Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа
ИмеКонспект по дисциплината „Основи на социалната работа
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер18.43 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti/osr-konspekt.doc
КОНСПЕКТ

По дисциплината „Основи на социалната работа”,

преподавател  гл.ас.д-р П. Ставрева 

 1. Същност на социалната работа. Функции на социалния работник.

 2. Обществени проблеми, обект на социална работа. Измерения на бедността и социалната изолация в България (2003-2011г.)

 3. Социалната работа от позицията на потребителите на услуги през периода 2009-2011г. Видове услуги, предлагани в общността.

 4. Обществени проблеми, обект на социална работа. Разпадане на семейството като социален риск.

 5. Обществени проблеми, обект на социална работа. Семейното насилие като социален пробем, изискващ специални грижи.

 6. Класификация на модели на социална работа в България.

 7. Социалният работник – място и роля в институционалната структура. Социалният работник като посредник, като упражняващ власт и като помощник за личностна и социална промяна.

 8. Видове социална работа (кризисна, рутинна, проектна) по отношение на статуса на застрашените личности и групи.

 9. Видове социална работа с възрастни. Рискови групи и личности с рисково поведение. Групи застрашени деца.

 10. Видове социална работа с възрастни. Групи застрашени възрастни.

 

Литература: 

 1. Венелинова, Р., Медицински аспекти на трафика  на хора, http://www.centrenadja.hit.bg/THB_Medical_aspects_FINAL_.pdf

 2. Дейвис, М.. Антология социална работа, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

 3. Димова, Р. , Цели и подходи на правното регламентиране на проституцията, http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=444&id=713, 2006г.

 4. Държавна агенция за закрила на детето. Споразумение за действия при деца в риск http://sacp.government.bg/deinosti/sporazumenie-deistvia-deca-risk/

 5. Кметова, Т., Мъжете и жените са равни, но не и равнопоставени, http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=444&id=635, 2006

 6. Нунев,С.,Антидискриминационна и антипотискаща социална работа. Съвременна теория и практика.

 7. Рангелова, Е., Методи на социалната работа, 2009г.

 8. Ставрева-Костадинова, П.,Основи и методи на социалната работа, изд. ТУ-Варна, 2011г.

 9. Фром, Е., Душевно здравото общество, изд. „Захарий Стоянов”, 2004г.

 

Нормативни  документи:

Закон за закрила на детето

Закон за борба с домашното насилие

Закон за социално подпомагане

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, 2003

Свързани:

Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconПрограма за дисциплината основи на устойчивото развитие
...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconУчебна програма за дисциплината 1037 Основи на публичната администрация включена като
Дисциплината “Основи на публичната администрация” е част от обществените науки със специфичен характер и е съчетание на различни...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconСтандарти в практиката на социалната работа за социални и икономически права
За да определим, да се фокусираме върху и да поощряваме международно призната добра практика в социалната работа
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconКонспект по дисциплината „международно сътрудничество в социалната сфера " Включена в учебния план на специалност „ социален мениджмънт "
Дефиниране на социалните права и определяне на приложното им поле. Разграничението между гражданските и политически права и икономическите...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconУчебна програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
Те ще имат възможност да усвоят информация за теоритичните основи на селекционната работа при лозата – наследяване на признаци, корелации...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconКонспект за държавен изпит
Молекулни основи на развитието на растенията. Молекулни основи на развитието на растителния прорастък. Фотоморфогенез. Cop9 сигналозома....
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconВарна, ул. Подвис №27А ет. 5 ателие 4
Чете лекции по дисциплините „История на социалната дейност”, „Защита правата на човека”, „Конституционни и законодателни основи на...
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconЗимен семестър 2012/2013 базова подготовка управление на институциите за социална работа Социална работа с деца и семейства Клинична социална работа
Правни аспекти на социалната работа – хон преп д-р Александър Андреев – 00ч. – лекции
Конспект по дисциплината „Основи на социалната работа iconГеометрия лектор
Предназначението на дисциплината е да даде на студентите по информатика знания за математическите основи на компютърната графика
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом