Речен басейн струма
ИмеРечен басейн струма
страница1/7
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер0.98 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.wabd.bg/bg/docs/plans/PORN/Prilojenie_1.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Приложение №1. Минали наводнения в ЗБР за БУ


  • РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА


Община Перник

местоположение

река Струма - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

Наводнени мазета и къщи на следните адреси:

кв. Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл.14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул. ”Република” №1; ул.”Ленин” №105 и №93

друга важна информация

Обявено 24 часово бедствено положение по протежението на река Струма от с.Студена до град Батановци, и по притоците на Струма в този участък

дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

река Струма - кв."Бела вода" - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

1. На около 300 м. от завод "Кристал" са подкопани и паднали в реката няколко дървета, които са подприщили реката, вследствие на което е разрушена дигата и са залети прилежащи земеделски земи. 2. Под мах."Разсолкова" от паднали в реката дървета се подприщва реката и водата залива земеделски земи, като силно ерозира и подкопава бреговете на р. Струма. 3. В близост до черквата р. Струма е подкопала шахтата на изпразнитела на деривацията за промишлена вода.

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.


С Решение № СБ-2/17.06.2008г. на МКВП на МС са отпуснати 267 384 лв. за укрепванена десния бряг на р.Струма в участъка на главен колектор - І на гр.Перник.


местоположение

река Рударщица - кв."Църква” - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

Речно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Излиза от коритото си при автосервиза поради малкия отвор на един от мостовете и кофражни елементи донесени от реката от строежа на пътния възел и преминаващите проводи покрай другия мост. Подкопани са устоите на единия мост. Наводняват се три имота.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010
местоположение

река Маниш - кв."Църква” - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

Речно

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,5 м. Засегнати 120 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 5 500 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

06.8.2005.

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,3 м. Засегнати 120 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 1 300 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

14.3.2006.На посоченото място наводнение е имало в две последователни години с различна степен на проява и нанесени щети.

Видно от Решение №СБ-1/24.03.2009г. на МКВП на МС са отпуснати 267 988 лв. за почистване на коритото и укрепване брега на р.Маниш, кв."Църква", гр.Перник.


местоположение

река Струма - кв."Изток" - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

1.Подкопан десен бряг на р. Струма в района на Албените, при бл.60 и 61 на ул. "Благой Гебрев", като са застрашени жилищни блокове и новоизградения канализационен колектор. Този участък е с дължина от 900 м.2. Речното корито е ерозироло на много места в участък от 1 500 м. и е подкопан изградения асфалтов път покрай реката.

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010


С Решение №СБ-10/13.12.2006г. на МКВП към МС са отпуснати средства в размер на 23 570 лв. за укрепване брега на р.Бучащица в района на ул."Карл Маркс", зад ХІ СОУ "Елин Пелин" в кв."Изток" , гр.Перник.


местоположение

река Струма - кв."Калкас" - град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

Запушена дъждовна канавка на ул ."З. Зограф" с дължина около 2 км.

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010
местоположение

река Струма през град Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма в град Перник

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

От кв. "Изток" до края на града, където не е извършвана корекция с бетонови стени и дъна, ерозията е засилена. По време на високата вълна в много участъци коритото се е изпълнило и са заляти имоти на фирма "Ивона" - срещу бензиностанция на "Шел". Залята е топлофикационна камера в близост до моста на р. Струма срещу бензиностанция на "Шел"

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

река Струма – община Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно и инфраструктурно (проливни дъждове плюс изпускане на язовир Студена)

обхват
вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

Наводнени са кварталите Изток, Хумни дол, Пашов и Димова махала. Залети са улиците по поречието на реката и мазетата на част от блоковете и къщите, затворено е движението по вътрешно градската магистрала

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

06.-07.06.2005
местоположение

Язовир Рутеш

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

инфраструктурно

обхват

с. Големо Бучино, кв. Църква

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

Наводнен участък от ж.п. трасе при възел Даскалово, спрени влаковете по направление Перник – София, наводнени дворове и къщи в махала Ингилийска на кв. Църква

друга важна информация

Скъсана язовирна стена, водата изтекла плавно през скъсаната стена до нивото на скъсване

дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010
местоположение

река Струма - гр. Батановци

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно и дъждовнно

обхват

Поречието на река Струма в град Батановци

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

1. Включения в р. Струма от ул. "Вл. Заимов" дъждовен канал връща обратно води.2. Устоите на съществуващ въжен мост над р. Струма в мах. "Капранова" са подкопани.3. Пътя за мах ."Бушляк" е силно изровен от излязлата река на дължина около 250 м.4. В кв. Средорек" високата вълна със стълб 1,40 е заляла ниската част на квартала, където е заустен батановския канален колектор. Разрушени са дигите и е ерозирал брега на р. Струма в точката на заустване на р. Конска.

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
тип и размер на неблагоприятните въздействия

Дълбочина 1,5 м. Засегнати 800 жители.

друга важна информация

Финансова оценка на щетите 2 000 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

06.8.2005.

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,7 м. Засегнати 600 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 12 000 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

14.3.2006.

местоположение

р. Мещичка – с. Мещица, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R004

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

1. При висока вълна в р. Мещичка 15 бр. жилищни сгради остават без връзка със селото. 2. Затлачено е Слатинско дере, което се влива в р. Мещичка. Заливат се и прилежащи терени. 3. В м. Ранчина бара" се заливат имоти на живеещи в селото.

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,6 м. Засегнати 120 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 12 000 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

06.8.2005

местоположение

река Мещичка – с.Ярджиловци, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R004

категория

минало наводнение

типове наводнения

Речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,6 м. Засегнати 150 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 5 500 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

06.8.2005.

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,25 м. Засегнати 110 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 6 000 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

14.3.2006.


Видно от горните три таблици е, че водния обект р. Мещица /р. Мещичка/ при селата Ярджиловци и Мещица е потенциално опасен и за в бъдещо време съдейки по интензитета на наводненията през последните 5 години.


местоположение

река Рударска – с.Рударци, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

Речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

1.Засипан е дъждовния канал по улица "З.Зограф" и дере Йофчова махала, както и на улични водостоци на улиците "Бор" и "З.Зограф", "От. Паисий" и "Гурко". Свлачвания и запушвания има и по улиците "Добрич", "Пловдив", "Кало", "Черни връх", "Марица", "Ропотамо", "Капенешка", ул. "Драва" и ул. "Рила".

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,3 м. Засегнати 80 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 1 300 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

08.5.2008.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,4 м. Засегнати 200 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 1 500 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

14.3.2006.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,5 м. Засегнати 500 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 11 000 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

06.8.2005.


За водния обект р. Рударска могат да бъдат направени същите изводи както за р. Мещица. Нещо повече, регистрираните наводнения от р. Рударска засягат само едно населено място – с. Рударци и голяма част от неговите жители. В тази връзка мястото се определя в риск от бъдещи наводнения.


местоположение

река Драгичевска – с.Драгичево, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

Речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

1.Реките Владайска- 3500м., Рударска - 1200м. и Драгичевска - 1900 м. са излезли от коритата си и са наводнили прилежащи райони.2. Изворени са улиците "Янтра" -100 м., "В. Левски" - 68 м. и "Република" - 100 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,2 м. Засегнати 100 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 400 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

08.5.2008.
тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Дълбочина 0,4 м. Засегнати 130 жители.

друга важна информация:

Финансова оценка на щетите 900 лв.

дата и продължителност на минали наводнения

14.3.2006.


Отпуснати са средства за възстановяване на водосток на дере "Свини вир" на ул."Никола Вапцаров", с. Драгичево с Решение №СБ-4/09.11.2007г. на МКВП към МС в размер на 25 239 лв.

След анализ на горната таблична информация, районът при с. Драгичево също се определя като потенциално опасен с риск от бъдещи наводнения.


местоположение

с.Расник, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

От интензивните валежи са изровени улиците Кресна, Модева и Околовръстна - Тинтява.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

с.Вискяр, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R004

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

От интензивните валежи моста над реката е с подкопани основи.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

Р. Бучинска – с. Голямо бучино, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Изровени са улиците "Албена", "Даскала", "Кашева" с обща дължина 500 м. В Бачова махала спешно трябва са се възстановят улиците "Турлука', "Извор" и "Габер", както и пътя за горните гробища.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

р. Дивотинска – с. Дивотино, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Изровени са улиците „23” и тази към гробищния парк с обща дължина 300 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

р. Криволица – с. Боснек, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R001

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Нанасят се щети при разливи на прилежащи терени.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.


За ликвидиране на нанесените щети от наводненията са отпуснати средства от МКВП към МС за:

  • възстановяване на тръбен водосток на р.Струма в с. Боснек при бивш военно-полеви лагер - 48 664 лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г;

  • възстановяване на железен мост над на р.Струма за "Влахова махала" в с. Боснек - 17 356 лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г;

  • възстановяване на тръбен водосток на р.Криволица, с. Боснек - 10 040 лв. с Решение №СБ-1/31.03.2008г.
местоположение

с. Чуйпетльово, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Липсва водосток и при интензивни валежи се прекъсва достъпа до мах. "Терзийска".

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

р. Криволица – с. Чуйпетльово, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R001

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Нанасят се щети при разливи на прилежащи терени.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

р. Кралевска – с. Кралев дол, общ. Перник

код на водното тяло

BG4ST900R003

категория

минало наводнение

типове наводнения
обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Моста в центъра на р. Кралевска е запушен от наноси и растителност. Обрушен са откосите на подпорната стена, запушен е водостока на селото и основите на моста са подкопани.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

с. Студена, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Запушено дере и отнесена пътна настилка в мах. "Кильова бара". В следствие заустени в дъждовния канал земни и скални маси от автомагистралата същите са запушени. На ул. "В.Левски" е запушена канализацията. На ул. "Хр. Ботев" е затлачена дъждоприемната решетка.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

с. Паланица, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Разрушена настилката на ул. "Багрянов рид" с дължина 250.

друга важна информация:
дата и продължителност

04.12.2010.
местоположение

с. Лесковец, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Изнесена настилка на ул. В мах. "Доло" с дължина 300 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

с. Кладница, общ. Перник

код на водното тяло
категория

минало наводнение

типове наводнения

дъждовно

обхват

Поречието на река Струма

вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия:

Запушени са водостоци на ул."Мирковица". Изнесена е настилка по следните улици - "Изгрев" - 120 м., "Брезовица" - 200 м., "Шипка" - 100м., 'Р. Княгина"- 160 м., "Мирковица" - 180м., "Рудничар" - 80 м., "Каменарска" - 220 м.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали наводнения

04.12.2010.
местоположение

река Конска – Батановци

код на водното тяло

BG4ST900R005

категория

минало наводнение

типове наводнения

речно

обхват
вероятност за настъпване на събитието

не е определена

тип и размер на неблагоприятните въздействия

Наводнена е югозападната част на населеното място

друга важна информация
дата и продължителност на минали наводнения

16.02.2005.


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Речен басейн струма iconРечен басейн струма
Калкас, ул. ”Захари Зограф” №9; кв. Мошино, ул. Мл. Стоянов” бл. 14; ул.”Олег Кошевой” №7; ул. ”Бл. Гебрев” №17; ул. Батенберг; ул....
Речен басейн струма iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел IIІ
Списък и карта на зоните за защита на водите – басейн на р. Струма (регистър на защитените територии, съгласно раздел VІ, чл. 157,...
Речен басейн струма iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел І і. Общо описание на характеристиките на басейна на река Струма
Вардар / Република Македония/; на юг – водосборният басейн на река Струма достига до Егейско море / Република Гърция/. На българска...
Речен басейн струма iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел IV іv. Мониторинг на водите в басейна на река Струма
Мониторингови програми за повърхностни води – контролен и оперативен мониторинг поречие Струма
Речен басейн струма iconОтчет на семинара „човешки действия и влияния (3-4 май 2006) подкрепа за черноморския крайбрежен мониторингов проект клиент: Дирекция на Черноморския речен басейн
Представяне на основните резултати от анализа на човешките действия в черноморския басейн 6
Речен басейн струма iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел IІ
Іі. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните...
Речен басейн струма iconТема: "Основни направления за решаване на проблемите на водите в Западнобеломорския речен басейн"
Тема: “Основни направления за решаване на проблемите на водите в Западнобеломорския речен басейн”
Речен басейн струма iconМеждинен преглед на установените значими проблеми в управлението на водите в дунавския речния басейн
Инен преглед на установените в Дунавския речен басейн значими проблеми по управлението на водите. Изготвената оценка на антропогенно...
Речен басейн струма iconПлан за управление на речния басейн на река Струма Раздел IX
...
Речен басейн струма iconСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом