Курсова работа по Информатика
ИмеКурсова работа по Информатика
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mdjambazova.files.wordpress.com/2012/05/d0bed0bfd0b8d181d0b0d0bdd0b8d0b5-d0bdd0b0-d0bad18
Курсова работа по Информатика


Изготвили: Анжела Стефанова Ф№ 111110931; Мариела Джамбазова Ф№111110932;
поток 177; група 1715


I. Анализ на проблема
Курсовата работа представя решение на задание на MS Access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от данни, чието съдържание ще ни осигури лесен и бърз достъп до желаната от нас информация.
Проблемът, пред който сме изправени е създаването на база от данни с име „Ремонт на автомобили“, съдържаща информация за извършените ремонти на автомобилите в дадените сервизи. Подобна база от данни би била необходима в големи реномирани сервизи, където има голям наплив от клиенти.

II. Описание на базата данни
За започването на проекта е необходимо първо да отворим програмата Microsoft Access “. След стартирането й избираме New Blank Database и отдясно на File Name попълваме „Ремонт на автомобили“. За да се създаде файла с указаното име и да се започне работата по базата данни е необходимо да се щракне върху бутона за създаване на базата данни (Create).

Създават се следните таблици:
1. Таблица с име Serv (Сервизи) със следната структура:
А) CodeServ – тип Number – описание Шифър на сервиз
Б) NameServ – тип Text – описание Наименование на сервиз
В) AddrServ – тип Text – описание Местонахождение на сервиза
За първичен ключ се определя полето CodeServ.

2. Таблица с име Autos (Автомобили) със следната структура:
А) RegNo – тип Number – описание Регистрационен номер на автомобил
Б) Marka – тип Text – описание Марка на автомобила
В) NameDr – тип Text – описание Име и фамилия на водача
За първичен ключ се определя полето RegNo.

3. Таблица с име Ceni (Ценоразпис) със следната структура:
А) CodeMan – тип Number – описание Шифър на манипулация с автомобила
Б) NameMan – тип Text – описание Описание на манипулацията
В) CodeServ – тип Number – описание Шифър на сервиз
Г) Price – тип Number – описание Цена за извършване на манипулацията
За първичен ключ се определя полето CodeMan.

4. Таблица с име Exc (Извършени манипулации) със следната структура:
А) RegNo – тип Number – описание Регистрационен номер на автомобил
Б) CodeMan – тип Number – описание Шифър на извършената манипулация с автомобила
В) IDate – тип Date – описание Дата на извършване на манипулацията
За първичен ключ се определя полето RegNo и CodeMan.

Затварят се създадените таблици и се натиска Relationships от таба Datebase Tools, за да се създадат необходимите връзки между таблиците.

Попълват се необходимите данни.


III. Описание на входните форми
Създават се две форми – самостоятелна форма за обновяване на таблиците Сервизи и Манипулации и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Автомобили и Извършени манипулации.

Формите за обновяване на таблиците Сервизи и Манипулации се създават като се маркира таблицата, на която искаме да създадем форма и от менюто Create се избира More forms - Split form.
Формата с подформа, чрез която се обновяват таблиците Автомобили и Извършени манипулации се създава като от менюто Create се избира Form Wizard и в полето Table/Queries се избира таблицата, от която ще вземем необходимата ни информация.
От таблицата Автомобили се прехвърля всичко от дясно в Selected Fields, избира се вида Columnar – Next – Finish.
Анологичен е и начина за обновяване на таблицата Извършени манипулации

IV. Описание на създадените отчети
Създава се отчет, предоставящ списък на автомобилите, който съдържа техните регистрационен номер, марка и име на водача, по следния начин:
1. Избираме от менюто Create – Report Wizard
2. В полето Table/ Queries избираме таблица Autos (Автомобили) и прехвърляваме RegNo, Marka и NameDr отдясно.
3.Селектираме Layout – Tabular, Orientation – Portrait – Next - Finish.

Свързани:

Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по Информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом