Българските общности извън българия
ИмеБългарските общности извън българия
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер44.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63716/516213/version/1/file/Balgarskite-o

Код. Наименование на учебната дисциплина: БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Титуляри на курса: д-р Йордан Колев

Образователно-квалификационна степен: магистър

Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Хорариум: 30ч.л. + 0ч.у.

Език на обучение: български
Методи на оценяване: контролни за текущ контрол


Предварителни изисквания:


Цели на курса:

Целта на курса е да формира компетенции - знания, умения и нагласи у студентите по отношение на националната идентичност на българските общности извън България и активността им за поддържане на контакти помежду им и със страната.

Студентите ще:

  1. Знаят къде по света са се формирали по-многочислени български общности. До колко са запазили те националната си идентичност. Какви културни, стопански и политически организации са създали ти и какви контакти поддържат с България и помежду си.

  2. Могат да влизат във връзка и да установяват контакт с организациите на българските общности извън България.Съдържание на дисциплината (анотации и теми)

1. Разселване на българите от древността до 1878 г. и положението на българската нация в края на XIX век – 2 ч.

2. Българите в историко-географските области Македония, Западните земи, Тракия и Добруджа в края на ХІХ и началото на ХХ в. – 2 ч.

3. Македония и Западните земи през ХХ и началото на ХХІ в. – 4 ч.

4.Тракия и Добруджа през ХХ и началото на ХХІ в. – 4 ч.

5. Българските общности в Турция, Сърбия и Черна Гора, Румъния, Албания и Гърция през ХХ и ХХІ в. – 4 ч.

6. Българските общности в Руската империя, СССР и Общността на независимите държави – Руската федерация, Украйна, Молдова, Казахстан през ХХ и ХХІ в. – 4 ч.

7. Българските общности в Средна Европа – Унгария, Чехия, Словакия, Австрия, Полша през ХХ и ХХІ в. – 4 ч.

8. Българските общности в Западна Европа – Германия, Италия, Франция, Бенилюкс, Испания, Великобритания, Скандинавските държави през ХХ и ХХІ в. – 4 ч.

9. Българските общности в Северна Америка – САЩ и Канада през ХХ и ХХІ в. – 4 ч.

10. Българските общности в Латинска Америка – Аржентина, Уругвай, Бразилия, Венецуела, Куба през ХХ и ХХІ в. – 2 ч.

11. Българските общности в Австралия и Океания – Австралийския съюз, Нова Зеландия през ХХ и ХХІ в. – 2 ч.

12. Българските общности в Азия – Близкия изток – Израел, Сирия, Йордания, Кувейт; Средния изток – Индия; Далечния изток – Китай, Виетнам, Япония, Сингапур през ХХ и ХХІ в. – 3 ч.

13. Българските общности в Африка – Северна Африка – Египет, Либия, Тунис, Мароко през ХХ и ХХІ в. – 2 ч.

14. Българската общност в Република Южна Африка, Ангола, Мозамбик, Зимбабве през ХХ и ХХІ в. – 2 ч.

15. Българските общности по света през XXI век – 2 ч.


Литература

Арденски, В. Загаснали огнища. Изселнически процеси сред българите мохамедани в периода 1878-1944 г. С., 2005.

Бесарабските българи за себе си. С., 1996.

Боев, Е. Не заблудата, а лъжата за гагаузите. С., 1995.

Болградската гимназия. Сборник по случай 135 години от основаването й. С., 1993.

Българите в Средна и Източна Европа. Научна конференция, посветена на 80-годишнината на Дружеството на българите в Унгария. С., 1995.

Българите в Румъния ХVІІ-ХХ в. Документи и материали. С., 1994.

Бъчваров, С. Българското градинарство (исторически бележки). С., 1986.

Гаджев, И. История на българската емиграция в Северна Америка. Поглед отвътре. Т.1, 1860-1944. С., 2003.

Грек, И., Н. Червенков, Българите в Украйна и Молдова. Минало и настояще. С.,1993

Гърдев, К. Българската емиграция в Канада. С., 1994.

Гърдев, К. Българските общности в Чехия и Словакия. Минало и настояще. С., 2003.

Гюзелев, Б. Българските мюсюлмани в Турция.- Исторически преглед, 10, 1990.

Гюров, А. Единадесет вековно българско присъствие в Унгария. Будапеща, 2001.

Дамянов, С., Л. Беров, Българите в Австралия. С., 1986.

История на българите. Изкривявания и фалшификации (сборник). Първа част. С., 2002.

Йовчева, Г. Стопанския живот на българската емиграция в САЩ. Първата половина на ХХ в. С., 2003.

Колев, Й. Българите извън България 1878-1945. С., 2005; Същия, Бесарабските българи.- Население, 3-4, 1995, с.55-65; Същия, Българите по света, В: България 20 век. Алманах. С., 1999; Същия, Професионална и социална структура на българското учителство в Македония (1878-1902).- Македонски преглед, 3, 1995; Същия, Българската диаспора и Българската православна църква, В: Българите извън България. Сборник с материали от Международен симпозиум, състоял се на 20 и 21 юли 1997 г. в Бургас. Велико Търново, 1997, с. 93-100; Същия, Българите в Румъния.- Един завет, 4, 2003, с. 13-19; Същия, Българите в Добруджа.- Един завет, 1, 2004, с. 10-17; Същия, Западните български земи.- Един завет, 2, 2004, с. 12-21.

Миграционни движения на българите 1878-1941, първи том, 1878-1912. С., 1993.

Моравцова, М и др. Българи по чешките земи. С., 1999.

Нягулов, Б., Е. Миланов, Българските общности зад граница, В: Общности и идентичности в България. С., 1998, с. 408-438.

Петров, Д., Ц. Николов, Българите в Южна Америка. С., 1988.

Райчевски, С. Българите мохамедани. С., 2004.

Тодоров, В. Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. С.,

2000.

Тотев, А. Демографско-исторически очерк на България. С., 1974.

Трайков, В. История на българската емиграция в Северна Америка. С., 1993.

Трайков, В., Т. Митев, Документи за Македония. На българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия, том първи (1900-1945). С., 1995.

Чангова, П. Под слънцето на Унгария. С., 1989.

EUROPA MAGNA – Българската диаспора.- Информационен бюлетин на КПЦ „В. Априлов” при МОН. Извънреден брой, март 1995 г. С., 1995.

ІV. Форми на обучение /по теми/ - теоретични лекции.

V. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Форми на оценка: /контролни/ за текущ контрол.

Петата седмица от началото на семестъра.

VІ. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

На студентите ще бъде предоставен текст, на книжно тяло и дискета. Заедно със записките от лекциите той ще бъде достатъчен за подготовка. Изпитът е писмен и устен. Тегли се листче с два въпроса. Написва се разширен конспект по двата въпроса. При устния изпит се задават уточняващи и допълнителни въпроси. Оценката се формира от писмената разработка и устния изпит. Съобразява се и с оценката от контролното.

Свързани:

Българските общности извън българия iconРепубликабългари я народно събрание
Този закон определя принципите и целите за провеждане на държавната политиката по отношение на българите и българските общности извън...
Българските общности извън българия iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Българските граждани, които пребивават повече от 183 дни извън страната през една календарна година могат да не подлежат на задължително...
Българските общности извън българия iconДинамика на българските етнически идентичности
Различията в историческата съдба и съвременното положение на българските общности зад граница обуславят различната степен на съхраняване...
Българските общности извън българия iconНаредба №34 от 25 ноември 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на
Наредба №34 от 25 ноември 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания,...
Българските общности извън българия iconИнформация за кандидатстващите организации
Югоизточна Европа, за да стимулира и укрепи тяхното участие в местните общности и извън тях и да допринесе за повишаване на тяхната...
Българските общности извън българия iconОбучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности
България. Вековните традиции като земеделски стопани са част от историческото ни наследство, което винаги е свързвало хората от различните...
Българските общности извън българия iconБългарските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст
Авторът има над 35 самостоятелни публикации, от които 8 самостоятелни монографии, издадени в Република България. В една монография...
Българските общности извън българия icon"мартеница" пролетна инициатива на българските училища по света Условия
В изработката и в класирането могат и е желателно да се включат и деца извън училището
Българските общности извън българия iconAssociation of bulgarian schools abroad
Мястото и ролята на българските общности в сащ за запазване на българския език и национално самосъзнание
Българските общности извън българия iconНаредба №34 от 25 ноември 2005 Г. За реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом