Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове
ИмеКардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове
страница6/6
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sevgi.incilbg.com/zabol/detski/pediatriq_s_neonatologiq2.doc
1   2   3   4   5   6

15. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА


НЕРВНО-ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

ЗА НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА НПР НА ДЕТЕТО, ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ ИМАТ:

 • АНАТОМИЧНАТА И ФУНКЦИОНАЛНА ЦЯЛОСТ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА;

 • ПРАВИЛНОТО И НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ И СЪЗРЯВАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА СЛЕД РАЖДАНЕТО;

 • НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АНАЛИЗАТОРИТЕ;

 • СОЦИАЛНАТА (СЕМЕЙНАТА) СРЕДА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА НПР:

 • ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ (МОТОРИКА);

 • ГОВОР;

 • СЕТИВНИ ФУНКЦИИ;

 • ЕМОЦИИ И СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ;

 • ИГРОВА ДЕЙНОСТ


Основни показатели на НПР – груба моторика
Основни показатели на НПР – фина моторика и сетива
Основни показатели на НПР – емоционално и социално развитие
Основни показатели на НПР – пасивна и активна реч
Основни показатели в НПР – навици
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС

У децата те са по-чести.

Причини

 • по-голямата пропускливост на т.нар. хемато-енцефална бариера

 • незрелият имунитет

 • Протичат с по-висока смъртност

 • По-чести са неблагоприятните неврологични последици

Менингити

 • КЛИНИЧНА КАРТИНА

  • СИМПТОМИ НА ПОВИШЕНОТО ВЧН :

 • ПОВРЪЩАНЕ

 • ГЛАВОБОЛИЕ

 • МОЗЪЧНИ ПИСЪЦИ – израз на главоболието

 • НАПРЕГНАТА ФОНТАНЕЛА

 • БРАДИКАРДИЯ

 • ПОДТИСНАТО СЪЗНАНИЕ (КОМА)

 • ГЪРЧОВЕ

 • ЗАСТОЙНИ ПАПИЛИ

  • МЕНИНГОРАДИКУЛЯРНО ДРАЗНЕНЕ:

  • ВРАТНА РИГИДНОСТ

  • ФОТОФОБИЯ

  • ХИПЕРЕСТЕЗИЯ

  • СИМПТОМИ НА КЕРНИГ и БРУДЗИНСКИ

  • СИМПТОМ НА ТРИНОЖНИКА

  • ИНФЕКЦИОЗНО-ИНТОКСИКАЦИОНЕН СИНДРОМ:

  • ТЕМПЕРАТУРА

  • ЗАСЯГАНЕ НА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ

  • ВЪЗБУДА ИЛИ СЪНЛИВОСТ

  • БЕЗАПЕТИТИЕ

  • ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ

Бактериални менингити

Симптоми

  • ЛИКВОРНИ ИЗМЕНЕНИЯ:

  • ЗАВИШЕН ЛИКВОРЕН БЕЛТЪК

  • ЗАВИШЕН БРОЙ КЛЕТКИ В ЛИКВОРА

  • ПРОМЕНИ В ЛИКВОРНАТА ЗАХАР

  • ДОКАЗВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕЛЯ


Етиология

   • ОСОБЕНОСТИ В ПРОТИЧАНЕТО:

  • ОБИКНОВЕННО НОВОРОДЕНИТЕ СА БЕЗ ХАРАКТЕРНИТЕ МЕНИНГЕАЛНИ СИМПТОМИ.

  • ФОНТАНЕЛАТА ИМ ЧЕСТО НЕ Е НАПРЕГНАТА, А Е ХЛЪТНАЛА ПОРАДИ ДЕХИДРАТАЦИЯ.

  • НА ГЛАВОБОЛИЕТО СЕ РАЗЧИТА ЕДВА ВЪВ ВЪЗРАСТТА ОТ 1 ДО 3 год. И НАЙ-ВЕЧЕ СЛЕД ТОВА.

  • ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА МЕНИНГОКОКОВ МЕНИНГИТ ДА СЕ ТЪРСИ ХАРАКТЕРНИЯ ОБРИВ: ПЕТИХИИ И ХЕМОРАГИЧНО-НЕКРОТИЧНИ ПЕТНА.

  • НАЛИЧИЕТО НА СРИВ В ЦИРКУЛАЦИЯТА ОЗНАЧАВА ОСТРА НАДБЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ ЛОША ПРОГНОЗА.

   • ДИАГНОЗА - ОСНОВАВА СЕ НА ЛУМБАЛНАТА ПУНКЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА МЕНИНГИТ.

   • ЛИКВОРОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ВКЛЮЧВА:

  • ПРОЗРАЧНОСТ,

  • БЕЛТЪК,

  • ЗАХАР,

  • БРОЙ И ВИД НА КЛЕТКИТЕ В ЛИКВОРА,

  • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ.

   • ПОМОЩНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ОЧНИ ДЪНА, КРЪВНА КАРТИНА, СУЕ, CRP, ХЕМОКУЛТУРА И ДР.

   • ЛЕЧЕНИЕ - ОСНОВА НА ЛЕЧЕНИЕТО Е ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ АБ ИЛИ АБ КОМБИНАЦИЯ: AMPICILLIN или ROCEPHINE + AMIKIN

    • ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНИЯ ОТОК.

    • СИМПТОМАТИЧНИ СРЕДСТВА.

     • ЛЕТАЛИТЕТ

      • 7 % ПРИ ГОЛЕМИ ДЕЦА

      • 30 % ПРИ НОВОРОДЕНИ

     • ПОСЛЕДВАЩИ ЦЕРЕБРАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

 • ЧЕСТОТА 30-50 %

 • ХИДРОЦЕФАЛИЯ

 • ИЗОСТАВАНЕ В ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ

 • ЕПИЛЕПСИЯ

 • ГЛУХОТА

 • СПАСТИЧНИ ПАРАЛИЗИ

Вирусни менингити

  • В 85 % от случаите се доказват ентеровируси.

  • По-редки причинители са вирусите на:

   • паротит § грип

   • морбили § полиомиелит

   • варицела § херпетичният вирус,

   • Epstein-Barr вирус § CMV

   • вирусът на лимфоцитарния § рубеола

   • хориомемингит § други.

    • КЛИНИЧНА КАРТИНА

     • Инфекциозно-интоксикационни симптоми

     • Менингеален синдром

     • Началото не е бурно, както при БМ

     • Общото състояние е по-слабо засегнато

     • Симптомите на МРД са по-слабо изразени.

     • Соматични прояви на вирусната инфекция – обриви, миалгия, симптоми от страна на дихателната система или ГИТ; на паротит, орхит, епидимимит и др.

ОСТРИ ЕНЦЕФАЛИТИ

      • Остро възпалително заболяване на главния мозък.

      • Почти винаги се съчетава с леко изявен синдром на МРД (МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТ).

      • ЕТИОЛОГИЯ:

 • Най-чести: VZV, рубеолен и морбилен вирус.

 • По-редки: EBV, паротитен вирус, грипен и парагрипен вирус.

 • Ваксинации: морбили, коклюш, орална полиоваксина.

  • Начало – изявите на съответната вирусна инфекция или 1-3 седмици след нея или след ваксинация.

  • Фебрилитет – рядко липсва, а може да се наблюдава двувълнова температурна крива, при ентеровироза.

  • Общомозъчна симптоматика: главоболие, потиснато съзнание, огнищна симптоматика и гърчове.

  • Моторни координационни симптоми.

  • Засягане на оптичните нерви, гр. мозък и нервни коренчета.

  • Диагноза

   • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР.

   • ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОКАЗВАЩИ ПРИЧИНИТЕЛЯ.

   • ОБРАЗНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ:

   • ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

   • КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

   • МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ

   • ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯТА

Херпетичен енцефалит

    • Най-честият първичен неепидемичен енцефалит след 6 мес. възраст.

    • Възможно е етиологично лечение.

    • Лечението, за да е успешно трябва да започне рано, преди детето да изпадне в кома.

    • Клинична картина

     • Неспецифични симптоми:

  • грипоподобни продроми

  • херпетичен обрив по кожата и лигавиците

  • внезапно - главоболие, обърканост, сомнолентност

  • огнищна неврологична симптоматика

  • МРД, повишено ВЧН, кома.

     • Специфични симптоми:

  • паметови и поведенчески нарушения;

  • гърчове

  • афазия

   • В 20 % от случаите е налице атипично леко протичане:

  • без огнищна неврологична симптоматика

  • с нормални ликвор и КТ

   • Неонатален херпетичен енцефалит:

  • начало след 7-ия ден

  • много тежко протичане

  • херпетични орални или генитални лезии у майката

  • херпетични лезии у детето.

   • Лечение – ацикловир снижи смъртността при него от 70 % на 20-30 %, а последиците – от 93 % на около 50 %.

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Определение

   • КОМПЛЕКС ОТ НЕПРОГРЕСИРАЩИ ДВИГАТЕЛНИ ПРОЯВИ:

   • ПАРЕЗИ

   • НЕВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ

   • КООРДИНАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ

   • ПРОМЕНИ В МУСКУЛНИЯ ТОНУС

   • РЕЗУЛТАТ СА НА МОЗЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕНАТАЛНО, ИНТРАНАТАЛНО ИЛИ ПОСТНАТАЛНО И ОБУСЛОВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ.

   • ЧЕСТОТА 1,2 – 3/1000 ДЕЦА

Етиология

 • АНТЕНАТАЛНО ДЕЙСТВАЩИ ФАКТОРИ (30 %) :

  • ВИРУСИ:

   • РУБЕОЛА

   • CMV

   • ГРИП

   • HSV

  • МЕДИКАМЕНТИ :

   • СЕДАТИВА

   • АНТИКОНВУЛСАНТИ

   • ПСИХОТРОПНИ

   • НАРКОТИЦИ

  • ДРУГИ:

   • АЛКОХОЛ

   • НИКОТИН

   • РАДИАЦИЯ

   • ТОКСИКОЗИ НА БРЕМЕННОСТТА

    • ИНТРАНАТАЛНО ДЕЙСТВАЩИ ФАКТОРИ (60 %):

  • ИНТРАНАТАЛНА АСФИКСИЯ С ХИЕ

  • ВЪТРЕЧЕРЕПЕН КРЪВОИЗЛИВ

  • НЕДОНОСЕНОСТ (ПРЕДРАЗПОЛАГАЩ ФАКТОР)

    • ПОСТНАТАЛНИ ПРИЧИНИ (10 %):

  • МЕНИНГИТ И ЕНЦЕФАЛИТ

  • ТЕЖКИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ГЪРЧОВЕ

  • ТЕЖКА ДЕХИДРАТАЦИЯ

  • ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНА ТРАВМА

Клинична картина

 • ХАРАКТЕРНО ЗА ГОЛЕМИТЕ КЪРМАЧЕТА И ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОД. Е КРЪСТОСВАНЕТО НА КРАКАТА ПРИ ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.

  • В ТЕЗИ СЛУЧАИ TE ЧЕСТО СТЪПВАT НА ПРЪСТИ.

 • ПРИ ХЕМИПАРЕЗА РЪКАТА ОТ СТРАНАТА НА ПОРАЖЕНИЕТО Е СВИТА В ЛАКЪТЯ И ПРИБРАНА КЪМ ТЯЛОТО.

  • ПРИ ХОДЕНЕ КРАЧЕТО СЕ ПРОВЛИЧА.

 • СУХОЖИЛНИТЕ РЕФЛЕКСИ СА УСИЛЕНИ.

 • СЛЕД 2 ГОД. ВЪЗРАСТ ПРИ ДЕЦА С ДОЛНА ПАРАПАРЕЗА ИЛИ КВАДРИПАРЕЗА СЕ УСТАНОВЯВА РЕФЛЕКСА НА БАБИНСКИ.

 • МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ И ПАРЕЗИ НА ЧМН.

  • N. FACIALIS (ЦЕНТРАЛЕН ТИП)

 • НАСТЪПВАТ ТРОФИЧНИ СМУЩЕНИЯ В КРАЙНИЦИТЕ:

  • ИЗОСТАВАНЕ НА ДЪЛЖИНА

  • ИЗТЪНЯВАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ

Придружаващи симптоми

 • ГОВОРНИ СМУЩЕНИЯ:

  • ДИЗАРТРИЯ

  • ДИСЛАЛИЯ

  • АФАЗИЯ

 • ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДЕФИЦИТ – У 50 % ОТ ДЕЦАТА, КАТО ПОЛОВИНАТА ОТ ТЯХ СА НЕОБУЧАЕМИ.

 • ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ (30 % ОТ ДЕЦАТА):

Диагноза

 • В РАННИТЕ ЕТАПИ ТЯ СЕ ИЗГРАЖДА ВЪЗ ОСНОВА НА:

  • ЗАБАВЯНЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА УМЕНИЯ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ДАДЕНАТА ВЪЗРАСТ,

  • ПЕРСИСТИРАНЕ НА ПРИМИТИВНИТЕ РЕФЛЕКСИ,

  • МАРКИРАНЕТО В ПОСЛЕДСТВИЕ НА ДВИГАТЕЛЕН ДЕФИЦИТ С ОЧЕРТАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА.

 • ДИАГНОЗАТА СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОТ ОБРАЗНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.

Трудностите в диагнозата

 • ФИЗИОГИЧНО ПОВИШЕНИЯ МУСКУЛЕН ТОНУС В ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ СЛЕД РАЖДАНЕТО.

 • ОСКЪДНИТЕ ВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ НА МАЛКОТО КЪРМАЧЕ.

 • БЕЛЕЗИТЕ НА ДВИГАТЕЛЕН ДЕФИЦИТ ОБИКНОВЕННО НЕ СЕ УСТАНОВЯВАТ ВЕДНАГА СЛЕД РАЖДАНЕТО, А СЛЕД 3-6 МЕСЕЦА.

 • В ТОЗИ “СВЕТЪЛ ПЕРИОД” НЕВРОЛОГИЧНИЯТ СТАТУС МОЖЕ ДА Е НОРМАЛЕН ИЛИ ДА ИМА ДИСКРЕТНА СИМПТОМАТИКА:

  • МУСКУЛНА ХИПОТОНИЯ

  • ЗАБАВЯ СЕ ЗАДЪРЖАНЕТО НА ГЛАВАТА ИЗПРАВЕНА

  • НЕУСТОЙЧИВОСТ НА ДЕТЕТО ПРИ СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА МАЙЧИНИТЕ КОЛЕНЕ.

Лечение

   • ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ИМА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ИЗРАБОТВАТ ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ И СЕ ПРОФИЛАКТИРАТ КОНТРАКТУРИТЕ И ДЕФОРМАЦИИТЕ.

   • МЕДИКАМЕНТОЗНО СЕ ПОВЛИЯВАТ:

  • СПАСТИЦИТЕТА (МИДОКАЛМ И БАКЛОФЕН)

  • ГЪРЧОВЕТЕ (АНТИКОНВУЛСАНТИ)

  • ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ДЕФИЦИТ (НООТРОПНИ СРЕДСТВА)

   • ЛОГОПЕДИЧНИ ЗАНИМАНИЯ

   • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНТРАКТУРИТЕ

УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ

   • КАСАЕ СЕ ЗА ИЗОСТАВАНЕ В ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА ЖИВОТА (RETARDATIO MENTALIS) :

   • ЛИПСАТ ИЛИ СА НАМАЛЕНИ ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ:

  • ВЪЗПРИЕМАНЕ

  • ТЪЛКУВАНЕ

  • ВНИМАНИЕ

  • МИСЛЕНЕ

  • ОБУЧЕНИЕ

  • ГОВОР

   • НЕАДЕКВАТНО СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

   • ЧЕСТОТА - У 3-4 % ОТ ДЕЦАТА

Етиология

 • НАСЛЕДСТВЕНИ ФАКТОРИ:

  • ХРОМОЗОМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

   • ТРИЗОМИЯ 21

   • С-М НА КРАЙНЕФЕЛТЕР

   • С-М НА ТЪРНЕР

  • МОЗЪЧНИ АНОМАЛИИ

  • МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  • ЛИЗОЗОМНИ БОЛЕСТИ

  • МУКОПОЛИЗАХАРИДОЗА

  • ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ

  • АДРЕНОЛЕВКОДИСТРОФИЯ

  • МИТОХОНДРИАЛНИ БОЛЕСТИ

 • НЕНАСЛЕДСТВЕНИ ПРИЧИНИ:

  • АНТЕНАТАЛНИ:

   • ИНФЕКЦИИ

   • ТОКСИЧНИ

  • ПЕРИНАТАЛНИ:

   • МОЗЪЧНА ХИПОКСИЯ

   • ВЪТРЕЧЕРЕПЕН КРЪВОИЗЛИВ

   • ЯДРЕН ИКТЕР

   • НЕДОНОСЕНОСТ

  • ПОСТНАТАЛНИ:

   • НЕВРОИНФЕКЦИИ

   • ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ ТРАВМИ

   • ДРУГИ – ОТРАВЯНИЯ, СЛЕД КЛИНИЧНА СМЪРТ

 • ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА И СОЦИАЛНИ ПРИЧИНИ

 • НЕИЗВЕСТНИ ПРИЧИНИ

Клинична картина

 • НЕДОРАЗВИТA ВИСША НЕРВНА ДЕЙНОСТ

 • ЗАБАВЕНА ГОВОРНА ФУНКЦИЯ

 • БЕДЕН РЕЧНИКОВ ФОНД

 • ТРУДНО УСВОЯВАНЕ НА НАВИЦИ, УМЕНИЯ, ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

Оценка

 • ЗА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОД. СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗВИТИЕ.

 • ЗА ГОЛЕМИТЕ ДЕЦА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (IQ).

Степени

 • НАЙ-ЛЕКА (RM LEVISSIMA) :

  • ДЕЦАТА НЕ ПРАВЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА МАЛОУМНИ

  • ИЗУЧАВАТ ДОБРЕ ПРЕДМЕТИ ИЗИСКВАЩИ МЕХАНИЧНА ПАМЕТ.

 • ЛЕКА (RM LEVIS) :

  • DEBILITAS

  • ГОВОРЯТ ДОБРЕ

  • ИМАТ ДОБРА МЕХАНИЧНА ПАМЕТ

  • ИМАТ СЛАБА ЛОГИЧЕСКА МИСЪЛ

 • УМЕРЕНА (RM MODERATA) :

  • IMBECILITAS

  • БЕДЕН РЕЧНИКОВ ФОНД

  • ТРУДНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

 • ТЕЖКА СТЕПЕН (RM GRAVIS):

  • ИДИОТИЯ

  • МНОГО БЕДЕН РЕЧНИКОВ ФОНД

  • НЕВЪЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

 • ДЪЛБОКА СТЕПЕН (RM PROFUNDA):

  • ЛИПСВА ГОВОРНА РЕЧ

  • ЛИПСВАТ ЕЛЕМЕНТАРНИ ХИГИЕННИ И ДРУГИ НАВИЦИ

Диагноза

  • АНАМНЕЗА ЗА ФАМИЛНОСТ

  • АНАМНЕЗА ЗА ПАТОЛОГИЯ НА:

  • БРЕМЕННОСТТА

  • РАЖДАНЕТО

  • У ДЕТЕТО СЛЕД СЛЕД РАЖДАНЕТО

  • НЕДОНОСЕНОСТ

  • РОДОВ ТРАВМАТИЗЪМ

  • ПРЕЦИЗЕН НЕВРОЛОГИЧЕН И СОМАТИЧЕН СТАТУС

  • ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗОСТАВАНЕТО

  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ЕТИОЛОГИЯТА.

Комплексно лечение

  • РАННА ДВИГАТЕЛНА И ПСИХОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДКРЕПЕНА С РАЗЛИЧНИ ЦЕРЕБРОСТИМУЛАТОРИ:

    • ПИРАМЕМ

    • АМИНАЛОН

    • КЛЕРЕЖИЛ

    • ЕНЦЕФАБОЛ

  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ В НОРМАЛНО УЧИЛИЩЕ.

  • ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ С ЦЕЛ АДАПТАЦИЯ НА ИНДИВИДА КЪМ ОБЩЕСТВОТО.

Прогноза

  • ЛОША ПРИ ТЕЖКИТЕ ФОРМИ.

  • ЗАДОВОЛИТЕЛНА ПРИ ЛЕКИТЕ ФОРМИ С ОГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ.

Профилактика

  • ПРАВИЛНО ВЪЗПИТАНИЕ,

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА СОЦИАЛНА СРЕДА,

 • ИЗБЯГВАНЕ НА БОЛЕДУВАНЕ И ИНТОКСИКАЦИИ НА МАЙКАТА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА,

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ,

 • ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС,

 • ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА,

 • МЕДИКОГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ.1   2   3   4   5   6

Свързани:

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПърва долекарска помощ при остри отравяния
Отровите са вещества от околната среда, които попаднали в малки количества в организма причиняват болестни изменения и могат до доведът...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconНяколко въпроса накрая изживявала ли си културен шок?
Това да, но изразът „културен шок” ме кара не харесвам този израз, защото си представям () марсианец, не българин

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconНа лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация
Лекция №1 – 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconИзживявала ли си някога културен шок?
Да, през целия ти живот, нещо, което определяш като културен шок, което те е изненадало в някоя култура?

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПреживявали ли сте някога културен шок?
А, културен шок – да – мога да кажа един спомен – съвсем такъв конкретен епизод не помня 90 и коя година ходихме ние в Каритас и...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconЛекарствен шок | | 07. 04. 2013 03: 37 | Преса | стр. 9 | Жулиета недялкова
Бебе започна живота си с шок. И не преносно, а буквално. Момиченце на 4 месеца получи алергичен пристъп след като аптекарка от Бургас...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconИзживявала ли си културен шок?
Опитахме се да си обясним взаимно, но не можем да общуваме. Понякога вадя късмет, когато срещна млади хора, които говорят английски....

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПътувала си много и си видяла много неща. Изживявала ли си културен шок?
Притесняват се много. Бях като тях преди, но никой не знае какво ще се случи утре, така че се отпускам, но приятелите ми казват,...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconАстма, гърчове, хиперактивност с дефицит на вниманието, фибромиалгия, алергии, хронична умора, аутизъм но Надежда Има

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом