Програма на курс за системни администратори
ИмеПрограма на курс за системни администратори
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер47.05 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.noac.biz/courses/sysadmin.rtf
Програма на курс за системни администратори

1. Области на приложение

2. Версии на Unix


 1. Мобилност и мащабируемост

 2. SVR4, X/Open, SVID, POSIX

 3. UnixWare, Solaris, SunOS, BSD, OSF/1, AIX, HP/UX, QNX и др.

 4. Достъпни и безплатни версии. Linux, Minix, FreeBSD, Free OS

 5. Версии и пакети на SCO Unix

 6. Разлики в потребителския интерфейс и администрирането

 7. Обща съвместимост и преносимост на ПО


3. Обща архитектура на системата


 1. Структура и функции на ядрото

 2. Функционалност на драйверите

 3. Процеси. Състояние, планиране, приоритети

 4. Странично-сегментна виртуална памет. Апаратна поддръжка

 5. Обмен (swap)

 6. Изисквания към процесора и към машината


4. Работни места


 1. Системна конзола. Виртуални екрани

 2. Терминали и терминални контролери. Мрежови терминални контролери

 3. X-терминали

 4. Терминални емулатори, серийни и мрежови, комутируем достъп

 5. Мултиконзоли

 6. Клиентски PC


5. Интерфейс на системния администратор


 1. Команди, поредови менюта, екранни и графични интерфейси

 2. sysadmsh, scoadmin, custom, mkdev

 3. Конфигурационни файлове и команди


6. Спиране и пускане на системата


 1. Състояния на системата и преходи между тях

 2. Преход в еднопотребителски и многопотребителски режим

 3. Файлове /etc/inittab и rc

 4. Спиране на системата


7. Управление на терминалите


 1. Типични характеристики и настройка на параметрите

 2. Структура на файловете inittab и gettydefs

 3. Програми stty, getty, login

 4. Управляващи, входящи, изходящи и локални режими

 5. Активиране и разрешаване на терминал


8. Потребители на системата


 1. Видове потребители и разпределение на отговорностите

 2. Въвеждане и отстраняване

 3. Създаване на обкръжение

 4. Структура на файловете passwd и group

 5. Каталог mkusr


9. Организация на файловата система


 1. Файлови системи

 2. Типове файлове и именни конвенции

 3. Навигация

 4. Защита на файловете. Права за достъп и атрибути

 5. Смяна на правата


10. Работа с дискове


 1. Дялове, Unix дялове, файлови системи и raw дялове

 2. Форматиране на ниско ниво

 3. SCSI, RAID, адаптери и контролери

 4. Създаване на файлова система

 5. Монтиране и експортиране на локална и отдалечена файлова система

 6. Управление на дисковото пространство. Планиране, разширяване, почистване.

 7. Добавяне на дискове


11. Поддържане целостта на файловата система


- Режим на системата, резервиране и управление на захранването
- Касетни ленти, DAT ленти, MO дискове, огледални дискове Online архвиране.
- Поточна работа на лентата.


 1. Архивиране на информацията, tar, cpio, backup

 2. Зареждане на Unix. Създаване на EBF комплект

 3. Възстановяване на файлова система. fsck, integrity, ncheck, fsdb


12. Зареждане на системата и на допълнителните продукти


 1. Начално зареждане и конфигуриране. Видове носители

 2. Програма SW Manager

 3. Действия след зареждане. Лицензиране

 4. Инсталиране на СУБД


13. Управление на печата


 1. Спулингова подсистема

 2. Команди lp, lpstat, cancel, lpadmin

 3. Важни файлове и подкаталози на спулинговата система

 4. Администриране на системата


14. Важни подсистеми


 1. Структура на подсистемите

 2. Спиране и пускане

 3. Терминална мрежа

 4. Termcap/terminfo

 5. Система за развитие на програмно осигуряване

 6. Система за достъп

 7. Система за свързване и конфигуриране LINK

 8. Състав на програмното осигуряване

 9. perms

 10. Ревизионна система audith

 11. Счетоводна система acct

 12. Система за наблюдение и профилиране на активността, sar, prof

 13. Настройка на производителността

 14. Подразбирани стойности, /etc/default

 15. Спулинг система

 16. On-linе документация, man, xman

 17. UUCP система

 18. мрежа с комутация на съобщения

 19. Служба време

 20. Междупроцесна комуникация, ipc

 21. Интернационализационен пакет

 22. Текстообработваща система


15. Добавяне на HW


 1. Преглед на специалните файлове

 2. Каталог mkdev

 3. Видеоконтролери и мишки

 4. Ленти и CD

 5. Серийни портове и паралелни портове, модеми, памет и др.


16. Графичен потребителски интерфейс


 1. X протокол и X сървъри

 2. Графични клиенти, прозоречен мениджър, работно пространство


17. MS-DOS и MS-Windows емулация


 1. Предназначение и приложимост

 2. Характеристики на емулирания компютър

 3. Особености на работа на различни работни места

 4. Многопотребителски и мрежови свойства


18. Мрежи


 1. Преносни среди и технически средства

 2. Мрежови протоколи

 3. Ethernet, udp, TCP/IP, XDR, rpc

 4. Мрежа TCP/IP. Конфигуриране. ICMP, UDP

 5. Електронна поща. SMTP, POP, IMAP

 6. Протоколи за маршрутизация

 7. RIP, OSF, EGP, BGP

 8. Свързване на локални мрежи

 9. Протоколи за отдалечено включване

 10. telnet,, rlogin, rsh

 11. Протоколи за пренос на информация

 12. ftp, NFS, SMB

 13. Интернет адреси и DNS


19. Клиентско програмно осигуряване


 1. Мрежови продукти TCP/IP за DOS/Windows

 2. Типични услуги

 3. Допълнителни терминални емулатори, библиотеки

 4. NFS услуги


20. Организация на документацията на системата

21. Защита от неправомерен достъп, блокиране и вируси

Свързани:

Програма на курс за системни администратори iconПрограма на курс за unix системни инженери
Версии на Unix Мобилност и мащабируемост. Класове компютри, особености, развитие
Програма на курс за системни администратори icon2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и...
Програма на курс за системни администратори iconEmpross profile bulgarian version
Управление на Технически Инвестиции чрез Софтуерно Инженерство, Системни Изследвания и Управление на Проектни и Системни Приложения....
Програма на курс за системни администратори iconЯдро – част от операционната система, която осигурява системни услуги, като планиране и разпределяне на процеси и нишки, синхронизация между нишките и процесите, изпълнение на системни заявки и др. Изисквания при избор на rtos
Някои особености при избор на операционна система за реално време за приложения с висок коефициент на сигурност
Програма на курс за системни администратори iconПрограма за предучилищен и начален курс
Достъпът до всички уъркшопи, изложби, щандове и демонстрации в Програмата за предучилищен и начален курс е напълно безплатен. Моля...
Програма на курс за системни администратори iconПрограма: Технологии за обучението по математика и информатика
Приемният изпит е тест с около 20 задачи от елементарната математика с избираем отговор. Не се изискват знания извън основните факти...
Програма на курс за системни администратори iconГрафик на очните занятия на специалност "туризъм" магистърска програма от друго направление втори курс за летен семестър на учебната 2008/2009 година
График на очните занятия на специалност "туризъм" магистърска програма от друго направление втори курс
Програма на курс за системни администратори iconПрограма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина
Програма на курс за системни администратори iconПрограма на курс по машинопис

Програма на курс за системни администратори iconПрограма кандидатстудентски курс

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом