Дипломатически институт
ИмеДипломатически институт
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер132.98 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://bdi.mfa.government.bg/download/bdi_mo022004.doc


Сътрудничество на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи с Института за международни отношения “Клингендал”, Хага

публикация за сп. “Международни отношеиня”

Аделина Томова, Програмен координатор

Дипломатически институт


На 4 юли 2003 г. се подписа Меморандум за разбирателство между Института “Клингендал” и министерство на външните работи на България, посветен на “сътрудничество с цел създаване на Дипломатически институт в София, който да обучава дипломати и други представители на държавната администрация”. Като основна дейност на Института в меморандума е посочено, че той ще се занимава с подготовка на българските дипломати за справяне с предизвикателствата, произлизащи от членството на страната в НАТО и ЕС. При официалното подписване на меморандума в Хага министърът на външните работи Соломон Паси изтъква две основни причини за създаването на Дипломатическия институт – нуждата от систематично професионално обучение за дипломати, както и стратегическата важност на предстоящото членство в НАТО и ЕС. Дипломатическите служители трябва да могат да се справят с новите предизвикателства, които ще се появят с настъпването на членството в двете организации. Поради това Дипломатическият институт трябва да се заеме с подготовката на служители, които да могат да работят в условията на тази нова международна среда. Институтът “Клингендал” ще оказва съдействие за изпълнението на мисията на Дипломатическия институт чрез сътрудничество в следните основни области – организиране и провеждане на обучение, експертна помощ, разработване на учебни програми, институционално развитие. Институтът е призван да повиши квалификацията на представителите на българската администрация, които работят в сферата на външната политика. Трябва да бъдат въведени стандарти и критерии, на които тези служители трябва да отговарят, след което тяхната подготовка следва да се формира, така че да бъдат постигнати съответните критерии.

Министерство на външните работи има добри традиции с института “Клингендал” от 1991 г. Възпитаници на “Клингендал” са заместник-министърът на външните работи Любомир Иванов, посланикът ни в Брюксел Емил Вълев, посланикът на в Южна Корея Александър Савов, министър Милен Велчев, както и над 30 служители на министерството.


Списък на специализантите на института “Клингендал” 1991 г. – 2004 г.


 1. Заместник-министър на външните работи Любомир Иванов

 2. Посланик Емил Вълев – мисия на България към НАТО, Брюксел

 3. Посланик Александър Савов – посолство на България в Южна Корея

 4. Тодор Стоянов –консул в посолството на България в Рим

 5. Министър Милен Велчев – Министерство на финансите

 6. Гергана Арабаджиева – дирекция “Международно право”, МВнР

 7. Анна Михнева-Натова – дирекция “Международно право”, МВнР

 8. Валентин Дончев – дирекция “Права на човека”

 9. Димитър Пехливанов – дирекция “Европейска интеграция”

 10. Валентин Гайдаров – дирекция “Европейска интеграция”

 11. Момчил Методиев – дирекция “Азия, Австралия и Океания”

 12. Чавдар Градинарски – дирекция “Азия, Австралия и Океания”

 13. Аделина Томова – програмен координатор, Дипломатически институт при Министъра на външните работи

 14. Христина Биджеранова – дирекция “Човешки ресурси”

 15. Инна Стоянова – експертен сътрудник, Политически кабинет

 16. Вера Георгиева – дирекция “Консулски отношения”

 17. Емануела Иванова – дирекция “ООН и Съвет за сигурност”

 18. Ралица Димитрова – посолство на България, Мадрид

 19. Костадин Коджабашев - посолство на България Мадрид

 20. Радка Балабанова – мисия на България към ЕС, Брюксел

 21. Ася Давидова – мисия на България към НАТО, Брюксел

 22. Ангел Ценов – посолство на България, Берлин

 23. Емилия Кралева - посолство на България Атина

 24. Цветолюб Басмаджиев

 25. Мирослав Боршош

 26. Христо Христов

 27. Чавдар Христов

 28. Румен Каменов

 29. Боян Механджийски

 30. Деян Михов

 31. Владимир Мишев

 32. Любомир Попов

 33. Йоана Радева

 34. Росен Руфев

 35. Стела ТрифоноваПрез януари тази година г-н Рон Тон, директор програми по международни отношения и дипломация в департамент “Квалификация” в “Клингендал”посети България. Целта на посещението му беше да се одобри програмата за 2004 г., както и да се обсъдят предложения за програмите за 2005-2007 г. Дипломатическият институт покани г-н Тон да бъде личен консултант на Дипломатическия институт при институционалното му изграждане, изготвянето на програмите и обучението на екипа до 2007 г. Обсъди се в по-широк план дейността на института, неговата мисия и различните форми на обучение. Започна се разработването на програмите на основните курсове на института за млади и старши дипломати, за посланици и за административно-техническия състав на МВнР, както и за съпрузи и партньори на дипломатическия и технически състав на мисиите на България в чужбина. Г-н Тон проведе и еднодневен семинар по водене на преговори в Европейския съюз.


Програмата на Дипломатическия институт за 2004 г. включва 6 проекта:

 1. Едноседмично работно посещение на г-н Рон Тон за изграждането на екипа на Дипломатическия институт

 2. Еднодневен семинар по водене на преговори в Европейския съюз, януари

 3. Семинар “Предизвикателствата от членството на България в НАТО и специфики на работата в Щабквартирата в Брюксел”.

 4. Работно посещение на г-н Рон Тон за обучение на екипа на Дипломатическия институт за провеждане и разработване на програмата на курса за млади дипломати, както и за следващите обучителни модули; обучение на треньори и модератори на института; юни
 1. Едноседмично обучение на двама представители на Дипломатическия институт в “Клингендал” за изграждане на библиотеката на Института; юни

 2. Тримесечен курс за млади дипломати за присъждане на първи дипломатически ранг; септември-декември


В началото на 2003 г. бяха организирани първите обучителни модули два ad hoc семинара в рамките на сътрудничеството с Института “Клингендал”. Първият беше по време на посещението на г-н Рон Тон през януари, свързано с институционалното изграждане на Дипломатическия институт.


Еднодневният семинар беше посветен на уменията за водене на преговори в рамките на Европейския съюз и беше предназначен за младши служители от министерство на външните работи. Обучението беше проведено под формата на симулационна игра за политиката на ЕС в областта на емиграцията и даването на убежище, както и на общата външна политика и политика за сигурност.


Дипломатическият институт организира и семинар на тема “Предизвикателствата от членството на България в НАТО и специфики на работата в Щабквартирата в Брюксел”, който се проведе от 16 до 18 февруари.

Целта на семинара беше да се обучат дипломати и военни за предстоящата работа на България в структурите на НАТО чрез програма, включваща лекции, дебати и участие в симулационна игра по въпроси на международната и европейската сигурност и отбрана в рамките на НАТО. Участниците бяха представители на министерство на външните работи, министерство на отбраната, генералния щаб на българската армия, министерство на вътрешните работи и др.

Основните теми, които бяха обсъдени са: Приоритетите на НАТО през 21 век; Гледната точка на България към европейската сигурност; Отношенията между НАТО, ОССЕ, ООН и ЕС по въпросите на сигурността; Перспективи, очаквания и амбиции от предстоящото членство на България в НАТО; работа в международния военен състав в Щаб квартирата на НАТО в Брюксел.

Вторият и третият ден на семинара бяха посветени на интерактивни форми на обучение. Участниците бяха разделени на групи, за да участват в дискусии по различни въпроси на сигурността. Беше проведена и симулационна игра за спешна среща на Северноатлантическия съвет. Всеки от участниците имаше за задачата да представлява интересите на една от страните – членки на НАТО и всички заедно да изготвят декларация с резултатите от спешното заседание.

Прилагаме акценти от лекцията на о.з. генерал-майор Кийс Хоман на тема: “Развития в организациите за международна сигурност”, както и програма от семинара.
ОССЕ

 • Предотвратяване на конфликти

 • Блокираща или взаимнодопълваща се с НАТО/ЕС/Съвет на Европа

 • Превантивна дипломация

 • Мисии

 • Следвоенни мироопазващи операции (избори, обучение, тренинг, и др.)

 • Договорът “Открито небе”

 • Въпроси: нова сфера на дейност на ОССЕ?


НАТО

 • Колективна отбрана (член 5)

 • Общи ценности

 • Опазване на мира в районите с конфликти

 • Управление на кризи (операции по поддържане на мира ОПМ)

 • Разширение на зоната на стабилност (разширяване на НАТО)

 • Мисията определя коалицията

 • Регионален или глобален актьор


СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В ПРАГА

 • Ангажиментите от Прага за възможностите

 • Второто разширяване

 • Структура на командването

 • Защита срещу оръжията за масово поразяване

 • Борба с тероризма

 • Силите за реагиране на НАТО

 • Регионална или глобална организация (Великият Среден Изток)СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ НА НАТО

 • 21 000 войски

 • въздушен компонент: 200 излитания на ден

 • морски компонент

 • земен компонент: бригада

 • разполагане в рамките на 7 до 30 дни

 • цялостен спектър на силите

 • 6 месечна мисия


МРЕЖА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ

АРХИТЕКТУРА

ТРИ МРЕЖИ

 • СЕНЗОРНА

 • ИНФОРМАЦИОННА

 • ТРАНЗЦАКЦИЯ (или стрелба)

 • Крайъгълен камък: информационна доминация


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА НАТО

 • Превръщавето на срещата на върха в Прага в успех

 • Международния тероризъм

 • Разпространение на оръжия за масово поразяване

 • Провалящи се или провалили се държави

 • Успех в Афганистан и Ирак

 • Сътрудничество между НАТО и ЕС


ПОЛИТИКА НА ЕС ПО СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

 • Обща външна политика и политика за сигурност (Маастрихт)

 • Висши правомощия (Амстердам)

 • Задачи от Петербург

 • Главната цел от Хелзинки

 • Комитет по политиката и отбраната50 000 – 60 000 войски

 • Военен комитет

 • Военен състав

 • “Без дублиране, прекъсване и дискриминация”


ТРИТЕ “Д” НА МАДЛИЙН ОЛБРАЙТ

 • Демонтаж (прекъсване)

 • Дублиране

 • Дискриминация


ТРИТЕ “И” НА ЛОРД РОБЪРТСЪН

 • Неразделност (Indivisibility)

 • Подобряване (Improvement)

 • Включителност (Inclusiveness)


ГЛАВНАТА ЦЕЛ ОТ ХЕЛЗИНКИ

 • 50 000 – 60 000 войски

 • 400 бойни самолета

 • 100 кораба

 • Разполагане в рамките на 60 дни

 • Минимум 1 година


ЗАДАЧИТЕ ОТ ПЕТЕРБУРГ

 • Хуманитарни задачи

 • Задачи “по мироопазването”


ВОЕННИ ДЕФИЦИТИ

 • Морски и въздушен транспорт

 • Подвижни щаб квартири

 • Сателити

 • Операции по търсене и спасяване


НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И НУЖДИТЕ НА ЕС

 • Разполагане

 • Устойчивост

 • ОцеляванеКАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ЛИПСАТА НА ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Като подобрим ефикасността на оборудване

  • Стандартизация

  • Специализация

  • Съвместно оборудване
 • Увеличаване на военните бюджети

  • Купуване от американците?

  • Европейска индустриална база по отбраната


ПЪРВИТЕ МИСИИ НА ЕС

 • Гражданска: Босна (EUPM) 1 февруари 2003

 • Военна: Операция Конкордия в Македония (31 март 2003: със средства на НАТО)

 • Военна: Операция “Артемис” в Конго (15 юни – 1 септември 2003: без средства на НАТО)

 • Военна: SFOR в края на 2004 и Косово по-късно?


ЕВРОПЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ (ПРОЕКТ)

 • Клауза “Солидарност”

 • По-тясно сътрудничество

 • Структурирано сътрудничество (бойни групи)

 • Агенция за оборудване и възможности


СИГУРНА ЕВРОПА В ПО-ДОБЪР СВЯТ

Цели:

 • Принос за стабилността и доброто управление в непосредствените съседни територии на ЕС – Близкия Изток, Северна Африка, Персийският залив

 • Създаване на ред за ефективно многостранно сътрудничество

 • Справяне с трудните задачи, стари и нови


СЦЕНАРИЙ

 • Колективна отбрана: НАТО

 • Операции по поддържане на мира: НАТО (“право на пръв отказ”)

 • Операции по поддържане на мира: ЕС съвместно със средства на НАТО (Берлин плюс)

 • Операции по поддържане на мира: ЕС съвместно със средства на НАТО

 • Операции по поддържане на мира: коалиция “ръководена от една държава”, извън НАТ и ЕС


САЩ И ЕВРОПЕЙЦИТЕ СПОДЕЛЯТ ЕДНИ ЦЕННОСТИ

ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ СЕ СПОДЕЛЯТ ОТВЪД АТЛАНТИКА

 • Либералност

 • Свобода

 • Демокрация

 • Свободна предприемачество

 • Зачитане на човешките права

 • Спазване на правото


ВЪПРЕКИ ТОВА, ТЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ НА БАЗАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ


САЩ-------------------------------------------------------------ЕС

Неразпространение на оръжие

Свободна търговия

Мир в Близкия Изток

Регионална стабилност

Военна сила

Устойчиво развитие


НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РАЗЛИЧИЯ СЪЩЕСТВУВАТ СПОРЕД ТОВА С КАКВИ СРЕДСТВА СА ПРЕОДОЛЯВАНИ


СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ

ПОЛИТИКА НА САЩ

ПОЛИТИКА НА ЕС

Неразпространение на оръжие

Разоръжаване

Превантивни удари

Разоръжаване

Международни преговори/ООН

Регионална стабилност

Военна ангажираност


Мироопазване

Хуманитарна помощ и мироопазване


Военна ангажираност

Свободна търговия

Смесен пакет: свободна търговия и протекционизъм

Смесен пакет: свободна търговия и протекционизъм

Устойчиво развитие

Решения основани на пазарните механизми

Правителствена регулацияРАЗЛИЧИЯ СЪЩЕСТВУВАТ, НО НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЗА “СПОР” СЪЩЕСТВУВА ЗАРАДИ МНОГО ФАКТОРИ

 • Края на Студената война

 • Започването на войната на тероризма

 • Фокусът на Европа върху дейностите на ЕС (поглед навътре)

 • Следване на уникалните идентичности на “САЩ”, “ЕС” или национална, различни от връзките от Студената война

 • Фокус на медиите върху различията

 • Вътре-европейски различия по въпросите на трансатлантическото сътрудничество

 • Оръжия за масово поразяване в Ирак?


ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Стратегическият театър на САЩ: Европа – Близък Изток

 • Твърда сила срещу мека сила

 • Несъответствия между възможностите

 • Едностранност срещу многостранност


ОПАСЕНИЯТА НА САЩ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТА И ОТБРАНАТА

 • Институции вместо възможности

 • Дублиране

 • Подценяване на политическата кохезия на НАТО

 • Отклоняване от PCC

 • “Крепост Европа” манталитет за оборудване за отбраната

 • Навици да се присъединяват към сили действащи срещу американската хегемония

 • Регионална перспектива по сигурността

 • Най-добрият дипломатически и военен талант ще бъде отклонен от въпросите на НАТО
СЕМИНАР


Предизвикателствата от членството на България в НАТО и специфики на работата в Щабквартирата в Брюксел”


~

Институт за международни отношения “Клингендал”, Хага

~

София, България

~

Понеделник, 16 февруари, 2004; 09.30 –16.15

Вторник, 17 февруари, 2004; 09.00 – 16.45

Сряда,18 февруари, 2004; 09.00 – 17.00

~

Министерство на външните работи

~

Цели:

В сътрудничество с Дипломатическия институт при министъра на външните работи, да запознае потенциалните членове на бъдещата постоянна българска мисия и постоянна военна делегация в щабквартирата на НАТО в Брюксел с формалните и неформални работни практики в Международния отдел и Международния военен отдел на НАТО.

Да инициира дебат и дискусии между бъдещите български цивилни и военни представители, които работят по въпросите на НАТО, които ще допринесат за формулирането на отговори за настоящи и бъдещи предизвикателства за атлантическата и българската сигурност.

Да обучи дипломатическия и военен състав за бъдещите им задачи в щабквартирата на НАТО чрез симулационна игра по преговори и вземане на решения

~

Понеделник, 16 февруари, 2004


Председател:

Здравко Попов

Директор на Дипломатическия институт

09.30 – 09.45 Приветствени думи

Петко Драганов

Заместник-министър на външните работи


09.45 – 10.00 Приветствени думи

Н.Пр. баронеса Хенриете ван Линден, Посланик на Кралство Холандия, София

10.00 - 11.00 Променящата се среда на сигурността и предизвикателствата пред НАТО през 21 век

о.з. генерал-майор К.Хоман

Старши изследовател в института “Клингендал”

Дискусия

11.15 – 12.15 Европейската стратегия по сигурността

Веселин Вълканов

Политически директор, дирекция “Европейска интеграция”

Дискусия

14.00 – 15.00 Отношенията между НАТО, ОССЕ, ООН и ЕС по въпросите на сигурността

о.з. генерал-майор К.Хоман

Старши изследовател в института “Клингендал”

Дискусия


15.15 – 16.15 Перспективи, очаквания и амбиции от предстоящото членство на България в НАТО

Иво Москуров

Началник-отдел Евроатлантическо сътрудничество и регионална сигурност


Дирекция НАТО и Международна сигурност”, МВнР Дискусия

  1. Заключителни бележки на Председателя


Вторник, 17 февруари, 2004

Председател:

Полковник Валери Рачев

Заместник-началник на ВА “Г.С. Раковски”


09.00 – 10.30 Работа в Международния военен отдел в щабквартирата на НАТО

о.з. капитан Уилям ван дер Кнаап

Изследовател в института “Клингендал”


Дискусия

10.45 – 12.00 Практически опит в щабквартирата на НАТО на българската делегация

Др. Пламен Бончев

Началник-отдел “НАТО”

Дирекция НАТО и Международна сигурност

Бивш дипломат в мисията на България към НАТО, Брюксел


Дискусия


РАБОТНИ ГРУПИ

13.30 – 13.45 Встъпителни думи на о.з. генерал-майор К. Хоман

13.45 – 15.15 Дискусии по групи

15.15 – 15.45 Доклади от работните групи

15.45 – 16.45 Пленарна дискусия

Председател: о.з. генерал-майор К. Хоман

~

Сряда, 18 февруари, 2004

СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ

СИМУЛАЦИОННА ИГРА

09.00 – 09.30 Въведение от о.з. генерал-майор К. Хоман

09.30 – 12.00 Симулация на спешна среща на Северноатлантическия съвет председателствана от Генералния секретар на НАТО (о.з. генерал-майор К. Хоман) в присъствието на Председателя на Военния комитет (о.з. капитан У.ван дер Кнаап)


13.00 – 15.30 Следобедно заседание на Северноатлантическия съвет.

15.45 – 16.45 Оценка на симулационната игра.

16.45 – 17.00 Заключителни бележки от г-н Здравко Попов

Директор на Дипломатическия институт


МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между

Министерство на външните работи на Република България

и

Холандския институт за международни отношения “Клингендал”, Хага


Министерството на външните работи на Република България и Холандският институт за международни отношения “Клингендал” (Института “Клингендал”) се споразумяха да си сътрудничат за развитието на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи в София за обучение на дипломати и други държавни служители.


Дипломатическият институт ще съсредоточи работата си върху изграждането и подготовката на българската дипломатическа служба с оглед на предизвикателствата от членството на България в НАТО и ЕС.


Институтът “Клингендал” ще подпомага Дипломатическия институт в усилията му да увеличи знанията на българските дипломати и държавни служители и подготовката им за работа по въпросите на европейското и трансатлантическото сътрудничество, както и да повиши качеството на техните дипломатически умения.


Определят се четири области за сътрудничество между института “Клингендал” Дипломатическия институт:


 • Обучение

 • Консултации

 • Разработване на програми

 • Институционално сътрудничество


Холандското министерство на външните работи финансира по програма МАТРА Дипломатическия институт за периода 2004-2007 г. в рамките на двустранно сътрудничество между двете страни.


Хага, 4 юли 2003 г.


За министерство на външните работи За холандския институт за международни отношения “Клингендал”


Д-р Соломон Паси проф. Алфред ван Стаден Министър на външните работи Директор


Свързани:

Дипломатически институт iconУчастие на русия в работата на г-8
Евгений Кутовой професор в Дипломатическата академия при мвнР на Руската Федерация пред курсистите от основния дипломатически курс...
Дипломатически институт iconДипломатически институт

Дипломатически институт iconРепублика българия
Адрес: Дипломатически институт, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов №2, София 1040, За конкурса
Дипломатически институт iconДипломатически институт
...
Дипломатически институт iconИстория на установяването на дипломатически отношения между България и Иран
Османската империя, Иран е първата азиатска държава, установила дипломатически отношения с България, нареждаща се веднага след великите...
Дипломатически институт iconПоглед към разширяването на
Реч на г-н Жан-Клод Трише, президент на Европейската централна банка, Дипломатически институт, София, 27 февруари 2006 г
Дипломатически институт iconДипломатически институт София 1113, ул. „Алфред Нобел"№2 Пощенски адрес: София 1040, ул. „Александър Жендов" №2

Дипломатически институт iconЧестване на 20 годишнината от посещението
Институт Франсоа Митеран, видео филми от посещението, дипломатически телеграми и факсимилета на вестници
Дипломатически институт iconДипломатически институт Фондация за хуманитарни и социални изследвания София
Участници: експерти, политици, дипломати, университетски преподаватели, представители на неправителствени организации, студенти и...
Дипломатически институт iconДипломатически институт към Министъра на външните работи
Фридел Егелмайер, съветник по въпросите на сигурността към парламентарната група на Свободната Демократическа партия в германския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом