Европейски формат автобиография
ИмеЕвропейски формат автобиография
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер86.54 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varna/images/stories/struktura/cv-of-bg-red.docЕвропейски

формат

автобиографияЛична информация
Име
Фархи Овид Азаря

Телефон
+359 52 302444

E-mail
ovid_farhi@yahoo.com

Националност /Гражданство/
Българско и израелско

Дата на раждане
16.05.1950Трудов стаж
Дати
2007-до момента

•Име и адрес на работодателя
Технически Университет - Варна

•Вид на дейността или сфера на работа
Факултет по изчислителна техника и автоматизация

•Заемана длъжност
Ректор, Доцент

•Основни дейности и отговорности
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление - І и ІІ част”, “Системи за логическо управление”, “ Описание на системи за логическо управление”

Дати
2003-2007

•Име и адрес на работодателя
Технически Университет - Варна

•Вид на дейността или сфера на работа
Факултет по изчислителна техника и автоматизация

•Заемана длъжност
Декан, Доцент

•Основни дейности и отговорности
Четене на лекции по “Теория на информацията и сигналите”, “Системи за логическо управление”, “Цифрови системи за управление - І и ІІ част”, “Програмируеми контролери“,“ Описание на системи за логическо управление”, “Децентрализирани системи”

Дати
2001-2003

• Име и адрес на работодателя
Технически Университет - Варна

• Вид на дейността или сфера на работа
Факултет по изчислителна техника и автоматизация

• Заемана длъжност
Зам. Декан, Доцент

• Основни дейности и отговорности
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление – І и ІІ част“, “Децентрализирани системи”, “Промишлени системи за автоматизация“

Дати
1999-2000

• Име и адрес на работодателя
Girad Systems (Israel)

• Вид на дейността или сфера на работа
DSP проектиране, Embedded Control

• Заемана длъжност
DSP Design Engineer

•Основни дейности и отговорности
Проектиране и разработка на микроконтролерни и DSP системи

Дати
1990-1998

• Име и адрес на работодателя
Технически Университет Варна

• Вид на дейността или сфера на работа
Факултет по изчислителна техника и автоматизация, катедра “Автоматизация на производството”

• Заемана длъжност
Зам. Декан, Доцент (по шифър 02.21.08 от 1990 г.)

•Основни дейности и отговорности
Четене на лекции по “Основи на автоматизацията”, “Промишлени системи за автоматизация”, “Цифрови системи за управление”

Дати
1976-1989

• Име и адрес на работодателя
ВМЕИ-Варна

• Вид на дейността или сфера на работа
катедра “Автоматизация на производството”

• Заемана длъжност
Асистент, ст.асистент, гл. асистент и научен секретар на ВМЕИ-Варна

•Основни дейности и отговорности
Водене на лаб.упражнения по “Теория на автоматичното управление”, “Основи на автоматизацията”, “Промишлени системи за автоматизация” и администрация

Дати
1974-1976

• Име и адрес на работодателя
Институт по корабостроене - Варна

• Вид на дейността или сфера на работа
Корабна хидродинамика

• Заемана длъжност
Инженер по контролно-измервателна техника

•Основни дейности и отговорности
Работа с контролно-измервателна техникаОбразование и обучение
Дати
1984-1986

• Име и вид на обучаващата организация
Висш Машинно-електротехнически Институт - Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Тема на дисертационния труд "Микропроцесорни системи за генериране на случайно вълнение и управление на спектралната му плътност при моделни изпитания в областта на корабната хидродинамика"

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор ( по шифър 02.21.09), (к.т.н.)

Дати
1969-1974

• Име и вид на обучаващата организация
Висш Машинно-електротехнически Институт - Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Автоматизация на производството

• Наименование на придобитата квалификация
Инженер по автоматизация на производството, (Магистър)
Лични умения и компетенции
Специализации
Санкт Петербург , ЛЭТИ, кат.” Вычислительная техника”, по тема: “Автоматизация на научния експеримент” (1979 – 1980)
Езици
Майчин език
Български

Други езици
Иврит

• Четене
добре

• Писане
добре

• Разговор
добреАнглийски

• Четене
добре

• Писане
добре

• Разговор
добреРуски

• Четене
добре

• Писане
добре

• Разговор
добре
Социални умения и компетенции
Член на Редакционната колегия на сп.”Автоматика и информатика”

Член на СНС по автоматика и системи за управление към ВАК

Член на Съвета на Ректорите в Република България

Член на IEEE

Член на НТС
Организационни умения и компетенции
Ректор

Декан

Зам.Декан

Ръководство на колективи, разработващи по проекти и научни и научно-приложни задачи

Организация и изграждане на ОУЛ по мехатроника

Организация и изграждане на ОУЛ по възстановяеми енергийни източници

Изграждане на DSP лаборатория с дарение на Analog Devices Inc. и ALTERA

Изграждане на лаборатория Siemens PLC технологии” с помощта на Siemens

Председател на УС на сдружение ОЕБ”Шалом” – Р.О.Варна (1996-2008)

Председател на УС на ТНТМ при ВМЕИ-Варна ( 1979 – 1988 )
Научни компетентции и технически умения

Автоматизация на производството, Цифрови системи за управление, Цифрова обработка на сисгнали (DSP), Микропроцесорни и микроконтролерни системи, Програмируеми контролери (PLC), Програмиране - Асемблер, C/С++, Ladder, Mnemonic, FBD и др.


Други умения и компетенции

Публикационна дейност
12 авторски свидетелства ( в България и Русия)

112 публикации ( в САЩ, Русия, Германия, Белгия, Словения,Украйна, Израел,Мароко и България )

Обучение на докторанти и специализанти
Ръководство на 3 успешно защитили докторанти

Ръководство на 1 докторант, отчислен с право на защита

Ръководство на 3 докторанта, които се обучават в момента

Ръководство на 2 специализанти

Свидетелство за управление на МПС
даСвързани:

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом