Програма летен семестър на 20
ИмеПрограма летен семестър на 20
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер175.82 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.eubg.eu/KROMANISTIKA/Programa_leten_B_2011.rtf
ПРОГРАМА

Летен семестър на 2010-2011 учебна година Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ – I курс

Дни

Ч А С О В Е
8.30 - 10.00

10.15 - 12.00

12.15 - 14.00

14.15 - 16.00

16.15 - 18.00

18.15 - 20.00

ПонеделникВъведение в лингвистичната терминология на фр. ез.

Лекция (избираема, І седм.)


доц. д-р А. Чаушев ауд. 184

Вторник

3. Устна комуникация

ст. ас. И. Буров ауд. 165

1. Анализ на лит. текст

ст. ас. А. Желева ауд. 186

2. Франкофонски цивилизации 2

гл. ас. И. Илиев ММЗ

3. Анализ на лит. текст

ст. ас. А. Желева ауд. 186

1. Франкофонски цивилизации 2

гл. ас. И. Илиев

ММЗ


2. Тематична лексика

ас. Вл. Сунгарски 1ФК

3. Анализ на текст

ст. ас. Б. Цанева ММЗ

1. Фонетика и фонология

ст. ас. И. Буров 3 ФК

2. Анализ на текст

ст. ас. Б. Цанева 1ФК

1. Тематична лексика

ас. Вл. Сунгарски ММЗ

3. Фонетика и фонология

ст. ас. И. Буров 3 ФК

1. Анализ на текст

ст. ас. Б. Цанева

Франкофонски център

2. Фонетика и фонология

ст. ас. И. Буров 3 ФК

3. Тематична лексика

ас. Вл. Сунгарски ММЗСряда

Франкофонски

цивилизации - 2 ч.

гл. ас. И. Илиев

Лекция

(задължителна)

187 ауд.


1. Устна комуникация

ст. ас. И. Буров
Франкофонски център

2. Анализ на лит. текст

Ст. ас. А. Желева 3 ФК

3. Франкофонски цивилизации 2

гл. ас. И. Илиев 1ФК

Фонетика и фонология

Лекция

(задължителна)

гл. ас. д-р Г. Жечев

241 ауд.

2. Устна комуникация

ст. ас. И. Буров

4ФК
ЧетвъртъкПсихология


Лекция

(избираема)

Й. Янкулова

65 ауд.(от 9:15)
Увод в литературната теория

Лекция

(задължителна)

доц. д-р А. Личева 65 ауд.

2. Информатика

С. Хинковски

247 ауд.


3. Информатика

С. Хинковски

247 ауд.


1. Информатика

С. Хинковски

247 ауд.


Петък

2. Конструктивна лексика

доц. д-р Е. Метева

АВК

3. Латински език

хон. преп. С. Баталова 3ФК

1. Практическа граматика

проф. дфн С. Ботева ауд. 241

3. Конструктивна лексика

доц. д-р Е. Метева

Франкофонски център

1. Латински език

хон. преп. С. Баталова 4ФК

2. Практическа граматика

проф. дфн С. Ботева ауд. 241

1. Конструктивна лексика

доц. д-р Е. Метева
Франкофонски център

2. Латински език

хон. преп. С. Баталова 4ФК

3. Практическа граматика

проф. дфн С. Ботева 5ФК
А. Увод в литературната теория

ас. Е. Стоянов

ауд. 241
Б. Увод в литературната теория

ас. Е. Стоянов

ауд. 241

Събота

ПРОГРАМА


Летен семестър на 2010-2011 учебна година Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ – IІ курс


Дни

Ч А С О В Е
8.30 - 10.00

10.15 - 12.00

12.15 - 14.00

14.15 - 16.00

16.15 - 18.00

18.15 - 20.00

ПонеделникВторник3. Морфосинтаксис

гл. ас. д-р П. Рогалски

Франкофонски център

2. Конструктивна лексика

ст. ас. А. Желева

ауд. 173

Морфосинтаксис

Лекция

(задължителна)

проф. дфн С. Ботева

243 ауд.

2. Морфосинтаксис

гл. ас. д-р П. Рогалски

ауд. 165

1. Преразказ

ст. ас. А. Робова

ауд. 185

3. Конструктивна лексика

ст. ас. А. Желева

ауд. 186

1. Морфосинтаксис

гл. ас. д-р П. Рогалски

ауд. 165

3. Преразказ

ст. ас. А. Робова

ауд. 173


Сряда

Педагогика

доц. д-р С. Чавдарова

Лекция

(избираема)

ауд. 243

2. Преразказ

ст. ас. А. Робова

Франкофонски център


1. Конструктивна лексика

ст. ас. А. Желева

Франкофонски център

Белгийска литература

(избираема)

Кристоф Киридис

АВК

Четвъртък

Френска литература – Ренесанс

лекция

доц. д-р Стоян Атанасов

241 ауд.

Литературен семинар

доц. д-р Стоян Атанасов

241 ауд.


1. Устна комуникация

гл. ас. д-р Г. Жечев

Франкофонски център


3. Устна комуникация

гл. ас. д-р Г. Жечев

Франкофонски център

1. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

ауд. 241

2. Устна комуникация

Кристоф Киридис

ауд.

3. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

ауд. 241

2. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

ауд. 241

ПетъкСъботаПРОГРАМА


Летен семестър на 2010-2011 учебна година Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ – IІІ курс

Дни

Ч А С О В Е
8.30 - 10.00

10.15 - 12.00

12.15 - 14.00

14.15 - 16.00

16.15 - 18.00

18.15 - 20.00

Понеделник
1. Литературна стилистика

гл. ас. д-р Е. Райчева

бл. І ауд. 524

2. Конструктивна лексика

ст. ас. Б. Цанева

бл. І ауд. 522

3. Литературна стилистика

гл. ас. д-р Е. Райчева

бл. І ауд. 524

1. Конструктивна лексика

ст. ас. Б. Цанева

бл. І ауд. 522


2. Литературна стилистика

гл. ас. д-р Е. Райчева

бл. І ауд. 524

3. Конструктивна лексика

ст. ас. Б. Цанева

бл. І ауд. 522


1. + 2. + 3. Dissertation

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 241


Вторник

3. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

АВК

1. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

ауд. 241

3. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

ауд. 241

2. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

АВК

2. Тематична лексика

гл. ас. С. Ласкаров

4ФК

1. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

АВК
Литературна стилистика

Лекция

гл. ас. д-р Е. Райчева

ауд. 186
Сряда

Френска литература – Просвещение Романтизъм

Лекция

(задължителна)

доц. д-р Д. Манчева

ауд. 186

Техники на професионалната комуникация

Лекция

(задължителна)

ас. В. Сунгарски

ауд. 186

Анализ на дискурса


Лекция

(задължителна)

гл. ас. Ж. Кръстева

ауд. 186

Юридически френски език

(избираема)

гл. ас. Ж. Кръстева

ауд. 165Четвъртък

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Петък


Френският език

в Северна Америка


(избираема) – І-ва седм.

гл. ас. д-р Г. Жечев ММЗ

Литературен

семинар I


гл. ас. д-р Е. Райчева

168 каб.

Литературен семинар ІІ


гл. ас. д-р Е. Райчева

168 каб.


Френски език за педагози с чужд език

гл. ас. д-р Е. Райчева

ауд. 83

Събота
ПРОГРАМА

Летен семестър на 2010-2011 учебна година Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ – IV курс

Дни

Ч А С О В Е
8.30 - 10.00

10.15 - 12.00

12.15 - 14.00

14.15 - 16.00

16.15 - 18.00

18.15 - 20.00

Понеделник

2. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

АВК

3. Синтез

ст. ас. А. Робова

ауд. 165

1. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

Франкофонски център

2. Синтез

ст. ас. А. Робова

ауд. 165

3. Тематична лексика

гл. ас. Ж. Кръстева

ІФК

3. Устна комуникация

ас. В. Вълчанов

Франкофонски център

1. Конструктивна лексика

гл. ас. д-р М. Руски

ауд. 165

2. Тематична лексика

гл. ас. Ж. Кръстева

ауд. 173

2. Теория и практика на превода,

упр. 3 часа

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 241

1. Тематична лексика

гл. ас. Ж. Кръстева

ауд. 173 14.15 – 16.00 ч.Вторник
1. Синтез

гл. ас. д-р П. Рогалски

каб. 168


3. Конструктивна

лексика

гл. ас. д-р М. Руски

ауд. 184

1. Теория и практика на превода

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 185

Теория и практика на превода

лекция

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 241

1. Теория и практика на превода

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 241
Сряда

2. Конструктивна

лексика

гл. ас. д-р М. Руски

3ФК

Френска литература – Модернизъм и Авангардизъм

лекция

доц. д-р Дина Манчева

ауд. 241

Литературен семинар І

задължителен

доц. д-р Дина Манчева

ауд. 83А

Литературен семинар ІІ

задължителен

доц. д-р Дина Манчева

каб. 168

3. Теория и практика на превода

доц. д-р И. Кръстева

ауд. 83А

Четвъртък

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Петък

Бизнес френски език 2 ч.

(избираема)

ас. В. Сунгарски

ауд. 243Римска цивилизация за неспециалисти

избираема

доц. д-р Ана Николова

ауд. 188


Анализ на текст и превод

(избираема, ІІра седм.)

доц. д-р Е. Метева

Франкофонски център

Събота
Свързани:

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на

Програма летен семестър на 20 iconПрограма летен семестър на 2012-2013 учебна година Магистърска програма

Програма летен семестър на 20 iconПрограма летен семестър на 2010-2011 учебна година Магистърска програма

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебната 2009/2010 г

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебна 2011/2012 г

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебната 2009/2010 г

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебната 2009/2010 г

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебната 2010/2011 г

Програма летен семестър на 20 iconПрограма за летен семестър на учебната 2011/2012 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом