Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01
ИмеРаботна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер36.48 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://92.247.13.18/iso-dokumenti/top-grup-iso-dokumenti/proceduri-po-kachesvoto/RI-07-01 VH_KON

ТОП ГРУП ООД

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
на безопасността на хранителните продукти
БДС EN ISO 22000:2006


РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

РИ-07-01

ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

Стр. 1/2

Разработил:

Дафинка Владимирова
Представител на ръководството

Утвърдил:

Владимир Владимиров - Управител

Версия 01

Март 2009


Входящият контрол се извършва при постъпването на стоките и материалите в дружеството от офис сътрудници на отдел Доставки и складовите работници, а също при изтичане на срока на годност на намиращи се в складовете стоки и от вендинг операторите при следене срока на годност на заредените продукти в автомати по обекти. На входящ контрол подлежат всички закупени стоки и материали, описани в Класификатора за входящ контрол. Приети стоки, които могат да променят показателите си с времето на съхранение и определеният им срок на годност е изтекъл, преди реализация се подлагат на повторен входящ контрол.

 1. Входящ контрол се извършва при наличието на:

 • класификатор на входящ контрол - документ, съдържащ изискванията, на които трябва да съответстват получаваните материали - външен вид, опаковка, количество, външни дефекти- деформации, придружаващи документи и др

 • нормативните документи, посочени в класификатора

 • съпроводителни документи за продукта.

 1. При пристигане на доставка на територията на „ТОП ГРУП” ООД складовият работник уведомява веднага офис сътрудник от отдел Доставки и съвместно извършват външен оглед на стоките, съобразно класификатора. Всяка доставка се записва от офис сътрудника в ОД-07-01 Заявка за закупуване на стоки и услуги и се сравнява с параметрите на поръчката. Приетите стоки се отнасят в склада от мотокаристи като се спазва разделението, осигурено от ОД-07-06 Табела „Адрес в склада”, съдържаща информация за вида, мярката и доставчика.

 2. В резултат на извършения входящ контрол офис сътрудника архивира копие от документите и в зависимост от съответстието/ несъответствието на продукта със заявката го документира и номерира с ОД-07-07 Виза от входящ контрол или П-VІІІ-2 Сигнал за несъответствие/рекламация.

 3. При положителен резултат от контрола офис сътрудника издава ОД-07-07 Виза от входящ контрол. При липса на отклонения от заявените параметри на всички продукти от една марка в дадена доставка ОД-07-07 Виза от входящ контрол може да бъде издадена за всички продукти с една марка.

 4. При отклонения, които не позволяват материала/стоката да бъде реализиран/а, се издава П-VІІІ-2 Сигнал за несъответствие/рекламация в два екземпляра – за отдел Доставки и за Счетоводството. Материалите/стоките, за които е издадено П-VІІІ-2 Сигнал за несъответствие/рекламация, се блокират и означават с табела “Блокиран” или се отделят в обозначена зона.

 5. По сигнала за отклонение офис сътрудника информира Ръководител отдел Доставки и Ръководител отдел Дистрибуция/Вендинг Дистрибуция, които разпореждат следващи действия за използване с отклонение, за рекламации, пренасочване и др. според ПР-08-02 Управление на несъответстващ продукт.

 6. В складовата програма офис сътрудник от отдел Дистрибуция всяка седмица следи за изтичането срока на годност на стоката и при установяване на изтичащ срок след 3 месеца уведомява Ръководител отдел Дистрибуция, който разпорежда входящ контрол на стоката с изтичащ срок, осъществен от Началник склад и офис сътрудник от отдел Дистрибуция. След осъществен контрол съгласно настоящата инструкция, базиран на добрия външен вид на опаковките, офис сътрудника издава П-VІІІ-2 Сигнал за несъответствие/рекламация и се действа съгласно ПР-08-02 Управление на несъответстващ продукт и/или П-IX Обратна връзка, проследимост.

 7. Стоката с добър външен вид, но изтичащ срок на годност съгласно ПР-08-02 Управление на несъответстващ продукт може да бъде разпродадена при решени на Ръководител отдел Дистрибуция и Управителя.

 8. Вендинг операторите веднъж на 2 седмици правят преглед на всеки инсталиран автомат и проследяват изтичащия срок на годност и външния вид на заредените продукти. При наличие на продукт, чийто срок на годност изтича след месец, той се изземва веднага и до 1 ден се доставя в отдел Вендинг дитрибуция, където търговския консултант попълва П-VІІІ-2 Сигнал за несъответствие/рекламация, обозначава и изолира продукта съгласно ПР-08-02 Управление на несъответстващ продукт и/ или П-IX Обратна връзка, проследимост.

Свързани:

Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconРаботна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-02
Настоящата инструкция описва дейностите по доставка и дистрибуция на натурални напитки в отдел Дистрибуция и доставка на вендинг...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconКритерии за оценка на хранителните продукти
Затова е изключително важно да сме внимателни при избора на продуктите, с които се храним. Има много закони и правила, на които хранителните...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconИмат ли място хранителните добавки в клиничната практика?
Хранителните добавки са продукти, които съдържат концентрирани хранителни вещества – витамини, минерали, аминокиселини, полиненаситени...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconИнформация за медиите
Даозин” и „Фруктозин”. Позиционирани в сегмента на хранителните добавки, през последните години те са световен хит в борбата срещу...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconСъстав и енергийно съдържание на хранителните продукти

Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconИнструкция за употреба Мерки за безопасност
Следните мерки за безопасност ще предпазят потребителите от рискове за тяхното здраве и от повреда на уреда. Моля, прочетете внимателно...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconИнструкция № iз-491 от 28 март 2007 Г. За експлоатацията на пожарната техника на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" мвр издадена от Министерство на вътрешните работи
Чл. С тази инструкция се урежда редът за организиране и осъществяване експлоатацията на пожарната техника (ПТ) на Национална служба...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconДетайлното познаване на мастнокиселинния и триацилглицеролов състав на липидите е задължително условие за определяне и оценка на физикохимичните свойства
Това са масла и мазнини за хранителни цели, хранителни добавки, фармацевтични и козметични продукти. С непрекъснатото въвеждане на...
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconИнформационна кампания на рзи-софийска област
Препоръки към производителите на хранителните продукти, с цел ограничаване на сол, захар и мазнини
Работна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01 iconДлъжностна характеристика работник в кухня
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом