Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
ИмеМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер180.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dls-aramliec.com/userfiles/UZDP_Da_izchistim_Bulgaria.docМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

2700 гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, тел. 073/88 42 03, факс: 073/88 4207

email:swdр@abv.bg, www.uzdp.bg


Участие на ДГС/ДЛС към ЮЗДП в инициативата на бТВ „Да изчистим България за един ден”


Териториално поделение

Идентифицирани замърсени места в горски територии

Осигуряване на чували, връзки и ръкавици

Сборен пункт

/за доброволци и служители/

Транспорт


ДГС Радомир

6 замърсени места в землищата на:

с. Г. Бучино - подотдел 26-р; GPS координати Х 4598933.000000 - Y 8482851.000000

гр. Перник - подоотдел 28-10; GPS координати Х 4595353.000000 - Y 8478114.000000

с. Копаница - подоотдел 137 - 3; GPS координати Х 4591178.000000 - Y 8463558.000000

с. Копаница - подоотдел 137 - 6; GPS координати Х 4591139.551000 - Y 8463227.577000

с. Жедна - подоотдел 281 - 2; GPS координати Х 4570939.339000 - Y 8469038.558000

с. Житуша - подоотдел 285-11; GPS координати Х 4571434.479000 - Y 200050 бр. чували


50 чифта ръкавици
ДГС Радомир - ул. „Цар Освободител” 4
1 транспортно средство - за доброволци и извозване на отпадъци

ДГС Невестино

- района около административната сграда на стопанството;

- съседните два бряга на р. Струма около истор. забележителност Кадин мост


15 бр. чували


30 чифта ръкавици


ДГС Невестино
ДГС Якоруда

Ще се почистват следните места:

1. отсечката с.Конарско - с.Бел Камен;
2. отсечката гр. Якоруда - м. "Трещеник";
3. отсечката с. Аврамово - м. "Манашица";
4. отсечката гр. Якоруда - м. "Кривак".250 бр. чували25 чифта ръкавициДвора на ДГС Якоруда

5 бр. транспортни средства - за доброволци и служители


ДГС Самоков

5 замърсени места със следните координати:

42̊ 21̍ 29̎ - 23̊ 35̍ 57̎


42̊ 12̍ 38̎ - 23̊ 23̍ 15̎


42̊ 16̍ 44̎̎ - 23̊ 37̍ 41̎


42̊ 26̍̍ 15̎̎- 23̊ 32̍ 00̎


42̊ 27̍ 43̎ - 23̊̊̊ 31̍ 34̎


50 бр. чували


50 чифта ръкавици
Двора на ДГС Самоков


Изхода на Самоков в посока Ихтиман


Двора на ГСУ с. Говедарци


Двора на бившето ДГС Боровец


Разклона за с. Горни Окол /на пътя Самоков - София/


Площада на с. Горни Окол


5 бр. коли - за доброволци и служители


4 бр. транспортни средства - за отпадъци

ДГС Брезник

3 замърсени места - Землище на гр. Брезник - 22˚55˙12.34̈ Е - 42̊ 44̇ 13.66̈ N

Землище на с. Арзан - 22̊ 56̇ 25.23̈E - 42̊ 46̇ 23.48̈ N

Землище на с. Извор - 22̊ 50̇ 17. 39̈ E - 42̊ 43̇ 17. 03̈ N

Проведени разговори с фирми за извозване на отпадъците до най-близкото сметище.


100 бр. чували


30 чифта ръкавици
Двора на административната сграда на ДГС Брезник - 9.30 часа


4 бр. сл. автомобили

Лада Нива” - за доброволци и служители


1 товарен автомобил - за отпадъци

ДГС Черни Вит

- м. „Паскалска ливада”

- м. „Джурова лъка”

- „Усада”

30 бр. чували

15 чифта ръкавици

Двора на ДГС Черни Вит

3 бр. автомобили-за придвижване

ДГС Елин Пелин

3 замърсени места - пр. Гълъбец, землището на с. Долно Камарци.


ДГС Разлог


- ГСУ "Добърско"


- ГСУ "Разлог"


- ГСУ "Бачево"150 бр. чували


100 бр. ръкавици

Сборен пункт: местност Чилията с.Баня


Сборен пункт: КГП „Катарино" гр.Разлог


Сборен пункт:

Разсадник "Перивол" с.Бачево


3 бр. - за доброволци


1 бр. - за извозване на отпадъци


ДЛС Осогово

5 замърсени места в Община Трекляно:

- землище Долни Коритен ЕКАТЕ 22410 отдел 770 з1 с координати 42̊ 29̍ 15,50̎

с координати 22˚ 35̍ 14,32̎

- землище Горно Кобиле ЕКАТЕ 16804 отдел 618и1 с координати 42˚ 33̍ 27,80̎

с координати 22˚ 30̍ 34,62̎̎

- землище Трекляно ЕКАТЕ 73047 отдел 661 ш с координати 42˚ 34̍ 30, 57̎

с координати 22̊ 34̍ 57,23̎

- землище Добри дол ЕКАТЕ 21422 отдел 766 н1 с координати 42˚ 30̍ 24, 98̎

с координати 22˚ 40̍ 12,90̎

- землище Злогош ЕКАТЕ 31200 отдел 762 7 с координати 42˚ 28̍ 29, 34̎

с координати 22˚ 37̍ 58, 40̎

Община Кюстендил:

- землище Ново село ЕКАТЕ 52194 отдел 495 а с координати 22˚ 40̍ 54̎

с координати 42̊ 10̍ 40̎60 бр. чували


100 чифта ръкавициСборен пункт:


с. Злогош и

с. Трекляно


Сборен пункт:

с. Ново село11 бр. коли - за доброволци и служители


2 бр. коли - за отпадъци

ДГС Гоце Делчев

3 замърсени места

- м. Кемалова вода, землище на с. Брезница;


- м. Клача, землище на с. Лъжница;


- ГСУ Гоце Делчев, едно замърсено място, намиращо се в отдел 340, в землището на град Гоце Делчев

70 бр. чували и връзки


40 чифта ръкавици

Сборен пункт:

площада на с. Брезница

9.00 часа


Сборен пункт: площада на с. Лъжница

9.00 часа


Сборен пункт:

Гр. Гоце Делчев,

при „Кавака” срещу Пластмасовия завод в

9.00 часа

2 бр. превозни средства УАЗ от местни фирми и 1 сл. автомобил


3 бр. товарни автомобили за трите обекта за извозване на събраните отпадъци

ДГС Гърмен

Служителите на стопанството ще чистят района около водоема в м. Рая, отдел 486 „т” ДГФ, землището на с. Хвостяне

30 бр. чували


30 чифта ръкавициДГС Етрополе

- Ще бъде почистена м. Драгосин100 бр. чували


30 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Етрополе - „Хр. Ботев” 9


8.00 часа


5 бр. транспортни средства

ДГС Елешница

Ще бъдат почистени местностите Пекев рид

и Двете реки

50 бр. чували


25 чифта ръкавици

Сборен пункт:

Двора на ДГС Елешница

5 сл. автомобила - за придвижване


1 бр. - за отпадъците

ДГС Струмяни

Стопанството определя място за почистване в м. Вайкал. В инициативата ще се включат служителите на ДГС Струмяни, както и доброволци от селата Струмяни и Микрево.

200 бр. чували


100 чифта ръкавици

Ще се ползва наличния транспорт на стопанството

ДГС Рибарица

Ще бъдат почистени следните места:

-по протежението на пътя Рибарица - Шипково, от разклона за Черна река до м. Богоя

- по поречието на р. Горуньово до м. Язовски дол

- по поречието на р. Костина до разклонението на р. Свинска

- М. Стара Рибарица

- с. Васильово - м. Разсадника


50 бр. чували


40 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Рибарица и кметството в с. Васильово


8.00 часа


1 бр. самосвал,

2 бр. „Ниви и

1 бр. „УАЗ”

ДГС Костенец

Служителите ще почистват замърсено с битови отпадъци място в м. Свети Илия, землище на с. Подгорие.100 бр. чували


40 чифта ръкавици

Сборен пункт:

гр. Костенец, ул. „Ал.

Стамболийски” 70


9.00 часа


4 бр. „Нива”

и 1 джип

ДЛС Искър

Служителите на стопанството ще участват в инициативата съвместно с учениците от ОУ "Отец Паисий" - с. Габра, общ. Елин Пелин.


Ще почистват брега на язовир Искър и основните пътища в района

500 бр. чували


200 бр. ръкавициДГС Земен

На територията на Община Земен:

1. Землище на с. Горна Врабча - отд. 239д1


2. Землище на с. Пещера - отд. 122д1


3. Землище на с. Лобош - отд. 194 ш1 и 194 ч1, до яз. Пчелина


4. Землище на с. Лобош- отд. 194 х - пътя за м. Вучански камък


5. Землище на с. Чепино - отд. 220 к - по горски път за с. Беренде


6. Землище на с. Чепино - отд. 242-13, направление с. Светля - с. Чепино /преди Чепино/200 бр. чували


80 чифта ръкавициСборен пункт:

с. Горна Врабча, изхода на селото, посока с. Елов дол


с. Пещера, община Земен - площада на селото


с. Лобош, община Ковачевци - изхода на селото, посока Ковачевци


с. Чепино, община Ковачевци - площада на селото2 бр. автомобили - за доброволци и служители

ДГС Тетевен

3 замърсени места:

- отдел 81, подотдел „г”, землище на Тетевен, м. Козница /вход на екопътека „Пръските на водопада”/

- част от територията на горски разсадник „Скрибътна”

- двора на ДГС Тетевен


100 бр. чували


100 бр. връзки


20 чифта ръкавици
Административна сграда на ДГС Тетевен - ул. „Хр. Ботев” 11


1 бр. джип УАЗ - за извозване на отпадъците до сметището в с. Гложене

ДГС Трън

6 замърсени места:

- подотдел 152 - и, с координати: 42˚43̍ 30.03̎С

22˚32̍ 03.17̎ И

- подотдел 152-в, с координати: 42˚43̍ 32.39̎ С

22˚32̍ 00.59̎ И

- подотдел 470-ц с координати: 42˚42̍ 02.42̎ С

22˚36̍ 07.24̎ И

- подотдел 470-щ с координати: 42˚42̍ 15.57̎ С

22˚36̍ 14.83̎ И

- подотдел 470-в с координати: 42˚42̍ 37.91̎ С

22˚36̍ 19.68̎ И

- подотдел 470-а с координати: 42˚42̍ 46.50̎ С

22˚36̍ 24.03̎ И


130 бр. чували


30 чифта ръкавициСборен пункт:

За служители - Административна сграда на ДГС Трън


За доброволци - с. Стайчовци и с. Кожинци

2 бр. транспортни средства - за служители и доброволци


1 бр. транспортно средство - за отпадъциДГС София

3 замърсени места:


- Обект Дяволски мост, след с. Кокаляне


- Обект Над Корея, гр. Нови Искър, кв. Изгрев


- Обект Куртова река, с. Железница, парк Витоша100 бр. чували


200 бр. ръкавици


Спирка на авт. 3, Дяволски мост, 10.00 часа


Спирка на авт. 23, 28, кв. Изгрев /за манастир „Св. Иван Рилски”/

10.00 часа


Спирка на авт. 69, 70 до с. Железница, ханче „Брезите” 10.00 часаДГС Сандански

2 замърсени места - в м. Четирите чучура, землището на с. Плоски;

м. Попина лъка в землището на с. Лиляново

20 бр. чували


20 чифта ръкавици

ДГС Сандански


9.00 часа

3 бр. коли - за служители и доброволци и за извозване на отпадъците

ДГС Кресна

4 замърсени места - в м. Влашка чешма, землището на с. Влахи; м. Градешки орман, до с. Долна Градешница; м. Ганиица.

50 бр. чували


30 чифта ръкавици


ДГС Кресна

4 бр. превозни средства - за доброволци и служители

ДГС Добринище

- около х. „Гоце Делчев”

- около „Харами бунар”


50 бр. чували


30 чифта ръкавици

1 превозно средство

ДГС Дупница

- м. Вангелова чешма - св. Марена /над гр. Дупница/

- м. Момена /над сметището на гр. Рила/

60 бр. чували

80 чифта ръкавици

ДГС Дупница

ул. „Саморанска”35


9.30 часа

9 бр. транспортни средства

ДГС Катунци

Служителите на стопанството ще се включат в почистване на трасето по пътя с. Катунци - с. Златолист, подотдел 408ж и в района на минерален извор „Преподобна Стойна”

30 бр. чували


30 чифта ръкавици

Двора на ДГС Катунци, ул. „Асен Лагадинов”17


8.30 часа

1 микробус „УАЗ” - фургон за превоз на хора и отпадъци

ДЛС Арамлиец

- Района около язовир Огняново

-Местността „Чаршията”

200 бр. чували


100 чифта ръкавици

Центъра на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин

2 бр. транспортни средства - за отпадъците

ДГС Симитли

12 замърсени места:

1. М. „Баба Цвета” – отдел 347 ж

2. М. „Обесеник” – отдел 343 а1

3. М. „Марево” – отдели 351-352

4. Пътя гр.Симитли – с.Градево – отдели 402-391-321-328-229

5. М. „Свини дол” – отдел 391 м

6. М. „Купеви завои” – отдел 111 о1

7. Брега на р. Сушица от с.Полена до с.Сушица – отдели 112 д,о, 158 д

8. М. „Пейката” – отдел 410 ч

9. М. „Открития рудник” – отдел 410

10. С.Ракитна – отдел 449 р

11. Махала Добрин – отдел 95

12. М.„Чуката” – отдели 31-32


200 бр. чували


50 чифта ръкавици

3 изходни пункта – двора на ДГС Симитли, с.Полена и с.Долно Осеново3 бр. товарни автомобила,

1 микробус,

1 УАЗ,

2 джипа и 4 Ниви

ДГС Пирдоп

ДЛС „Дикчан” Сатовча

Служители и доброволци ще събират отпадъци в следните места:

- I ГСУ „Аклисе” - Камионен път м. Караманица - м. Чавдар дере

- II ГСУ „Дикчан” - Камионен път м. Караманица - м. Гроба

- III ГСУ „Фермата” - Камионен път м. Сивик-м. Зайчи мост

- IV ГСУ „Места” - Камионен път р. Бистрица-с. Годешево
300 бр. чували


100 бр. ръкавици8.30 часа


М. Караманица


М. Караманица


М. Сивик


М. Бистрица

М. Ринден

М. Дупек

М. Зелник


7 бр. транспортни средства

ДГС Белица

- м. Горен Трестеник

- к. „Семково” /м. Мраценковото, Васьовец, Вайзовото и х. Семково

- Андриянов чарк, около парка за реадаптация на танцуващи мечки


50 бр. чували


50 чифта ръкавици


Двора на ДГС Белица


4 бр. транспортни средства - за доброволци и служители

1 товарен автомобил - за отпадъци

ДГС Места

М. Липата - отдел 150 к, с координати, измерени с GPS 746 м.н.в. 221726.37͢→

4633553.87↑

50 бр. чували

25 чифта ръкавици


Двора на ДГС Места


транспорт за отпадъци

ДГС Петрич
100 бр. чували


150 бр. ръкавици

Стадиона в гр. Петрич -

10.00 часа, съвместно с ПП „Беласица”
ДГС Белово

Служителите на стопанството ще почистват:

- двора и района около админ. сграда на ДГС Белово;

- района на разсадник „Топлата вода”

- района около работнически жилища - м. „Яденица”100 бр. чували


36 чифта ръкавици


Административната сграда на ДГС Белово - 8.00 часа1 трактор - за отпадъцитеДГС Благоевград

Към момента не са констатирани замърсени терени в горски територии.

Служители на стопанството ще се включат в почистване на нерегламентирани сметища в района около яз. „Стойковци”.


ДГС Ихтиман

Няма замърсени места в горски територии - държавна собственост.

Служителите на стопанството ще се включат в почистването на горските територии от общински горски фонд и на местата, обявени за почистване от община Ихтиман.

100 бр. чували


50 чифта ръкавициДГС Първомай

10 замърсени места. Служителите на стопанството ще почистват територии в землищата на с. Първомай и с. Гега

200 бр. чували


50 чифта ръкавици

Сборен пункт:

Сградата на ДГС Първомай

6 бр. транспортни средства

ДЛС „Витошко -Студена”

Ще бъде почистена територията по пътя от с. Рударци, Делтахил, с. Кладница до х. Селимица (ПП Витоша).
Свързани:

Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните
За вътрешна комуникация в „северноцентрално държавно предприятие” дп град габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие” дп габрово
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Благоевград ул.“Васил Коритаров” №2, п код 2700, тел. 073 / 88 50 09, факс 073 / 88 50 04
Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700 iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Благоевград ул.“Васил Коритаров” №2, п код 2700, тел. 073 / 88 50 09, факс 073 / 88 50 04
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом