Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна
ИмеСписък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна
страница2/4
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер455.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://213.91.247.58/upload/veshti/VL_2012.doc
1   2   3   4

Л/ Лекар сексолог
М/ Лекари акушерство и гинекологияН/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

 1. Благовеста Димитрова Стефанова – съдебна медицина;

 2. Вилиям Викторов Доков – съдебна медицина;

 3. Димитър Иванов Ганчев – съдебна медицина;

 4. Сийка Койчева Михова - съдебна медицина;

 5. Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина

 6. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;


О/ Трудова медицина

 1. д-р Сена Генова Калоянова – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;


ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние


 1. Съдебно-психиатрична експертиза.
 1. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
 1. Съдебно-психологична експертиза.
 1. Ана Иванова Райкова – психолог;

 2. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог.

 3. Константин Атанасов Воденичаров – психолог.Клинични психолози: 052/302- 851; 52-60 вътр. 474

 1. Гергана Петрова Момова – клиничен психолог;

 2. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;

 3. Снежанка Борисова Димитрова – психолог;Психиатри


 1. Съдебно психолого-психиатрична експертиза.


Лекари психиатри и медицинска психология - компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология.

 1. Аделина Боянова Джорджанова – психолог в Държавна психиатрична болница с.Карвуна

 2. Костадинка Димитрова Крумова – обща психиатрия и наркология;

 3. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;

 4. Румяна Василева Бояджиева – психиатър, психотерапевт;

 5. Татяна Колева – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;

 6. Христо Добрев Бояджиев – психиатър;

Лекари детски психиатри

 1. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;


4.Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

 1. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;ІV. Съдебно – икономически експертизи


1. Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-икономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза.


 1. Адриан Михайлов Велчев – икономист счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

 2. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;

 3. Ангел Христов Колев- икономист-счетоводител;

 4. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи.

 5. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;

 6. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;

 7. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи

 8. Анна Петрова Димитрова – съдебно счетоводни, финансово-икономически експертизи;

 9. Антоанета Вълчанова Цанева – икономист счетоводител.

 10. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;

 11. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;

 12. Бисер Николов Атанасов – счетоводител, оценител на недвижими имоти и земеделски земи; допуск ниво „Секретно”

 13. Бойка Славейкова Могиларова –- икономист счетоводител.

 14. Валентин Тодоров Стоянов - съдебно финансово-икономическа и стокова експертиза.

 15. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист – счетоводител;

 16. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;

 17. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи.

 18. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи.

 19. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;

 20. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво „Секретно”

 21. Владимир Николов Караджилов – съдебно – счетоводни експертизи, оценки на МС – активи, недвижими имоти и земеделски земи.

 22. Галина Димчева Димитрова - съдебно икономически експернтизи, регистриран одитор;

 23. Галина Петрова Георгиева - икономист – счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудово-правни взаимоотношения.

 24. Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;

 25. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;

 26. Ганка Янева Кольовска – финансово- счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството и оценка на интелектуалната собственост;

 27. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инжинеро-техническа и компютърно - техническа експритиза

 28. Гергана Стоянова Колева – икономист.

 29. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;

 30. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи.

 31. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;

 32. Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;

 33. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;

 34. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;

 35. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово –икономическа и стокова експертиза;

 36. Димитър Георгиев Димитров- съдебно стокови експертизи;

 37. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;

 38. Димитър Павлов Вачков – съдебно счетоводни експертизи.

 39. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно стокови експертизи.

 40. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител/одитор/;

 41. Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител;

 42. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;

 43. Динка Йоргова Иванова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, акцизно законодателство;

 44. Донка Асенова Димитрова – експерт икономист –счетоводител - допуск ниво „Секретно”

 45. Донка Димова Михайлова - икономист – счетоводител;

 46. Ева Евгениева Марчева – съдебно счетоводна експертиза;

 47. Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 48. Емилия Николова Стойнова – Дикова – счетоводство и контрол;

 49. Желязка Делчева Петрова - съдебно икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово- икономическа експертизи;

 50. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;

 51. Жулиета Господинова Тонева - счетоводител – счетоводство и контрол;

 52. Ива Николаева Анастасова – съдебно – счетоводни, финансово икономически и стокови експертизи;

 53. Ивайло Петков Узунов – икономист- счетоводител, данъчен и митнически контрол;

 54. Иван Михайлов Калчев – съдебно счетоводни експертизи;

 55. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;

 56. Иванка Георгиева Иванчева – експерт - счетоводител;

 57. Иванка Николова Белеганска– икономист – счетоводител.

 58. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно счетоводни експертизи;

 59. Иво Ангелов Костов – експерт икономист по строителството.

 60. Илина Томова Станчева - счетоводител;

 61. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;

 62. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;

 63. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;

 64. Йордан Ганев Стоянов - икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;

 65. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист.

 66. Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово – оценителни експертизи.

 67. Керанка Колева Изова – Кунева - съдебно-счетоводен експерт;

 68. Корнелия Милева Колева – икономист – счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения.

 69. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол; допуск ниво „Секретно”

 70. Красимира Атанасова Димитрова - съдебно счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;

 71. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;

 72. Кремена Димитрова Иванова – икономист –счетоводител;

 73. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;

 74. Лиляна Гинчева Стойчева – счетоводни експертизи;

 75. Лиляна Петрова Попова – икономист – счетоводител;

 76. Маргарита Милчева Добрева –експерт-счетоводител;

 77. Мариана Стефанова Станева – съдебно счетоводни, съдебно финансово –икономически и съдебно стокова експертиза;

 78. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;

 79. Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт;

 80. Марин Николов Урумов– съдебно-счетоводни експертизи;

 81. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;

 82. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;

 83. Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,експертизи по трудово-правни взаимоотношения.

 84. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;

 85. Милица Георгиева Карауланова – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;

 86. Милка Георгиева Купенова - стокознание, икономист-счетоводител;

 87. Милка Паскалева Пърова – съдебно счетоводни експертизи;

 88. Мирослава Петрова Иванова – икономист- финансист;

 89. Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;

 90. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 91. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.

 92. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;

 93. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;

 94. Пенка Иванова Петкова – икономист –счетоводител;

 95. Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител;

 96. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист – счетоводител;

 97. Петър Атанасов Влаев - счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи.

 98. Петър Димитров Петров – финансови-икономически и ценови експертизи;

 99. Петя Иванова Радева – съдебно счетоводни експертизи.

 100. Петя Иванова Ставрева - експерт – счетоводител, регистриран одитор;

 101. Пламен Тонев Илиев – икономист -счетоводител.

 102. Радка Радева Куванджиева - съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;

 103. Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол;

 104. Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт счетоводител;

 105. Ралица Атанасова Славова – икономист;

 106. Росица Руменова Димитрова – съдебно счетоводни експертизи;

 107. Румяна Георгиева Симеонова - съдебно счетоводни експертизи.

 108. Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно – счетоводни и финансово – икономически експертизи, съдебно стокови експертизи.

 109. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;

 110. Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;

 111. Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.

 112. Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;

 113. Светлана Василева Кръстева – съдебно счетоводни експертизи и съдебно финансово икономически експертизи.

 114. Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;

 115. Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;

 116. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”

 117. Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;

 118. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист – счетоводител. Допуск ниво „Секретно”

 119. Таня Димитрова Савова - експерт финансово – счетоводни експертизи;

 120. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;

 121. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;

 122. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи;

 123. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; Геодезия и картография;

 124. Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;

 125. Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт счетоводител;

 126. Христина Кирилова Тенева – съдебно счетоводни експертизи;

 127. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства;

 128. Христоско Иванов Богданов - икономист – счетоводител;

 129. Цветанка Димитрова Върбанова – Златилова – съдебно стокови експертизи.

 130. Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт;

 131. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно счетоводни експертизи;

 132. Юлия Петкова Стоянова – съдебно счетоводни експертизи;

 133. Юлиян Петров Минков – икономически експертизи, данъчен експерт.

 134. Яна Данчева Велева, гр. Варна – счетоводство и контрол;

 135. Янка Върбанова Лозанова - икономист – счетоводител;

 136. Янка Колева Патраманова – съдебно икономически експертизи.
V. Съдебни инженерно-технически експертизи.


 1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; Съдебна автотехническа експертиза; Съдебна инженерно-технологична експертиза; Съдебна компютърно-техническа експертиза.


- Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти;


- Оценители на машини и съоръжения


 1. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;

 2. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.

 3. Атанас Недев Янков автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността.

 4. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;

 5. Бойка Славейкова Могиларова - машини и съоръжения; Валентин Господинов Иванов - оценител машини и съоръжения;

 6. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно- техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения.

 7. Велико Желев Дачев - специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове.

 8. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженеро-техничеси експертизи и компютърно технически експертизи;

 9. Виолета Стефанова Николова - лицензиран оценител на машини и съоръжения;

 10. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност - ПТП и отчет на водачи;

 11. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;

 12. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт.

 13. Дарина Русева Бобева – Илиева - икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;

 14. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;

 15. Димитър Великов Димитров - машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;

 16. Донка Димова Михайлова - лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части от тях;

 17. Дона Костова Сивкова - лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД;

 18. Дочо Маринов Дочев - специалист автотехнически експертизи, селско стопански, подемно транспортни и пътно строителни машини;както и пожаротехнически експертизи.

 19. Емил Кирилов Иванов - автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;

 20. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;

 21. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;

 22. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;

 23. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения.

 24. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;

 25. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинжинер /радиотехника/

 26. Ивко Пенков Иванов- автотехнически; пожаротехнически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;

 27. Илина Томова Станчева - лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия;

 28. Йордан Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи - оценител; застрахователни измами и криминалистически разследвания на ПТП;

 29. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;

 30. Калина Василева Василева - строителен инженер – оценител на машини и съоражениея; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

 31. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и насаждения.

 32. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи - оценител; застрахователни измами и криминалистически разследвания на ПТП;

 33. Красимир Дечков Кръстев – електроинженер, автоматизация на производството и електроника;

 34. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;

 35. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;

 36. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;

 37. Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;

 38. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно –транспортни средства.

 39. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насъждения, търговски предприятия;

 40. Марин Михайлов Михайлов - оценка на машини и съоръжения.

 41. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.

 42. Михаил Николов Серафимов - специалист двигатели с вътрешно горене;

 43. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;

 44. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;

 45. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалност изчислителна техника;

 46. Петранка Николова Иванова - автоексперт;

 47. Пламен Благов Илиев - оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;

 48. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;

 49. Рафаил Атанасов Задгорски - машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника;

 50. Роза Емилова Желева - лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата пром., строителството и транспорта;

 51. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти.

 52. Спартак Добрев Джуров – съдебно инжинерно технически експеризи; оценка на: кораби, корабни машини и мзаханизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;

 53. Станислав Петров Антонов– инженер радио и телевизионна техника / военен инженер – радиолокация/

 54. Таня Димитрова Диманова – съдебно инженерно технологична експертиза, инженер химик;

 55. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия.

 56. Тодор Кирилов Попов – инженер механизация на дърводобива и горски транспорт; машиностроене и пътнотранспортни.

 57. Тодор Петков Николов - специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;

 58. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства;

 59. Цвета Василева Вълчева - електро инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения;1   2   3   4

Свързани:

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна
Атанас Марков Михайлов, гр. Варна, ул. „Подвис” бл. 31, вх. В, ет. 5, ап. 70, тел. 052/871-630

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconОкръжен съд варна варна 9000, пл. "Независимост", №2, Тел.: 052/622-062; факс: 052/617-953
Ванухи Аракелян – Административен ръководител-председател на Окръжен съд Варна, на осн чл. 86, ал. 1, т. 1 от зсв и на осн чл. 106,...

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 200ж, ал от Закона за съдебната власт при Окръжен съд гр. Варна за 2007 г
Комисията по чл. 200ж, ал от Закона за съдебната власт при Окръжен съд гр. Варна за 2007 г

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconОсновни доклади
Организатори : окръжен съд варна, апелативен съд -варна, община варна, юридически факултет на технически университет – варна

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconДопълнителен списък на специалисти за утвърждаването им като вещите лица при пернишкия окръжен съд за 2006 г
Анита Иванова Тончева от гр. Перник, кв.”Твърди ливади” 60/45 икономист, счетоводство и контрол

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 Зсв, за съдебен район на Окръжния съд Шумен, и Административния съд Шумен, към Апелативния съд Варна, за 2013 г

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconОтчет На „ оод гр. Варна
Дружеството „ ” оод – гр. Варна е регистрирано с Решение № окръжен съд Варна по фирмено дело № / г. Седалището и адресът на управление...

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...

Списък на вещите лица при окръжен съд варна и административен съд- варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом