До общински съвет град добрич докладна записка
ИмеДо общински съвет град добрич докладна записка
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер24.96 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.org/_files/attch/23DZ_naem_uchilista_APARAT_ZA_ ZAKUSKI_.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Иван Колев

заместник- кмет на Община град Добрич


ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в СОУ „Димитър Талев”, ОУ “Христо Смирненски”, ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Петко Р. Славейков” и ЕГ “Гео Милев” в град Добрич – места за монтаж на автомати за пакетирани хранителни изделия;
Уважаеми дами и господа общински съветници,

В Община град Добрич е постъпило заявление с вх.№ 70-00-1979/12.12.2011 година от “Зорница груп” ЕООД с управител Костадин Ганчев Костадинов в едно с докладни записки от директорите на СОУ „Димитър Талев”, ОУ “Христо Смирненски”, ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Петко Р. Славейков” и ЕГ “Гео Милев” в град Добрич за отдаване под наем на места за монтиране на автомати за пакетирани хранителни изделия.

Местата, които може да се отдадат под наем, без да пречат на нормалното протичане на учебния процес се намират във фоайе на първия етаж в сградите на СОУ “Димитър Талев”, с АОС № 4229; ОУ “Христо Смирненски”, с АОС № 999; ОУ “Христо Ботев”, с АОС № 997 ; СОУ “Петко Р. Славейков”, с АОС № 1039 и ЕГ “Гео Милев”, с АОС № 1012 ;.

С цел увеличаване на приходите от наеми, предлагам на Общински съвет да вземе следното:


ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:


І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост:

- място за монтаж на автомат за пакетирани хранителни изделия във фоайе на първия етаж в СОУ “Димитър Талев”, с начална тръжна цена 93.71 лв. на месец без включено ДДС;

- място за монтаж на автомат за пакетирани хранителни изделия във фоайе на първия етаж в ОУ “Христо Смирненски”, с начална тръжна цена 93.71 лв. на месец без включено ДДС;

- място за монтаж на автомат за пакетирани хранителни изделия във фоайе на първия етаж в ОУ “Христо Ботев”, с начална тръжна цена 93.71 лв. на месец без включено ДДС;

- място за монтаж на автомат за пакетирани хранителни изделия във фоайе на първия етаж в СОУ “Петко Р. Славейков”, с начална тръжна цена 93.71 лв. на месец без включено ДДС;

- място за монтаж на автомат за пакетирани хранителни изделия във фоайе на първия етаж в ЕГ “Гео Милев”, с начална тръжна цена 93.71 лв. на месец без включено ДДС;


Срок за ползване – 5 години.

Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, актуализирани със Заповед № 59 от 19.01.2011 година (изм. с реш. № 46-1 от 31.05.2011 г) на Кмета на Община град Добрич.

ІІ.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.


ВНОСИТЕЛ:

ИВАН КОЛЕВ

Заместник кмет на Община град Добрич


Изготвил:

Г. Маринова- ст. специалист в дирекция „ОС”


щинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 5 години.

Свързани:

До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Хотел” (хан) от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом