Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I)
ИмеУчебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I)
страница1/4
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер485.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://karmil.weebly.com/uploads/5/5/6/8/5568167/katalog.doc
  1   2   3   4


ДУХОВНИ ЦЕНТРОВЕ

НА ХЪРВАТСКАТА КАРМИЛСКА ПРОВИНЦИЯ
ДУХОВЕН ЦЕНТЪР ЗА КАТОЛИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ И ДУХОВНОСТ „БЛ. ПАПА РОНКАЛИ”

ул. “Анжело Ронкали” № 2 София


УЧЕБЕН ПЛАН И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ


2010 / 2011 (I)

2011 / 2012 (II)

2012 / 2013 (III)


София, 2010

Духовният център “Бл. Папа Ронкали” предлага системно изучаване на католическо богословие и духовност. Следването е разпределено в три години (шест семестъра). Центърът предлага следните форми на обучение: редовни студенти (пълен курс) и гост-слушатели (избрани курсове или отделен семестър). Изпитите по преподаваните предмети се провеждат след края на всеки семестър. Успешно завършилите пълния курс на обучение получават диплома.


Лекциите се провеждат в сградата на духовния център от 18.00 до 20.30. ч. три пъти седмично. Записването за новата учебна година се извършва при отците кармилитани до 18. октомври.


Необходимите документи за записване са:

  • молба за записване;

  • кратка биография;

  • 2 снимки (формат 3х4 см);

  • такса 80 лв за една учебна година.

Секретариатът работи по време на паузите между лекциите и в петък 20.30 – 21.00


Ръководство на центъра


  • Директор: о. Винко Мамич, Провинциал, OCD

  • Ръководител: о. Сречко Римац, OCD

  • Заместник-ръководител: о. Тадей Перица, OCD

  • Секретар: д-р Ирен Цибранска, OCDs

СЪДЪРЖАНИЕ

1

УЧЕБЕН ПЛАН ПО години

стр. 4

2

РАЗПИС НА ЛекцииТЕ

5

3

ПЛАН – ГРАФИК

6

4

АНОТАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

8
Въведение в Библията (ВБ)

8
Стар Зтавет (СЗ)

8
Нов Завет (НЗ)

8
Молитвата в Библията (МБ)

9
Христология (ХР)

10
Еклесиология (ЕКЛ)

10
Пневматология (ПН)

11
Богословска антропология (БА)

11
Ангеология и демонология (АД)

12
Раннохристиянски автори от първите три столетия сл. Хр. (П 1)

13
Раннохристиянски автори от втората половина на III и IV век сл. Хр. (П 2)

14
Св. Августин, неговите ученици и развитието на гръкоезичната християнска литература в периода IV-VI век. Боеций на прага между късна Античност и Средновековие (П 3)


15
Литургика 1 (ЛИ 1)

16
Литургика 2 (ЛИ 2)

17
Литургика 3 (ЛИ 3)

17
Основи на нравственото богословие (ОНБ)

17
Основи на биоетиката (ОБЕ)

18
Социално учение на Католическата Църква 1.

(СУКЦ 1)

19
Социално учение на Католическата Църква 2. “Deus Caritas est“ (СУКЦ 2)

20
Психология (П)

21
Канонично право 1.

Църковно устройство – обща част (К 1)

23
Канонично право 2.

Църковно устройство – специална част (К 2)

23
Канонично право 3.

Канонична проблематика (К 3)

23
История на Църквата 1 (ИЦ 1)

24
История на Църквата 2 (ИЦ 2)

25
История на духовността 1 (ИД 1)

25
История на духовността 2 (ИД 2)

25
Съвременни духовни движения (СДД)

26
Духовно ръководство (ДР)

27
Въведение в медитативно – съзерцателната молитва (МСМ)

27
Мистика и мистични явления (ММЯ)

28

5

KРАТКИ БИОГАФИЧНИ ДАННИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

29

1. УЧЕБЕН ПЛАН ПО години

Година I.


КОДПРЕПОДАВАТЕЛ


ДИСЦИПЛИНА


ХОРАРИУМ

ХР

о.Йоан Найденов

Христология

18

ЕКЛ

о.Йоан Найденов

Еклесиология

18

ОНБ

о.Петко Вълов

Основи на нравственото богословие

18

П1

д-р Анна Цветкова-Глазер

Патрология I

18

К1

монс. Стефан Манолов

Канонично право 1. Църковно устройство – обща част

18

МБ

о. Сречко Римац

Молитвата в Библията

18

ИЦ1

о. Тадей Перица

История на Църквата 1.

18

ИЦ2

о. Тадей Перица

История на Църквата 2.

18

СДД

о. Сречко Римац

Съвременни духовни движения

18

ДР

о. Сречко Римац

Духовно ръководство

9

П

проф. д.п.н. Александра Куманова


Психология


9Година II.

ЛИ1

монс. Благовест Вангелов

Литургика 1.

18

ОБЕ

о.Петко Вълов

Основи на биоетиката

18

П2

д-р Анна Глазер

Патрология 2

18

К2

монс. Стефан Манолов

Канонично право 2. Църковно устройство – специална част

18

СУЦ1

о. Петър Цвъркал

Социално учение на Църквата 1.

18

ВБ

о. Тадей Перица

Въведение в Библията

18

СЗ

о. Тадей Перица

Стар завет

18

НЗ

о. Тадей Перица

Нов завет

18

БА

о. Сречко Римац

Богословска антропология

22

АД

о. Сречко Римац

Ангеология и демонология

14


Година III.КОДПРЕПОДАВАТЕЛ


ДИСЦИПЛИНА


ХОРАРИУМ


ЛИ2

монс. Благовест Вангелов

Литургика 2.

18

ЛИ3

монс. Благовест Вангелов

Литургика 3.

18

П3

д-р Анна Глазер

Патрология 3

18

К3

монс. Стефан Манолов

Канонично право 3. Канонична проблематика

18

СУЦ2

о. Петър Цвъркал

Социално учение на Църквата 2

18

ИД1

о. Тадей Перица

История на духовността 1

18

ИД2

о. Тадей Перица

История на духовността 2

18

МСМ

о. Сречко Римац

Въведение в медитативно – съзерцателната молитва

20

ММЯ

о. Сречко Римац

Мистика и мистични явления

20

ПН

о. Сречко Римац

Пневматология

14
  1. РАЗПИС НА ЛекцииТЕ

  1   2   3   4

Свързани:

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план випуск 2010-2011 Утвърждавам

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план випуск 2010/2011 Утвърждавам

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план випуск 2010/2011 Утвърждавам

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчилищен учебен план за учебната 2010 / 2011 година разработен на основание Наредба №6 / 28. 05. 2001 г

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчилищен учебен план Часовете са изчислени въз основа на съществуващия учебен план и проекта №

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план профил „Чуждоезиков", вариант английски с испански език, приети след завършен 7 клас за учебната 2010/2011 г. Средно общообразователно училище „СВ. Паисий хилендарски" дупница
Учебен план – профил „Чуждоезиков”, вариант английски с испански език, приети след завършен 7 клас
Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconДекан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти
Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconВипусков учебен план випуск 2009-2011 г., Прием 2009/2010 г. Утвърждавам
В програмата са предвидени три модула, които предлагат различни взаимно допълващи се акценти и оформят интердисциплинарния характер...
Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план випуск 2009/2010 Утвърждавам

Учебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I) iconУчебен план випуск 2011/2012 Утвърждавам

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом