Португалска филология
ИмеПортугалска филология
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер107.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://filologia-espt.com/PORTUGALSKA FILOLOGIA (Specialnost).doc

Специалност

Португалска филологияОбразователно-квалификационна степен: Бакалавър


Редовно обучение

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите се извършва на базата на успеха от кандидат-студентския изпит и успеха от дипломата за средно образование.

цели

Образователни

Да създава обща теоретична подготовка в областта на португалското езикознание и португалоезичните литератури, както и богати знания и умения по португалски език.

Професионални

Да подготвя учители по португалски език за средните училища, преводачи и специалисти по този език с обслужващи функции (референти, секретар-кореспонденти и пр.)

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите, завършили бакалавърската степен по португалска филология, могат да продължат обучението си в магистърска програма на Катедрата по испанистика и португалистика или в сродни магистърски програми на факултета.
Учебен план


Обучението е организирано в три групи дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Задължителните и избираемите дисциплини дават основата на професионалната подготовка по специалността. Включени са и общообразователни дисциплини – Латински език, Увод в общото езикознание, Литературознание и др., изграждащи необходимата рамка на филологическото обучение. Изборът на различни специализиращи монографични курсове дава възможност на всеки студент да изгради своя учебен план в съответствие с интересите си в определено направление: лингвистика, литература, превод. В учебния план са включени и два профила за професионална квалификация – Учител по португалски език и Преводач с португалски език, които могат да се придобият едновременно с подготовката по образователно-квалификационната степен БАКАЛАВЪР. Те са избираеми и дават възможност за получаване на допълнителна професионална квалификация.

Бакалавърска степен се получава след полагане на Държавен изпит.


Първа година

Първи семестър

Втори семестър

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на

д-та

Интензивен курс преди началото на семeстъра

5

З

Практически португалски език

16+2

З

Практически португалски език

18+2

З

Странознание на Португалия

4

З

Корективна фонетика

1

З

Литературознание

3

И

Общо езикознание

3

И

Западноевропейска литература

2

И

Eзикoва култура

2

И

Латински език

2

И

Латински език

2

И


* Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.
Втора година

Трети семестър

Четвърти семестър

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на

д-та

Практически португалски език

12+2

З

Практически португалски език

12+2

З

Фонетика и фонология

4

З

Португалска литература: Маниеризъм, Барок и Неокласицизъм

4

З

Португалска литература: Средновековие и Класицизъм

4

З

Морфология на именната система

4

З

Западен език

4

И

Увод в общата теория на превода

4

З

Увод във философията

2

И

Специализираща дисциплина (лингвистика/литература)

2

И

Народен латински

2

И

ПК Преводач: Теория на превода и трансформации

2

И


ПК Учител: Педагогика

4

И


Западен език

4

И

* Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.
Трета година

Пети семестър

Шести семестър

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на

д-та

Практически португалски език

10+2

З

Практически португалски език

10+2

З

Португалска литература: Романтизъм, Реализъм и Натурализъм

4

З

Португалска литература: Символизъм и Модернизъм

4

З

Морфология на глаголната система

4

З

Лексикология

4

З

Синтаксис на простото изречение

4

З

Синтаксис на сложното изречение

4

З

Специализираща дисциплина (лингвистика/литература)

2

И

Специализираща дисциплина (лингвистика/литература)

2

И

ПК Преводач: Превод на юридически текст и делови документи

2

И

ПК Преводач: Превод и редактиране на художествен текст

2

И


Западен език

4

И

Западен език

4

И


ПК Учител: Психология

3

И

Четвърта година

Седми семестър

Осми семестър

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на

д-та

Практически португалски език

8

З

Практически португалски език

8

З

Странознание на Бразилия

4

З

Бразилска литература: Реализъм, Натурализъм и Модернизъм

4

З

Бразилска литература: Барок, Неокласицизъм и Романтизъм

4

З

Историческа граматика на португалския език

4

З

Увод в историята на португалския език

4

З

Специализираща дисциплина (лингвистика/литература)

2

И

Стилистика

4

З


Специализираща дисциплина (лингвистика/литература)

2

ИПК Преводач:

Избираема преводаческа дисциплина II

1

И

ПК Преводач: Устен превод

4

И

ПК Учител: Педагогически стаж

5

И

Западен език

4

И

ПК Учител: Избираема дидактическа дисциплина I

1

И

ПК Учител: Методика на ЧЕО

4

И

ПК Учител: Избираема дидактическа дисциплина II

1

И

ПК Учител: Педагогически практикум

5

И


ПК Учител: АВИТО

1

ИЗа успешно издържан държавен изпит в четвърти курс студентът получава 10 кредита.


Забележки:

  1. Необходимият брой кредити за всяка учебна година се допълва от съответните избираеми дисциплини.

  2. За изготвяне на курсова работа по специалните дисциплини (задължителни и/или избираеми) се отпуска по 1 допълнителен кредит, като студентът сам избира по кои дисциплини ще пише курсова работа, но не повече от две работи за една учебна година.

  3. Специализираща дисциплина (лингвистика/литература) е общо наименование на избираемите монографични курсове.

  4. За успешно издържан държавен изпит се дават 10 кредита

Методи на оценяването на знанията

Текущ контрол, изпит (писмен и/или устен – според дисциплината), курсови работи

Техническо оборудване на специалността

Специалността разполага със собствена библиотека и достъп до фонетични кабинети

Области на изследователска дейност.

Особености на прилагането на кредитната система
Координатор за ЕСТК

Гл. ас. д-р Яна Андреева

Свързани:

Португалска филология iconСу «Св. Кл. Охридски», фкнф, Катедра по испанистика и португалистика, специалност: Португалска филология

Португалска филология iconРазвой на класическата филология
Оттогава под филология се разбира изобщо науката за духовния живот на всеки културен народ и наспроти това се говори вече за класическа...
Португалска филология iconТази наша португалска земя излиза в морето винаги с протегнати ръце, като нежно го притиска в обятията си от Каминя до Монтадор, в три широки чупки на фона на
Тази наша португалска земя излиза в морето винаги с протегнати ръце, като нежно го притиска в
Португалска филология iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: филология образователно- квалификационна
Антропологически изследвания на Магистър по Италианска филология и Средиземноморието и Балканите: Антропология
Португалска филология iconСофийски Университет "Св. Климент Охридски" Катедра Класическа Филология
Курсът се води със студенти от четвърти курс на специалността Класическа Филология
Португалска филология iconАнгел Валентинов Ангелов р. 13. 10. 1955, Враца, България
...
Португалска филология iconМагистърска програма "Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България" Специалност Италианска филология
Титуляр на курса: проф. Алесандро Симоника, Департамент на науките за знаците, пространствата и културите, Факултет по Филология...
Португалска филология iconПрограма по увод в класическата филология
Предмет и обсег на класическата филология. Наименования на филологията в древността и в Ново време. Проблемът за обхвата и границите...
Португалска филология iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" катедра класическа филология
Все пак е предвидено и запознаване с някои от най-влиятелните текстове, завещани от гръцката античност. Курсът е адресиран към неспециалисти...
Португалска филология iconПрограмма вступительного собеседования в магистратуру Направление подготовки 520300 «Филология»
Программа предназначена для подготовки к вступительному экзамену в магистратуру факультета славянской и западноевропейской филологии...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом