмеПриложение удостоверение за дейности 1
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер19.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_b
ПРИЛОЖЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ1

(РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 ИЛИ AETR2)

Попълва се на машина е се подписва преди пътуване. Прилага се към оригиналните тахографски листове, когато тяхното запазване е задължително

Подправени удостоверения представляват нарушение

Част, попълвана от предприятието

 1. Име на предприятието:     

 2. Адрес, пощенски код, град, държава:      ,      ,      ,      

 3. Телефонен номер (включително международния телефонен код):      

 4. Номер на факс (включително международния телефонен код):      

 5. Адрес за електронна поща:     

Долуподписаният/долуподписаната:

 1. Фамилно и собствено име:      

 2. Длъжност в предприятието:     

декларирам, че водачът:

 1. Фамилно и собствено име:      

 2. Дата на раждане (ден/месец/година):      /     /     

 3. Номер на свидетелство за управление или номер на лична карта или номер на паспорт:      

 4. започнал/а работа в предприятието на (ден/месец/година):     /     /     

за периода:

 1. от (час/ден/месец/година): :     /     /     /     

 2. до (час/ден/месец/година): :     /     /     /     

 3. е бил/а в отпуск по болест***

 4. е бил/а в годишен отпуск***

 5. е бил/а в отпуск или почивка***

 6. e yпpaвлявал/a превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (EО) № 561/2006 или AETR***

 7. е извършвал/а друга работа, а не управление на превозно средство***

 8. е бил/а на разположение***

 9. Място:      Дата:     

Подпис:

 1. Аз, водачът на превозно средство, потвърждавам, че по време на гореспоменатия период не съм управлявал/а превозно средство, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR.

 2. Място:      Дата:     

Подпис на водача:

1Този формуляр е на разположение в електронна версия и версия за печат на следния адрес: http://ec.europa.eu

2Европейско споразумение за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози.

*** Да се отбележи само една клетка.

BG BG

Свързани:

Приложение удостоверение за дейности 1 iconРегистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност
Урата има за цел регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Регистрацията...
Приложение удостоверение за дейности 1 iconДо директора на столичната рзи вх. № / г гр. София 1233, ул. "Враня" №20 заявлени е
Моля да ни бъде издадено Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци за
Приложение удостоверение за дейности 1 iconМеханизъм за почасово отдаване под наем
Удостоверение за лиценз на извършваната дейност и/ или Удостоверение за Регистрация
Приложение удостоверение за дейности 1 iconИздаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие  върху индивидуалното здраве / зз
Дирекция „Административно стопанско и правно обслужване” и Дирекция „Здравни дейности”
Приложение удостоверение за дейности 1 iconПлан за управление на органични разтворители на ателие за химическо чистене на ХХХ ет за 2004г., съгласно Наредба №7/2003 г
В приложение №1 е дадено кратко описание на основните технологични процеси и дейности с употреба на ор, а в Приложение №2 обобщена...
Приложение удостоверение за дейности 1 iconМотивиран от изложеното и на посочените основания, Благоевградският окръжен съд
...
Приложение удостоверение за дейности 1 iconНа решение Арбитражного суда Свердловской области
Ф. В., удостоверение, доверенность от 20. 01. 09 N 3, Фаизова Р. Р., удостоверение, доверенность от
Приложение удостоверение за дейности 1 iconГ-н Янев, какво представляват предприсъединителните фондове?
Да мерки, насочени към развитието на дейности, които подпомагат бизнеса. Това са консултации, обучение на бизнесмени, дейности, свързани...
Приложение удостоверение за дейности 1 iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Т. – 1” оод извършва туристическа дейност – ресторантьорство в туристически обект – заведение за хранене и развлечение, което не...
Приложение удостоверение за дейности 1 iconОбщи условия на услугите на пристанище
Чл. Пристанището извършва пристанищна дейност и услуги в качеството си на Пристанищен оператор, съгласно Удостоверение №1/28. 03....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом