Примерно годишно разпределение на темите от учебното
ИмеПримерно годишно разпределение на темите от учебното
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер116.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/c9bd258f-1402-4bf5-b5f8-db4151f2cbbf/Razpr_IT_2 klas.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ОТ УЧЕБНОТО

СЪДЪРЖАНИЕ


Календар

Тема

Вид на урока

Дейности

Ме

сец

Сед-

мица

IXНачален преговор. Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми


комбиниран

Разпознаване, назоваване на компютърните устройства и затвърдяване на знанията за предназначението им.

Актуализиране на правилата за работа в компютърния кабинет.

Игра „Познай ме!”IXТекущ тест - входно ниво

за проверка и оценка на знанията
XСветът около мен е пълен с информация. Как възприемаме информацията? Видове информация. Носители на информация

НЗ

Актуализиране на правилата за работа в компютърния кабинет.

Определяне на видовете информация според източника й.

Запознаване и назоваване на различни носители на информация, капацитет.

Игра „Музикални инструменти”XПрозорец на програма. Елементи. Бутони за управление на прозорец. Брой отворени прозорци. Активен прозорец

НЗ


Запознаване с различни начини за стартиране на компютърна програма.

Запознаване с елементите на прозорец на програма.

Усвояване на знания и умения за управление на прозорец на програма.

Актуализиране на знанията за работа с клавиатурата - въвеждане на думи и изречения.

Актуализиране на действията щракване и влачене с мишката.

Игра „Да играем боулинг”


XГрафична програма. Работа с готови графични елементи

НЗ

Запознаване с възможностите на графичните редактори.

Разпознаване на графично изображение.

Посочване на готови графични елементи.

Създаване на графично изображение с готови графични форми.

Игра „На пчелина”


XПрограма Paint – прозорец, инструменти „Четки”, „Гума”

НЗ


Представяне на програма Paint, стартиране по различни начини.

Усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Четки”и „Гума”.

Усвояване на практически умения за избор на различен размер на следата от четката и различна големина на гумата.

Игра „Какво знаем за домашните животни”


XIПрограма Paint. Инструмент „Кофа”. Основен и допълнителен цвят

НЗ

Затвърждаване на знанията за програма Paint и начините за стартирането й.

Запознаване с инструмент „Кофа” и усвояване на алгоритъм за работа.

Усвояване на практически умения за избор на основен и допълнителен цвят от палитрата.

Игра „Любими играчки”

XIПрограма Paint. Инструменти – „Права линия”, „Молив”. Дебелина на линията

НЗ


Запознаване с инструментите „Молив”и „Права линия”

Усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Молив”и „Права линия”.

Усвояване на практически умения за избор на различна дебелина на линията.

Игра „Познаваш ли часовника?”

XIПрограма Paint. Инструменти „Правоъгълник”, „Овал”

НЗ


Запознаване с инструментите „Правоъгълник” и „Овал” и усвояване на алгоритъм за работа с тях.

Усвояване на практически умения за избор на различен цвят и дебелина на линията.

Усвояване на практически умения за изчертаване на геометрични фигури без и със запълване.

Игра „Геометрични фигури”

XIПрограма Paint. Допълнителен и собствен цвят. Инструмент „Пипета”


НЗ


Приложение на усвоените знания за инструмент „Пипета”.

Използване на допълнителната палитра и създаване на собствен цвят.

Игра „Живеем заедно”

XIIПрограма Paint. Инструмент „Текст”. Прозрачен и непрозрачен фон на текста

НЗ


Приложение на усвоените знания и умения за работа с инструмент „Текст”.

Въвеждане на текст в текстова кутия.

Избор на прозрачен и непрозрачен фона на текста.

Игра „Зимни празници”

XIIПрограма Paint. Инструменти „Триъгълник”, „Многоъгълник”

НЗ


Актуализиране на действията щракване и влачене с мишката.

Приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Триъгълник” и „Многоъгълник”.

Изчертаване на геометрични фигури без и със запълване.XIIПрограма Paint. Съхраняване на графично изображение. Отваряне на файл

НЗ


Приложение на алгоритми за съхраняване на файл

и за отваряне на файл.

Редактиране на файл и запазване на направените промени.

Използване на командите Save, Save as, Open.

Игра „Любими предмети”

IПрограма Paint – обобщение

обобщаване и систематизиране на знанията

Приложение на придобитите знания и умения за създаване на графично изображение с програма Paint.

Избор на подходящ инструмент при изпълнение на поставена практическа задача и използване различни характеристики на изучените инструменти.

Игра „За кого е подаръкът?”

IОбобщителен тест - програма Paint

за проверка и оценка на знанията
IПрограма за работа с текстова информация – стартиране на програма WordPad

НЗ


Представяне на програмата WordPad.

Стартиране по различни начини.

Приложение на умения за работа със символния блок на клавиатурата, както и със служебните клавиши “Shift” и “Caps Lock”.

Игра „На куклен театър”

IВъвеждане на текст от клавиатурата

НЗ

Писане на текст в приложна текстобработваща програма.

Използване на клавишите за подреждане и редактиране на тест.

Приложение на умения за работа със служебните клавиши „Delete”, „Backspace”, „Enter” и „Space”.

Игра „Да спортуваме”

IIЗадаване на цвят и размер на текста

НЗ

Позициониране на текстовия курсор на определено място в текстовия документ.

Използване на клавишите „стрелки” и въвеждане на текст от клавиатурата.

Използване на инструментите Font, Font Size и Font Color в текстообработващи програми.

Игра „ Празникът на свободата ”

IIПравила при въвеждане на текстова информация

НЗ


Въвеждане и редактиране на текстова информация.

Използване на клавишите „Tab” и „Space”.

Игра „ Приготви се за празник ”

IIПревключване на клавиатурата в режим на работа от латиница на кирилица и обратно.


НЗ


Превключване на клавиатурата от работен режим на латиница - на кирилица и обратно.

Позициониране на текстовия курсор и въвеждане на текстова информация - букви на латиница и кирилица, цифри. Местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран.

Игра „Да изпратим писмо”

IIЗапазване и зареждане на текстов документ

НЗ


Отваряне и съхраняване на нови и вече съществуващи документи.

Използване и на двете команди за отваряне и съхраняване на документи.

Използване на командите – New; Open; Save as; Save.

Игра „ Клубове по интереси ”

IIIРазпечатване на текстов документ. Вмъкване на картинка в текстов документНЗ


Преглед на документа преди печат, вертикално и хоризонтално ориентиране на страниците.

Отпечатване на документ.

Използване на командите – Print; Page setup; Print Preview.

Вмъкване на картинка или рисунка в документ и съхраняване на документ.

Игра „Пролетен карнавал”

IIIЗвукова информация

НЗ


Възпроизвеждане на звук от компютъра, управление на звука- /спиране, пускане, увеличаване, намаляване, връщане или превъртане на звука/

Приложение на знанията за външните носители на информация.

Работа със звуков плеър.

Игра „ Видове информация”

IIIУправление възпроизвеждането на звук от компютъра

НЗ


Пускане и управляване на звукова информация и тяхното съвместно използване за пускане и регулиране на видео информация.

Приложение на знанията за устройствата, чрез които се възпроизвежда от компютърната система звукова информация.

Игра „Стигни до приказката!”

IIIКомпютърна анимация. Понятие за кадър

НЗ


Приложение на знанията за компютърна анимация, кадър, анимиран образ.

Създаване на графични изображения с малки различия /кадри/ и подреждане на кадри.

Съхраняване на файл.

Игра „Подреди кадрите!”

IVКомбиниран компютърен документ

НЗ

Приложение на знанията за комбиниране на графични изображения и текст.

Съхраняване на файл.

Усвояване на умения за създаване на анимиран образ и серия от кадри.

Игра „Обичам сезоните”

IVКомбиниране на информация - графика, анимация и звук


НЗ


Актуализиране на знанията за понятието комбиниран компютърен документ.

Комбиниране на графично изображение, анимация и звук.

Създаване на проект за комбиниран документ.

Актуализиране на знанията за компютърнитепрограми Paint и WordPad.

Игра „Да поиграем с Пипи”

IVСъздаване на собствен проект по дадена тема

комбиниран

Комбиниране на графично изображение и текст.

Актуализиране на знанията за комбиниран компютърен документ.

Създаване на графично изображение по текст.

Въвеждане на текст от клавиатурата.

Игра: „Решавам и се забавлявам”

IV-VКакво научих във втори клас?


обобщение и систематизиране на знанията

Приложение на усвоените знания и умения за работа с изучените програми.

Обосноваване избора на подходящ инструмент.

Актуализиране на знания и умения за използване различни характеристики на изучените инструменти.

Игра: „В страната на знанието”

VТест – изходно ниво

за проверка и оценка на знаниятаVЧас на разположение на учителяVЧас на разположение на учителяСвързани:

Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconГодишно разпределение
Запознаване с учебното съдържание по литература, целите и задачите на обучението
Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение на темите от учебното iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом