Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
ИмеПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
страница1/5
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер0.68 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/obshtini/varna/Programme_Varna2.doc
  1   2   3   4   5

Консултираща организация
КЦУР Геопонт-Интерком OОД


Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества,
оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна


юни, 2003Раздел 2. Обща информация

2.1. Тип на района на Община Варна


Община Варна е разположена в североизточната част на Република България. На изток общината граничи с Черно море, на север - с община Аксаково, на запад - с общини Аксаково и Белослав, на юг - с община Аврен.

Предвид на значителната площ на Община Варна (205 944 dka) и на разнообразният начин, по които се използват отделните земи, територията й не може да се определи еднозначно като град, промишлен или селски район, а трябва да се отчитат спецификите на отделните зони.

Данни за разпределението на земите в Община Варна по видове територии и по начин на трайно ползване, са представени в таблица 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Баланс на земите в Община ВарнаВидове територии и начин на ползване

Общо, dka

1

2

3

1

Селскостопански земи

48 965
ниви

36 589
трайни насаждения

7 238
естествени ливади

269
разсадници

318
мери, пасища

2 794
полски пътища и прокари

1 757

2

Горски територии

61 316
гори и полезащитни пояси

57 735
голини, сечища, пожарища

795
поляни

1 500
горски пътища и просеки

1 286

3

Населени места и други урбанизирани територии

76 187
застроени площи

73 456
озеленени площи и гробища

2 731
улици и площади
4

Територии за транспорт и инфраструктура

3 317
ж.п. линии и съоръжения

151


Таблица 2.1.1 - продължение

1

2

3
републиканска пътна мрежа

2 368
местни и ведомствени пътища

411
летища

376
наземни проводи и инженерни съоръжения

11

5

Територии за добив на пол. изкопаеми и депа за отпадъци

3 830
кариери и рудници

0
депа за промишлени отпадъци

498
депа за битови отпадъци

0
непригодни земи

3 332

6

Водни площи

12 329
реки

0
язовири, водоеми и канали

132
езера

10 807
блата и мочурища

1 390
Обща територия:

205 944  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Факторите или причините за превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух в определени моменти ото времето в отделни...
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите от замърсители
И достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на община казанлък
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух
Настоящата Праграма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (кав), намаляване на емисиите и достигане на установените...
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconРедовно заседание
Приемане на Актуализация на „Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми...
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на град севлиево уважаеми дами и господа общински съветници
Относно: програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на...
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconПрограма на Община Сливенза намаляване на емисиите, достигане на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух и моделна оценка на замърсяването моделна оценка на замърсяването и актуализация на програмата
За намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община сливен
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconОбщина димитровград програм а
За намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух
Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003 iconОбщина димитровград програм а
За намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом