Програма за учене през целия живот еразъм
ИмеПрограма за учене през целия живот еразъм
страница1/15
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.84 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://old.hrdc.bg/files/public/Erasmus/formuliari za kandidatstvane/Formuliar mobilnost 2008.rt
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ЕРАЗЪМ

Мобилност ВУ


ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕРАЗЪМ

Формуляр за кандидатстване 2008

за Висши училища (ВУ)

(СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ: ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА, МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ)


ЗАБЕЛЕЖКА: ТАБЛИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В НЯКОИ ОТ ПОЛЕТАТА, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО


  1. Основна информация
Подпрограма 

Еразъм


Дейност

Мобилност


Покана за подаване на предложения

2008


Кандидатурата се изпраща на адрес:

Гр. София 1000 ул. „Граф Игнатиев” №15 ет. 3

Център за развитие на човешките ресурси

Дата
Език на кандидатурата

[виж таблица А – Езици]

Наименование

(Институция)
Продължителност на проекта

16 месеца (1 Юни 2008 – 30 Септември 2009)Обща информация


Преди да попълните този формуляр, моля, прочетете съответните секции в Ръководството за инициатори по Програмата „Учене през целия живот”, както и Поканата за кандидатстване за 2008, публикувана от Европейската комисия и Вашата Национална агенция, която съдържа допълнителна информация относно крайните срокове, адресите на националните агенции, където следва да се изпратят формулярите и специфичните приоритети за годината. Допълнителна информация може да се намери и на интернет страницата на Програмата „Учене през целия живот”:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html


Настоящият формуляр е предназначен за висши училища (ВУ), които желаят да участват в Подпрограма Еразъм. С този формуляр може да се кандидатства за различни дейности по Еразъм (в зависимост от типа на Университетската харта Еразъм), като студентска мобилност с цел обучение, студентска мобилност с цел практика, преподавателски стаж с цел обучение, обучение на персонала на ВУ и преподавателски стаж на служители от предприятия. Крайният срок за подаване на предложения към Националната агенция е 14 март 2008г.


Съгласно стандартната практика на Комисията, информацията, посочена във формуляра за кандидатстване, може да бъде ползвана от Комисията за оценка на Програмата „Учене през целия живот”, като ще се спазват съответните правила за защита на данните.


ПРОВЕРКА НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КАНДИДАТУРАТА


Преди да изпратите Вашата кандидатура, се уверете, че:

  • Сте изпратили електронно копие на формуляра на адрес: vtodorov@hrdc.bg

  • Сте използвали подходящият официален формуляр за кандидатстване за съответната дейност.

  • Всички необходими полета във формуляра са попълнени изцяло.

  • Формулярът не е попълнен на ръка.

  • Формулярът за кандидатстване е попълнен на един от официалните езици на ЕС. Той може да бъде попълнен и на един от езиците на страните от ЕFTA/EEA или страните-кандидатки, като в тези случаи трябва да съдържа резюме на английски, френски или немски език.

  • Вашето предложение отговаря на критериите за легитимност, посочени в Поканата за подаване на предложения.

  • Формулярът за кандидатстване съдържа оригинален подпис на лицето, официално упълномощено да подписва от името на кандидатстващата институция/организация, както и оригинален печат на тази институция/организация.

  • Сте спазили крайния срок, публикуван в Поканата за подаване на предложения.
  1. Информация за кандидата
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Програма за учене през целия живот еразъм iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма за учене през целия живот еразъм iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма за учене през целия живот еразъм iconЕразъм дневник
В края на 2006 г европейската образователна програма „Еразъм” навърши 20-годишния си Рожден ден! От началото на 2007 г тя продължава...
Програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Програма за учене през целия живот еразъм iconИнтензивни програми програма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом