Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк
ИмеПроизводство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер32.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/b954f
Производство по реда на чл. 111 ал.3 НПК.

С постановление от 5.01.2012г. на Прокурор от В. на М. А. А. е отказано връщането на един брой компютър, един брой принтер, един брой преносим компютър и два броя мобилни телефони „Нокия 6300”, иззети като веществено доказателство по ДП № 160/2009г. на ОД на МВР В..

Подадена е жалба от М. А. А., лично и със съгласието на родителите й А. А. и Й. А. против постановлението, с което е отказано връщането на веществените доказателства. Според молителката няма данни иззетите вещи да са били предназначени или да се послужили за извършване на престъпление, както и да са предмет на такова. Жалбоподателката моли да се отмени постановлението, като й се върнат веществените доказателства.

Съдът като обсъди наведените в жалбата оплаквания, постановлението на В. и материалите по делото, прие за установено следното:

Подадената жалба е неоснователна. От материалите по делото е видно, че е образувано досъдебно производство № 160/2009г. по описа на ОД на МВР гр.В. срещу неизвестни извършители:

І. За времето от месец януари 2009г. - 28.08.2009г. в гр.Г. при условията на продължавано престъпление използвали данни от платежни инструменти без съгласие на титуляра- престъпление по чл.249 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 във вр. с чл.26 НК;

ІІ. По същото време и място при условията на продължавано престъпление подправили платежни инструменти- дебитни и кредитни карти –престъпление по чл.243 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 във вр. с чл.26 НК.

С определения от 16.12.2009г. на ВТОС са дадени разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на вещи от жилища на множество лица, сред които и на А. Й. А.. Претърсването е извършено на 17.12.2009г., като е съставен протокол. Иззети са движими вещи, описани в него. Сред тях са преносим компютър TOSHIBA № 48184927Q, 3 бр. мобилни телефони „NOKIA 6300” с IMEI *15599, *17610, *78848, компютър –бяла кутия със сини елементи „Energetic”, принтер „Canon” и др.

В хода на досъдебното производство са събрани доказателства. С постановление от 21.12.2009г. е назначена техническа експертиза с поставени въпроси от разследващия полицай. Иззетите веществени доказателства, сред които и тези, иззети от дома на Аврамов са предоставени за изследване в ГД БОП гр.София. Допуснатата техническата експертиза не е изготвена в определения срок. Изпращани са неколкократно напомнителни писма. Вещото лице не е изготвило експертизата по технически причини с оглед големия брой предоставени обекти. Същото е изисквало допълнителна информация във връзка с предоставените за изследване сим-карти, иззети от лицата. Към настоящият момент техническата експертиза не е изготвена.

В хода на досъдебното производство молителката е разпитана, като свидетел на л.13 от т.ІІІ от ДП. Същата е представила три броя гаранционни карти с фискални бонове за закупуване на рутер, преносим компютър Toshiba S48184927Q и принтер Canon от магазин „Техномаркет”. По отношение на първата и втората вещ в гаранционната карта е вписан като купувач М. А.

При така изяснената фактическа обстановка следва да се приеме за установено по несъмнен начин, че е образувано досъдебно производство. По същото са иззети като веществени доказателства инкриминираните вещи. Спазен е предвидения процесуален ред, съгласно чл.109 НПК. Иззетите вещи са предоставени за изследване по назначена техническа експертиза. Изготвянето на същата е необходимо както с оглед изясняване фактическата обстановка по делото, така и с оглед доказване предмета на обвинение по него. Към настощият момент експертизата не е изготвена, поради големия обем предоставени вещи за изследване. След изготвянето й, наблюдаващият прокурор следва да прецени необходимостта от задържането им и съответно връщането им на лицата.

На следващо място е необходимо да се посочи, че молителката не е активно легитимирана да претендира връщане на инкриминираните вещи с изключение на една от тях. Същите не са индивидуализирани като серии и номера. По отношение на мобилните апарати и стационарния компютър не са представени документи, удостоверяващи произхода им. В гаранционната карта на преносимия компютър е вписано друго лице, като купувач. Единствено молителката следва да претендира връщане на принтера. След изготвяне на техническата експертиза и приключване на ДП следва да се прецени налице ли са основания за връщане вещта на същата. По тези съображения жалбата следва да остане без уважение, като се потвърди атакуваното постановление. Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.01.2012г. на прокурор от В., с което е отказано на М. А. А., лично и със съгласието на родителите й А Й А и Й А А. връщането един брой компютър, един брой принтер, един брой преносим компютър и два броя мобилни телефони „Нокия 6300”, иззети като веществено доказателство по ДП № 160/2009г. на ОД на МВР гр. В..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свързани:

Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводство по реда на чл. 111, ал. 3 от нпк
Зам окръжен прокурор на В. по дп №31/2010 година по описа на ослО при В., постановено по реда на чл. 111, ал. 2 от нпк е отказано...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството е по реда на Глава ХХІ нпк
Нохд №629/2010 г., постановено от гдрс, с което по реда на чл. 250, ал. 1, т. 2 от нпк наказателното производство е прекратено. Същото...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството е по реда на чл. 111, ал. 3 от нпк и е образувано по постъпила жалба от адв. Х. Г. пълномощник на М. С. Д. от с. Г., Община Д., срещу
Производството е по реда на чл. 111, ал. 3 от нпк и е образувано по постъпила жалба от адв. Х. Г. – пълномощник на М. С. Д. от с....
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconМотиви: производство по реда на чл. 378, ал. 1 вр чл. 375 от нпк
НК. В постановлението по реда на чл. 375 от нпк се излагат доводи за наличието на всички предпоставки по смисъла на чл. 78А от нк,...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconМотиви: производство по реда на чл. 378, ал. 1 вр чл. 375 от нпк
НК. В постановлението по реда на чл. 375 от нпк се излагат доводи за наличието на всички предпоставки по смисъла на чл. 78А от нк,...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството е по реда на част IV, глава ХХІІ нпк „Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпорежданията - чл. 341, ал. 1 и
Производството е по реда на част IV, глава ХХІІ нпк – „Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпорежданията”-...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството е по реда на чл. 111 ал. 3 от нпк и е образувано по жалба на С. Б. К. с Егн *, в качеството му на управител и представляващ "Б." Е., със съдебен
Р. П. Б. от 18. 03. 2010 г., с което е оставено без уважение искането и съответно е отказано да се върне на молителя веществено доказателство...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството е по реда на чл. 243 ал. 3 и сл от нпк
С постановление от 25. 01. 2011г на В., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №16/2009г на ослО...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводство по чл. 243, ал. 4 и сл от нпк
Нпк е прекратила наказателно производство по досъдебно производство №зм-330/08г по описа на ру на мвр – С. водено и образувано срещу...
Производство по реда на чл. 111 ал. 3 Нпк iconПроизводството по делото е по реда на чл. 246, ал. 6 Нпк
Нпк, районния съд е отменил като незаконосъобразно постановление от 10. 05. 2012г на рп р., с което е прекратено наказателното производство...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом