Международна научна конференция
ИмеМеждународна научна конференция
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер33.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93263/714248/version/2/file/CfP Jewish co
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


„ЕВРЕИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И СТУДЕНАТА ВОЙНА (1939-1989)“


Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2-4 ноември 2012 г.


Организатори: УКХ „Алма матер“ (Институт „Диалог Европа“) към Софийския университет, България; Институт за изучаване на Холокоста „Щрочлиц“ към Университета на Хайфа, Израел; Програмата за изучаване на Студената война и Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис“ към Харвардския университет, САЩ; Организацията на евреите в България „Шалом“; Евросредиземноморския университет в Порто Рож, Словения


В партньорство с: Комисията по досиетата, Посолството на САЩ в София, Посолството на Израел в София и др.


През следващата 2013 г. се навършват 70 години от eдно знаменателно събитие с европейско значение - спасяването на по-голямата част от евреите, живеещи в земите под българска юрисдикция от Холокоста. През март 1943 г. съгласно подписаното споразумение с Нацистка Германия българските власти в заетите от българските войски части от Македония и Тракия депортират около 12 хиляди евреи в нацистките лагери на смъртта, където почти всичките загиват. Същата съдба е предвидена и за 50-те хиляди български евреи. България, която на 1 март 1941 г. се присъединява към Тристранния пакт подлага своите граждани от еврейски произход на дискриминация и започва подготовка за масовата им депортация в Треблинка, където те със сигурност биха срещнали смъртта. Благодарение, обаче, на съпротивата на значителна част от българския народ, на групи от българската интелигенция и на групата български парламентаристи, водена от Димитър Пешев, както и на усилията на Българската православна църква, пронацисткото правителство замразява плановете за депортиране на българските евреи в лагерите на смъртта, а развитието на събитията по фронтовете на Втората световна война окончателно предотвратяват подобно развитие.


Настоящата конференция е замислена като отдаване на почит към акцията за спасяването на българските евреи, но същевременно цели да даде една по-широка и обективна представа за съдбата на еврейските общности в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и през Студената война, включително и за ролята на евреите в политическия живот. Конференцията ще включва панели в следните шест широко-тематични области:


1. Холокостът и евреите н Източна Европа и СССР.

2. Евреите в източно-европейските комунистически партии и органи за сигурност.

3. Кампаниите на анти-семитизъм на Сталин и показните процеси в Източна Европа.

4. Анти-семитизмът в Източна Европа и СССР в пост-сталинския период.

5. Емиграцията на източно-европейските и съветските евреи към Израел и САЩ.

6. Арабско-еврейският конфликт, съветският блок и евреите в Източна Европа и СССР.


Проблемите, които ще бъдат дискутирани включват следните въпроси: Как Холокостът влияе на обществения дебат и официалната политика към еврейските общности в отделните страни? Какви са правните, икономическите, социалните и психологическите обстоятелства около съдбата на европейските евреи, определяни като „разселени лица“ – особено в окупационните зони на Германия, Австрия и някои други централно-европейски държави? Какво е влиянието на разгарящата се Студена война върху еврейските общности в районите, окупирани от Червената армия? Как формиращите се комунистически режими и техните органи за сигурност в Източна Европа разглеждат оцелелите евреи, намиращи се под тяхна власт? Доколко създаването на държавата Израел през май 1948 г. влияе на Студената война и обратно? Доколко започната от Сталин в последните години от живота ми кампания от чистки и убийства на основата на анти-семитизма предвещава лоша съдба на съветските евреи? Каква роля играе анти-семитизма в показните процеси в Източна Европа в края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в.? Как се отразява арабско-еврейският конфликт на страните от съветския блок и на живеещите там евреи?


Докладите на конференцията ще се фокусират върху проблемите на отделните страни и върху региона като цяло. Организаторите планират да подготвят сборник с декласифицирани документи от органите на Държавна сигурност и БКП, отнасящи се за съдбата на българските евреи в годините на Студената война. Докладите на конференцията ще се основават на предварителните бележки и резултати от изследванията на авторите като след конференцията участниците ще представят окончателния текст под формите на статии и студии, които ще бъдат предложени за евентуална публикация в том от Монографичната поредица на Харвардския университет с изследвания на Студената война.


За контакти, допълнителна информация и заявки за участие: доц. д-р Костадин Грозев, СУ „Св. Климент Охридски“, УКХ „Алма матер“ (ИДПД „Диалог Европа“), тел. 0887-438317, емайл: kgrozev@gmail.comСвързани:

Международна научна конференция iconАнализ на IX международна научна конференция: "Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи"
Деветата международна научна конференция бе посветена на 50-годишнината от приемането на България в юнеско и се проведе на 19 и 20...
Международна научна конференция iconМеждународна юбилейна научна конференция

Международна научна конференция iconПрестижна международна научна конференция за съвременни материали в България

Международна научна конференция iconПрограм а международна конференция
Международна конференция на университетските библиотеки. // Монитор, 17 ноември, 2008. с. 10
Международна научна конференция iconДоклади от Международна научна конференция
Получаването на желана цветност на светене на електролуминесцентна структура като оптимизационна задача
Международна научна конференция iconМария ганева
Международна научна конференция Интегрираната специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, бсу, Бургас
Международна научна конференция iconДоклади от Международна научна конференция
Проблеми на цвета, оптическите илюзии и дизайна на замаскировъчните десени. Еволюция и тенденции
Международна научна конференция iconНаучни прояви
Международна научна конференция на тема „Европейската интеграция на България – уроци и предизвикателства”, организирана от унсс
Международна научна конференция iconУниверситетски проекти за
Юбилейна международна научна конференция по случай 5 години от създаването на специалност „Икономика на недвижимата собственост”...
Международна научна конференция iconП рограм а на международна научна конференция
Тръгване от гр. София, су св. Климент Охридски", ул."Шипка", със служебен автобус на пу "Паисий Хилендарски"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом