Софийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване
ИмеСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер16.83 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://kkf.proclassics.org/documents/Aristotel i anti4noto bakalavri.doc
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

АРИСТОТЕЛ И АНТИЧНОТО ФИЛОСОФСТВАНЕ


Статут на курса: ИЗБИРАЕМ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪРСКА

Специалност: КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯСеместър по учебен план

Общ хорариум

Седмичен хорариум

Кредити

Форма на проверка

по избор на студентите

45 часа (45+0)

3+0

3+2

дискусии през семестъраАнотация:


Курсът има за цел да предложи въведение към философската литература и проблематика на античността на основата на произведенията на Аристотел. Специален интерес представлява възгледът на Аристотел за образованост и опитите му за изработване история на философските учения, на жанровете на словесността и на цивилизацията като цяло.


Тематичен план:


Темите и разглежданите произведения могат да се менят всяка година по преценка на преподавателя. За първата година се предлага:


Аристотеловият възглед за държавата и обществото  1. Гръцката политическа мисъл преди Платон и Аристотел

  2. Аристотеловата критика на Платоновата политическа теория

  3. Образованието като фактор в изграждането на обществото. Аристотеловият възгледФормиране на оценката:


Оценката се определя въз основа на участието на магистрантите в учебния процес и на курсовата им работа.


Очаквани резултати:


Да се осъществят активни дискусии по въпросите, посочени в анотацията. Магистрантите да се запознаят по-задълбочено с някои от най-влиятелните Аристотелови трактати.


Основна библиография:


Българският превод на изследваните произведения и препоръчваните от преподавателя студии и монографии по темите.

Свързани:

Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски Университет "Св. Климент Охридски" Катедра Класическа Филология
Курсът се води със студенти от четвърти курс на специалността Класическа Филология
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по старогръцка култура
Особено внимание се обръща на насърчаването на студентите да се насочват към специална литература, да участват в дискусии и да работят...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология уЧебна програма
Правят се самостоятелни културно-исторически коментари на текстовете. Специално внимание се обръща на техните жанрови и стилистични...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология
Все пак е предвидено и запознаване с някои от най-влиятелните текстове, завещани от гръцката античност. Курсът е адресиран към неспециалисти...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "Св. Климент Охридски" факултет по класически и нови филологии Специалност класическа филология учебна програма
Употреба на подчинителното наклонение в подчинени подложни и допълнителни изречения
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по история на рецепцията на римската литература
По този начин допълва курсовете, посветени на историята на западноевропейската литература в специалностите Романистика, Германистика,...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по византийско изкуство
Лекциите няма да се ограничат само с разглеждането на паметниците от столичния кръг изкуство, а ще засегнат и по-малките художествени...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология
Да се запознаят встъпително слушателите с по-важната част от понятийния и терминологичния апарат на литературознанието
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология учебна програма по римска цивилизация
Курсът има за цел да представи римската цивилизация в качеството й на основа на европейската цивилизация, като попълни съществените...
Софийски университет \"СВ. Климент охридски\" катедра класическа филология учебна програма по аристотел и античното философстване iconСофийски университет „СВ. Кл. Охридски катедра класическа филология учебна програма по римска литература
Латински език и автори. Същевременно курсът представя късноантичната римска литература в нейния по-голям рецепционен контекст – цялостната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом