Частен професионален колеж по туризъм „свети мина
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер13.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Konspekt_MMI_2008.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”


УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР :

/М.Цветкова/


КОНСПЕКТпо дисциплината „Микро и Макроикономика”

специалност “Предприемачество и мениджмънт в туризма” 1. Икономическата теория като наука – микро, макро, мезо и мегаикономиката;

 2. Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи;

 3. Понятие за благо – видове блага; Ограниченост на ресурсите;

 4. Пазарът като теоритична категория – “автоматизъм” в пазарното функциониране;

 5. Пазарно търсене – Закон за търсенето;

 6. Пазарно предлагане – Закон за предлагането;

 7. Пазарно равновесие – същност;

 8. Понятие за пазарна еластичност – еластичност на търсенето; Фактори, от които зависи; Коефициенти на еластичност;

 9. Обосновани икономически решения;

 10. Фактори на производството – ”класически” и “новопривнесени”;

 11. Понятие за разделение на труда – предимства и недостатъци;

 12. Методически подход към пазара – обем, параметри, ниши и сегменти

 13. Целеполагане в икономиката – «магически “ фигури на целите на икономическата политика;

 14. Структуриране на пазара – ”свободен” и “монополен” пазар;

 15. Понятие за ефективност, производителност и рентабилностИзползвана литература: 1.Записки от лекции.

2. Стоядин Савов, Екатерина Сотирова,”Микроикономика”1999г.

3. Гернот Хартман « Пазарна икономик” /в две части/ 1992г.

4. Интернет – ресурси по всяка тема

Изготвили:

П. Пъчев………….

Р. Богданова………….

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Технология и организация на предварителната обработка на суровините и производство на пф
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Същностни характеристики на хотелиерството,професионален опит и личностен профил на администратора в хотелиерството
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Персонал/ кадри/ в хотелиерството 44. Технология и организация на хотелиерското обслужване
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Компоненти на природните-туристически ресурси релеф,климат,повърхнина,води, биогенни ресурси
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом