Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди
ИмеИзползване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер28.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fire-plovdiv.org/ezs_2012.docЕСЕННО-ЗИМИМЕН СЕЗОН 2012/2013 г.


С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди. През изминалия период в Пловдивска област възникнаха 55 пожара с причини, характерни за отоплителния сезон. Най-много от тях 33 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 11 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 5 от техническа неизправност в отоплителни уреди и съоръжения и 2 от късо съединение. При тези пожари загинаха трима и пострадаха седемнадесет граждани. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.

И през настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за пожарна безопасност. При ползване на отоплителни уреди с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При газовите отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. При неправилно устройване на локални отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива се увеличава опасността от възникване на пожари.

В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни. Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.

При проверките за констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и защита на населението ще налагат санкции от 50 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

При възникване на проблемни въпроси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност през отоплителния сезон, граждани, фирми и организации могат да се обръщат към съответната районна служба за пожарна безопасност и защита на населението за консултации.


НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ:

 • Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди.


 • Ел. предпазителите се заменят само със стандартни.

 • Отоплителните и нагревателни уреди се монтират на не по-малко от 80 см от горими материали.

 • Под всеки уред, монтиран върху горима подова настилка, се поставя негорима подложка.

 • Нафтовите печки не се зареждат, когато горят или са нагрети, а тези с твърдо гориво не се зареждат от вечер за сутринта. Това е опасно. Сгурията се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове. Димоотводните тръби се закрепват надеждно.

 • Използването на бензин, керосин, кореселин и други лесно запалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

 • След употреба или при спиране на ел. захранването електроуредите трябва да се изключват.

 • Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.

 • Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени в домовете. Опасността за тях е още по-голяма при наличие на горящи печки или включени електрически уреди.

 • Не се разрешава сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди тъй като това често води до пожар.

 • При пожар да се съобщи по най-бързия начин на телефон 112.ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ПЛОВДИВ
Свързани:

Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconИнструкция за безопасна експлоатация
Вътрешни газови инсталации на жилищни сгради включват: входящите и вътрешни газопроводи (от спирателния кран до входа до газовите...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconТехнически данни български
Описаните уреди могат да бъдат използвани само след свързване с подходяща система за прахоотвеждане(не е включена в доставката)
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconКатегория Област на знанието
Кандидатът трябва да демонстрира познания в използването на някои възможности, свързани с текстообработващите програми като създаване...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconПредимства на инфрачервени радиални късовълнови отоплителни уреди
...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconДопълнение към ръководство за работа с програмна система за отоплителни и охладителни товари
Истема за отоплителни и охладителни товари (Hloadprj exe) във връзка с измененията на Наредба №7 за енергийна ефективност на сградите....
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconБитови електродвигателни уреди
При битовите електродзигателни уреди електрическата енергия се трансформира в механична посредством еднофазен асинхронен или колекторен...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconДекларация от Ръководството на "Хоум Газ" – еоод, гр. София за политиката и целите по качество
Доставка, монтаж и сервиз на газови уреди и инсталации. Проектиране на газови, отоплителни, ВиК и овк инсталации. Организацията се...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди icon1л: Учителят за неразбраните неща
Казва Учителят: Има хора, които са оставили всичко на Бога, Той да го уреди. И техните работи се забатачили. Само малко ще обясня:...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconСпециализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства, използвани при обучението по "Електроенергетика и електрообзавеждане"
...
Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди iconСпециализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства, използвани при обучението по "Електроенергетика и електрообзавеждане"
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом