Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове
ИмеКардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове
страница5/6
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sevgi.incilbg.com/zabol/detski/pediatriq_s_neonatologiq2.doc
1   2   3   4   5   6

13. БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН


ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

 • НЯКОГА ВЪВ ВИЕТНАМ НА РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕ С ECTOPIA CORDIS СЕ Е ГЛЕДАЛО КАТО НА ПРЕДНАЗНАМЕНОВАНИЕ ЗА МАСОВО БЕДСТВИЕ.

 • ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПРЪВ ПРЕЗ 1536 год В СВОИТЕ АНАТОМИЧНИ ЗАНИМАНИЯ ОПИСВА ПОДРОБНО МЕЖДУПРЕДСЪРДНИЯ ДЕФЕКТ.

 • ДНЕС НА ВСМ, ВКЛ. И У НАС СЕ ОБРЪЩА ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ. ПРИЧИНИ:

  • ВИСОКАТА ЧЕСТОТА ОТ 1 ДО 8 ‰ НА ВСМ, НО ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕ ТЯ Е ДОСТА ПО-ВИСОКА (5 %).

  • ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ СА МЕДИЦИНСИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО СЕ РАЗВИХА РЕВОЛЮЦИОННО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ТЕХНИКА:

   • РЕНТГЕНОЛОГИЯТА

   • ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА

   • ЕКСТРАКОРПОРАЛНОТО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ

   • ДРУГИ

 • У НАС ГОДИШНО СЕ РАЖДАТ КЪМ 800 ДЕЦА С ВСМ, ОТ ТЯХ ПОЛОВИНАТА СЕ ОПЕРИРАТ.

 • ОПЕРИРАНИТЕ СЛЕД ВРЕМЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ АКТИВНО В ЖИВОТА.

 • ДОРИ НЯКОИ ОТ ДЕЦАТА ДА ЗАГИНАТ В ПОСЛЕДСТВИЕ, ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ДАВАТ ГОДИШНА ПЕЧАЛБА, КОЯТО Е ИЗЧИСЛЕНО ЧЕ ДВУКРАТНО НАДВИШАВА НАПРАВЕНИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО РАЗХОДИ.

 • ВЯРНО Е, ЧЕ ТОВА СТАВА СЛЕД 17-20 ГОДИНИ И ВСЕ ПАК РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА С ВСМ СЪВСЕМ НЕ СА ПАРИ ДАДЕНИ НА ВЯТЪРА.

Етиология

 • ЕТИОЛОГИЧНА РОЛЯ ИМАТ РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ ДЕЙСТВАЩИ МЕЖДУ 20-45-ия ДЕН НА БРЕМЕННОСТТА, ПРЕДИ ОКОНЧАТЕЛНОТО ОФОРМЯНЕ НА СЪРЦЕТО НА ЕМБРИОНА:

  • ИНФЕКЦИИ (РУБЕОЛА И ДР.);

  • НЕДОИМЪЧНО ХРАНЕНЕ И ХИПОВИТАМИНОЗИ (ВИТАМИН А И ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА);

  • РЕНТГЕНОВО ОЛЪЧВАНЕ;

  • МЕДИКАМЕНТИ – ТАЛИДОМИД, АНТАГОНИСТИ НА ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА, АНТИЕПИЛЕПТИЦИ, АМФЕТАМИН, ЛИТИЕВ ХЛОРИД, ПРОГЕСТЕРОН, ВАРФАРИН.

  • АЛКОХОЛ (РИСК 32 %)

  • ЕНДОКРИННО-ОБМЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАЙКАТА – ДИАБЕТНАТА ФЕТОПАТИЯ.

  • ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ – В БОЛШИНСТВОТО ОТ СЛУЧАИ ТЕ СА МНОГОЧИСЛЕНИ. МАЛКО СА СЛУЧАИТЕ НА ВСМ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ЕДИН ГЕН:

   • БОЛЕСТ НА DOWN - 21 ХРОМОЗОМА

   • АНОМАЛИЯ НА 18-ТА ХРОМОЗОМА

   • АНОМАЛИЯ НА 15-ТА ХРОМОЗОМА

   • СИНДРОМ НА TURNER

Вродени или предполагаемо вродени заболявания, свързани с определени сърдечни малформации

  • БОЛЕСТ НА MARFAN

  • БОЛЕСТ НА POMPE

  • ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА

  • СИНДРОМ НА КАРТАГЕНЕР

Риск от раждане на дете с ВМС в семейството, в което вече има такова заболяване

  • ПРИ ЕДНО ДЕТЕ РИСКЪТ ЗА 2-то Е 1-9 %

  • ПРИ ДВЕ ДЕЦА РИСКЪТ ЗА 3-то Е 20-25 %

  • АКО МАЙКАТА Е С ВСМ РИСКЪТ ЗА ДЕТЕТО Е 13-18 %.

  • АКО БАЩАТА Е С ВСМ РИСКЪТ ЗА ДЕТЕТО Е 3-8 %.

Класификация

  • ЦИАНОТИЧНИ ВСМ (С ДЯСНО-ЛЯВ ШЪНТ)

  • ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО

  • ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ СЪДОВЕ

  • ОБЩ АРТЕРИАЛЕН СТВОЛ

  • ПОРОЦИ С ЛЯВО-ДЕСЕН ШЪНТ:

  • МЕЖДУКАМЕРЕН ДЕФЕКТ

  • МЕЖДУПРЕДСЪРДЕН ДЕФЕКТ

  • ПЕРСИСТИРАЩ АРТЕРИАЛЕН КАНАЛ

  • ВСМ БЕЗ ШЪНТ:

  • СТЕНОЗА НА БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ

  • СТЕНОЗА НА АОРТАТА

  • КОАРКТАЦИЯ НА АОРТАТА

 • КОМБИНИРАНИ ВСМ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТНЕСАТ КЪМ НИТО ЕДНА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ГРУПИ.

Диагноза

 • ПОДРОБЕН КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ

 • ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

 • ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

 • РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ И СЪРЦЕ

 • В 90 % ОТ СЛУЧАИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВИ ТОЧНА ДИАГНОЗА

 • ДНЕС МНОГО РАЗЧИТАМЕ НА:

 • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

 • КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА СЪРДЕЧНИТЕ КУХИНИ И АНГИОКАРДИОГРАФИЯ

 • МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ.

Общи признаци

 • СЪРДЕЧЕН ШУМ ОТКРИТ ОЩЕ В РАННА КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ.

 • НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ОРГАННИ АНОМАЛИИ – ВАЖИ ПРАВИЛОТО “ЕДНА АНОМАЛИЯ НИКОГА НЕ Е САМА”.

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА КАРДИОМЕГАЛИЯ.

 • ИЗОСТАВАНЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО, СВЪРЗАНО С ХРОНИЧНАТА ХИПОКСИЯ И ЗАБАВЕНИТЕ ОБМЕННИ ПРОЦЕСИ.

 • РАННО ПРОЯВЕНА ЦИАНОЗА, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА:

 • ОТВОРИ В ПРЕГРАДИТЕ РАЗДЕЛЯЩИ ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ НА СЪРЦЕТО.

 • ПО-ВИСОКО НАЛЯГАНЕ В ДЕСНИ КУХИНИ.

 • ДЯСНО-ЛЯВ ШЪНТ

 • ПРЕМИНАВАНЕ НА ПО-МАЛКО КОЛИЧЕСТВО КРЪВ ПРЕЗ БЕЛИЯ ДРОБ.

 • ПРОМЕНИ В ПРЪСТИТЕ НА РЪЦЕТЕ;

 • КОМПЕНСАТОРНА ПОЛИГЛОБУЛИЯ И ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА ХЕМОГЛОБИНА

 • СИМПТОМИ ОТ СТРАНА НА БЕЛИЯ ДРОБ

 • ХИПОКСЕМИЧНИ КРИЗИ

 • ПОЧИВКА В КЛЕКНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

 • СИМПТОМИ УСТАНОВИМИ ПРИ ПРЕГЛЕДА НА СЪРЦЕ:

 • промени в сърдечните тонове

 • наличие на сърдечен шум

 • наличие на кардиомегалия

 • промени в пулса

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
Значение – определя се от:

 • Значителната й честота у децата.

 • Преобладаване на първичните форми.

 • Перспективите за ефективна профилактика

Епидемиология

 • ДОСКОРО СЕ ПРИЕМАШЕ, ЧЕ У ДЕЦАТА НЯМА ПЪРВИЧНА АХ И ЧЕ ТЯ Е ВТОРИЧНА

 • ДНЕС ПАХ СЕ УСТАНОВЯВА У 5 – 6 % ОТ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

 • НАЙ – ЧЕСТА ПАХ Е У МОМЧЕТАТА СЛЕД ПУБЕРТЕТА

Нарушено е някое от звената на многокомпонентна регулаторна система на артериалното налягане.

Класификация

АХ се разделя на две основни групи :

 • Първична артериална хипертония (ПАХ) – състояние на трайно повишаване на АН без непосредствена причина

 • Вторична артериална хипертония – симптом на съществуващо друго заболяване

Първична артериална хипертония

В по–голяма част от случаите се касае за ранен стадий на хипертонична болест, но е необходимо дълготрайно проследяване, за да се докаже тази възможност

ПАХ – 80–90 % от случаите на артериална хипертония в детска възраст

МНОГОФАКТОРНО ЗАБОЛЯВАНЕ:

 • ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

 • РИСКОВИ ФАКТОРИ, КОИТО УВЕЛИЧАВАТ ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПАХ.

 • КОГАТО ТЯ Е ИЗЯВЕНА, ВЛИЯЯТ ВЪРХУ НЕЙНОТО ПРОТИЧАНЕ И ПРОГНОЗАОрганни промени

 • СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ПРОМЕНИ – ДОКАЗВАТ СЕ С ЕХОКГ :

 • ПРОМЕНИ В СЪДОВЕТЕ НА ОЧНИТЕ ДЪНА – ПРЕДИ ВСИЧКО ФУНКЦИОНАЛНИ, Т.Е. ОБРАТИМИ И ЛЕКО-СТЕПЕННИ

 • БЪБРЕЦИ – ПРИ ДЕЦАТА ПРОМЕНИ В ТЯХ СЕ УСТАНОВЯВАТ РЯДКО

 • ДИСФУНКЦИЯ НА ЦНС И ВНС :

 • ПОВИШЕН СИМПАТИКУСОВ И ПАРАСИМПАТИКУСОВ ТОНУС.

 • МОЗЪЧНИТЕ КОМПЛИКАЦИИ СА РЯДКОСТ.

 • ХУМОРАЛНИ ПРОМЕНИ :

 • ПОВИШЕНИ ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛИЦЕРИДИ И ХОЛЕСТЕРОЛ С НИСКА ПЛЪТНОСТ - УСТАНОВЯВАТ СЕ У 50 % ОТ ДЕЦАТА.

 • ПОВИШЕН РИСК ОТ РАННА АТЕРОСКЛЕРОЗА.

Диагноза

  • ОТКРИВАНЕ НА УМЕРЕНА И ЛАБИЛНА АХ ПРИ ПО – ГОЛЕМИ ДЕЦА В ДОБРО ОБЩО СЪСТОЯНИЕ, БЕЗ ИЛИ С МИНИМАЛНИ ОПЛАКВАНИЯ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА РИСКОВИ ФАКТОРИ.

  • ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРИЧНА АХ.

Протичане и прогноза

 • БАВНО, ПРИВИДНО БЕЗСИПТОМНО И ДОБРОКАЧЕСТВЕНО ПРОТИЧАНЕ.

 • С РАЗВИТИЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМА И ЛИПИДИТЕ НАРАСТВА КАРДИО–ВАСКУЛАРНИЯТ РИСК.

 • НЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ.

 • ЗАДЪРЖА СЕ С ГОДИНИ И Е НАЧАЛО НА ХИПЕРТОНИЧНАТА БОЛЕСТ У ВЪЗРАСТНИТЕ.

 • РЯДКО СЕ НАБЛЮДАВАТ ХИПЕРТОНИЧНИ КРИЗИ.

Профилактика

 • Цел:

 • да се предотварти развитието и стабилизирането на АХ в детството

 • да се намали рискът от мозъчен инсулт и коронарно заболяване в по-късната възраст

 • трябва да се ограничат рисковите фактори, отговорни за повишаване на АХ

 • да се намалят рисковите фактори сред цялата популация на детското население

 • особено внимание към децата с висок риск – фамилност, затлъстяване

Вторична артериална хипертония
БОЛЕСТИ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН

Ювенилен хроничен артрит

Обобщаващо наименование на разнородна група заболявания, чиято основна изява е хроничния артрит, и които се различават по извънставните си прояви, протичане и прогноза.

Без да се отнася към фаталните заболявания ЮХА скъсява продължителността на живота с 3 до 18 год.

Диагностични критерии
 • Честота 0,7 – 1,9 %О

 • Два пика на заболеваемост (1 – 3 и 8 – 12 год.)

 • М : Ж 2 : 1

 • Етиология – неизвестна

 • Генетична предиспозиция

 • Провокиращи фактори:

инфекции,

автоимунитет,

травма,

стрес.

Клинична картина

 • АРТРИТ изявен с:

 • оток,

 • еритем,

 • топлина,

 • болка и

 • ограничена функция.

 • Засягат се предимно големите стави.

 • Малките стави се засягат при полиартритната форма.

 • Болки и скованост на гърба и врата, с тортиколис и сколиоза.

 • Засягане на темпоромандибуларните стави.

Системна форма (болест на Still)

 • 10 % от случаите на ЮХА.

 • Диагностични критерии:

 • септична температура за повече от 2 с-ци

 • кожен еритемен бързопреходен обрив, по време на температурен пик.

 • хепатоспленомегалия и лимфаденомегалия

 • перикардит, миокардит, плеврит и пулмонит

 • коремна болка

 • Лабораторни изследвания:

 • анемия

 • левкоцитоза с олевяване и полинуклеоза

 • тромбоцитоза

 • ускорена СУЕ и увеличен CRP

 • хипергамаглобулинемия

 • Ревма фактор и ANA - негативни

Лечение

 • В НАЧАЛОТО С НЕСТЕРОИДНИ АНТИРЕВМАТИЧНИ СРЕДСТВА.

 • ПРИ ПОЛИАРТРИТ И СИСТЕМНИ ПРОЯВИ – БАВНО ДЕЙСТВАЩИ АНТИРЕВМАТИЦИ.

 • ПРИ СИСТЕМНАТА ФОРМА, ДАННИ ЗА УВЕИТ И ТЕЖЪК ПОЛИАРТРИТ – ГЛИКОКОРТИКОСТЕРОИДИ.

 • ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДТВА.

 • ЛОКАЛНО СЕ ПРИЛАГАТ ДЕПО КС.

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ОРТОПЕДИЧНО И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.14. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНАТА СИСТЕМА


Изследване на отделителната система

 • АНАМНЕЗА:

 • ЗА ПРЕДШЕСТВАЩО БОЛЕДУВАНЕ,

 • ОТОЦИ,

 • ПРОМЕНИ В КОЛИЧЕСТВОТО И ЦВЕТА НА УРИНАТА,

 • БОЛКА В КРЪСТА, КОРЕМА И ГЛАВОБОЛИЕ,

 • ДИЗУРИЧНИ ОПЛАКВАНИЯ

 • ОБЕКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ:

 • ОТОЦИ

 • ПАЛПИРАНЕ НА БЪБРЕЦИ

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

 • ПОЛОЖИТЕЛНО СУКУСИО РЕНАЛИС

 • ДРУГИ

Методи на изследване на отделителната системаЕХОГРАФИЯ,

ЕКСКРЕТОРНА УРОГРАФИЯ,

РЕТРОГРАДНА ЦИСТОГРАФИЯ И ПИЕЛОГРАФИЯ,

РЕНОВАЗОГРАФИЯ,

СЦИНТИГРАФИЯ,

КАТ и МРТ,

БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ.


ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

НАЧИНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УРИНА:

СРЕДНА СТРУЯ,

ЗАЛЕПВАНЕ НА ШИШЕНЦЕ ИЛИ ПЛАСТ-МАСОВО СЪБИРАТЕЛНО ПЛИКЧЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТОАЛЕТ НА ГЕНИТАЛИИТЕ,

КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР,

ПУНКЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР,

СЪБИРАНЕ НА 24 ЧАСОВА ДИУРЕЗА.


Симптоми и синдроми при заболяванията на отделителната система

 • ОТ ФИЗИКАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:

 • ОТОЦИ

 • ВИСОКО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

 • ЛУМБАЛНА БОЛКА С ПОЛОЖИТЕЛНО SUCCUSIO RENALIS.

Обяснение на бъбречните отоци - ХИПОПРОТЕИНЕМИЯ И ПОНИЖЕНО ОНКОТИЧНО НАЛЯГАНЕ, ПОВИШЕНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ, ПРИ НАМА-ЛЕНАТА ГЛОМЕРУЛНА ФИЛТРАЦИЯ, НО ПРИЧИНАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ И АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА...

Промени в урината

 • КОЛИЧЕСТВЕНИ – ОЛИГУРИЯ/АНУРИЯ И ПОЛИУРИЯ,

 • ПРОМЕНИ В ЦВЕТА НА УРИНАТА (ХЕМАТУРИЯ),

 • ПРОТЕИНУРИЯ,

 • ПРОМЕНИ В СЕДИМЕНТА:

 • ЛЕВКОЦИТУРИЯ,

 • ЦИЛИНДРУРИЯ,

 • БАКТЕРИУРИЯ,

 • ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

 • ВЪЗНИКВА В РЕЗУЛТАТ НА ОСТРО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЧНАТА ЕКСКРЕТОРНА ФУНКЦИЯ.

 • ШОКОВИ СЪСТОЯНИЯ ВОДЕЩИ ДО НАМАЛЕНА БЪБРЕЧНА ПЕРФУЗИЯ И ГЛОМЕРУЛНО ФИЛТРАЦИЯ;

 • БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВОДЕЩИ ДО ТЕЖКИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ (НЕФРИТ);

 • ОБСТРУКТИВНИ УРОПАТИИ СЪС СМУТЕНО ОТДЕЛЯНЕ НА УРИНАТА, ПОРАДИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА (НЕФРОЛИТИАЗА И АНОМАЛИИ);

Клинична картина

 • ПРЕДКЛИНИЧНА ФАЗА – НА ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ

 • ОЛИГОАНУРИЧНА ФАЗА

 • ПОЛИУРИЧНА ФАЗА

 • ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ФАЗА

Параклиника

 • Анемия,

 • Повишени стойности на урея и креатинин,

 • Хипонатриемия, хиперкалиемия и хипокалциемия,

 • Метаболитна ацидоза,

 • Пулмография – белодробен оток,

 • Ехография на бъбреци – големи бъбреци, бъбречни аномалии;

Диагноза - основава се на характерната клинико-лабораторна находка.

Лечение

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОБЕМА НА ЦИРКУЛИРАЩАТА КРЪВ, С ВНИМАТЕЛНА РЕХИДРАТАЦИЯ, СЪОБРАЗНО ДИУРЕЗАТА НА БОЛНОТО ДЕТЕ.

 • ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНИЯ БАЛАНС, С ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ ПРИЕМА НА ВОДА, Na+, К+ И ФОСФОР, СЪОБРАЗНО ФАЗАТА НА ОБН И ЗАГУБИТЕ.

 • КОРЕКЦИЯ НА АЦИДОЗАТА (С НАТРИЕВ БИКАРБОНАТ)

Диализно лечение

 • БЕЛОДРОБЕН ОТОК И РЕФРАКТЕРНА ХИРЕТОНИЯ,

 • ХИПЕРКАЛИЕМИЯ,

 • КРЕАТИНИН НАД 600 mmol/l,

 • КОМА И ГЪРЧОВЕ,

 • ТЕЖКА МЕТАБОЛИТНА АЦИДОЗА.

ПРИ КЪРМАЧЕТА СЕ ПРЕДПОЧИТА ПЕРИТОНЕАЛНАТА ДИАЛИЗА.

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ПИКОЧО-ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

ЕДНОСТРАННИ

ДВУСТРАННИ

ОБСТРУКТИВНИ

НЕОБСТРУКТИВНИ

 • ДВУСТРАННА БЪБР. АГЕНЕЗИЯ

 • ЕДНОСТРАННА АГЕНЕЗИЯ

 • ДОБАВЪЧЕН ДВОЕН БЪБРЕК

 • БЪБРЕЧНА ХИПОПЛАЗИЯ

 • БЪБРЕЧНА ДИСПЛАЗИЯ

 • БЪБРЕЧНА МАЛРОТАЦИЯ

 • БЪБРЕЧНА ДИСТОПИЯ

 • ПОДКОВООБРАЗЕН БЪБРЕК

 • БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА:

 • АВТОЗОМНО-РЕЦИСИВНА

 • АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА

 • МУЛТИКИСТОЗА

 • МУЛТИЛОКУЛАРНИ КИСТИ

 • ЮВЕНИЛНА НЕФРОНОФТИЗА

 • ВРОДЕНА ХИДРОНЕФРОЗА

 • ХИДРОКАЛИКОЗА

 • ДВОЙНИ УРЕТЕРИ

 • ПЪРВИЧЕН МЕГАУРЕТЕР

 • УРЕТЕРОЦЕЛЕ

 • МЕГАЦИСТ

 • ДИВЕРТИКУЛОЗА НА ПИК. МЕХУР

 • БОЛЕСТ НА МАРИОН

 • ЗАДНИ УРЕТРАЛНИ КЛАПИ

 • ПСЕВДОПОЛИП НА УРЕТРАТА

 • СТЕНОЗА НА УРЕТРАТА

 • ЕПИСПАДИЯ

 • ХИПОСПАДИЯ

Обструктивни уропатии

Последици

 • ЗАДРЪЖКА НА УРИНАТА НАД МЯСТОТО НА ОБСТРУКЦИЯТА.

 • ПОВИШЕНО ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ В НАДСТОЯЩИТЕ КУХИНИ.

 • ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ФИЛТРАЦИОННОТО НАЛЯГАНЕ В ГЛОМЕРУЛИТЕ.

 • НАМАЛЯВАНЕ НА ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИЯ.

 • ДИЛАТАЦИЯ НА НАДСТОЯЩАТА ЧАСТ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА.

 • НАМАЛЕН БЪБРЕЧЕН КРЪВОТОК.

 • БЪБРЕЧНА ДИСПЛАЗИЯ В ЕМБРИОНАЛНИЯ ПЕРИОД.

 • УРОИНФЕКЦИЯ.

 • РЕЦИДИВИРАЩИ ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА

 • ХЕМАТУРИЯ

 • КОРЕМНА БОЛКА

 • ЛУМБАЛНА БОЛКА

 • АБДОМИНАЛЕН ТУМОР

 • МИКЦИОННИ СМУЩЕНИЯ

 • ЕНУРЕЗА

 • ХИПОТРОФИЯ

 • АСОЦИИРАНИ АНОМАЛИИ НА ДРУГИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ.(“ЕДНА АНОМАЛИЯ НИКОГА НЕ Е САМА”)

 • ГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ;

 • КОСТНИ АНОМАЛИИ, ВКЛ. НА ГРЪБНАЦИЯ СТЪЛБ;

 • АНОМАЛИИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА;

 • ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ;

 • ДРУГИ.

ВАПО система – диагноза:

 • ЕХОГРАФИЯ

 • УРОГРАФИЯ

 • ЦИСТОГРАФИЯ

 • УРИДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНЕ

Везикоуретрален рефлукс

 • ПРЕДСТАВЛЯВА ВРЪЩАНЕ НА УРИНАТА ОТ ПИКОЧНИЯ МЕХУР ПРЕЗ УРЕТЕРА КЪМ ПИЕЛОКАЛИКСНАТА СИСТЕМА.

 • ПЪРВИЧНИЯТ ВУР Е ИЗРАЗ НА ВРОДЕНО АНОМАЛНО ВЛИВАНЕ НА УРЕТЕРА В ПИКОЧНИЯ МЕХУР.

 • ВТОРИЧНИЯТ ВУР СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШЕНО НАЛЯГАНЕ В ПИКОЧНИЯ МЕХУР – СУБВЕЗИКАЛНА ОБСТРУКЦИЯ.

 • ДИАГНОЗАТА СЕ ОСНОВАВА НА т.н. МИКЦИОННА ЦИСТОГРАФИЯ.

 • СТЕПЕНИ НА ВУР - I, II, III, IV и V.

 • СОБСТВЕНА КЛИНИЧНА КАРТИНА ВУР НЯМА.

 • ТЯ СЕ ПОКРИВА С ТАЗИ ПРИ УРОИНФЕКЦИЯ.

 • МОЖЕ ДА ДАДЕ БОЛКА В КРЪСТА.

 • ПОСЛЕДИЦИ - “РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ”:

 • АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

 • ХРОНИЧНА И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.

 • ЛЕЧЕНИЕ:

 • КОНСЕРВАТИВНО ПРИ І, ІІ и ІІІ ст. С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АБ.

 • ОПЕРАТИВНО.

Пиелонефрит - ПИЕЛОНЕФРИТЪТ Е БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ НА БЪБРЕЧНИЯ ПАРЕНХИМ, ЗАСЯГАЩА ТУБУЛИТЕ И ИНТЕРСТИЦИУМА.

 • Етиология

 • Gram (-) флора – 90 % (В. Coli – 80 %)

 • Gram (+) флора – стафилококи, стрептококи и др.

 • Пътища на проникване на инфекцията в бъбрека:

 • Хематогенен,

 • Асцендентен,

 • Лимфогенен.

Kлинична картина

Остър пиелонефрит:

 • Неспецифични прояви на инфекция – висока температура изпотяване, втрисане, коремна болка и болка в кръста, гадене, повръщане .

 • В някой случаи хиперпирексия с фебрилен гърч, дехидратация.

 • Дизурични оплаквания, полакиурия.

 • Обективно – положително сукусио реналис и болезнени на палпация бъбреци или “голям” пикочен мехур, мътна урина.

Хроничен пиелонефрит

 • Tой е вторичен на базата на предразполагащи фактори:

 • Поведението тук се определя от доказаната или не аномалия:

 • Продължително диспансерно наблюдение,

 • Оперативно лечение

 • Проследяване на бъбречните функции

Симптоми на пиелонефрита у кърмачета


Общи симптоми – 80%

Специфични симптоми – 20%

Неясни симптоми

Болезнено уриниране

Повръщане и диария без данни за чревна

инфекция

Мътна урина (пиурия)

Неспокойствие

Слаба струя при уриниране

Необяснима дехидратация

Опипване на голям пикочен мехур

Блядост и анемия

Често уриниране

Бързо развитие на хипотрофия

Кървава урина

Хипертермия с гърч

Урината с дъх на гнило

Жажда и полиурия

Палпиране на големи бъбреци или малък пикочен мехур

Фактори, благоприятстващи възникването и хронифицирането на пиелонефрита

Общи:

 • Намалена имунна защита:

 • неопластични заболявания,

 • лечение с имуносупресори,

 • тежки инфекции,

 • хипотрофия и др.

 • Дехидратация.

 • Хипокалемия.

 • Хиперкалциурии.

 • Хипервитаминоза Д.

 • Диабет.

Локални:

 • Малформации на отделителната система.

 • Нефролитиаза – уростаза и механично дразнене.

 • Нарушен синтез на IgA в тубуларния епител.

 • Генитални инфекции.

 • Лечение с широкоспектърни антибиотици.

Диагноза

 • Изследване на урина (след тоалет на външните генитали).

 • Левкоциурия:

  • > 5-6 на зрително поле;

  • по VEBB > 10/mm3 (момчета) и > 20/mm3 (момичета).

  • левкоцитните цилиндри в уринарния седимент.

 • Сигнификантна бактериурия > 105 ml.
 • Левкоцитоза с олевяване

 • Желязонедоимъчна анемия,

 • Ускорена СУЕ, CRP ­­
  • БЪБРЕЧНА СЦИНТИГРАФИЯ:ОТКРИВА ТИПИЧНИ ФОКАЛНИ ИЛИ ДИФУЗНИ ОБЛАСТИ НА НАМАЛЕНО НАТРУПВАНЕ НА РАДИОФАРМАКА, КОИТО ОБИКНОВЕНО ИЗЧЕЗВАТ СЛЕД АБ ЛЕЧЕНИЕ.

Лечение

Остър пиелонефрит

Начално лечение:

 • Тежко състоаяние – прилага цефалоспорини II или III поколение (аминогликозид или ампицилин), в комбинация с нелидикс или бисептол.

 • Леко протичане перорално се прилагат зинат или ампицилин,

 • Лечението продължава 7-10 дни.

 • След антибиограмата, може да се направи корекция на АБ.

 • След първия курс се прави нова урокултура. Ако е стерилна се провежда т.н. противорецидивен курс с уросептик (15 дни). Ако е положителна – нов АБ курс от 10 дни и отново проверка с урокултура.

Хроничен пиелонефрит

 • Лечение продължава от 6 мес. до 1 год. и повече.

 • Разделя се на пред- и след оперативно.

 • Схемата включва кратки АБ курсове и продължителни курсове с бисептол, нитрофурантоин.

Остър гломерулонефрит

 • ПРЕДШЕСТВАЩА СТРЕПТОКОКОВА ИНФЕКЦИЯ:

  • ФАРИНГИТ

  • ОТИТ

  • АНГИНА

  • КОЖНА ИНФЕКЦИЯ

  • СКАРЛАТИНА

   • КЛИНИЧНА КАРТИНА:

  • ОЛИГУРИЯ

  • ОТОЦИ

  • ХЕМАТУРИЯ

  • АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

  • НЕСПЕЦИФИЧНИ СИМПТОМИ:

   • ОТПАДНАЛОСТ,

   • СЪНЛИВОСТ,

   • АНОРЕКСИЯ,

   • КОРЕМНА БОЛКА.

  • ХИПЕРТЕНЗИВНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ

  • БЕЛОДРОБЕН ОТОК

  • БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

   • Лабораторни изследвания:

 • Лекостепенна анемия,

 • Ускорена СУЕ,

 • Умерена протеинурия,

 • Макро- или микроскопска хематурия, с дисморфични еритроцити,

 • Цилиндрурия,

 • Запазена концунтрационна способност на бъбреците,

 • Завишени урея и креатинин,

 • Електролитни нарушения,

 • Завишен AST.

 • ЛЕЧЕНИЕ:

 • Постелен режим,

 • Ограничен прием на течности, сол и белтък,

 • Лечение на артериалната хипертония,

 • Диуретик,

 • Лечение на острата бъбречна недостатъчност;

 • ПРОГНОЗА:

 • Почти всички болни оздравяват,

 • 1 % развиват субакутен гломерулонефрит,

 • 1 % завършват с хроничен гломерулонефрит,

 • При малко болни уринарната находка персистира няколко месеца (години).

Нефротичен синдром КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН СИНДРОМ, КОЙТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С:


 • МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ,

 • ХИПОПРОТЕИНЕМИЯ ПОД 50 g/l - ХИПОАЛБУМИНЕМИЯ ПОД 25 g/l,

 • МАСИВНИ ДО ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ОТОЦИ

 • (АНАЗАРКА),

 • ХИПЕРЛИПЕМИЯ И ХИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ,

 • НОРМАЛЕН УРИНЕН СЕДИМЕНТ,

 • ЛИПСВА УРЕЙНА ЗАДРЪЖКА,

 • ЛИПСВА ХИПЕРТОНИЯ

 • ЛЕЧЕНИЕ:

 • НА ОТОЦИТЕ – ВЛИВАНЕ НА ХУМАН-АЛБУМИН И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИУРЕТИЦИ;

 • ЛЕЧЕНИЕ С КОРТИКОСТЕРОИДИ И ИМУНОСУПРЕСОРИ;

 • ПРОГНОЗА – СРАВНИТЕЛНО БЛАГОПРИЯТНА ПРИ ЛИПОИДНАТА НЕФРОЗА. ВЪЗМОЖНИ СА РЕЦИДИВИ.

АНЕМИИ

Определение - КОМПЛЕКС ОТ СИМПТОМИ, ВКЛЮЧВАЩ БЛЯДОСТ НА КОЖАТА И ВИДИМИТЕ ЛИГАВИЦИ, С НАМАЛЕНИЕ НА ХЕМОГЛОБИНА И БРОЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ ПОД РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ВЪЗРАСТ.

 • ПРИВИДНО БЛЕДИ ИЗГЛЕЖДАТ ПЪЛНИТЕ И ПАСТЬОЗНИТЕ ДЕЦА, БЪБРЕЧНО БОЛНИТЕ, ОТОЧНИТЕ, ПО-МУРГАВИТЕ, ДЪЛГО НЕИЗВЕЖДАНИТЕ НАВЪН ДЕЦА - т.н. “СТАЙНА БЛЯДОСТ”.

 • БЛЯДОСТТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИКРИЕ ОТ ЦИАНОЗА, ЖЪЛТЕНИЦА, ФИЗИОЛОГИЧЕН ЕРИТЕМ НА НОВОРОДЕНОТО.

 • ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ЦВЕТА НА ЛИГАВИЦИТЕ, ДЛАНИТЕ, ХОДИЛАТА, НОКТИТЕ, ПРОЗИРАТ ЛИ УШНИТЕ МИДИ.

 • АНЕМИЧНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗМОРЯВАТ ЛЕСНО, ОПЛАКВАТ СЕ ОТ ОТПАДНАЛОСТ, БЕЗАПЕТИТИЕ, ГЛАВОБОЛИЕ, ПОНЯКОГА ДИШАНЕТО И СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ СА УСКОРЕНИ.

Класификация

 • НЕДОИМЪЧНИ – СВЪРЗАНИ С НЕДОСТИГ НА ГРАДИВНИ ВЕЩЕСТВА В КОСТНИЯ МОЗЪК (ЖЕЛЯЗО, ВИТАМИН В12, ФОЛИАТИ, БЕЛТЪК И ДР.). В ТАЗИ ГРУПА СЕ ВКЛЮЧВАТ И т.н. ПОСТКРЪВОИЗЛИВНИ АНЕМИИ.

 • ХИПОПЛАСТИЧНИ (ХИПОРЕГЕНЕРАТОРНИ) АНЕМИИ – РЕЗУЛТАТ НА ПЪРВИЧНА (ВРОДЕНА, ГЕНЕТИЧНА) ИЛИ ВТОРИЧНА (ПРИДОБИТА) КОСТНОМОЗЪЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.

 • ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ – В РЕЗУЛТАТ НА УСКОРЕНО РАЗРУШАВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ.

Желязонедоимъчна анемия - НАЙ-ЧЕСТАТА АНЕМИЯ У ДЕЦАТА, ОСОБЕНО У КЪРМАЧЕТАТА И В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

 • ЕТИОЛОГИЯ:

  • ДЕЦА НЕПОЛУЧИЛИ ДОСТАТЪЧНО Fe ЗАПАСИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ НА БРЕМЕННОСТТА: НЕДОНОСЕНИ, БЛИЗНАЦИ, ДЕЦА НА МАЙКИ С Fe-НЕДОИМЪЧНА АНЕМИЯ.

  • НЕПРАВИЛНО ХРАНЕНИ С ХРАНА БЕДНА НА ЖЕЛЯЗО.

  • ЗАБОЛЯВАНИЯ С НАРУШЕНА ЧРЕВНА РЕЗОРБЦИЯ НА ЖЕЛЯЗО.

  • ПОВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ОРГАНИЗМА: ПУБЕРТЕТ И БЪРЗ РАСТЕЖ.

  • ХРОНИЧНА КРЪВОЗАГУБА.

  • ТЕЖКИ ХРОНИЧНИ ИНФЕКЦИИ, С БЛОКИРАНЕ НА ЖЕЛЯЗОТО В РЕС.

 • КЛИНИЧНА КАРТИНА - КАКТО ПРИ ВСЯКА АНЕМИЯ.

  • ПРИ ТЕЖЪК ДЕФИЦИТ МОЖЕ ДА ИМА ХСМ, ТРОФИЧНИ СМУЩЕНИЯ ПО КОЖАТА, НОКТИТЕ, ЛИГАВИЦИТЕ, КОСИТЕ.
 • ИЗСЛЕДВАНИЯ:

  • ПО-ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЕНИЕ НА Hb В СРАВНЕНИЕ С Er.

  • ЕРИТРОЦИТИТЕ СА МИКРОЦИТИ, ХИПОХРОМНИ, НАЛИЦЕ Е АНИЗОЦИТОЗА.

  • СЕРУМНОТО Fe Е НИСКО, А Fe-СВЪРЗВАЩИЯТ КАПАЦИТЕТ - ВИСОК.

   • ЛЕЧЕНИЕ: - ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩИ ПРЕПАРАТИ

   • ПРОФИЛАКТИКА :

  • ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ,

  • ПРОФИЛАКТИКА НА НЕДОНОСЕНОСТТА И ИНФЕКЦИИТЕ,

  • ПРОФИЛАКТИЧЕН ВНОС НА ЖЕЛЯЗО СЛЕД 4-ия мес. ЗА ДОНОСЕНИТЕ И 2-ия мес. ЗА НЕДОНОСЕНИТЕ.

   • ПРОГНОЗА: БЛАГОПРИЯТНА

Хемолитични анемии

   • СКЪСЕН ЖИВОТ НА Er, КОЕТО СЕ КОМПЕНСИРА С УСИЛЕНА ХЕМОПОЕЗА

   • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СИМПТОМИ :

  • АНЕМИЯ С РЕТИКУЛОЦИТОЗА.

  • ЖЪЛТЕНИЦА ( УВЕЛИЧЕН ИНДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН),

  • СПЛЕНОХЕПАТОМЕГАЛИЯ (ЕКСТРАМЕДУЛАРНА ХЕМОПОЕЗА).

   • КЛАСИФИКАЦИЯ

  • ВРОДЕНИ ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ СВЪРЗАНИ С ВРОДЕН ДЕФЕКТ НА САМИТЕ ЕРИТРОЦИТИ.

  • ПРИДОБИТИ ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ СВЪРЗАНИ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ:

  • РЕЗУЛАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ: ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ, ИМУННИ, ИНФЕКЦИОЗНИ ИЛИ ПАРАЗИТНИ.

  • ИМУННИ ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ - ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ СА ТЕЗИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ МЕДИКАМЕНТИ.

  • ПОСТТРАНСФУЗИОННИ ХЕМОЛИТИЧНИ РЕАКЦИИ СВЪРЗАНИ С ПРЕЛИВАНЕТО НА ГРУПОВОНЕСЪВМЕСТИМА КРЪВ.

Имунни хемолитични анемии


 • БРУФЕН

 • МЕТИЛДОПА

 • ФЕНИТОИН

 • ПРОКАИНАМИД

 • ТИОПЕНТАЛ

 • РИФАМПИЦИН

 • СТРЕПТОМИЦИН


Посттрансфузионни хемолитични анемии

КАСАЕ СЕ ЗА БРУТАЛНО НАСТЪПИЛА ВЪТРЕСЪДОВА ХЕМОЛИЗА, ИЗЯВЕНА СЪС :

   • ВТРИСАНЕ

   • ГЛАВОБОЛИЕ

   • БОЛКИ В КРЪСТА

   • ХЕМОГЛОБИНУРИЯ

   • ШОК И ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Недостиг на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа

 • НАСЛЕДСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ, С ДОМИНАНТНО ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ Х ХРОМОЗОМАТА.

  • БОЛЕДУВАТ МОМЧЕТАТА, А МОМИЧЕТАТА СА НОСИТЕЛИ НА ДЕФЕКТА.

 • ПРОВОКИРАЩИ МОМЕНТИ :

  • ФАВИЗЪМ - БАКЛА.

  • МЕДИКАМЕНТИ: СУЛФОНАМИДИ, АНАЛГИН, АМИДОФЕН, ПРОКАИНАМИД,

ТУБЕРКУЛОСТАТИЦИ.

Фавизъм

   • МОМЧЕТАТА БОЛЕДУВАТ 10 ПЪТИ ПО-ЧЕСТО.

   • ВНЕЗАПНО НАЧАЛО, 48-72 Ч СЛЕД ПРИЕМА НА ПРОВОКИРАЩИЯ АГЕНТ.

   • ИНТРАВАЗАЛНА ХЕМОЛИЗА:

  • БЛЯДОСТ, СЪНЛИВОСТ, КОРЕМНИ БОЛКИ И БОЛКИ В КРЪСТА.

  • ЖЪЛТЕНИЦА, ИНДИРЕКТНА ХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ.

  • ТЪМНА КАТО КОКА КОЛА ИЛИ КЪРВАВА УРИНА (ХЕМОГЛОБИНУРИЯТА).

  • СПЛЕНОМЕГАЛИЯ.

  • АНЕМИЯ

  • РЕТИКУЛОЦИТОЗА И РЕАКТИВНА ЛЕВКОЦИТОЗА.

   • ЛЕЧЕНИЕ - ВКЛЮЧВА ВЛИВАНЕ НА Еr КОНЦЕНТРАТ 10-20-30 ml/kg, ДО КОРИГИРАНЕ НА АНЕМИЯТА И СПИРАНЕ НА ХЕМОЛИЗАТА.

   • ПРОФИЛАКТИКА – ВНИМАТЕЛЕН РАЗПИТ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРОВОКИРАТ ХЕМОЛИЗА И ПРИ ДАВАНЕ НА БАКЛА НА МАЛКИ ДЕЦА.

Болест на Minkowski-Chauffard

   • НАСЛЕДСТВЕНА, ХРОНИЧНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ,

   • АВТОЗОНО-ДОМИНАНТЕН МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ,

   • УВРЕДЕНА Еr МЕМБРАНА Е С ПОВИШЕНА ПРОНИЦАЕМОСТ,

   • ХАРАКТЕРНА СФЕРИЧНА ФОРМА НА Еr И НАМАЛЕНА ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ХИПОТОНИЧНИ РАЗТВОРИ,

   • Еr СЕ РАЗРУШАВАТ В СЛЕЗКАТА – СЛЕД СПЛЕНЕКТОМИЯ ХЕМОЛИТИЧНИЯТ ПРОЦЕС СЕ КОРИГИРА.

   • KЛИНИЧНА КАРТИНА

    • ТЕЖКА ХЕМОЛИТИЧНА КРИЗА, ВКЛ. ПРЕЗ РАННИЯ НЕОНАТАЛЕН ПЕРИОД – АНЕМИЯ, ЖЪЛТЕНИЦА, ТАХИПНЕЯ, ТАХИКАРДИЯ, ПОВИШЕНА TO И БОЛКИ В КОРЕМА (НАПОДОБЯВА ХЕМОЛИТИЧНА БОЛЕСТ).

    • ПРОТИЧАНЕ С ЛЕКА ЖЪЛТЕНИЦА, СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, ПРОМЕНИ В ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО И ЧЕРЕПА, НАСТЪПВАЩИ В ПО-ГОЛЯМА ВЪЗРАСТ.

     • ЛАБОРАТОРНА НАХОДКА

 • АНЕМИЯ,

 • ИНДИРЕКТНА ХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ,

 • РЕТИКУЛОЦИТОЗА,

 • ДОКАЗВАНЕ НА МИКРОСФЕРОЦИТИ В ПЕРИФ. КРЪВ,

 • ПОНИЖЕНА ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА Еr,

 • СКЪСЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТ НА Er.

Thalassemia major

     • АВТОЗОМНО-РЕЦИСИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ,

     • ЛИПСВА СИНТЕЗАТА НА НОРМАЛНИЯ Hb A1,

     • ОСТАВА ДА ПЕРСИСТИРА Hb F,

     • ТЕЖКА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ, ИЗЯВЕНА ОЩЕ В КЪРМ. ВЪЗРАСТ,

     • СПЛЕНОХЕПАТОМЕГАЛИЯ, КОЯТО ПРОГРЕСИВНО НАРАСТВА И СЕ СВЪРЗВА С ЕКСТРАМЕДУЛАРНА ХЕМОПОЕЗА,

     • СУБИКТЕР С УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН.

     • ИЗОСТАВАНЕ В РЪСТОВО И ПОЛОВО ОТНОШЕНИЕ, ПОРАДИ ХИПОКСИЯТА И ВТОРИЧНАТА ХЕМОСИДЕРОЗА,

     • ХАРАКТЕРНИ ПРОМЕНИ В ЧЕРЕПА И ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО,

     • ДЕЦАТА ЧЕСТО БОЛЕДУВАТ ОТ ИНФЕКЦИИ,

     • ХИПЕРСПЛЕНИЗЪМ (ПАТОЛОГИЧНО УСИЛЕНА ФУНКЦИЯ НА СЛЕЗКАТА) С ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И СКЛОННОСТ КЪМ КЪРВЕНЕ,

     • ПУБЕРТЕТЪТ ЗАКЪСНЯВА ИЛИ ВЪОБЩЕ НЕ НАСТЪПВА.

     • ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ

  • ЗАВИШЕН Hb F,

  • ХИПОХРОМИЯ, АНИЗОЦИТОЗА, ПОЙКИЛОЦИТОЗА, ТАРГЕТНИ КЛЕТКИ, Еr ФРАГМЕНТИ, ЕРИТРОБЛАСТОЗА, ЗАВИШЕН ИНДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН, ЗАВИШЕНО СЕРУМНО Fe, СКЛОННОСТ КЪМ ЛЕВКОПЕНИЯ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

   • ЛЕЧЕНИЕ

 • ПЕРИОДИЧНО ВЛИВАНЕ НА Еr КОНЦЕНТРАТ,

 • ДЕСФЕРАЛ, ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА НАТРУПАНОТО В ТЪКАНИТЕ Fe,

 • СПЛЕНЕКТОМИЯ ПРИ ХИПЕРСПЛЕНИЗЪМ, БЕЗ ДА СЕ РЕШАВА ВЪПРОСЪТ С ХЕМОЛИЗАТА, КАКТО ТОВА СТАВА ПРИ МИКРОСФЕРОЦИТОЗАТА,

 • КОСТНОМОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.

Апластична анемия

ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА РОДОНАЧАЛНАТА ХЕМОПОЕТИЧНА КЛЕТКА ДА ПРОДУЦИРА СЛЕДВАЩИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ, ПРИ КОЕТО НАСТЪПВА КОСТНОМОЗЪЧНА АПЛАЗИЯ.

ЧЕСТО Е СВЪРЗАНА С ИНТОКСИКАЦИИ И ИНФЕКЦИИ - В ПОЛОВИНАТА ОТ СЛУЧАИТЕ ТАКАВА ВРЪЗКА ЛИПСВА И АНЕМИЯТА СЕ ПРИЕМА ЗА ИДИОПАТИЧНА.

П
МЕДИКАМЕНТИ :

 • ХЛОРАМФЕНИКОЛ

 • ЦИТОСТАТИЦИ

 • АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

 • ФЕНИЛБУТАЗОН

 • ФЕНОТИАЗИНИ

 • СУЛФОНАМИДИ

 • ТИРЕОСТАТИЦИ

ДРУГИ :

АРСЕНОВИ ПРЕПАРАТИ

ЗЛАТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

ДДТ, ЛИНДАН

МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ

ИМУННИ, КЛЕТЪЧНИ И

ХУМОРАЛНИ ФАКТОРИ

ИДИОПАТИЧНА -

50 % ОТ СЛУЧАИТЕ
РИЧИНИ:ИНФЕКЦИИ :

 • ХЕПАТИТ А, В, С

 • CMV ИНФЕКЦИЯ

 • ЕВV ИНФЕКЦИЯ

 • ПАРВО ВИРУСИ

 • ТУБЕРКУЛОЗА

 • ТЕЖКИ БАКТ. ИНФЕКЦИИ

 • ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ


 • КЛИНИЧНА КАРТИНА

 • ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТЕЖЕСТТА НА ПАНЦИТОПЕНИЯТА.

 • НАЙ-РАНО СЕ ПРОЯВЯВАТ КРЪВОИЗЛИВИТЕ :

  • ПЕТЕХИИ И ЕКХИМОЗИ

  • ЕПИСТАКСИС

  • ГИНГИВОРАГИИ

 • НЕУТРОПЕНИЯТА Е ПРИЧИНА ЗА БУКАЛНИ

 • УЛЦЕРАЦИИ, ВИСОКА ТО И ИНФЕКЦИИ.

 • ДЕТЕТО Е БЛЯДО, ОТПУСНАТО, С УСКОРЕНА

 • СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ, БЕЗ ХСМ.

 • ЛАБОРАТОРНИ ПРОМЕНИ

 • АНЕМИЯ С РЕТИКУЛОЦИТОПЕНИЯ,

 • НЕУТРОПЕНИЯ И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ,

 • КОСТНИЯТ МОЗЪК Е БЕДЕН НА КЛЕТКИ.

 • ЛЕЧЕНИЕ

 • ВЛИВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТЕН И ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ,

 • ИМУНОСУПРЕСИВНО ЛЕЧЕНИЕ С ЦИТОСТАТИЦИ,

 • ЛЕЧЕНИЕ С ЕРИТРОПОЕТИН И СТИМУЛИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛЕВКОЦИТИ И ТРОМБОЦИТИ ФАКТОРИ,

 • КОСТНО-МОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.

Хеморагични диатези

  • КЛАСИФИКАЦИЯ

 • ВАЗОПАТИИ С ПРИЧИНА СЪДОВОТО ПОРАЖЕНИЕ;

 • ТРОМБОЦИТОПЕНИИ, ТРОМБОЦИТЕМИИ И ТРОМБОПАТИИ С ПРИЧИНИ ОТ СТРАНА НА ТРОМБОЦИТИТЕ;

 • КОАГУЛОПАТИИ С ПРИЧИНА ОТ СТРАНА НА ФАКТОРИТЕ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО.

Имунна тромбоцитопения

  • ПРИЧИНЯВА СЕ ОТ Ат, ВКЛ. АВТОАт, КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ ПРИ :

 • ДИСЕМИНИРАН ЛУПУС,

 • РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ,

 • МЕДИКАМЕНТОЗНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ,

 • ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ.

  • КЛИНИЧНА КАРТИНА

   • ПЕТЕХИИ (НЕСИМЕТРИЧНИ) – ПО ТЯЛОТО И КРАЙНИЦИТЕ,

   • ПОЯВЯВАЩИ СЕ НА ТЛАСЪЦИ С РАЗЛИЧНА ДАВНОСТ.

   • СКЛОННОСТ КЪМ КЪРВЕНЕ ОТ ЛИГАВИЦИТЕ :

   • ЕПИСТАКСИС В 25 % ОТ СЛУЧАИТЕ

   • ХЕМАТУРИЯ В 5 %

   • ВИСЦЕРАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ,

   • РЕТИНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ – ИМА ЛИ ГИ ТРЯБВА ДА СЕ ОЧАКВА ВЪТРЕЧЕРЕПЕН КРЪВОИЗЛИВ

    • ДИАГНОЗА

 • ИЗБРОЯВАНЕ НА ТРОМБОЦИТИТЕ;

 • УДЪЛЖЕНО ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ;

 • НОРМАЛНО ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ;

 • НОРМАЛЕН ИЛИ УВЕЛИЧЕН БРОЙ МЕГАКАРИОЦИТИ В КОСТНИЯ МОЗЪК

    • ПРОГНОЗА

 • ОЗДРАВЯВАНЕ В 90 % ОТ СЛУЧАИТЕ

 • ХРОНИФИЦИРАНЕ В 10 %

    • ЛЕЧЕНИЕ

     • ОСТРАТА ФОРМА Е САМООГРАНИЧАВАЩО СЕ ЗАБОЛЯВАНЕ.

     • ЛЕЧЕНИЕТО С КС УВЕЛИЧАВА БРОЙКАТА НА ТРОМБОЦИТИТЕ, НО НЕ ПРОМЕНЯ ХОДА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.

     • ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНАТА ФОРМА:

  • КОРТИКОСТЕРОИДИ

  • ИМУНОСУПРЕСОРИ

  • ИМУНОВЕНИН

  • СПЛЕНЕКТОМИЯ

Хемофилия

ХЕМОФИЛИЯ А (КЛАСИЧЕСКА) – СВЪРЗАНА С ЛИПСА НА ФАКТОР 8.

ХЕМОФИЛИЯ В – СВЪРЗАНА С ЛИПСА НА ФАКТОР 9.

ХЕМОФИЛИЯ С – СВЪРЗАНА С ЛИПСА НА ФАКТОР 11.

 • ЛИПСВА ФАКТОР 8, КОЙТО СЕ СИНТЕЗИРА В ЧЕРНИЯ ДРОБ.

 • ЖЕНИТЕ СА НОСИТЕЛКИ НА ПАТОЛОГИЧНИЯ ГЕН И ГО ПРЕДАВАТ НА ДЕЦАТА СИ. БОЛЕДУВАТ САМО МОМЧЕТАТА (ГОНОЗОМНО-РЕЦИСИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ).

 • КЪРВЕНЕТО ПРИ ХЕМОФИЛИЯ Е ВИНАГИ ПОСТТРАВМАТИЧНО.

  • КОЖНО-МУСКУЛНИ ХЕМАТОМИ,

  • ХЕМАРТРОЗИ – КОЛЕННИ, ГЛЕЗЕННИ И ЛАКЪТНИ СТАВИ,

  • ЛИГАВИЧНИ КРЪВОИЗЛИВИ – ГИНГИВОРАГИИ, ЕПИСТАКСИС, МЕЛЕНА, ХЕМАТЕМЕЗА,

  • ВЪТРЕЧЕРЕПНИ КРЪВОИЗЛИВИ,

  • КРЪВОИЗЛИВИ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ

 • ПРИ СРЕДНО ТЕЖКА ФОРМА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НЯМА ЯВНИ КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ.

 • САМО ТРАВМИТЕ И ХИРУРГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ СА ПОСЛЕДВАНИ ОТ ХЕМОРАГИЧНИ ЕПИЗОДИ!

 • ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗВЕСТНА ДИАГНОЗА “ХЕМОФИЛИЯ А” , ПРЕДИ ХИРУРГИЧЕСКА НАМЕСА СЕ ПРЕДПРИЕМА ЛЕЧЕНИЕ С ВЛИВАНЕ НА ЛИПСВАЩИЯ ФАКТОР !

 • ДИАГНОЗА

 • ФАМИЛНА АНАМНЕЗА

 • УДЪЛЖЕНО ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ.

 • НАМАЛЕНО НИВО НА ФАКТОР 8.

 • ДНЕС Е ВЪЗМОЖНА ПРЕНАТАЛНАТА ДИАГНОЗА.

 • ЛЕЧЕНИЕ

 • ВЛИВА СЕ АХГ

 • ВНИМАНИЕ ! – ОПАСНОСТ ОТ ИНФЕКТИРАНЕ С ХЕПАТИТ, СМV И СПИН.

Schonlein-Henoch purpura

 • ЗАСЯГА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 5 И 15 год.

 • МЪЖЕ : ЖЕНИ = 1,5 : 1

 • КАСАЕ СЕ ЗА ВАСКУЛИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ:

  • МЕДИКАМЕНТИ: ПЕНИЦИЛИН, ЦЕФАЛОСПОРИНИ, СУЛФОНАМИДИ И ДР.

  • ИНФЕКЦИИ: СТРЕПТОКОКИ, СТАФИЛОКОКИ, ХЕПАТИТ “В” И ДР.

  • ВАКСИНИ И СЕРУМИ.

  • СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЛУПУС, ДЕРМАТОМИОЗИТ, ЮХА.

  • НЕОПЛАЗМИ.

  • ДРУГИ

 • КОЖНО – СТАВЕН СИНДРОМ :

  • ЕДЕМО-ХЕМОРАГИЧЕН ОБРИВ.

  • СИМЕТРИЧЕН, ПО ЕКСТЕНЗОРНИТЕ ЧАСТИ НА КРАЙНИЦИТЕ.

  • ОБРИВЪТ ЧЕСТО РЕЦИДИВИРА.

  • НАБЛЮДАВАЯТ СЕ АРТРИТ/АРТРАЛГИЯ.

 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН СИНДРОМ :

  • В 50 ДО 85% ОТ СЛУЧАИТЕ СЕ НАБЛЮДАВА КОЛИКООБРАЗНА КОРЕМНА БОЛКА.

  • ПОВРЪЩАНЕ

  • МЕЛЕНА И ХЕМАТЕМЕЗА

  • ЧРЕВНА ИНВАГИНАЦИЯ

 • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ:

  • ХЕМАТУРИЯ

  • ПРОТЕИНУРИЯ

  • НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ

  • БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

 • ПРОГНОЗА: БЛАГОПРИЯТНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ С ХРОНИЧЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ И ХБН.

Левкемии

 • СИСТЕМНО КРЪВНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО ЗАБОЛЯВЯАНЕ С НЕИЗВЕСТНА ЕТИОЛОГИЯ.

 • НЕСПИРНО, ПАТОЛОГИЧНО И ХЕКОНТРОЛИРАНО РАЗРАСТВАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА МЛАДИ КРЪВНИ КЛЕТКИ.

 • КЛАСИФИКАЦИЯ:

  • ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ - 80 %

  • ОСТРА НЕЛИМФОБЛАСТНА (МИЕЛОБЛАСТНА) ЛЕВКЕМИЯ - 20 %

  • ХРОНИЧНА ЛЕВКЕМИЯ

   • КЛИНИЧНА КАРТИНА

 • БЕЗАПЕТИТИЕ, ЛЕСНА УМОРЯЕМОСТ, ТЕМПЕРАТУРА, КОРЕМНИ БОЛКИ.

 • КОСТНО-СТАВНИ БОЛКИ.

 • ХЕМОРАГИЧНИ ПРОЯВИ, ПОРАДИ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ – ЛИГАВИЧНИ, ОТ НОСА, ПО КОЖАТА.

 • ХЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛЯ И АДЕНОМЕГАЛИЯ.

 • ТРУДНО ПОДАВАЩИ СЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ.

 • ЗАСЯГАНЕ НА ДРУГИ ОРГАНИ: ТЕСТИСИ, ЯЙЧНИЦИ, МЕНИНГИ, КОЖА, СЛЮНЧЕНИ И СЛЪЗНИ ЖЛЕЗИ.

 • ХАРАКТЕРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРЪВНАТА КАРТИНА И МИЕЛОГРАМАТА УЛЕСНЯВАТ ДИАГНОЗАТА.

 • ЛЕЧЕНИЕ

  • ЦИТОСТАТИЦИ ПО СПЕЦИАЛНИ ПРОТОКОЛИ

  • ВЛИВАНЕ НА КРЪВ, ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ

  • КОРТИКОСТЕРОИДИ

  • КОСТНО-МОЗЪЧНА ТРАНСТПЛАНТАЦИЯ

  • АНТИБИОТИЦИ

  • СИМПТОМАТИЧНИ СРЕДСТВА

  • ЛЕЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТ МНОГО ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ.

  • СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ, АДЕКВАТНО НАБЛЮДЕНИЕ, МНОГО ТОПЛИНА И РАЗБИРАНЕ.

  • ОСОБЕНО КРИТИЧЕН МОМЕНТ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕТО Е МЕДИКАМЕНТОЗНО ПРЕДИЗВИКАНАТА КОСТНО-МОЗЪЧНА АПЛАЗИЯ.

 • ДИАГНОЗА - ДНЕС ДИАГНОЗАТА ЛЕВКЕМИЯ НЕ ОЗНАЧАВА СМЪРТНА ПРИСЪДА ЗА ДЕТЕТО, ПОРАДИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНАТА ПРОГНОЗА.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПърва долекарска помощ при остри отравяния
Отровите са вещества от околната среда, които попаднали в малки количества в организма причиняват болестни изменения и могат до доведът...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconНяколко въпроса накрая изживявала ли си културен шок?
Това да, но изразът „културен шок” ме кара не харесвам този израз, защото си представям () марсианец, не българин

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconНа лекционния курс по спешна медицина за медици лекция №1 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация
Лекция №1 – 2 часа терминални състояния на живот. Кардиопулмонална ресусцитация

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconИзживявала ли си някога културен шок?
Да, през целия ти живот, нещо, което определяш като културен шок, което те е изненадало в някоя култура?

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПреживявали ли сте някога културен шок?
А, културен шок – да – мога да кажа един спомен – съвсем такъв конкретен епизод не помня 90 и коя година ходихме ние в Каритас и...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconЛекарствен шок | | 07. 04. 2013 03: 37 | Преса | стр. 9 | Жулиета недялкова
Бебе започна живота си с шок. И не преносно, а буквално. Момиченце на 4 месеца получи алергичен пристъп след като аптекарка от Бургас...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconИзживявала ли си културен шок?
Опитахме се да си обясним взаимно, но не можем да общуваме. Понякога вадя късмет, когато срещна млади хора, които говорят английски....

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconПътувала си много и си видяла много неща. Изживявала ли си културен шок?
Притесняват се много. Бях като тях преди, но никой не знае какво ще се случи утре, така че се отпускам, но приятелите ми казват,...

Кардиопулмонална реанимация остри отравяния анафилактичен шок гърчове iconАстма, гърчове, хиперактивност с дефицит на вниманието, фибромиалгия, алергии, хронична умора, аутизъм но Надежда Има

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом