Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер118.04 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2011.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2011 ГОДИНА

1.Въведение:

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите на народните читалища предложения за дейността през 2011 г.


2.Народни читалища на територията на община Летница:

Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

На територията на община Летница функционират народните читалища:

НЧ „Никола Й. Вапцаров-1873” гр. Летница;

НЧ „Искра-Летница 1997” гр. Летница;

НЧ „Цветан П. Петров-Велко-1905” с. Крушуна;

НЧ „Развитие-1872” с. Горско Сливово;

НЧ „Христо Кърпачев-1921” с. Кърпачево

Всички читалища са съдебно регистрирани. Същите са регистрирани и в Министерство на културата.


2.1. НЧ „Никола Й. Вапцаров-1873” гр. Летница

Читалище “Н. Й. Вапцаров-1873” е наследник на първото читалище в с. Летница създадено през 1873 г. от младия учител Йордан Бояджиев с името“Първа стъпка”. След Освобождението е преименувано в “Пробуждане”. През 1954 г. е наречено на видния български поет-антифашист Никола Вапцаров. Тук са работили Ирина Бачо Кирова, Юлий Розентал, Трайко Симеонов, Михаил Шивачев и др..Читалището е носител на орден “Кирил и Методий” – Първа степен, а послучай 100 г. от създаването му - с орден “Червено знаме на труда”.

Читалището разполага с две канцеларии, гримьорна, гардеробна, бивша картинна галерия, в която в момента се намира фитнес-център и библиотека с площ 235 кв.м.

Най-голямата библиотека в община Летница разполага с 21 600 книги. Ежегодно се обогатява библиотечният фонд. Библиотеката разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет. През 2010 г. читалището бе одобрено с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, което ще увеличи броя компютризирани потребителски места в библиотеката през 2011 г.

Към читалището работи група за фолклорни песни, клуб за декоративна бродерия “Сръчни ръце”, танцова мажоретна формация, фитнес-център, който е единствената за момента закрита база за спортуване. От месец септември 2010 г. към библиотеката на читалището е сформиран клуб “Приятели на книгата”, в който ученици от общинското училище се занимават с художествено слово.


Читалищните служители периодично разработват проекти, с което постигат привличане на допълнителни средства, нужни за различни дейности – частични неотложни ремонти, обогатяване на материалната база.

През 2010 г. читалището кандидатства с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за ремонт, подобряване и оборудване на сградата на читалището.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2011 г. в размер на 23 104 лв.


2.2. НЧ „Искра-Летница 1997г.” гр. Летница

НЧ „Искра-Летница1997г.” гр. Летница е основано през 1997 година. Читалището е настанено в част от читалищна сграда - площ 249 кв.м /2 зали, кабинет, библиотека, хранилище и музикална школа/.

Традиционните дейности на НЧ „Искра-Летница1997г.” са: школа за народни танци – младша и старша възраст; школа по модерен балет. Духов оркестър; клуб по тенис на маса - от 2009г., а от 2011г. започва детско ателие по изкуствата: танцова школа,вокална група и работилница по приложно изкуство.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд – 4 533 тома.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет.

НЧ „Искра-Летница1997г.” работи по проекти вкл. и на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд. Участва в регионални, местни и традиционни празници и мероприятия.

През 2010 година читалището кандидатства с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за ремонт, подобряване и оборудване на сградата на читалището.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2011 г. в размер на 23 104 лв.


2.3. НЧ „Развитие-1872” с. Горско Сливово

НЧ “Развитие-1872” с. Горско Сливово е основано през 1872 г. с подкрепата на отец Матей Преображенски-Миткалото, Ирман Панов и даскал Петко Франгов.

Читалището се помещава в модерна сграда, построена през 1966 г., с площ 1200 кв.м. Разполага с театрален салон с 450 места, малка зала, картинна галерия, музей /етнографска сбирка/.

Библиотеката към читалището е с книжен фонд от 12 985 тома. Има три читални и хранилище. Разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд. Читалище „Развитие-1872т.” е едно от първите читалища , което разполага с компютър и размножителна техника през 2002г. от спечелен проект.

През 2010 година читалището бе бенефициент по Програмата „Глобални библиотеки-България” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.На читалището са предоставени три компютъра, мултифункционално устройство и проектор, с което са увеличени броя на компютаризираните потребителски места в библиотеката.

НЧ „Развитие-1872” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд.

През 2010 г. читалището кандидатства с проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.за ремонт, подобряване и оборудване на сградата на читалището.

Към НЧ „Развитие-1872” функционира самодеен състав за песни, хумористични миниатюри, рецитали. Съставът взема участия в регионални, местни и традиционни мероприятия.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 3 щатни бройки и държавна субсидия за 2011 г. в размер на 17 328 лв.


2.4. НЧ „Цветан П. Петров – Велко-1905” с Крушуна

НЧ „Цветан Петров-Велко-1905” с. Крушуна е основано през 1905 г. с името „Надежда”. По-късно е преименувано в „Цветан Петров-Велко”.

Основатели на читалището са 19 общественици от селото под ръководството на учителя Дечо Апостолов.

Сградата на читалището е построена през 1938 г. - площ - 300 кв.м. Разполага с театрален салон, библиотека.

Към читалището функционира група за народни песни, която участва на регионални, местни празници и мероприятия. Групата е създадена през 1945 г. от учителката Донка Минкова, а през 1952 г. е сформиран художествен самодеен колектив, носител на множество награди, под ръководството на Станимир Стоянов.

Библиотеката на читалището разполага с 13 504 тома.

НЧ „Цветан Петров-Велко-1905” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд.

През 2010 г. читалището бе одобрено с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, което ще увеличи броя компютризирани потребителски места в библиотеката през 2011 г.

През 2010 г. читалището кандидатства с проект по мярка 321 „Основни услуги за

населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските

райони 2007-2013 г. за ремонт, подобряване и оборудване на сградата на читалището.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатни бройка и държавна субсидия за 2011 г. в размер на 5 776 лв.


2.5 . НЧ „Христо Кърпачев -1921” с. Кърпачево

  НЧ „Хр.Кърпачев - 1921” с Кърпачево е основано през 1921 г. с името "Зора" .През 1959г.се приема името на поета-партизанин "Христо Кърпачев" и библиотечната сбирка се пренася в новопостроената масивна, двуетажна читалищна сграда с площ 375 кв.м.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд 6756 тома.
През 2009 г. е сформирана група за народни песни и художествено слово, а през 2010 г. – самодейна театрална трупа. Групата за народни песни и художествено слово и театралната трупа участват в регионални, местни празници и мероприятия.

НЧ „Христо Кърпачев-1921” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд. Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет.

През 2010 година читалището кандидатства с проект по мярка 321 „Основни

услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на

селските райони 2007-2013 г. за ремонт, подобряване и оборудване на сградата на

читалището.

През тази година читалището навършва 90 години от създаването си.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатна бройка и държавна субсидия за 2011 г. в размер на 5 776 лв.


3. Анализ на състоянието

3.1. Външна среда:

Възможности:

 • Културно-етническо разнообразие;

 • Получаване на средства от общински бюджет и чрез общински бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности;

 • Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО;

 • Чрез проекти читалищата печелят допълнителна целева субсидия от Министерство на културата и други донори.

Заплахи:

 • Недостатъчно развит икономически регион;

 • Бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност;

3.2.Вътрешна среда

Силни страни:

 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;

 • Всички читалища имат щатен персонал, който се грижи за читалищната дейност;

 • Добре разпределена читалищна мрежа;

 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;

 • Умения за разработване и реализиране на проекти;

 • Собствена материална база;

 • Наличие на компютри и офис техника;

 • Наличие на библиотеки във всички читалища;

 • Обновяване на библиотечния фонд и МТБ чрез работа по програми и проекти;

 • Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност;

 • Дейност развиват всички читалища.

Слаби страни:

 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;

 • Недостиг на квалифицирани преподаватели;

 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и ремонт на сградния фонд.

4. Основна цел на програмата:

Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:

 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;

 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;

5. Подцели:

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където читалищата осъществяват дейността си;

 • запазване на обичаите и традициите на българския народ;

 • разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

6.Дейности:

1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални;

2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;

4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;

5. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.


7. Индикативна таблица на дейностите:Дейност

Отговорник/изпълнител

Срок

Източник на финансиране

1.

Уреждане и поддържане на библиотеки, читални


1.1

Обогатяване на библиотечния фонд

Всички читалища

Пост.

Министерство на културата; собствени средства;дарения

2.

Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество

Всички читалища

Пост.

Собствени средства

3.

Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове

Всички читалища

Пост.

Собствени средства

3.1

Кръжок „Млад риболовец”

НЧ „Искра-Летница-1997” гр.Летница

Пост.

Общински бюджет

3 000 лв.

3.2

Кръжок по авиомоделизъм

НЧ”Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Пост.

Общински бюджет

3 000 лв.

4.

Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори


Всички читалища, съгласно направените предложения и културните календари

Пост.

Собствени средства

4.1

Провеждане VІІ-ми преглед на художествената самодейност

Организатори: НЧ „Искра –Летница 1997” и НЧ „Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Участници: всички читалища

11. 06.2011

Собствени средства;


5.

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

Всички читалища

2011 г.

Министерство на културата; Програма за развитие на селските райони

6.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги


6.1

Реализиране на проект по Програма „Глобални библиотеки-България”

НЧ „Н.Вапцаров-1873” гр.Летница;

НЧ „Цветан П. Петров-Велков-1905” с.Крушуна

2011г.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

8. Индикатори за оценка изпълнението на Програмата:

- брой нови книги;

- брой читатели;

- брой предоставени компютърни и интернет услуги;

- брой проведени празненства, концерти, чествания;

- брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

- брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи

- брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси

9. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението

Програмата за развитие на читалищната дейност за 2011 г. е приета с Решение № 383/31.01.2011 г. на Общински съвет-Летница.


Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община елена през 2011 година
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом